Cập nhật:  GMT+7
950bx11c6fx11115xd943x11b14xfdddxd682x1138axe83cxX7x11933xea0fxa77dxc518xbf5cxf09bxX5x9ca7xXax102dcxd120x1155cxe7abxX3x11a46xbdbexX18x1133exX18xX18xX18xX3xX15xf086xa87cxfb2axXdxX3xXexX1xX6xb9cbxX3xab9fxad60xX3xX5xdaaexX3xX1xe4c8xXdxX3x112cbx1099bxX3xXcxX1xec71xXbxX0x11affxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX2axXaxX12xXcxXcxf751xX3xe4b7xX3xa8cdxX20xaf16xa37axX3xX17x102fcxX55xX2xX17x9b9exX3xXexe61axXdxX3xf781xX1x11e3cxX3xX2axXdxX3xXexdadaxX4xX1xX3xX34xX35xX3xXcxX1xX39xXbxX61xX3xdb2fx108d6xX3xb298xfc3bxX3xX13xX35xX6xX61xX3xX1xX69xX5axa064xX15xX3xXcxX1xX39xXbxX3xX7fxX21xX22xXdxX61xX3xf472xe143xX3xc71dxX13xX55xXcxXcx9e49xb8e2xfa69xX3xbb05xb22cxX15xX20xX3xXcxX1xX39xXbxX3xXex11f4dxX3xX4xX1xb513xX4xX3xX5xX2exX3xX4xeaaaxX15xX20xX3x9f2axaf65xX3xe5c1xX69xX5ax1029cxXexX3xb2faxbd00xX15xX1xX3xX4xd5daxX6xX3xXcxX1xXcdxX3xXexX21xad4axX15xX20xX3xd738xX1xX6fxX15xX1xX3xXbxX1xXcdxX3xX7cxXc4xXbxX3xX1xX64xX15xX20xX3xX2axXdxX3xXexX6fxX4xX1xX3xX67xX1xebd4x9a5axX3xX4xXafxX3xab05xX59xX3xX67xXdxXc4xX15xX3xXex9edcxe3a9xX4xX3xX15xX20xX1xX8axX3xXexX1xX69xc499xXexX3xX34xX35xX3xXcxX1xX39xXbxX3xX5xX59xX3xX2axXdxX3xXexX6fxX4xX1xX3xXc1xX69xXbfxX4xX3xX20xXdxX6xX3xXc7x9596xX4xX3xXbexXdxX8axXexX1axX0xX3cxXbxX12xX0xXexX6xXbexX5xX10xX3xX7xXexX5axX5xX10xX9xXaxX28xX6xX106xX20xXdxX15xa718xX17xXbxX7cxX3xX6xX69xXexXf8xXaxX12xX0xXexX106xX12xX0xXexX2axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb19dxXf8xX2axX5axXaxX12xX0xXdxX28xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5x10a85xX28xX6xX20xX10xXaxX3xXbexXf8xX106xX2axX10xX106xX9xXaxX2xXaxX3xX1xX7xXbxX6xX4xX10xX9xXaxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX1xX5axXbxX10xX106xX5xXdxX15xX67xX9xXaxXaxX3xXf8xX15xX4xX5xXdxX4xX67xX9xXaxX106xX10xXexX69xX106xX15xX3xX7xX1xXf8x10227xX183xX28xX6xX20xX10xbbf5xXexX1xXdxX7xX1axX7xX106xX4xedd1xXaxX3xX7xX106xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX152xX3cxX3cxXdxX28xX6xX20xX10xX7xX2xX1axXexX69xXf8xXdxXexX106xX10xX1axXfdxX15xX3cxXexXdxX6xX15xX5axXf8xX15xX3cxX183xX28xX6xX20xX10xX9bxXdxX10xX1c7xX1axX6xX7xXbxX7cxeea9xXcxX1xX69xX28xXbexX15xX6xXdxX5xX183xXa1xX9xX5dxX18xea72xX2x9b2cxX17xXaxX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xX3cxXexX2axX12xX0xX3cxXexX106xX12xX0xXexX106xX12xX0xXexX2axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX170xXf8xX2axX5axXaxX12x10b5fxbe90xXexX3xXc7xXbaxX15xX20xX3xX15xX20xX21xX22xXdxX3xX2ax10fb8xX15xX3xXc7xXdxX3xX2axX2bxX3xX5xX2exX3xX1xX31xXdxX3xX55xX3xc635xX15xX1xX152xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xXcxX107xX0xX3cxXbxX12xX0xX3cxXexX2axX12xX0xX3cxXexX106xX12xX0xX3cxXexX6xXbexX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX170xXf8xX2axX5axXaxX12xd8fexX1xX69xX3xX2axXdxX3xXexX6fxX4xX1xX3xX34xX35xX3xXcxX1xX39xXbxX3xXc7xX21xfeacxX4xX3xXbexXdxXc4xXexX3xXc7xXc4xX15xX3xXexcdcbxX3xX15xX1xd331xX15xX20xX3xX15x11069xX28xX3xX4xX69xXbfxXdxX3xXexX1xXc4xX3xX67xfc60xX3xX2xebd3xX3xX2axXf8xX3xX4xX39xX4xX3xX15xX1xX59xX3xX67xX1xXf7xXf8xX3xX4xXafxX3xX1xe9caxX4xX3xX15xX20xX21xX22xXdxX3x1003fxX1xX39xXbxX3xXbxX1xX39xXexX3xX1xXdxX8axX15xX1axX3xX9bx977cxX3xX7xX6xX69xX3xX15xX1xXdxX30dxX69xX3xX15xX1xX59xX3xX67xX1xXf7xXf8xX3xX4xXafxX3xX1xX2f3xX4xX3xXbxX1xX39xXexX3xX1xXdxX8axX15xX3xX1xX14xX15xX3xX2xX1axX18xX18xX18xX3xX1xXdxX8axX15xX3xXfdxX112xXexX3xX15xX1xX21xX3xXfdxX59xX15xX20xX61xX3xXc7xX39xX3xXc1xX69xabcfxX61xX3xXexX21xX2b7xX15xX20xX3xX20xef75xX61xX3xXexX21xX2b7xX15xX20xX3xXexX1x11cb6xX15xX3xX9bxXdxX7xX15xX69xX61xX3xX98xXdxXfdxX6xX3xXbexbe73xX15xX20xX3xXc7xX39x115c0xX3xX2axX24cxX69xX3xXexX6fxX4xX1xX3xX2axXdxX3xXfdxX112xXexX61xX3xX1xXdxX8axX15xX3xXfdxX112xXexX3xX4xXafxX3xXexX1xX69xX31xX4xX3xX15xX30dxX15xX3xXfdxX2cdxX15xX3xX1x11433xX6xX3x11169xX4xX3xd6b4xXf8xX1axX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX170xXf8xX2axX5axXaxX12xX57xX20xXf8xX59xXdxX3xX20xXdxX39xX3xXexX106xXc8xX3xXfdxX30dxX3xX67xX1xXf7xXf8xX3xX4xXafxX3xX1xX2f3xX4xX61xX3xX67xX1xX69xX3xX2axXdxX3xXexX6fxX4xX1xX3xX34xX35xX3xXcxX1xX39xXbxX3xX4xX35xX15xX3xX4xX1xXb3xX6xX3xXc7xX2bxX15xX20xX3xX20xXdxX39xX3xXexX106xXc8xX3xX5xXc8xX4xX1xX3xX7x10d26xX3xX4xX39xX4xX1xX3xX28xX64xX15xX20xX1axX3xX57xX14xXdxX3xXc7xX25bxX5axX3xX5xX59xX3xXc7xX64xXdxX3xXbexXf7xX15xX3xX2axXf8xX6xX15xX1xX3xX4xXcdxX6xX3xX15xX20xX1xa26dxX6xX3xXc1xX69xX25bxX15xX3xXexX1xXdxfecfxX15xX3xX1xX31xX3xX9bxc78bxX3xXa1xX69xX5axX3xXa1xX21xX14xX15xX20xX61xX3xXc7xXbfxX4xX3xXbexXdxX15xX1xX3xX57xX20xX69xX5axX2exX15xX3xXcxX24cxX15xX3xX2a1xXdxX30dxX69xX3xXexX1xX22xXdxX3xX67x10ba2xX3xXc7xX36axX69xX3xX4xX1xXbfxX15xX20xX3xX2fcxX1xX39xXbxX3xX1cdxX2xX21dxX5dxdd9axX55xX2xX21dxX21dxX5dxX1d6xX1axX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX170xXf8xX2axX5axXaxX12xXcxX106xXf8xX15xX20xX3xX4xX69xX31xX4xX3xX67xX1xX39xX15xX20xX3xX4xX1xXdxXc4xX15xX3xX4xX1xXbfxX15xX20xX3xX2fcxX1xX39xXbxX3xX1cdxX20xXdxX6xXdxX3xXc7xXf8xX64xX15xX3xX2xX2ddxX49axa98dxX55xX2xX2ddxX4e7xX49axX1d6xX61xX3xX34xX35xX3xXcxX1xX39xXbxX3xX5xX59xX3xX4xX2cdxX15xX3xX4xXb3xX3xXc7xXc8xX6xX3xX4xXcdxX6xX3x10ea7xXb3xX3xXcdxX5axX3xX57xX6xX28xX3xX67xX485xX61xX3xdf37xX5axX3xXbexX6xX15xX3xX13xX59xX15xX1xX3xX4xX1xX6fxX15xX1xX3xX67xX1xX39xX15xX20xX3xX4xX1xXdxXc4xX15xX3xX57xX6xX28xX3xXbexX31xX61xX3xX2a1xX1xX69xX3xXcdxX5axX3xX67xX1xX69xX3xX21dxX1axX3xXdaxX39xX4xX3xX15xX1xX59xX3xX1xXf8xX64xXexX3xXc7xX31xX15xX20xX3xX4xX39xX4xX1xX3xX28xX64xX15xX20xX3xX4xX6xXf8xX3xX4xX24cxXbxX3xX15xX1xX21xX3xXc7xXa5xX15xX20xX3xX4xX1xX6fxX3xXa2xX452xX3xXa1xX69xaf47xX15xX61xX3xXa2xX452xX3xXa4xXb3xX4xX3xXcxX1xX2f3xX61xX3xX2fcxX1xX64xX28xX3xX13xe2eaxX15xX20xX61xX3xXcxX106xX36axX15xX3xX9bxX2cdxX15xX3xXcxX106xX59xX61xX3xX57xX20xX69xX5axX2exX15xX3xX170x10625xX15xX1xX61xX3xX57xX20xX69xX5axX2exX15xX3xXcxX1xXc8xX3xXcxX1xX112xXbxX1axX1axX1axX3xXexX2c4xX15xX20xX3xX7xXbfxX15xX20xX3xXfdxX59xX3xX5xX59xX28xX3xXfdxXdxX8axX4xX3xXexX64xXdxX3xXc7xX25bxX5axX1axX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX170xXf8xX2axX5axXaxX12xXcxX106xXf8xX15xX20xX3xX67xX1xX39xX15xX20xX3xX4xX1xXdxXc4xX15xX3xX4xX1xXbfxX15xX20xX3xX7fxX80xX3xX4xXb3xX69xX3xX15xX21xXd6xX4xX61xX3xXexXdxebe5xX69xX3xXc7xXf8xX59xX15xX3xX4e7xX18xX17xX3xX6xX15xX1xX3xX1xX598xX15xX20xX3xXc7xX7dxX3xXc7xX39xX15xX1xX3xX7xX112xXbxX3xX9bxXdxX2exX15xX3xXfdxX2f3xX15xX20xX3xXc7xX59xXdxX3xX4xX6xXf8xX3xX49axX17xX28xX3xX2axXf8xX3xX4xX1xXc4xX3xXc7xX31xX3xX57xX20xXbaxX3xXa4xX5b3xX15xX1xX3xXa1xXdxX8axX28xX3xX7cxX25bxX5axX3xX2axX2bxX15xX20xX3xXc7xX625xX3xXc1xX69xX6xX15xX3xX7xX39xXexX3xX67xX1xXbfxX15xX20xX3xX4xX1xXc4xX3xX4xX39xX4xX3xX1xXf8xX64xXexX3xXc7xX31xX15xX20xX3xX4xXcdxX6xX3xXc1xX69xX25bxX15xX3xX20xXdxXf7xXdxX3xXbxX1xX3aexX15xX20xX3xXfdxX59xXf8xX3xXexX1xX39xX15xX20xX3xX2xX17xX55xX2xX2ddxX4e7xX2ddxX1axX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX170xXf8xX2axX5axXaxX12xXcxX2c4xX3xX1xX59xX15xX20xX3xX4xX1x10dc1xX4xX3xX15xX2cdxX28xX3xXc1xX69xX6xX61xX3xX4xXb3xX3xXfdxX59xXf8xX3xX15xX20xX59xX5axX3xX2xX49axX3xXc7xXc4xX15xX3xX2xX5dxX55xX2xX2xX3xX25bxX28xX3xX5xXc8xX4xX1xX61xX3xXexX1xX22xXdxX3xXc7xXdxX625xX28xX3xXexX106xX598xX15xX20xX3xXfdxXd6xXdxX3xX15xX20xX59xX5axX3xX20xXdxX35fxX3xXa4xXbfxX4xX3xX170xXdxX15xX1xX3xX57xX20xX69xX5axX2exX15xX3xXcxX24cxX15xX3xX2a1xXdxX30dxX69xX61xX3xX67xX1xX69xX3xX2axXdxX3xXexX6fxX4xX1xX3xX34xX35xX3xXcxX1xX39xXbxX3xXc7xX7dxX3xXexX106xX99xX3xXexX1xX59xX15xX1xX3xXc7xXc8xX6xX3xXc7xXdxX625xX28xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xXf8xX64xXexX3xXfdxX2cdxX15xX3xX1xX3aexX6xX3xXfdxX59xX3xXexX6fxX15xX3xX15xX20xX21xa782xX15xX20xX3xX1cdxX67xX1xXbaxX15xX20xX3xXbxX1xX25bxX15xX3xXbexXdxX8axXexX3xXexXbaxX15xX3xX20xXdxX39xXf8xX1d6xX3xX4xXcdxX6xX3xX1xX59xX15xX20xX3xXfdxX64xX15xX3xX15xX20xX21xX22xXdxX3xX2axX25bxX15xX3xXexX106xXf8xX15xX20xX3xXfdxX59xX3xX15xX20xXf8xX59xXdxX3xXexddc7xX15xX1xX61xX3xX1xX5b3xX15xX1xX3xXexX1xX59xX15xX1xX3xX5xX2exX3xX1xX31xXdxX3xX34xX35xX3xXcxX1xX39xXbxX3xX28xX31xXexX3xX4xX39xX4xX1xX3xXexX2bxX3xX15xX1xXdxX452xX15xX61xX3xX28xX6xX15xX20xX3xXc7xX112xX28xX3xXbexXf7xX15xX3xX7xa72fxX4xX3xXfdxX2cdxX15xX3xX1xX3aexX6xX3xX106xXdxX452xX15xX20xX3xXbexXdxX8axXexX3xX4xXcdxX6xX3xXfdxX598xX15xX20xX3xXa4xXa5xX15xX20xX3xXcxX1xX39xXbxX3xX7fxX21xX22xXdxX1axX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX170xXf8xX2axX5axXaxX12xe4c4xX15xX20xX3xX57xX20xX69xX5axX2exX15xX3xX13xX2c8xX69xX3xXa2xX355xX61xX3xX20xXdxX39xX28xX3xXc7xXbfxX4xX3xX170xX6xX15xX3xXc1xX69xXf7xX15xX3xX5xX355xX3xX67xX1xX69xX3xX2axXdxX3xXexX6fxX4xX1xX3xX34xX35xX3xXcxX1xX39xXbxX61xX3xX4xX1xXf8xX3xXbexXdxXc4xXexX3xXexX2c4xX3xX15xX20xX59xX5axX3xX2xX17xX3xXc7xXc4xX15xX3xX2xX49axX55xX2xX2xX3xX25bxX28xX3xX5xXc8xX4xX1xX3xX21xXd6xX4xX3xX4xX3aexX3xX67xX1xXf8xXf7xX15xX20xX3xX17xX18xX18xX1axX18xX18xX18xX3xX15xX20xX21xX22xXdxX3xXc7xXc4xX15xX3xXexX1xX6xX28xX3xX2axX2bxX3xX5xX2exX3xX1xX31xXdxX1axX3xXcxX13x1088bxX57xX13xX3xXcxe8bfxX0xX3cxXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Đường nước “khổng lồ” ở Hoàng thành

Đường nước “khổng lồ” ở Hoàng thành
2012-12-27 04:41:52

(TNO) - Các nhà khảo cổ vừa công bố về một đường nước bằng gạch ở Hoàng thành Thăng Long. Kích cỡ của nó lớn chưa từng thấy trong bất cứ di tích khảo cổ nào ở Việt Nam.

Không có chuyện giải tán đội U.21 SLNA

Không có chuyện giải tán đội U.21 SLNA
2012-12-27 04:41:34

(TNO) - Vừa qua có nguồn tin, đội U.21 SLNA sau khi đoạt chức vô địch giải U.21 Báo Thanh Niên đã bị lãnh đạo đội thanh lọc lực lượng, những ai tốt giữ lại cho nhập chung với...

Nhọc nhằn tìm HLV cho đội tuyển

Nhọc nhằn tìm HLV cho đội tuyển
2012-12-27 04:41:21

(TNO) - “Xới tung” cả làng bóng Việt mới lập được danh sách 11 ứng viên nội, Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) đang “điên đầu” để chọn ra được người sẽ cầm lái đội tuyển VN dự hai...

Chelsea đẩy Lampard ra đi

Chelsea đẩy Lampard ra đi
2012-12-27 04:41:07

(TNO) - Ngay trước lượt đấu Ngày tặng quà (26.12), CLB Chelsea đã tặng một món quà không mấy vui vẻ cho công thần Frank Lampard khi đề nghị anh tìm CLB mới ngay trong kỳ chuyển...

Món quà khó cho M.U

Món quà khó cho M.U
2012-12-27 04:40:53

(TNO) - Bất ngờ đã xảy ra ở ngày Tặng quà khi M.U 3 lần bị dẫn trước nhưng nhờ thần tài Javier Herandez đã quật ngã Newcastle 4-3 vào phút chót. Trong khi ĐKVĐ Man.City gục ngã...

28 đội tham dự giải U.21 Báo Thanh Niên 2013

28 đội tham dự giải U.21 Báo Thanh Niên 2013
2012-12-26 10:54:51

(TNO) - Hôm qua, Phòng Tổ chức thi đấu VFF đã công bố lịch dự kiến tổ chức các giải bóng đá ngoài chuyên nghiệp, giải trẻ và quốc tế năm 2013. Theo đó, mùa giải sẽ bắt đầu vào...

Chủ không hiếu khách

Chủ không hiếu khách
2012-12-26 10:54:34

(TNO) - Bị Swansea cầm chân cuối tuần qua, M.U sẽ không để điều đó lặp lại trong cuộc đón tiếp Newcastle vào đêm nay.

Chelsea mời Lampard đi, rước David Villa về

Chelsea mời Lampard đi, rước David Villa về
2012-12-26 10:54:17

(TNO) - Chelsea vừa yêu cầu tiền vệ kỳ cựu Frank Lampard tìm 1 bến đỗ mới trong kỳ chuyển nhượng tháng 1.2013, để "rộng cửa" đón tiền đạo của Barcelona David Villa, theo...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết