Cập nhật: 08/05/2016 21:03 GMT+7
40c3x44a1xce9exf208x69c3x7c60xc625x9b88xd300xX7xb414x6a9ax5792x5608x8983xb629xX5xb680xXax40e8xbf60xbb97x5b43x7d12xX3xX15xX16xX14xX15xX3xX15xX16x6d8fx8e5exXdxX3x45c9xX10xa704xX3xa4a3x98d3xX6xX3xXexX1xX28x8793xc646xX15xX3xXexafedxX28xX2exX2fxX15xX3xXexX1x7fd8xX15xX16xX3xXex93d0xXdxX3xca95xX1xebf5xX3x4e27xX28xX3bxX4xX0xb600xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x4ebcxXaxX12xXcxXcxb959xX3x8bf3xX3x580exXdx63caxXdxX3xX27xX28xX6xX3xXexX1xX28xX2exX2fxX15xX3xXexX33xX28xX2exX2fxX15xX3xXexX1xX3bxX15xX16xX3x7243xXexX1xX28xX2exX2fxX15xX3xX33xf5eexX15xX16x8a20xX3xX4x54a5xXbxX3x617fxX28xX3bxX4xX3xX16xXdxX6xX3xbb49x43f7xX2x591fxX3xe256xd0dcxX6xX3x5a39xX1xX6xXdxX3xX25xX40xX4xX3xX7x45a6xX15xX16xX3x9936xX65xf454xX3xXexX40xXdxX3xbafbxb1f4xXdxX3xXbexXdxe968xX15xX3xcfdbxXdxX15xX1xX3xa4a6xf5abxX28x4ba8xX3xX1xX28xX2ex745fxX15xX3xX43xX1xX45xX3xX47xX28xX3bxX4xXcfxX3xXexba6cxX15xX1xX3xc2f4xXdx7bd4xX15xX3xX67xXdxX6xX15xX16x5ed6xX0xX4cxXbxX12xX0xXexX6xXbexX5xX10xX3xX7xXexX2exX5xX10xX9xXaxX25xX6xX33xX16xXdxX15x7d69xX9fxXbxX23xX3xX6xX28xXex7241xXaxX12xX0xXexX33xX12xX0xXexX5exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa621xX111xX5exX2exXaxX12xX0xXdxX25xX16xX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX15xX16xX14xX15xX3xX15xX16xX1fxX20xXdxX3xX23xX10xX25xX3xX27xX28xX6xX3xXexX1xX28xX2exX2fxX15xX3xXexX33xX28xX2exX2fxX15xX3xXexX1xX3bxX15xX16xX3xXexX40xXdxX3xX43xX1xX45xX3xX47xX28xX3bxX4xX3xXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX109xX4cxX4cxX7xXexX6xXexXdxX4xXf0xX15xX10xc70bxXf0xXexX28xX111xXdxXexX33xX10xXf0xXa4xX15xX4cxXexXexX111xX4cxXdxX4cxX7xXa2xX9fxXa2xX4cxX9fxXa0xX2xXa2xX4cxXa0xXb8xX4cxXa0xXb6xX4cxXexX33xX2xX65xX2x61a5xXa2xX9fx8178xXa0xXa2x4fbcxXb8x46e7xXf0x8ab9xXbxX16xXaxX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxXexX5exX12xX0xX4cxXexX33xX12xX0xXexX33xX12xX0xXexX5exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX111xX5exX2exXaxX12xXccxXb2xX4xX3xX27xa7dcxXdxX3xX27xX6xX15xX16xX3xXexX1xXdxX3xX27xX93xX28xX3xX5xX1fxecfcxXexX3xX27xd94axX28xX3xXexXdxXe8xX15xX3xX65xX3xd176xX15xX1xX109xX3xX13xXf0xXcxX33xX28xX15xX16xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxXexX5exX12xX0xX4cxXexX33xX12xX0xX4cxXexX6xXbexX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX111xX5exX2exXaxX12xX67xXdxX69xXdxX3xX27xX93xX28xX3xX15xX14xX2exX3xX5exX111xX3xedd1xXdxXe8xX15xX3xX27xX111xX14xX15xX3xX27xX28xX6xX3xXexX1xX28xX2exX2fxX15xX3x4974xXdxXd4xXexX3xc770xX6xX25xX3xXbxX1xX3bxXdxX3xX1xX1fdxXbxX3xX4x8473xX15xX16xX3xdceex5431xX3xX263xX13xXcxXcx6d5fxXc7xX24exX3xXe6xXdxXe8xX15xX3xX67xXdxX6xX15xX16xX3xXexe395xX3xX4xX1x876dxX4xX3xX15xX1xe7cbxX25xX3xX4xX1xX14xX111xX3xX25xXa5xX15xX16xX3xX7x424exX3xXa8xXdxXd4xX15xX3xXa4x7711xX15xX3xX1x7cb8xX6xX3xX15xX2b0xX25xX3xX5exX28xX3xX5x837exX4xX1xX3xX96xX28xX3bxX4xX3xX16xXdxX6xX3xX43xX1xX45xX3xX47xX28xX3bxX4xX3xX65xX3xX27xX8dxX15xX16xX3xXbexX29axX15xX16xX3xX7xe570xX15xX16xX3xXccx6e38xX28xX3xX24exX111xX15xX16xX3xXa4x52f6xXdxX3xX4xX1x8124xX3xX27xX2fxX3xXe6xX1xXb2xX25xX3xXbxX1xXb2xX3xX27xX93xXexX3xXbxX1xX1fx43c3xX15xX16xX3xX268xX6xX25xXf0xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX111xX5exX2exXaxX12xX268xX16xX6xX2exX3xXexXa5xX3xX7xXb2xX15xX16xX3xX7xX2f0xX25xXcfxX3xX1xX14xX15xX16xX3xX15xX16xX14xX15xX3xX15xX16xX1fxX20xXdxX3xX5exaffaxX15xX3xXa4xX14xX3xX5exX28xX3xXa8xX1xXb2xX4xX1xX3xX27xXbfxX3xXexXcdxXbxX3xXexX33xX28xX15xX16xX3xXexX40xXdxX3xXbexXbfxXdxX3xXbexXdx448dxX15xX3xXc7xXdxX15xX1xX3xXccxXcdxX28xX3xX27xXc4xX3xX4xX1xX295xX15xX16xX3xXa8xXdx80acxX15xX3xX5xX370xX3xXa8xX1xX6xXdxX3xX25xX40xX4xX3xXa4xX14xX3xX23xX10xX25xX3xX4xXb2xX4xX3xX27xX1ebxXdxX3xXexX1xXdxX3xX27xX93xX28xXf0xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX111xX5exX2exXaxX12xX67xXdxX69xXdxX3xX5xX201xX15xX3xX15xX14xX2exX3xX4xX2b4xX3xX4xXb2xX4xX3xXa4xXcdxX15xX3xX27xX1ebxX15xX16xX3xXa4xXdxXe8xX15xX3xX27xX387xX15xX3xXexXa5xX3xXb8xX3xXexXe2xX15xX1xX3xXexX1xX14xX15xX1xX3xX84xX127x9524xX15xX1xX3xXcxX1xX28xXcdxX15xXcfxX3xXcxX43xXf0xX13xXccx90f3xXcfxX3x835cxX15xX3xX67xXdxX6xX15xX16xXcfxX3xX13xXcdxX28xX3xX67xXdxX6xX15xX16xX3xXa4xX14xX3xX27xX1ebxXdxX3xX4xX1xX2f5xX3xX15xX1xX14xX3xXe6xXdxXe8xX15xX3xX67xXdxX6xX15xX16xX90xX3xXexX1xXdxX3xX27xX93xX28xX3xX4xXb2xX4xX3xX15xX1ebxXdxX3xX5exX28xX15xX16xX3xX4xX1xX111xX3xX4xX69xX3xX15xX6xX25xX3xXa4xX14xX3xX15x50faxX3xXa4xX14xX3xX1xc4e6xX15xX3xX1xX1fdxXbxX3xX15xX6xX25xXcfxX3xX15xX460xX3xX4xX1xX111xX3xX4xXb2xX4xX3xX5xX111xX40xXdxX3xXexX1xX28xX2exX2fxX15xX3xX2xXa0xX3xXa4xX14xX3xX9fxXa0xX3xXexX6xX2exX3xX4xX1x98a7xX111xXcfxX3xXa4xX2f0xXdxX3xX4xXb2xX4xX3xX4xX2a8xX3xX5xX2exX3xX9fxXa0xXa0xX25xXcfxX3xXb8xXa0xXa0xX25xX3xXa4xX14xX3xX2xXa0xXa0xXa0xX25xXf0xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX111xX5exX2exXaxX12xXccxXb2xX4xX3xXa4xXcdxX15xX3xX27xX1ebxX15xX16xX3xXa4xXdxXe8xX15xX3xXexX1xX6xX25xX3xX16xXdxX6xX3xX16xXdxX69xXdxX3xX5xX201xX15xX3xX15xX14xX2exX3xXbxX1xX201xX15xX3xX5xX2f0xX15xX3xX5xX14xX3xX15xX1xX460xX15xX16xX3xX15xX16xX1fxX3xX5exX34axX15xXcfxX3xXexX33xX111xX15xX16xX3xX27xX2b4xX3xX4xX2b4xX3xX4xXb2xX4xX3xXa4xXcdxX15xX3xX27xX1ebxX15xX16xX3xXa4xXdxXe8xX15xX3xX4xX2f5xX6xX3xX27xX111xX14xX15xX3xX127xX3faxX15xX1xX3xXcxX1xX28xXcdxX15xX3xXa4xXa5xX6xX3xX27xX40xXexX3xX4xX1xX295xX4xX3xXa4xX2e2xX3xX27xX2bfxX4xX1xX3xXexX33xX111xX15xX16xX3xX16xXdxX69xXdxX3xX27xX28xX6xX3xXexX1xX28xX2exX2fxX15xX3xX33xX8dxX15xX16xX3xX96xX28xX3bxX4xX3xXexX387xX3xX9fxXa0xX2xXa2xX3xX27xX1fxX1fdxX4xX3xXexX291xX3xX4xX1xX295xX4xX3xXexX40xXdxX3xX40axX6xX5xX6xX2exX7xXdxX6xXf0xX3xX263xX3faxX3xXa4xXcdxX2exXcfxX3xX16xXdxX69xXdxX3xX27xX93xX28xX3xX5xX201xX15xX3xX15xX14xX2exX3xX1xX295xX6xX3xX1x8f8bxX15xX3xX7xbbb7xX3xX27xX10xX25xX3xX27xX387xX15xX3xX15xX1xXdxX2fxX28xX3xX1xX295xX15xX16xX3xXexX1xX45xX3xX4xX1xX111xX3xX15xX16xX1fxX20xXdxX3xX23xX10xX25xXf0xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX111xX5exX2exXaxX12xXcxX1xX10xX111xX3xXbexX6xX15xX3xXexX291xX3xX4xX1xX295xX4xXcfxX3xX16xXdxX69xXdxX3xX15xX1xX29axX25xX3xXexX1xX45xX4xX3xX27x9316xX2exX3xXa4xXdxXd4xX4xX3xXbxX1xXb2xXexX3xXexX33xXdxXc4xX15xX3xXbxX1xX111xX15xX16xX3xXexX33xX14xX111xX3xXexXcdxXbxX3xX5xX28xX2exXd4xX15xX3xX25xX2e2xX15xX3xX27xX28xX6xX3xXexX1xX28xX2exX2fxX15xX3xXexX33xX28xX2exX2fxX15xX3xXexX1xX3bxX15xX16xX3xX84xXexX1xX28xX2exX2fxX15xX3xX33xX8dxX15xX16xX90xX3xX15xX16xX14xX2exX3xX4xX14xX15xX16xX3xX33xX1ebxX15xX16xX3xXa8xX1x53a0xXbxX3xX4xX69xX3xX15xX1fxX2f0xX4xX3xX4xdfe9xX15xX16xX3xX15xX1xX1fxX3xXa8xXdxXc4xX25xX3xXexX33xX6xX3xX27xXb2xX15xX1xX3xX16xXdxXb2xX3xXa8xX387xXexX3xX96xX28xX69xXcfxX3xX4xX1xX93xXexX3xX5xX1fxX1fdxX15xX16xX3xX1xX28xX93xX15xX3xX5xX28xX2exXd4xX15xX3xX27xX14xX111xX3xXexX40xX111xX3xXa4xXcdxX15xX3xX27xX1ebxX15xX16xX3xXa4xXdxXe8xX15xX3xX27xX28xX6xX3xXexX1xX28xX2exX2fxX15xX3xXexX33xX28xX2exX2fxX15xX3xXexX1xX3bxX15xX16xXf0xXf0xXf0xX0xX4cxXbxX12xX0xXexX6xXbexX5xX10xX3xX7xXexX2exX5xX10xX9xXaxX25xX6xX33xX16xXdxX15xX109xX9fxXbxX23xX3xX6xX28xXexX111xXaxX12xX0xXexX33xX12xX0xXexX5exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX111xX5exX2exXaxX12xX0xXdxX25xX16xX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX15xX16xX14xX15xX3xX15xX16xX1fxX20xXdxX3xX23xX10xX25xX3xX27xX28xX6xX3xXexX1xX28xX2exX2fxX15xX3xXexX33xX28xX2exX2fxX15xX3xXexX1xX3bxX15xX16xX3xXexX40xXdxX3xX43xX1xX45xX3xX47xX28xX3bxX4xX3xXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX109xX4cxX4cxX7xXexX6xXexXdxX4xXf0xX15xX10xX187xXf0xXexX28xX111xXdxXexX33xX10xXf0xXa4xX15xX4cxXexXexX111xX4cxXdxX4cxX7xXa2xX9fxXa2xX4cxX9fxXa0xX2xXa2xX4cxXa0xXb8xX4cxXa0xXb6xX4cxXexX33xX9fxX65xX2xX1afxXa2xX9fxX1b2xXa0xXa2xX1b5xXb8xX1b7xXf0xX1b9xXbxX16xXaxX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxXexX5exX12xX0xX4cxXexX33xX12xX0xXexX33xX12xX0xXexX5exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX127xX111xX5exX2exXaxX12xX268xX1xXdxX2fxX28xX3xXa8xX1xXb2xX15xX3xX16xXdxX69xX3xXbxX1xX69xXdxX3xX33xX6xX3xX23xX6xX3xXbexX20xX3xX27xXc4xX3xX4xX2b4xX3xXexX1xXc4xX3xX23xX10xX25xX3xX27xX1ebxXdxX3xX15xX1xX14xX3xXexX1xXdxX3xX27xX93xX28xX3xX27bxX3xX4xX2a8xX3xX5xX2exX3xX16xX201xX15xX3xX65xX3xX20bxX15xX1xX109xX3xX13xXf0xXcxX33xX28xX15xX16xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxXexX5exX12xX0xX4cxXexX33xX12xX0xX4cxXexX6xXbexX5xX10xX12xX13xX63xe4b3xX268xX67xX3xXcxf33cxce24xX268xX67


