Cập nhật: 30/12/2014 08:12 GMT+7
cfc3xd833xddb8x128eexe3e9x1121exdaa1xeb9fx11b91xX7x128a0x13c8fx1312dx15528xe7fexf275xX5x122e2xXaxfa38xf678xX6xXdxX3xX4x14cd8xdc97x11c64xX3xX7xfa28xX4xX1xX3xea73x13e51xXdxX3x126c9x109c9xX3xX13xX18x1297bxX0x11074xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x12f23xXaxX12x108a9xXcx101e6x13c9bxd68exX3x1116exX3xXcx147d8xX18xX1axfacfxX3xXex10c29xX21xX3xX25x154e8xX1axX3xX1xe77exX6xX3x14c46xX1xf57dxXexX3xX4dxXdxX1dxdb44xX3x14522xXdxeb1bxX18xX3x13a3cxX18xX1dxX1axX3xX13xX18xX2axe987xX3xX5bxX1xX50xX1axX3xX25xXdxf586xX1axX3x134ccxX54xX1axX3xX1xX58xX6xX3xX1axX4dxX1xX7bxX3xXexX1xX18xX5dxXexX3xX7exX43xX3xXex147f9xXdxX3xX13xX18xX2axX3xXbxX1xX19xXdxX3xX1xfbdexXbxX3xX25xX22xXdxX3xX43xX1x1317axX3x122f4xX18xf36axXexX3xebb8x14d8fxX1axX3xXcxX1xX18xX5dxX1axX3xX13xX58xX6xX3xX25xd129xX6xX3xX4dxXdxX22xXdxX3xXexX1xXdxX7bxX18xX3xX4xX18xX19xX1axX3xX7xX1dxX4xX1xX3xf5aaxea54xX3xXexX1xX18xX5dxXexX3xXexX1xd67axXdxX3xX4xX1x15710xX6xX3xX43xX4dxX18x125a9xX67xX1axX3x12a3exX0xX2cxXbxX12xX0xXexX6xXb2xX5xX10xX3xX7xXexXefxX5xX10xX9xXaxX21xX6xX4axX4dxXdxX1ax10818x10597xXbxXadxX3xX6xX18xXexX63xXaxX12xX0xXexX4axX12xX0xXexX3exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13be8xX63xX3exXefxXaxX12xX0xXdxX21xX4dxX3xX7xXexXefxX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX4dxX1xXexX10cxX3xX6xX18xXexX63xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX3xX43xX1xXabxX3xX25xX54xX1axX3xX43xX4dxX18xXefxd09axX1axX3xXd9xXdxX1axX1xX72xX3xX4xX1x1295exX3xXb2xXdxX15cxX1axX3xX4xX167xX6xX3xXcxX5dxXbxX3xX7xX6xX1axX3x10265xX18xX1dxX1axX3xX7exX54xX1axX3xX41xXbxX1xXb3xXdxX45xX3xXex14bcfxX1axX4dxX3xX7xX1dxX4xX1xX3xX4xX1xX63xX3xX1axX1xXabxX3xX25xX54xX1axX72xX3xX3ex12dcfxX4xX1xX3xX4dxXdxXb3xX3xX12axd651xX18xX3xf95bxX3xX47xX3x13755xX1axX1xX10cxX3xX12axXf3xX43xXf3xX65xX3xXaxX3xX7xX4axX4xX9xXaxX2cxX2cxX4xXf3xXb2xX6xX63xX6axX18xX6xX1axX4dxXexX4axXdxXf3xX25xX1axX2cxX3exX10xX7xfef1xXexX63xXbxX2cxX18xXbxX5xX63xX6xX3exX10xX3exX2cxXexX4axX6xX1axX3exX63xX1axX4dxX2cxX10dxe9b1xX2x11d47x155a1xX2xX10dxX1f5xX10dx1157axX2cxX4axX6xX47xX21xX6xXexX47xX7xX6xX4xX1xX47xX3exX1f5xX5xXexX7xX4axXf3xfdaexXbxX4dx14a62xe71fxXdxX3exXexX1xX9x127aexX1f2xX1f2xXaxX2cxX12xX43xX1xXabxX3xX25xX54xX1axX3xX43xX4dxX18xXefxX15cxX1axX3xXd9xXdxX1axX1xX72xX3xX4xX1xX167xX3xXb2xXdxX15cxX1axX3xX4xX167xX6xX3xXcxX5dxXbxX3xX7xX6xX1axX3xX17axX18xX1dxX1axX3xX7exX54xX1axX3xX41xXbxX1xXb3xXdxX45xX3xXexX18bxX1axX4dxX3xX7xX1dxX4xX1xX3xX4xX1xX63xX3xX1axX1xXabxX3xX25xX54xX1axX72xX3xX3exX1a2xX4xX1xX3xX4dxXdxXb3xX3xX12axX1abxX18xX3xX1aexX3xX47xX3xX1b2xX1axX1xX10cxX3xX12axXf3xX43xXf3xX65xX0xX2cxXbxX12xX0xX2cxXexX3exX12xX0xX2cxXexX4axX12xX0xX2cxXexX6xXb2xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX63xX3exXefxXaxX12xd005xX1dxX4xX1xX3xX3exX63xX3xX1axX1xXabxX3xX1axX4dxX1xXdxX15cxX1axX3xX4x11a73xX18xX3xX43xX4dxX18xXefxX67xX1axX3xX13x10420xX18xX3xXcxX1x138e5xX1axX4dxX3xX41xX4xX1xX167xX3xXb2xXdxX15cxX1axX45xX3xX4xff12xX1axX4dxX3xX1axX1xX58xX21xX3xXexX1dxX4xX3xX4dxXdxXb3xX3xX4xX167xX6xX3xX5bxX1xX50xX1axX3xX25xXdxX7bxX1axX3xX7exX54xX1axX3xX1xX58xX6xX3xX1axX4dxX1xX7bxX3xXexX1xX18xX5dxXexX3xX7exX43xX3xXexX95xXdxX3xX13xX18xX2axX3xXexX1xe3a2xX4xX3xX1xXdxX7bxX1axXf3xX3xXcxX4axcfd4xX22xX4xX3x101a7xX58xX72xX3xX4x15738xX1axX4dxX3xXexX95xXdxX3xXcxX5bxXf3xX13xX18xX2axX72xX3xX1axX1xX58xX21xX3xX4xX1xX167xX3xXb2xXdxX15cxX1axX3xX17axX18xX1dxX1axX3xX7exX54xX1axX3xXexX1xX18xf17axX4xX3xX43xX1xXabxX3xXadxX18xXafxXexX3xXb2xXb3xX1axX3xX13xX363xXdxX3xX43xX1xXabxX3xX25xX54xX1axX3xX4xX339xX1axX4dxX3xX334x1309exX3xX4axX6xX3xX21x12b8dxXexX3xX25xXabxX3xX4dxXdxX22xXdxX3xXexX1xXdxX7bxX18xX3xXcxX5dxXbxX3xX7xX6xX1axX3xX17axX18xX1dxX1axX3xX7exX54xX1axX3xX7xX19xX3xX10dxd6ffxX3xX4xX1xX18xXefxX15cxX1axX3xX7xX6xX1axX3xX12axX1abxX18xX3xX1aexX3xX25xXabxX3xX25xX54xX1axX3xX1x140bfxX4xX3xXadxX2c6xX3xX13xX18xX2axXf3xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX63xX3exXefxXaxX12xXcxX5dxXbxX3xX7xX6xX1axX3xX334xX385xX3xX3exXabxX1axX1xX3xXbxX1x12460xX1axX3xX5xX22xX1axX3xX334xef63xX3xX334xX54xX1axX4dxX3xXexX1dxX4xX3xXbxX1x112b0xX21xX3xX25xXabxX3xX4xX1dxX4xX3xXb2xXabxXdxX3xX25xXdxX2axXexX3xX25xX26xX3xXexX1dxX4xX3xX4dxXdxXb3xX3xX12axX1abxX18xX3xX1aexX72xX3xX21xX363xXexX3xX1axX1xXabxX3xX25xX54xX1axX3xX1xX58xX6xX3xX334xX330xXa2xX4xX3xX1xX3fdxX18xX3xX1xX2axXexX3xX1axX1xXabxX3xX25xX54xX1axX72xX3xX1axX1xXabxX3xXexX1x13919xX72xX3xX1axX1xXabxX3xX1axX4dxX1xXdxX15cxX1axX3xX4xX2c6xX18xX3xXadxX10xX21xX3xX1axX1xX330xX3x102afxX334xX18bxX4xX3xX7xXb3xX1ax14b01xX72xX3xX47dxXbxX1xXb3xX1axX3xX1dxX1axX1xX3xXexX4axX95xX1axX4dxX3xXexX1xX1dxXdxX3xXexXdxX1axX1xX3xXexX1xX3fdxX1axX485xX3xX4xX167xX6xX3xX13xX18xX2axX3xXexXc1xX3xX7xX1dxX1axX4dxX3xXexX1dxX4xX3xX334xX2axX1axX3xX4xX19xXexX3xX4xX1dxX4xX1xX3xX7xX19xX1axX4dxXf3xX3xX12axX2e6xXdxX3xX43xX4dxX3ccxX4xX3xX65xX63xX1axX4dxX0xX2cxXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Bảo tồn và phát huy giá trị Văn hóa Sa Huỳnh

Bảo tồn và phát huy giá trị Văn hóa Sa Huỳnh
2023-03-23 08:25:00

(Baoquangngai.vn)- Di tích Văn hoá Sa Huỳnh được Chính phủ xếp hạng là Di tích Quốc gia đặc biệt không chỉ khẳng định tầm vóc, giá trị của một trong ba nền văn minh lớn nhất...

Khát vọng trẻ 8: Lắng nghe Tổ quốc gọi tên mình

Khát vọng trẻ 8: Lắng nghe Tổ quốc gọi tên mình
2014-12-30 08:11:22

(TNO) - “Tôi đang nghe Tổ quốc gọi tên mình. Bằng tiếng sóng Trường Sa, Hoàng Sa dội vào ghềnh đá. Tiếng Tổ quốc vọng về từ biển cả. Nơi bão tố dồn dập, chăng lưới, bủa vây”,...

Có âm mưu chống lại Chelsea?

Có âm mưu chống lại Chelsea?
2014-12-29 09:20:12

(SGGP) - 1.Mourinho đã nói rằng những gì mà hàng phòng thủ của Southampton đã làm khiến ông sửng sốt: “Tôi không thể tin nổi họ có thể làm như vậy: Tổ chức tốt, tinh thần tuyệt...

Bất ngờ Lâm Quang Trí

Bất ngờ Lâm Quang Trí
2014-12-29 09:19:43

(TNO) - Tay vợt kỳ cựu Lâm Quang Trí (Cà Mau) gây bất ngờ lớn ở bán kết đơn nam giải quần vợt các tay vợt xuất sắc toàn quốc diễn ra hôm qua tại TP.HCM, khi đánh bại ứng viên...

Năm 2015: Đình chỉ hoạt động các NXB yếu kém

Năm 2015: Đình chỉ hoạt động các NXB yếu kém
2014-12-29 07:57:09

(SGGP). - Ông Chu Văn Hòa, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, cho biết: Năm 2015, cùng với việc thanh tra, kiểm tra được tiến hành thường xuyên, cục sẽ tiến hành rà soát...

Ấm áp Vòng tay bè bạn

Ấm áp Vòng tay bè bạn
2014-12-29 07:56:55

(SGGP).-Hội Âm nhạc TPHCM - Chi hội Biểu diễn thanh nhạc - hợp xướng vừa tổ chức chương trình ca nhạc Vòng tay bè bạn gây quỹ giúp đỡ NSƯT Hoàng Vĩnh đang bị ung thư vòm họng...

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 kỷ niệm đám cưới vàng

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 kỷ niệm đám cưới vàng
2014-12-29 07:56:21

(TNO) -Tôi đưa em về là chương trình ca nhạc đặc biệt hai đêm nhạc (10 và 11.1.2015) tại Heritage Space (28 Trần Bình, Hà Nội) mừng đám cưới vàng 50 năm của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết