Cập nhật:  GMT+7
671bx10d15x9ca6x10a4fx9cd6x975exc3adxfe5cx8e88xX7xb341xd7aax85bbx92abx72c2xb647xX5x795cxXaxbfc1x70a5xaa3ex6ea3xX10x7b60xX3x10012xa1acxfd63xXexX3x982dxX14xf5f8xX6xX5xcb7dxX14xX3xX19x7ca3xX3xXex9e46xX3xX5xcb24xX3xc7f8x6977xXexX3xX4xX1axX1bxX4xX0xbabfxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxaf91xX10xX6xX23xXaxX12xd1e9x77d9xX20xefa4xc424xXbx8cafxX10xX7xX7xac6cxX3x729bxX3xd5a9xX1x837axX20xX3xX7xc9f0xXexX3xX2fxc67axXdxX3xXexcc17xe005xda22xX20xX3x113fdx7af9xX4xX3xX2fxX1axX1bxX4xX3xX2fxfbd1xX20xX1xX3xac0bxXdxX78xX3xX4xX6xX14xX3xX20xX1xedb4xXexX3xX19xX27xX3xf09exX1x111b6xX3xX20xcd9bxX20xX7cxX3xX2fxX14x96a6xXexX3xX23xX6xX20xX1xX3xX1xXdxX2dxX69xX3xXaxX4exX69xX6xX3xXbxX1xX78xX3xX5xX1ax68abxXdxXaxX3xX50xX69xX53xX14xX3xcb22x8f67xX2xXb8x9d05xX3xXexX53xb1fbxX20xX3xX4xX8exX3xX5bxX53xXdxX7xXexXdxX6xX20xX14xX3xX1exX14xX20xX6xX5xX23xX14xX3xX19xa046xX3xX1exX14x8307xXdxX20xX3xX19xX6xX20xX3xe20exX10xX53xX7xXdxX10xc2a6xX0xX38xXbxX12xX0xXexX6xXddxX5xX10xX3xX7xXexX6axX5xX10xX9xXaxX15xX6xX53xX7cxXdxX20xcf68xXb8xXbxX51xX3xX6xX69xXexX14xXaxX12xX0xXexX53xX12xX0xXexX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxee0dxX14xX23xX6axXaxX12xX0xXdxX15xX7cxX3xX6xX5xXexX9xXaxX7cxX14xX15xX10xX17xX59xX2x9691xX139xa808xX2xe037xX13bxXb8x88abxX13dxc07axb0abxX13bxXb9xX51xXb9xXebxd214xXbxX7cxXaxX3xX7xX53xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX104xX38xX38xX5xXebx10baexX2xXebxXdxX15xX7cxXebxX19xX20xX10xX51xXbxX53xX10xX7xX7xXebxX20xX10xXexX38xXb8xXb9xX2xXb8xX38xXb9xa43bxX38xXb8xX13bxX38xX7cxX14xX15xX10xX17xX59xX2xX139xX139xX13bxX2xX13dxX13bxXb8xX140xX13dxX142xX143xX13bxXb9xX51xXb9xXebxX149xXbxX7cxXaxX38xX12xX0xX38xXbxX12xX0xX38xXexX23xX12xX0xX38xXexX53xX12xX0xXexX53xX12xX0xXexX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX14xX23xX6axXaxX12xX13xX14xX15xX10xX17xX3xX2fxX6xX20xX7cxX3xX2fxX1axX1bxX4xX3xX2fxX78xX20xX1xX3xX7cxXdxX78xX3xX4xX6xX14xXebxX0xX38xXbxX12xX0xX38xXexX23xX12xX0xX38xXexX53xX12xX0xX38xXexX6xXddxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX14xX23xX6axXaxX12xXcxX1xX10xX14xX3xX4xfe77xX20xX7cxX3xXddxda2fxX3xX4xec2bxX6xX3xX20xX1xXd9xX3xX4xX78xXdxX3xXe5xX6xX23xX23xX6axX3xXe5xX14xff45xX10xX53xX3xXbcxX3xXexX2axX3xX5xX2dxX3xX2fxX30xXexX3xX4xX1axX1bxX4xX3xX4xX1xX14xX3xX13xX14xX15xX10xX17xX3xX5xXd9xX3xX13bxX38xX2xX3xX4dxX2fxX30xXexX3xX2xX3xX91xX20xX3xX13bxX57xXebxX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX14xX23xX6axXaxX12xXaxbbe2xX69xXbxX10xX53xX3x10366xX6xX53xXdxX14xXaxX3xX2fxX6xX20xX7cxX3xX2fxX97xXexX3xXbxX1xX14xX20xX7cxX3xX2fxX65xX3xX2fxc5c3xX20xX1xX3xX4xX6xX14xXebxX3xX5bxX1xX5dxX20xX3xX7xX61xXexX3xX2fxX65xXdxX3xXexX69xX6axX6bxX20xX3xX6exX6fxX4xX3xXddx7683xX3xXexX61xXdxX3xX2xXb8xX3xXbxX1xX6xX3xX5xf53fxXbxX3xX4xX20axX20xX7cxX3x105d7xX3xX5bxX1xX6xX15xXbxXdxX14xX20xX7xX3xf624xX10xX6xX7cxX69xX10xX3xX15x1023dxX6xX3xX7cxXdxX8exXdxX3xX19xb670xX6xX3x7169xX69xX6xXbcxX3xX2fx9c39xX20xX7cxX3xXexX1x848bxXdxX3xX2fxe505xX3xX7cxX1xXdxX3xX2fxX1axX1bxX4xX3xX177xXb9xX3xXddxXd9xX20xX3xXexfb77xX20xX1xX3xX53xXdxXc0xX20xX7cxX3xXexX53xX14xX20xX7cxX3xX20xX91xX15xX3xXb8xXb9xX2xX2xXebxX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX14xX23xX6axXaxX12xX5bx9de2xX20xX7cxX3xX2fxX6xX20xX7cxX3xX2c5xX3xX2fxX28exX20xX1xX3xX4xX6xX14xX3xX7xc06exX3xX20xX7cxX1xXdxX2dxXbxXbcxX3xX15xXd9xX3xX15xXdxX20xX1xX3xX4xX1xX6fxX20xX7cxX3xX5xXd9xX3xXexX53xXc0xX20xX3xX143xXb9xX3xXddxXd9xX20xX3xXexX1x104f9xX20xX7cxX3xX2c5xX3xX2d1xX6xX3xX2d1xXdxX7cxX6xX3xX15xX2d9xX6xX3xX7cxXdxX8exXdxX3xX19xX2e2xX6xX3xX2e5xX69xX6xXbcxX3xX20xX1xX1axX20xX7cxX3xX20xX7cxX20axXdxX3xX7xX6xX14xX3xX4xX212xX6xX3xX122xX2ebxX3xX6exXd9xX14xX3xef84xX1xX6xXbcxX3xX1exX14xX20xX6xX5xX23xX14xX3xX4xX1xX28exX3xX2fxX6fxX20xX7cxX3xXexX1xX6fxX3xXddxX6xX3xX19xXafxXdxX3xXexX2axX3xX5xX2dxX3xX5xXd9xX3xX2xX143xX38xX2xX3xX59xX3xX51x10785xXbxX3xX4exX6xX20xX3xXe5xX10xX53xX7xXdxX10xX3xX4xX212xX6xX3xX47xXd9xX3xX2d1xX6xX20xX3xX4dxX2xXb9xX38xX2xX57xXebxX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX14xX23xX6axXaxX12xXcxX53xX14xX20xX7cxX3xX140xX139xX3xXexX53xX2bdxX20xX3xX2fxX2f5xX3xX2fxX86xX69xX3xX4xX1xX14xX3xX2fxX65xXdxX3xXexX69xX6axX6bxX20xX3xX2e5xX69xX20fxX4xX3xX7cxXdxX6xXbcxX3x10835xX6xX6axX20xX10xX3xX1exX14xX14xX20xX10xX6axX3xXexX2e2xX20xX7cxX3xX7cxX1xXdxX3xXb8xX13bxX3xXddxXd9xX20xX3xX59xX3xXexX53xX14xX20xX7cxX3xX2fxb1b8xX3xX4xX469xX3xX143xX3xXddxXd9xX20xX3xX2c5xX3xX7cxXdxX8exXdxX3xX2fxX86xX69xX3xX5xXafxX20xX3xX2fx9f6cxX69xX3xXexXdxXc0xX20xX3xX50xX69xX53xX14xX3xXb8xXb9xXb9xX143xXebxX3xXcxX69xX6axX3xX20xX1xXdxXc0xX20xXbcxX3xXddxc193xX3xX4xX86xX15xX3xXexX1xXdxX3xX2fxX86xX69xX3xX1xX6xXdxX3xXexX53xX2bdxX20xX3xX2fxX484xX69xX3xXexXdxXc0xX20xXbcxX3xX7cxX30xXbxX3xXe5xX1xX78xXbxX3xX19xXd9xX3xXcxX1xfc4bxX6axX3xX6exXdxX6bxX20xXbcxX3xX20xXc0xX20xX3xX8cxX1xX8exX3xX20xX91xX20xX7cxX3xX6xX20xX1xX3xXexX53xX2c5xX3xXexX1xXd9xX20xX1xX3xX4xX1xX5dxX20xX3xX7xX61xXexX3xX7xX20fxX3xX15xX65xXexX3xX2c5xX3xX50xX69xX53xX14xX3xXb8xXb9xX2xXb8xX3xX8cxX1xX20axX20xX7cxX3xX2fxX1axX1bxX4xX3xX2fxX78xX20xX1xX3xX7cxXdxX78xX3xX4xX6xX14xXebxX3xXcxX2axX3xX5xX2dxX3xX4xX212xX6xX3xX1exX14xX14xX20xX10xX6axX3xX5xXd9xX3xX139xX139xX38xX2xXbcxX3xXexX53xX14xX20xX7cxX3xX8cxX1xXdxX3xX7xX34cxX3xX5xX34cxX6xX3xX4xX1xd403xX20xX3xX7xX20fxX3xX1xX6xXdxX3xXexX53xXc0xX20xX3xX1xXd9xX20xX7cxX3xX4xX20axX20xX7cxX3xX2fxX65xXdxX3xXexX69xX6axX6bxX20xX3xa664xX20xX1xX3xX59xX3xX57bxX20xX23xX6axX3xX5bxX6xX53xX53xX14xX5xX5xX3xX59xX3xXexX1xX2bdxX15xX3xX4xX1xX308xX3xX4xX337xX20xX7cxX3xX4xX1xX28exX3xX5xXd9xX3xX143xXb9xX38xX2xXebxX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX122xX14xX23xX6axXaxX12x10c3dxX3xX4xX1xXdxX27xX69xX3xX20xX7cxX1axX1bxX4xX3xX5xX97xXdxXbcxX3xX19xX2e2xX6xX3xXexX53xX8exXdxX3xX2e5xX69xX6xX3xX15xX65xXexX3xX15xX2d9xX6xX3xX7cxXdxX8exXdxX3xX8cxX1xX20axX20xX7cxX3xX15xX86xX6axX3xX53xX34cxX4xX3xX53x6eb0xX3xX23xX2d9xX3xX5bxX1xX10xX5xX7xX10xX6xX3xX2fxX91xX20xX7cxX3xX2e5xX69xX6xX20xX7cxX3xX5bxX1xX6xX15xXbxXdxX14xX20xX7xX3xX2d1xX10xX6xX7cxX69xX10xXbcxX3xX20xX1xX1axX20xX7cxX3x675axX10xX53xX20xX6xX20xX23xX14xX3xXcxX14xX53xX53xX10xX7xX3xX19xaaedxX20xX3xX2fxX1axX1bxX4xX3xX51xX10xX15xX3xX5xXd9xX3xX15xX65xXexX3xXexXdxX27xX20xX3xX2fxX97xX14xX3xX2fxX78xX20xX7cxX3xX7cxX2f1xX15xXebxX3xXcxX2axX3xX5xX2dxX3xX4xX1xX14xX3xX8cxX1xX8exX3xX20xX91xX20xX7cxX3xXexX53xX2c5xX3xXexX1xXd9xX20xX1xX3xXaxX4exX69xX6xX3xXbxX1xX78xX3xX5xX1axXafxXdxXaxX3xX4xX212xX6xX3xX6xX20xX1xX3xX5xXd9xX3xX2xX13bxX38xX2xX3xX59xX3xXexX1ax9707xX20xX7cxX3xX2fxX1axX6a2xX20xX7cxX3xX19xXafxXdxX3x6d00xX5xX6xX6xX7xX59x9e2axX6xX20xX3xX47xX69xX20xXexX10xX53xX5xX6xX6xX53xXebxX3xX5bxX78xX4xX3xXexXdxX27xX20xX3xX2fxX97xX14xX3xX4xX78xX20xX1xX3xX20xefb2xXdxX3xXexXdxX3e1xX20xX7cxX3xX20xX1xX1axX3xX57bxX53xX149xX10xX20xX3xX1exX14xXddxXddxX10xX20xXbcxX3xX62bxX53xX6xX20xX4xX8cxX3xX1exXdxXddxX10xX53xX6axX3xX1xX6xX6axX3xX57bxX7xX1xX5xX10xX6axX3xae72xX14xX69xX20xX7cxX3xX4xX337xX20xX7cxX3xX4xX469xX3xX15xX30xXexX3xXexX53xX14xX20xX7cxX3xX23xX6xX20xX1xX3xX7xX78xX4xX1xX3xX2fxX30xXexX3xX4xX1axX1bxX4xXbcxX3xX23xX2d9xX3xXexX2axX3xX5xX2dxX3xX8cxX1xX20axX20xX7cxX3xX4xX6xX14xX3xX5xX484xX20xX3xX5xX1axX1bxXexX3xX4xX1xX28exX3xX5xXd9xX3xX139xX139xX38xX2xXbcxX3xX177xXb9xX38xX2xX3xX19xXd9xX3xb539xX76axX38xX2xXebxX3xXe5xX6xX23xX23xX6axX3xXe5xX14xX225xX10xX53xX3xX4xf946xX20xX3xX53xX6xX3xXexX2axX3xX5xX2dxX3xX177xX38xX76axX3xX4xX1xX14xX3xX8cxcb37xX14xX3xXexX53xXc0xX20xX3xX140xX177xXbcxX177xX3xXddxXd9xX20xX3xXexX1xX375xX20xX7cxX3xX2c5xX3xX50xX69xX53xX14xX3xX5xX484xX20xX3xX20xXd9xX6axXebxX3xXcxX53xX14xX20xX7cxX3xX1xX6xXdxX3xX8cx7639xX3xX7cxX484xX20xX3xX2fxX5dxX6axX3xX20xX1xX86xXexX3xX4xX212xX6xX3xX7cxXdxX8exXdxX3xX19xX20axX3xX2fxX4a3xX4xX1xX3xX4xX78xX4xX3xX2e5xX69xX20fxX4xX3xX7cxXdxX6xX3xX4xX1xX5dxX69xX3xaf02xX69xXbcxX3xXexX6d9xX20xX7cxX3xX7xX20fxX3xXddxXd9xX20xX3xXexX1xX375xX20xX7cxX3xX4xX212xX6xX3xX7cxXdxX8exXdxX3xX2fxX27xX69xX3xX5xXd9xX3xX140xX140xXebxX0xX38xXbxX12xX6exX6fxX4xX3xX57bxX20xX1


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Trọng tài - điểm nóng sân cỏ

Trọng tài - điểm nóng sân cỏ
2012-05-29 06:48:15

TTO - Những tưởng chỉ có cầu thủ hay cổ động viên quá khích mới gây ra những hỗn loạn trên sân cỏ và trên khán đài, nhưng thực tế gần đây sân cỏ lại bị nóng vì chính cách hành...

Những “tia lửa sáng tạo” ở Cannes

Những “tia lửa sáng tạo” ở Cannes
2012-05-28 01:39:49

TT - Ngồi uống cà phê trên đại lộ La Croisette ở thành phố Cannes mùa liên hoan phim, dễ dàng thấy dòng người xếp hàng dài vào rạp xem phim như vào thánh đường mà thảm đỏ là...

Nhiều chương trình nghệ thuật phục vụ thiếu nhi

Nhiều chương trình nghệ thuật phục vụ thiếu nhi
2012-05-28 01:39:29

(SGGP) - Nhân ngày 1-6, tại Hà Nội, nhiều chương trình nghệ thuật dành cho thiếu nhi được ra mắt từ hài kịch, xiếc, múa rối… khai thác mọi chủ đề từ cổ tích đến đương đại liên...

Tìm thấy nhạc cụ cổ nhất thế giới

Tìm thấy nhạc cụ cổ nhất thế giới
2012-05-28 01:39:03

TTO - Các nhà khảo cổ học vừa tìm thấy những cây sáo được làm từ ngà voi ma mút và xương chim có tuổi đời hơn 40.000 năm. Giới chuyên gia cho rằng đây là nhạc cụ cổ nhất thế giới.

Hỗn loạn trên sân Thanh Hóa

Hỗn loạn trên sân Thanh Hóa
2012-05-28 01:38:36

TT- Sau năm trận thắng liên tục trên sân nhà, chiều 26-5 Thanh Hóa đã thua 2-4 trước Hà Nội T&T. Và, bạo lực sân cỏ lại tái diễn với bóng đá VN trong trận cầu này khiến sân...

Webber thắng chặng đua F1 ở Monaco

Webber thắng chặng đua F1 ở Monaco
2012-05-28 01:38:20

TTO - Tay đua người Úc Mark Webber đã có chiến thắng đầu tiên ở mùa giải 2012 khi giành chức vô địch chặng đua Grand Prix Monaco hôm 27-5.

Hà Nội đứt mạch thua

Hà Nội đứt mạch thua
2012-05-28 01:38:07

TTO - Chuỗi bốn trận thua của Hà Nội đã được chặn đứng bằng chiến thắng 3-2 trước Hoàng Anh Gia Lai chiều 27-5, giúp họ sống lại hi vọng trụ hạng.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết