Cập nhật:  GMT+7
f4d8x10864x14cb1x14aa6x12233x148d9x11c26xf6c3x1651cxX7xfc25x101f0x1153cx15cdex16a05x106f0xX5x10826xXax12862x16bf5xXdx15f4dxXdxX3x14057x15fb2x15db2xX3x10a47x1735bxX1x132e8xX6xX3x15f5ax1413dx1439cxX1dxX3x14c5axX6x1693cxX6xXexX10x17b44xX22x16ce5xX3x171b7x15c96x120b8xX3x134c5x12dbbxX3xX29x12b29xX24xX1dxX3xX5x17bf3xX24xX3xXexX1x12779xX3xX2x11e41xX2dxX3xX24x13bb3xX35xX3x10c10x128d4xX2xX46x150daxX3x15975xX2fx145dcxX24xX3xX18xX19xX1axX3xX27xX6xX29xX6xXexX10xX2dxX22xX2fxX3xX1cxX1xX55xX3xXcxX1xXdxX33xX32xX3xX24xX1xXdxX3xXexfc64xX24xX1xX3x154fdxX32xX15xX24xX1dxX3xXcxX29x10191xX3xX1dxXdxX55xX24xX1xX3x14fdcxX81xX3xXexX29x1394axX3xXexX1xX43xX3xX1cxX1x1548cxX3xXexX2fxX55xX24xX3x14133xX2fxX55xX24xX0x13f66xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX10xX6x14505xXaxX12xXcxX29xX2fxX24xX1dxX3xX4dxX3xX24xX1dxX55x170cbxX3xX2x139b4xX3xX89xX55xX3xX2x1123ex157bcxX2xX4exXccxX4dxX4exX2xX46x16845xX3xXex15dacxXdxX3xXcx14ec1xXccxX3xX31xX32xX33xXd4xX3xX1cxX1dxX1xX1fxX6xX3xX22xX23xX24xX1dxX3xX27xX6xX29xX6xXexX10xX2dxX22xX2fxX3xXex11cd7xX3xX4xX1xX43xX4xX3xX13xXdxX15xXdxX3xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1xX1fxX6xX3xX22xX23xX24xX1dxX3xX27xX6xX29xX6xXexX10xX2dxX22xX2fxX3xX31xX32xX33xX3xX35xX36xX3xX29xX39xX24xX1dxX3xX5xX3exX24xX3xXexX1xX43xX3xX2xX46xX2dxX3xX24xX4axX35xX3xX4dxX4exX2xX46xXccxX0xXa2xXbxX12xX0xXexX6x1022dxX5xX10xX3xX7xXexXc2xX5xX10xX9xXaxX35xX6xX29xX1dxXdxX24xX51xX3xX4dxXbx1177cxX3xX6xX32xXexX2fx1000bxXaxX12xX0xXexX146xX2fxXb4xXc2xX12xX0xXexX29xX12xX0xXexXb4xX12xX0xXdxX35xX1dxX3xX7xX29xX4xX9xXaxXa2xXa2xX4xXccxX146xX6xX2fx1631bxX32xX6xX24xX1dxXexX29xXdxXccxX89xX24xXa2xXb4xX10xX7x117e3xXexX2fxXbxXa2xX24xX10x1372exX7xXa2xX2xX46xXcbxX4dxXa2xXcbxX46xXb4xX2xX2x1514dxX4exXcbxX4dxX4dxXexX2xXc5xXc5xf502xX2xX1b0xX5xX2xXccx16eb7xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXdxX3xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1xX1fxX6xX3xX22xX23xX24xX1dxX3xX27xX6xX29xX6xXexX10xX2dxX22xX2fxX3xX31xX32xX33xX3xX35xX36xX3xX29xX39xX24xX1dxX3xX5xX3exX24xX3xXexX1xX43xX3xX2xX46xX2dxX3xX24xX4axX35xX3xX4dxX4exX2xX46xX51xX3xX53xX2fxX55xX24xX3xX18xX19xX1axX3xX27xX6xX29xX6xXexX10xX2dxX22xX2fxX3xX1cxX1xX55xX3xXcxX1xXdxX33xX32xX3xX24xX1xXdxX3xXexX75xX24xX1xX3xX79xX32xX15xX24xX1dxX3xXcxX29xX81xX3xX1dxXdxX55xX24xX1xX3xX89xX81xX3xXexX29xX8exX3xXexX1xX43xX3xX1cxX1xX96xX3xXexX2fxX55xX24xX3xX9dxX2fxX55xX24xXaxX3xXa2xX12xX0xXa2xXexXb4xX12xX0xXa2xXexX29xX12xX0xXexX29xX12xX0xXexXb4xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX6xXbxXexXdxX2fxX24xXaxX12xX53xX2fxX55xX24xX3xX18xX19xX1axX3xX27xX6xX29xX6xXexX10xX2dxX22xX2fxX3xX1cxX1xX55xX3xXexX1xXdxX33xX32xX3xX24xX1xXdxX3xX79xX32xX15xX24xX1dxX3xXcxX29xX81xX3xX15bxX33xXbxX3xXexX1xX43xX3xX1cxX1xX96xX3xXexX2fxX55xX24xX3xX9dxX2fxX55xX24xXccxX3x170a3xX24xX1xX51xX3xX1cxXcxX1cxX0xXa2xXbxX12xX0xXa2xXexXb4xX12xX0xXa2xXexX29xX12xX0xXa2xXexX146xX2fxXb4xXc2xX12xX0xXa2xXexX6xX146xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1axX2fxXb4xXc2xXaxX12xXcxX1xX6xX35xX3xXb4x16188xX3xX1dxXdxX15xXdxX3xX4x12040xX3xX1x119d1xX24xX3x12b19xX4exX4exX3x16453xX53xX309xX3xX24xX6xX35xXd4xX3xX24x10351xX3xX9dxX33xX24xX3xXex12eb4xX3xX1a7xX1a7xX3xX18xX19xX1axX3xX27xX6xX29xX6xXexX10xX2dxX22xX2fxX3xXexX1xX32xX39xX4xX3xXdbxX1x12a91xX24xX3xX9dx1289cx13fd6xX24xX1dxX3xX1cxX1dxX1xX1fxX6xX3xX22xX23xX24xX1dxX3xXexXd7xXdxX3xX4x128c5xX4xX3xXexX75xX24xX1xXd4xX3xXexX1xX55xX24xX1xX3xXbxX1xf535xX3xXexX29xX2fxX24xX1dxX3xX4xX15xX3xX24xX339x12ac2xX4xX3xX89xX55xX3xX24xX339xX36cxX4xX3xX146xXd7xX24xX3xX19xX55xX2fxXccxX3xX18xX34exX4xX3xX309xX53xX309xX3xXexX29xX6xX24xX1xX3xXexX55xXdxX3xX36xX3xX4xX34exX4xX3xX24xX1xX2ffxX35xX3xXexX32xXf9xXdxX51xX3xXexX31axX3xX1b0xX2dxX2xX2xX3xXexX32xXf9xXdxXd4xX3xXexX31axX3xX2xX4dxX2dxX2xXcbxX3xXexX32xXf9xXdxXd4xX3xXexX31axX3xX2xX1a7xX2dxX3xX2xX305xX3xXexX32xXf9xXdxX3xX89xX55xX3xXexX29x108b6xX24xX3xX2xX46xX3xXexX32xXf9xXdxXccxX3xX13xXdxX15xXdxX3xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1xX1fxX6xX3xX22xX23xX24xX1dxX3xX27xX6xX29xX6xXexX10xX2dxX22xX2fxX3xX9dxX339xf813xX4xX3xXexXf9xX3xX4xX1xX43xX4xX3xX24xX1x10d04xX35xX3xX9dxX39xX24xX1dxX3xX89xXdxX3d4xX24xX3xX89xXdx16f03xX4xX3xXex17b95xXbxX3xX5xX32xXc2xX41cxX24xX3xX35x14882xX24xX3xX27xX6xX29xX6xXexX10xX2dxX22xX2fxX3xXexX29xX2fxX24xX1dxX3xXexX1xX6xX24xX1xX3xXexX1xXdxX33xX32xX3xX24xXdxX3d4xX24xXd4xX3xX184xX32xX6xX3xX9dxX2ffxXd4xX3xX1dxX2ffxXbxX3xXbxX1xX3exX24xX3xX29x14327xX24xX3xX5xX32xXc2xX41cxX24xX3xX7xX43xX4xX3xX193xX1xf83axX10xXd4xX3xX193x10880xX3xX24xX4axX24xX1dxX3xXexX2f7xX3xX89xX41cxX3xX4xX1xXdxX33xX24xX3xX9dx14930xX32xXd4xX3xXexX32xX3xXb4xX339x1064dxX24xX1dxX3xXbxX1x1701cxX35xX3xX4xX1xX489xXexX3xX9dxXd7xX2fxX3xX9dxX43xX4xX3xX4xX1xX2fxX3xXexX1xX33xX3xX1xX41cxX3xXexX29x104abxX161xX3xX5xX55xX3xX7xX335xX24xX3xX4xX1xX302xXdxX3xX146xXf9xX3xX8exX4xX1xXd4xX3xXexXd7xX2fxX3xX4xX302xX3xX1xX39xXdxX3xX1dxXdxX6xX2fxX3xX5xX339xX32xXd4xX3xX1x169c2xX4xX3xX1xX470xXdxX3xX1dxXdxX313xX6xX3xX89x14f3exX3xX7xXdxX24xX1xX3xX4xX34exX4xX3xX18xX19xX1axX3xX89xX36cxXdxX3xX24xX1xX6xX32xX161xX3xX9dx13628xX24xX1dxX3xXexX1xX33axXdxX3xX193xXdx15d07xX35xX3xXexX29xX6xX3xX4xX42axX24xX1dxX3xXexX34exX4xX3xXexXf9xX3xX4xX1xX43xX4xX3xX89xX55xX3xX1xX32xX489xX24xX3xX5xX32xXc2xX41cxX24xX3xX36xX3xX4xX34exX4xX3xXbxX1xX335xX24xX3xX9dxX339xX33axX24xX1dxX3xX4xX1xXdxX3xX24xX1xX34exX24xX1xXd4xX3xX9dx14e28xX4xX3xX29xX557xXexX3xX193xXdxX24xX1xX3xX24xX1dxX1xXdxX41cxX35xX3xX89xX55xX3xXexX96xX35xX3xX146xXdxX41cxX24xX3xXbxX1xX34exXbxX3xXexX35fxXexX3xX24xX1xX489xXexX3xX24xX1xX40dxX35xX3xX24xX335xX24xX1dxX3xX4xX6xX2fxX3xX4xX1xX489xXexX3xX5xX339xX400xX24xX1dxX3xX9dxX55xX2fxX3xXexXd7xX2fxX161xX3xX1dxX2ffxXbxX3xXbxX1xX3exX24xX3xXbxX1xX34exXexX3xX1xXdxX41cxX24xXd4xX3xX146xX509xXdxX3xXb4xX339xX492xX24xX1dxX3xX89xX55xX3xX1dxXdxX36cxXdxX3xXexX1xXdxX41cxX32xX3xX4xX1xX2fxX3xX9dxX39xXdxX3xXexX32xXc2xX514xX24xX3xX27xX6xX29xX6xXexX10xX2dxX22xX2fxX3xX4xX34exX4xX3xXexX75xX24xX1xXd4xX3xXexX1xX55xX24xX1xX3xX89xX55xX3xX9dxX39xXdxX3xXexX32xXc2xX514xX24xX3xX27xX6xX29xX6xXexX10xX2dxX22xX2fxX3xX184xX32xX35fxX4xX3xX1dxXdxX6xX3xX24xX1xX313xX24xX1dxX3xXexX29xX4e2xX24xX1dxX3xXexX55xXdxX3xX89xX55xX3xX89xX420xX24xX3xX9dxX39xX24xX1dxX3xX89xXdxX3d4xX24xX3xX15bxX32xX489xXexX3xX7x12632xX4xXccxX0xXa2xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1axX2fxXb4xXc2xXaxX12xX79xX32xX15xX24xX1dxX3xXcxX29xX81xX3xX4xX2ffxX3xX1a7xX3xX18xX19xX1axX3xX27xX6xX29xX6xXexX10xX2dxX22xX2fxX3xXexX1xX6xX35xX3xX1dxXdxX6xX3xX1dxXdxX15xXdxXd4xX3xXexX29xX2fxX24xX1dxX3xX9dxX2ffxXd4xX3xX18xX19xX1axX3xX27xX6xX29xX6xXexX10xX2dxX22xX2fxX3xX1cxX1xX55xX3xXcxX1xXdxX33xX32xX3xX24xX1xXdxX3xXexX75xX24xX1xX3xXexX1xX6xX35xX3xXb4xX2f7xX3xX1dxXdxX15xXdxX3xX89xX36cxXdxX3xX4dxX4dxX3xX309xX53xX309xX3xX24xX6xX35xXd4xX3xX24xX313xX161xX3xX15bxX32xX489xXexX3xX7xX641xX4xX3xX1dxXdxX55xX24xX1xX3xX2xX4exX3xX31xX18xX309xXd4xX3xX4dxX3xX31xX18xX1axX3xX89xX55xX3x159dcxX3xX31xX18xX53xX161xX3xX18xX19xX1axX3xX27xX6xX29xX6xXexX10xX2dxX22xX2fxX3xXdbxX1xX339xX33axX24xX1dxX3xX1a7xX3x10999xXcxXdbxXccxX3xX53xX42axX24xX1dxX3xX31xX55x15af4xX3xXexX1xX6xX35xX3xXb4xX2f7xX3xX1dxXdxX15xXdxX3xX89xX36cxXdxX3xX2xX4exX3xX309xX53xX309xX3xX24xX6xX35xXd4xX3xX24xX313xX161xX3xX9dxX2fxXd7xXexX3xX2xX3xX31xX18xX309xXd4xX3xX2xX3xX31xX18xX1axX3xX89xX55xX3xX4dxX3xX31xX18xX53xXccxX0xXa2xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1axX2fxXb4xXc2xXaxX12xX27xX33xXexX3xXexX1xX557xX4xX3xX1dxXdxX15xXdxXd4xX3xX1axX6xX24xX3xXexXf9xX3xX4xX1xX43xX4xX3xXexX29xX6xX2fxX3xX1dxXdxX15xXdxX3xX1cxX1xX489xXexX3xXexX2fxX55xX24xX3xX9dxX2fxX55xX24xX3xX4xX1xX2fxX3xX53xX2fxX55xX24xX3xX18xX19xX1axX3xX27xX6xX29xX6xXexX10xX2dxX22xX2fxX3xX79xX32xX35fxX4xX3xX1xX4e2xX4xX3xX31xX32xX33xX161xX3xX1dxXdxX15xXdxX3xX1cxX1xX96xX3xXexX2fxX55xX24xX3xX9dxX2fxX55xX24xX3xX4xX1xX2fxX3xX53xX2fxX55xX24xX3xX18xX19xX1axX3xX27xX6xX29xX6xXexX10xX2dxX22xX2fxX3xX1cxX1xX55xX3xXcxX1xXdxX33xX32xX3xX24xX1xXdxX3xX79xX32xX15xX24xX1dxX3xXcxX29xX81xX161xX3xX9dxX509xX24xX1dxX3xX1dxXdxX15xXdxX3xX1axX6xX3xXexX2fxX55xX24xX3xX9dxX2fxX55xX24xX3xX4xX1xX2fxX3xX4dxX3xX9dxX2fxX55xX24xX51xX3xX18xX19xX1axX3xX27xX6xX29xX6xXexX10xX2dxX22xX2fxX3xX53xXd7xXdxX3xX1xX4e2xX4xX3xX1cxX39xXdxX3xX89x1783fxX3xX79xX32xX15xX24xX1dxX3xX1cxX6xX35xX3xX89xX55xX3xX18xX19xX1axX3xX27xX6xX29xX6xXexX10xX2dxX22xX2fxX3xXcxX32xXc2xX3d4xX24xX3xX31xX2ffxX6xX3xX70fxX79xX32xX15xX24xX1dxX3xX1axX96xX24xX1xX71bxXccxX3xX1axX6xX24xX3xXexXf9xX3xX4xX1xX43xX4xX3xX4xX23xX24xX1dxX3xX9dx1557cxX3xXexX29xX6xX2fxX3xX31xX18xX309xXd4xX3xX31xX18xX1axXd4xX3xX31xX18xX53xX3xX4xX1xX2fxX3xX4xX34exX4xX3xX309xX53xX309xX3xX9dxXd7xXexX3xXexX1xX55xX24xX1xX3xXexX8exX4xX1xX3xX4xX6xX2fxX3xX36xX3xX4xX34exX4xX3xX24xX1xX2ffxX35xX3xXexX32xXf9xXdxX3xXexX1xXdxX3xX9dxX489xX32xXccxX0xXa2xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12447xX32xXexX1xX2fxX29xXaxX12x17a2bxXdxX24xX1xX3xX53xX43xX4xX0xXa2xXbxX12

Minh Đức

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Thầy giáo đa tài của thể thao Quảng Trị

Thầy giáo đa tài của thể thao Quảng Trị
2024-02-24 06:10:00

QTO - Là giáo viên năng khiếu của Trường Trưng Vương (TP. Đông Hà), tuy nhiên Đặng Vũ Tuấn, Khu phố 4, Phường 1, thị xã Quảng Trị, lại được giới thể thao...

Xuống chợ mùa sương giăng

Xuống chợ mùa sương giăng
2018-10-13 06:49:05

(QT) - Buổi sáng. Thị trấn Khe Sanh chìm trong màn sương mờ ảo, bàng bạc giăng phủ khắp lối. Sương mù ở thị trấn miền biên ải cũng ướt lạnh, bãng lãng trong vũ điệu la đà giữa...

Thời tiết