Các tin đã đưa

Trên bãi non mùa xuân

Trên bãi non mùa xuân
2023-02-04 04:50:00

QTO - Khi nắng ấm vừa lên, gió xuân từ bờ sông hây hẩy tràn đến, tôi thường để chân trần đi bộ ra bãi non sau nhà. Cha tôi bảo đó là bãi non vì những con...

5 bộ phim đáng xem về người mẹ

5 bộ phim đáng xem về người mẹ
2016-05-08 21:02:50

TTO - Không chỉ Hollywood, điện ảnh châu Âu và cả châu Á đã có rất nhiều phim hay về người mẹ. Họ có thể là thơ lặn biển, bà nội trợ hay doanh nhân thành đạt… , nhưng tất cả...

Thông tin LVPB vào chung kết

Thông tin LVPB vào chung kết
2016-05-07 15:17:52

(SGGP) - Mặc dù chỉ sắm vai khách mời của Giải vô địch Bóng chuyền trẻ Thái Lan mở rộng 2016, thế nhưng các tay đập Thông tin LVPB hôm qua đã bất ngờ đánh bại đối thủ Nakhon...

Kỳ vọng ở võ sĩ Ngọc Tú

Kỳ vọng ở võ sĩ Ngọc Tú
2016-05-07 15:15:45

(SGGP) - Sau sự thất bại của taekwondo trong việc tìm suất chính thức dự Olympic 2016, các môn võ của thể thao Việt Nam chỉ còn trông chờ vào judo. Dù trước đó, môn vật đã...

Ra mắt Câu lạc bộ điện ảnh Hồng Hạc

Ra mắt Câu lạc bộ điện ảnh Hồng Hạc
2016-05-07 14:52:57

TTO - Câu lạc bộ điện ảnh Hồng Hạc (Flamingo Cinema Club) ra mắt tại sân khấu thể nghiệm Trường Múa TP.HCM (155bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3, TP.HCM) từ 7-5.

Trưng bày “chứng tích” phá rừng

Trưng bày “chứng tích” phá rừng
2016-05-07 14:52:42

TTO - Bảo tàng Đắk Lắk (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đang trưng bày “chứng tích” phá rừng trên toàn tỉnh với những đầu thú đã tuyệt chủng, nguy cấp, clip phá rừng làm nương rẫy...

Các nguy cơ Pháp phải đối mặt

Các nguy cơ Pháp phải đối mặt
2016-05-06 11:03:31

(SGGP) - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp hôm thứ Ba vừa qua đưa ra cảnh báo về các âm mưu khủng bố trong dịp diễn ra Vòng chung kết bóng đá châu Âu 2016. Dễ hiểu khi nhà chức trách...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết