Cập nhật:  GMT+7
8b40xb927xe2b5xdce9xfcc8xa36cxfdadxdb4exf447xX7xda4dxb790xad99x8e63xb581xbf89xX5x9e15xXaxb8bax932dxfe9cxd295xX3x109d8xX10xcd50xe6e1xX10xd3adx8e34xX3xXax9edexX1cxX7xX10xX19xX6xX5xX3xX4xX1xbabbxX3xX4xb223xX19xX3x10e89xXdx9d01xXexX3xXexa9a4xX3xXexX1cxf165xX4xX1xX3xa0bbx9a65xX19xX1xXaxX0xe969xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xead2xXaxX12xb063xX15xX19xec52x1047dxXbxX1cxX10xX7xX7xcb8cxX3xa429xX3x9f6cxX6xe9e8xX3xXexX1x911fxXexX3xX30xfd9fxXdxX3xb87dxX65xfd88xX3xXexX1cx9aa2xX19xX3xX7xf585xX19xX3xX4xd8d1xX6xX3xbcdcxX1xX10xX5xX7xX10xX6xX3xXex10f91xXdxX3xX4xX1xX82xX3xX19xX1xb5b0xXex1021exX3xXax10e84xXdxX3axa823xX3xX7xd9d7xXaxX3xXexe125xX3xa401xf552xX3xa8d5xX1xb0ffxX19xX1axX3xX1x96cfxXdxX3xX5xX2dxX19xX1axX3xX30xe09exXdxX3xX4xX3axX4xX3xX1xfd52xX4xX3xXexX1cxX2dxX3xX4xX82xX6xX3xXadxX19xX1axX3x10d9fxb735xX3xXbxX1xX69xX19xX1axX3xXbxX1xe34fxX3x8d7dxX69xX3axX3xX19xX1xXdxda5dxX69xX3xX4xb4fdxX3xX1xcac9xXdx1112dxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10466xX9fxX56xb464xXaxX12xe14cxX1xX97xXbxX3xXexX1cxX97xX19xX3xXa8xf4d1xXdxX3xadc5xX3xXd2xf8b6xX3xXexX6dxX19xX3xX4xXadxX19xX1axX3xXbxX1xX82xX3xXd2x101fcxX69xX99xX3xX20xX1cxX7xX10xX19xX6xX5xX3xX19xX1xX6xX19xX1xX3xX4xX1x9275xX19xX1axX3xX4xX13axX3xXd2xXa2xde75xX4xX3xX1xX6xXdxX3xX4xXeaxX3xX1xXedxXdxX3xX19xX1axX9fxX19xX3x10c8fxX19xX3xX4xX1xX2axX3xXexX1cxX9fxX19xX1axX3xX3exXedxXexX3xXbxX1xc65axXexX3xXd2xX126xX69xX3xXexXdxX7axX19xXefxX3xX105xX1xXa2xX19xX1axX3xX4x10eb6xX3x9b26xX6xX1cxX9fxX69xX6xX19xX10xX3xX85xX1xX6xX3exX6xXabxX1xX3xX5x1056axX19xX3xX14xX6xX69xX1cxX10xX19xXexX3xcdfaxX9fxX7xX4xXdxX10xX5xX19xX102xX3xXd2xXe6xX69xX3xXd2xX3axX19xX1xX3xXd2xX126xX69xX3xX1cxX6xX3xX19xX1axX9fxXb2xXdxXefxX3xX85xXeaxX3xX1xXedxXdxX3xX7xX6xX69xX3xXd2xX13axX3xXexXdxX32xXbxX3xXex10bc7xX4xX3xXd2xXa2xX143xX4xX3xXexX1cxX6xX9fxX3xX4xX1xX9fxX3xX20xX19xX56xX1cxX10xXdxX3xX20xX1cxX7xX1xX6xXa8xXdxX19xX3xX1cxX116xXdxX3xX67xX6xX3exXdxX1cxX3xX105xX6xX7xX1cxXdxX99xX3xX19xX1xXa2xX19xX1axX3xXa8xX191xX19xX3xXabxX1xXadxX19xX1axX3xX5xX126xX19xX3xXd2xXa2xX143xX4xX3xX4xX1xX69xX102xccdexX19xX3xX1xX13axX6xX3xXexX1xXb2xX19xX1xX3xX30xXb2xX19xX3xXexX1xca9fxX19xX1axXefxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxX9fxX56xX102xXaxX12xX15xXb2xX3xX7xX36xX3xXbxX1xX69xX19xX1axX3xXbxX1xXddxX3xX4xX82xX6xX3xX20xX1cxX7xX10xX19xX6xX5xX3xXd2xXd3xX3xXabxX1xXdxX32xX19xX3xX1xXc3xX3xXbxX1xX17dxXdxX3xXexX1cxX17dxX3xX1axXdxX3axX3xXabxX1xXdxX3x8bc1xXdxX56xXdxX10xX1cxX3xX285xX1cxX9fxX1axX30xX6xX3xXa8xXb2xX3xX20xX5xX10xX5dxX3xX5xX126xX19xX3xX5xXa2xX143xXexX3xX1axX1xXdxX3xX1xX6xXdxX3xX30xXb2xX19xX3xXexX1cxX9fxX19xX1axX3xXdfxX69xXd3xX19xX1axX3xX4xX69xX8exXdxX3xX3execc5xXdxX3xX1xXdxb9eaxXbxX99xX3xXd2xX10xX3exX3xX5xX71xXdxX3xX4xX1xXdxX32xX19xX3xXexX1xX233xX19xX1axX3xX76xX65xX74xX3xX4xX1xX9fxX3xX85xX1xX10xX5xX7xX10xX6xXefxX3xcdf0xX7exX102xX3xX5xXb2xX3xXexX1xX6dxXexX3xX30xX71xXdxX3xXexX1xed1dxX3xa583xX3xX5xXdxX7axX19xX3xXexXdxX32xXbxX3xX20xX1cxX7xX10xX19xX6xX5xX3xXbxX1xX17dxXdxX3xX19xX1xX97xX19xX3xXex9e11xX3xX85xX1xX10xX5xX7xX10xX6xX3xX59xXexX1cxX9fxX19xX1axX3x91fbxX3xXexX1cxX97xX19xX3xX1axX126xX19xX3xXd2xX7exX102xX3xX1axXdxeeb6xX6xX3xX1xX6xXdxX3xXd2xXedxXdxX99xX3xX20xX1cxX7xX10xX19xX6xX5xX3xXexX1xX97xX3exX3xX4xX1xXddxX3xX4xX1xX2axX3xXabxXdxX32xX3exX3xXd2xXa2xX143xX4xX3xX3exXedxXexX3xXd2xXdxX220xX3exX63xXefxX0xX44xXbxX12xX0xXexX6xX30xX5xX10xX3xX7xXexX102xX5xX10xX9xXaxX3exX6xX1cxX1axXdxX19xX1dxX76xXbxX5dxX3xX6xX69xXexX9fxXaxX12xX0xXexX1cxX12xX0xXexX56xX12xX0xXdxX3exX1axX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXax901cxX2xX74xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3x978cxXdxX56xXexX1xX9xXax8fbexX74xX74xXaxX3xX30xX9fxX1cxX56xX10xX1cxX9xXaxX2xXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1dxX44xX44xX3bexX3bexX3bexXefxXa8xX19xX10xX5dxXbxX1cxX10xX7xX7xXefxX19xX10xXexX44x94cfxXdxX5xX10xX7xX44xX67xX69xX30x9dfdxX10xX4xXexX44xX3c5xXffxX44xX20xX76xX44xX2xX76xX44xX2xX3f3xX44xX3b2xXefxX3fcxXbxX1axXaxX44xX12xX0xX44xXexX56xX12xX0xX44xXexX1cxX12xX0xXexX1cxX12xX0xXexX56xX12xX15xXa9xX3xXexX1xX6dxXexX3xXa8xXc3xX19xX1axX3xX4xX82xX6xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX10xX19xX1axX10xX1cxXefxX0xX44xXexX56xX12xX0xX44xXexX1cxX12xX0xX44xXexX6xX30xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxX9fxX56xX102xXaxX12xXaxX85xX1xX169xX19xX1axX3xXexXadxXdxX3xX30xXa6xX3xX5xd404xX3xXdfxX69xX3axX3xX19xX1xXdxXe6xX69xX3xX4xXeaxX3xX1xXedxXdxXaxX99xX3xX13xX14xX15xX3xX20xX1cxX7xX10xX19xX10xX3xX17xX10xX19xX1axX10xX1cxX3xX19xX13axXdxXefxX3xXax1106axX3xX3exXedxXexX3xXexX1cxX97xX19xX3xXd2xX6dxX69xX3xXd2xX2axX19xX1xX3xX4xX6xX9fxX3xX19xX1xXa2xX3xXexX1xX32xX3xX19xXb2xX102xX99xX3xX4xX1xX169xX19xX1axX3xXexXadxXdxX3xXbxX1xX17dxXdxX3xX5xX71xX19xX1xX3xX5xf826xX19xX1axX99xX3xXbxX1xX17dxXdxX3xXd2xXdxXe6xX3exX3xXd2xX71xX3exX3xX1xXeaxX19xX3xXabxX1xXdxX3xXd2xX302xX19xX1axX3xXexX1cxXa2xX110xX4xX3xXabxX1xX69xX19xX1axX3xXexX1xXb2xX19xX1xX3xXd2xX8exXdxX3xXbxX1xXa2xXeaxX19xX1axXefxX3xX2f0xX7exX102xX3xX4xX1xXddxX19xX1xX3xX5xXb2xX3xXabxX1xX3axX4xX3xX30xXdxX2c7xXexX3xX1axXdxX345xX6xX3xX1xX6xXdxX3xXd2xXedxXdxXefxX3xX85xX1xX169xX19xX1axX3xXexXadxXdxX3xXabxX1xXadxX19xX1axX3xXexX1xX220xX3xXa8xXadxX3xXd2xf4b8xX4xX1xX3xX19xX32xX69xX3xX4xX302xX3xX4xX1xXeaxXdxX3xX19xX1xXa2xX3xXexX1xX32xX3xX19xXb2xX102xXefxX3xX85xX1xX169xX19xX1axX3xXexXadxXdxX3xXd2xXd3xX3xXexX1xXdxX3xXd2xX6dxX69xX3xX30xX4dcxX19xX1axX3xX19xecf5xX99xX3xXd2xXd3xX3xX1axX7exX102xX3xXd2xXa2xX143xX4xX3xXabxX1xX13axX3xXabxX1xX156xX19xX3xX4xX1xX9fxX3xX85xX1xX10xX5xX7xX10xX6xX3xX19xX1xXa2xX19xX1axX3xX1cxX8exXexX3xX4xX69xXedxX4xX3xXa8xX191xX19xX3xX1cxX6xX3xXa8xXe6xX3xXexX6xX102xX3xXexX1cxX233xX19xX1axXaxXefxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxX9fxX56xX102xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX17xX10xX19xX1axX10xX1cxX3xX4xc432xX19xX1axX3xX4xX1xX9fxX3xX1cxd106xX19xX1axX3xXexX1cxX9fxX19xX1axX3xXexX3fxX19xX1xX3xX1xX69xX8exX19xX1axX3xXexX1cxX6xX19xX1xX3xX4xXa2xX110xXbxX3xX30xX13axX19xX1axX3xXd2xX220xX3xXabxXdxX32xX19xX3xXexX71xX9fxX3xX30xXb2xX19xX3xX3exXbbxX3xXexba4fxX3xX7xX8exX3xX4xX82xX6xX3xX285xX1cxX9fxX1axX30xX6xX99xX3xXexXdxXe6xX19xX3xXa8xX2c7xX3xXexX7exX19xX3xX30xXdxX19xX1xX3xc3bdxX6xX3exXdxX1cxX10xX7xX3xX4xX82xX6xX3xX85xX1xX10xX5xX7xX10xX6xX3xXaxXd2xXd3xX3xXbxX1xX71xX3exX3xX5xX2c2xXdxX3xX3exXedxXexX3xX4xX3axX4xX1xX3xX1cxc31axX3xX1cxXb2xX19xX1axXaxX3xXa8xX110xXdxX3xX20xX5xX10xX5dxX3xX67xX9fxX19xX1axXefxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxX9fxX56xX102xXaxX12xXcxX8exXdxX3xXdfxX69xX6xX3xX7xX6xX69xX3xXabxX1xXdxX3xX1axX1xXdxX3xX30xXb2xX19xX3xX285xX1cxX9fxX1axX30xX6xX3xXd2xXd3xX3xX4xX1xX71xX102xX3xXa8xXe6xX3xXabxX1xX69xX3xX4xX1xX2axX3xXd2xX71xX9fxX3xX4xX82xX6xX3xXd2xXedxXdxX3xX19xX1xXb2xX3xXa8xXb2xX3xX30xX233xXexX3xXexX6xX102xX3xX13xX14xX15xX3xX85xX6xX1cxX5xX9fxX3xX20xX19xX4xX10xX5xX9fxXexXexXdxXefxX3xX15xXe6xX3xX1xXb2xX19xX1xX3xXd2xXedxX19xX1axX3xX19xXb2xX102xX99xX3xX6xX19xX1xX3xX4xX1xX9fxX3xX30xXdxX32xXexX3xXd2xX13axX3xX5xXb2xX3xX4xX3axX4xX1xX3xXd2xX220xX3xX30xXb2xX102xX3xXexXa6xX3xX7xX36xX3xX82xX19xX1axX3xX1xXedxX3xXa8xXb2xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX30xX69xX116xX19xX3xXa8xX110xXdxX3xXadxX19xX1axX3xXexX1xX126xX102xX3xX65xX3xX19xX1axXa2x9053xXdxX3xXa8xX323xX6xX3xX3exX110xXdxX3xX3exX6dxXexX3xX4xX1xX6xX3xX4xX3axX4xX1xX3xXd2xX7exX102xX3xX3exX6dxX102xX3xX19xX1axXb2xX102xXefxX3xXcxX1cxX143xX3xX5xX113xX3xX4xX82xX6xX3xX20xX19xX4xX10xX5xX9fxXexXexXdxX3xX65xX3xX65cxX6xX102xX3xX17xXdxX5xXabxXdxX19xX7xX3xX65xX3xX4xX5f8xX19xX1axX3xXabxX1xe920xX19xX1axX3xXd2xX557xX19xX1xX1dxX3xXaxXcxX323xX3xX19xX1xX345xX19xX1axX3xX1axX3fxX3xX56xXdx8fddxX19xX3xX1cxX6xX3xXexX1cxX7axX19xX3xX7xX7exX19xX3xX3exXc3xXdxX3xX19xX1axXa2xX771xXdxX3xX4xX13axX3xXexX1xX220xX3xXexX1xX6dxX102xX3xX4xX126xX69xX3xXexX1xX82xX3xX85xX1xX10xX5xX7xX10xX6xX3xXdfxX69xX102xX32xXexX3xXexX7exX3exX3xX1axXdxXb2xX19xX1xX3xX4xX1xXdxX32xX19xX3xXexX1xX233xX19xX1axX3xXd2xX32xX19xX3xXexX1xX32xX3xX19xXb2xX9fxXefxX3xX13xXc3xX3xX3exX69xX8exX19xX3xX56xXb2xX19xX1xX3xXexf35cxX19xX1axX3xX19xX13axX3xX4xX1xX9fxX3xX20xX19xX4xX10xX5xX9fxXexXexXdxXaxXefxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxX9fxX56xX102xXaxX12xX17xXdxX5xXabxXdxX19xX7xX3xX4xX5f8xX19xX1axX3xX19xX1xX97xX19xX3xX5dxf63axXexX3xXexX1xX7axX3exX3xXa8xXe6xX3xXexX1cxX97xX19xX3xXd2xX6dxX69xX1dxX3xXaxX20xX1cxX7xX10xX19xX6xX5xX3xX5xXb2xX3xX3exXedxXexX3xXexX1cxX9fxX19xX1axX3xX19xX1xX345xX19xX1axX3xXd2xXedxXdxX3xX30xX13axX19xX1axX3xXexXadxXdxX3xX1cxX6dxXexX3xX7xX143xXefxX3xXffxXbbxXdxX3xX1xXc3xX3xX4xX13axX3xXexX1xX220xX3xX4xX126xX3exX3xXa8xXb2xX3xX4xX1xX69xX102xXe6xX19xX3xX30xX13axX19xX1axX3xXexX8exXexXefxX3xXcxX69xX102xX3xX19xX1xXdxX7axX19xX3xX4xX1xX169xX19xX1axX3xXexXadxXdxX3xXd2xXd3xX3xX1xX13axX6xX3xX1axXdxX17dxXdxX3xXd2xXa2xX143xX4xX3xX5xX8exXdxX3xX4xX1xXeaxXdxX3xX4xX82xX6xX3xX1xXc3xX3xXd2xX220xX3xX1axXdxXb2xX19xX1xX3xX30xX6xX3xXd2xXdxX220xX3exX3xX3exXedxXexX3xX4xX3axX4xX1xX3xX5dxX302xX19xX1axX3xXd2xX3axX19xX1axXaxXefxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxX9fxX56xX102xXaxX12xX85xX1xXdxX32xX19xX3xXexX1xX233xX19xX1axX3xXexX8exXdxX3xXdfxX69xX6xX3xX1axXdxX169xXbxX3xX85xX1xX10xX5xX7xX10xX6xX3xX4xX82xX19xX1axX3xX4xX8exX3xXa8xX345xX19xX1axX3xX4xX1xX233xX4xX3xX19xX1axXadxXdxX3xXa8xX557xX3xXd2xX126xX69xX3xX30xX17dxX19xX1axX99xX3xXa8xX110xXdxX3xX3b2xX3xXd2xXdxX220xX3exX3xX19xX1xXdxXe6xX69xX3xX1xXeaxX19xX3xXd2xXedxXdxX3xXd2xX302xX19xX1axX3xXexX1xX302xX3xX1xX6xXdxX3xX5xXb2xX3xX17fxX6xX19xX3xX85xXdxXexX102xXefxX0xX44xXbxX12xX0xXexX6xX30xX5xX10xX3xX7xXexX102xX5xX10xX9xXaxX3exX6xX1cxX1axXdxX19xX1dxX76xXbxX5dxX3xX6xX69xXexX9fxXaxX12xX0xXexX1cxX12xX0xXexX56xX12xX105xX1axX9fxX71xXdxX3xX1xX71xX19xX1axX3xX20xX19xX1xX3xX76xX74xX2xX74xX65xX76xX74xX2xX2xX0xX44xXexX56xX12xX0xX44xXexX1cxX12xX0xXexX1cxX12xX0xXexX56xX12xX0xXexX6xX30xX5xX10xX3xX7xXexX102xX5xX10xX9xXaxX3exX6xX1cxX1axXdxX19xX1dxX76xXbxX5dxX3xX6xX69xXexX9fxXaxX12xX0xXexX1cxX12xX0xXexX56xX12xXcxXcxX0xX44xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xX2f0xXedxXdxX0xX44xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xXcxX1cxX97xX19xX0xX44xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xX13xX44xX67xX0xX44xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xX2f0xXdxX220xX3exX0xX44xXexX56xX12xX0xX44xXexX1cxX12xX0xXexX1cxX12xX0xXexX56xX12xX2xX0xX44xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xX85xX1xX10xX5xX7xX10xX6xX0xX44xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xef66xX0xX44xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xX76xX2xX0xX44xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xX2xb312xX0xX44xXexX56xX12xX0xX44xXexX1cxX12xX0xXexX1cxX12xX0xXexX56xX12xX76xX0xX44xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xX17fxX6xX19xX3xX85xXdxXexX102xX0xX44xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xXab4xX0xX44xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xb19fxX0xX44xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xX2xX3b2xX0xX44xXexX56xX12xX0xX44xXexX1cxX12xX0xXexX1cxX12xX0xXexX56xX12xX3c5xX0xX44xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xX17fx10752xX0xX44xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xXab4xX0xX44xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xXab4xX0xX44xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xX2xX3c5xX0xX44xXexX56xX12xX0xX44xXexX1cxX12xX0xXexX1cxX12xX0xXexX56xX12xX3b2xX0xX44xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xX20xX1cxX7xX10xX19xX6xX5xX0xX44xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xXab4xX0xX44xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xXab4xX0xX44xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xX2xX2xX0xX44xXexX56xX12xX0xX44xXexX1cxX12xX0xXexX1cxX12xX0xXexX56xX12xX304xX0xX44xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xXcxX9fxXexXexX10xX19xX1xX6xX3exX0xX44xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xXab4xX0xX44xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xX76xX0xX44xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xX2xX2xX0xX44xXexX56xX12xX0xX44xXexX1cxX12xX0xXexX1cxX12xX0xXexX56xX12xXb02xX0xX44xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xX17xX10xX7xXexX3xXffxX1cxX9fxX3exX0xX44xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xXab4xX0xX44xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xX65xX3c5xX0xX44xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xX2xX2xX0xX44xXexX56xX12xX0xX44xXexX1cxX12xX0xXexX1cxX12xX0xXexX56xX12xXab4xX0xX44xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xX67xXexX9fxXabxX10xX0xX44xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xXab4xX0xX44xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xX65xX2xX0xX44xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xX2xX74xX0xX44xXexX56xX12xX0xX44xXexX1cxX12xX0xXexX1cxX12xX0xXexX56xX12xXacaxX0xX44xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xX20xX7xXexX9fxX19xX3xX15xXdxX5xX5xX6xX0xX44xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xXab4xX0xX44xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xX65xX3c5xX0xX44xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xX2xX74xX0xX44xXexX56xX12xX0xX44xXexX1cxX12xX0xXexX1cxX12xX0xXexX56xX12xX334xX0xX44xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xXffxX5xX6xX4xXabxXbxX9fxX9fxX5xX0xX44xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xXab4xX0xX44xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xX65xX3b2xX0xX44xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xX2xX74xX0xX44xXexX56xX12xX0xX44xXexX1cxX12xX0xXexX1cxX12xX0xXexX56xX12xX2xX74xX0xX44xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xX3f3xX69xX5xX1xX6xX3exX0xX44xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xXab4xX0xX44xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xX2xX0xX44xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xX334xX0xX44xXexX56xX12xX0xX44xXexX1cxX12xX0xXexX1cxX12xX0xXexX56xX12xX2xX2xX0xX44xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xX67xX69xX19xX56xX10xX1cxX5xX6xX19xX56xX0xX44xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xXab4xX0xX44xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xX74xX0xX44xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xXacaxX0xX44xXexX56xX12xX0xX44xXexX1cxX12xX0xXexX1cxX12xX0xXexX56xX12xX2xX76xX0xX44xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xXffxX9fxX5xXexX9fxX19xX0xX44xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xXab4xX0xX44xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xX65xX2xX0xX44xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xXacaxX0xX44xXexX56xX12xX0xX44xXexX1cxX12xX0xXexX1cxX12xX0xXexX56xX12xX2xX3c5xX0xX44xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xXffxX5xX6xX4xXabxX30xX69xX1cxX19xX0xX44xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xXab4xX0xX44xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xX65xX2xX0xX44xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xXacaxX0xX44xXexX56xX12xX0xX44xXexX1cxX12xX0xXexX1cxX12xX0xXexX56xX12xX2xX3b2xX0xX44xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xX17xXdxX1axX6xX19xX0xX44xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xXab4xX0xX44xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xX65xX334xX0xX44xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xXacaxX0xX44xXexX56xX12xX0xX44xXexX1cxX12xX0xXexX1cxX12xX0xXexX56xX12xX2xX304xX0xX44xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xX105xX10xX3bexX4xX6xX7xXexX5xX10xX0xX44xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xXab4xX0xX44xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xX74xX0xX44xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xXab4xX0xX44xXexX56xX12xX0xX44xXexX1cxX12xX0xXexX1cxX12xX0xXexX56xX12xX2xXb02xX0xX44xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xXffxXdxX1cxX3exXdxX19xX1axX1xX6xX3exX0xX44xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xXab4xX0xX44xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xX65xX3c5xX0xX44xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xXab4xX0xX44xXexX56xX12xX0xX44xXexX1cxX12xX0xXexX1cxX12xX0xXexX56xX12xX2xXab4xX0xX44xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xX5cxXa8xX10xX1cxXexX9fxX19xX0xX44xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xXab4xX0xX44xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xX65xX2xX0xX44xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xXb02xX0xX44xXexX56xX12xX0xX44xXexX1cxX12xX0xXexX1cxX12xX0xXexX56xX12xX2xXacaxX0xX44xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xX14xXdxXa8xX10xX1cxXbxX9fxX9fxX5xX0xX44xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xXab4xX0xX44xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xX65xX3b2xX0xX44xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xXb02xX0xX44xXexX56xX12xX0xX44xXexX1cxX12xX0xXexX1cxX12xX0xXexX56xX12xX2xX334xX0xX44xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xX17xX9fxX5xXa8xX10xX7xX0xX44xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xXab4xX0xX44xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xX65xX304xX0xX44xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xX304xX0xX44xXexX56xX12xX0xX44xXexX1cxX12xX0xXexX1cxX12xX0xXexX56xX12xX76xX74xX0xX44xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xX17xX10xX7xXexX3xX13xX6xX3exX0xX44xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xXab4xX0xX44xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xX65xX334xX0xX44xXexX56xX12xX0xXexX56xX12xX304xX0xX44xXexX56xX12xX0xX44xXexX1cxX12xX0xX44xXexX6xX30xX5xX10xX12xX0xX44xXexX56xX12xX0xX44xXexX1cxX12xX0xX44xXexX6xX30xX5xX10xX12xX0xXexX6xX30xX5xX10xX3xX7xXexX102xX5xX10xX9xXaxX3exX6xX1cxX1axXdxX19xX1dxX76xXbxX5dxX3xX6xX69xXexX9fxXaxX12xX0xXexX1cxX12xX0xXexX56xX12xX285xX36xX3xXd2xX9fxX3axX19xX3xX105xX1axX9fxX71xXdxX3xX1xX71xX19xX1axX3xX20xX19xX1xX3xX4xX13axX3xXexX1xXa2xXbbxX19xX1axX3xXexX71xXdxX3xXd2xX7exX102xX0xX44xXexX56xX12xX0xX44xXexX1cxX12xX0xX44xXexX6xX30xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxX9fxX56xX102xXaxX12xX285xX9fxXd3xX19xX3xX17fxX71xX19xX1xX0xX44xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Các sao của MU trổ tài đánh golf

Các sao của MU trổ tài đánh golf
2010-10-05 08:55:41

(VnExpress) - Nhân sự kiện giải golf Ryder Cup đang diễn ra tại Anh, sáu ngôi sao của MU chia làm hai đội so tài bằng cách đánh bóng vào xô nước.

Lan Phương “giả” búp bê Barbie

Lan Phương “giả” búp bê Barbie
2010-10-04 11:38:19

(VnExpress) - Bên cạnh vẻ ngây thơ quen thuộc, trong bộ ảnh mới, nàng 'Mai Lan' còn lột tả nét gợi cảm của cô công chúa búp bê.

Vùng tối và ánh sáng

Vùng tối và ánh sáng
2010-10-04 10:32:11

Từ đầu, vở kịch đã tạo được gay cấn, tò mò, kích thích khán giả. Mà không gian kịch rất hẹp, chỉ bó gọn trong cái hang của bọn đào vàng và buôn người nơi biên giới phía Bắc,...

Đan Trường ra Album mừng đại lễ

Đan Trường ra Album mừng đại lễ
2010-10-04 10:29:04

Với album Sử ca Đan Trường 2010, HT.Production đã chọn phần lớn những bài hát có đề tài lịch sử dân tộc như Dòng máu Lạc Hồng, Đất Việt tiếng vọng ngàn đời, Hùng thiêng Âu Lạc,...

Hollywood vào mùa phim kinh dị

Hollywood vào mùa phim kinh dị
2010-10-04 10:20:14

(TTCT) - Do lễ hội ma Halloween rơi vào ngày 31-10 nên các hãng phim Hollywood tung ra hàng loạt bộ phim kinh dị đáng chú ý trong mùa thu năm nay.

Để Hà Nội “đẹp và duy nhất”

Để Hà Nội “đẹp và duy nhất”
2010-10-04 10:19:12

(TTO) - Hội thảo kiến trúc quốc tế “1.000 năm Thăng Long - Hà Nội: những dấu ấn kiến trúc qua năm tháng” nằm trong hoạt động thường niên “Gặp gỡ mùa thu” của các kiến trúc sư...

Hòa Juventus, Inter mất ngôi đầu Serie A

Hòa Juventus, Inter mất ngôi đầu Serie A
2010-10-04 09:45:40

(VnExpress) - Các nhà ĐKVĐ áp đảo về mọi mặt, nhưng bất lực trong việc cụ thể hóa ưu thế ấy. Một điểm ít ỏi thu về từ trận derby Italy với Juventus hôm qua vì thế khiến Inter...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết