Cập nhật:  GMT+7
101ex74c7x8e6ax74e1x9d07x5a97x8b75x3254x9011xX7x9f7ax798ex83f7x641ex2b17x2d7bxX5x6488xXax9619x69e7xX10x588bx8d7ex7853xX7x1b2dx306fxX3xXex75b5xX1axX16xX3x113cx7d28xX3xX1axX16xX1x6b94xX3xa116xX4xX1xX19xX5xX10xX7xX3xXexXdx5a8axXbxX3xXex7ce8xX4xX3xXexX1xXdxX3xX21x4332xX17xX0x951exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx61e7xX10xX6x69f5xXaxX12x7078x46e5xX1ax8078x3366xXbxX15xX10xX7xX7x3ac4xX3x1733xX3x6aa5x6d62xX1axX3xX1xXdxX33x997bxX3xX1xX19xXdxX3x8105xX6xX17xX5xX3xX29xX4xX1xX19xX5xX10xX7xX3xXexX15x3bafxXdxX3x5462xX3x725axX1axX16xX3xXexX1x2e24x864dxX3x9ecaxX3x99a1x5611x2963xX3x9038xX8fxXdxX3xX6xX1axX1xX3xX4x1a9axX6cxX3xXexX1xX3fxX8dxX3xX21x6603xX8dxX3xX5xX8cxX3xXexX1x6ef8xXdxX3xX21xXdx737bxX6cxX3xXexX1x9891xX4xX1xX3xX1x6e26xXbxX3xX21xXb4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX6xX8dxX3xX7x2b53xX3xX1axX16xX1xXdx5c12xXbxX3xX4xX66xX17xX3xXexX1x6882x9050xX0xX42xXbxX12xX0xXexX6xX95xX5xX10xX3xX7xXexX8dxX5xX10xX9xXaxX6cxX6xX15xX16xXdxX1ax338bx3c5cxXbxX5bxX3xX6xX17xXexX19xXaxX12xX0xXexX15xX12xX0xXexX54xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7f14xX19xX54xX8dxXaxX12xX0xXdxX6cxX16xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxXf8xX2x7c64xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX10xX19xX3xX1axX1xXdxX22xX17xX3xX4xX81xX4xX1xX3xX29xX4xX1xX19xX5xX10xX7xX3xX57xXexX15xX81xXdxX61xX3xX5bx131cxX1axX16xX3xX21xX81xX1axX16xX3xX5xX8cxX3xX6cx6736xXexX3xXexX15xX19xX1axX16xX3xX1axX1x29b8xX1axX16xX3xX1x58cdxX4xX3xXexX15x8bb0xX3xXexX17xX8dxXd4xXexX3x31c9xXafxXdxX3xX1axX1xX3fxXexX3xX4xXddxX6xX3xX13xX10xX15xX16xX17xX7xX19xX1axXdexXaxX3x6975xXdxX54xXexX1xX9xXax94f5xX12axXf8xXaxX3xX95xX19xX15xX54xX10xX15xX9xXaxX2xXaxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXf7xX42xX42xX17cxX1axX10xX5bxXbxX15xX10xX7xX7xXdexX1axX10xXexX42xX13xXdxX5xX10xX7xX42xX29xX17xX95x453dxX10xX4xXexX42x25cdxX95xX42xX6xXf8xX42xX95xX12axX42xX12axX4xX42xX6cxX17xXdexX1cexXbxX16xXaxX42xX12xX0xX42xXbxX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xX42xXexX15xX12xX0xXexX15xX12xX0xXexX54xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX19xX54xX8dxXaxX12xXcxX1xX10xX19xX3xX1axX1xXdxX22xX17xX3xX4xX81xX4xX1xX3xX29xX4xX1xX19xX5xX10xX7xX3xX57xXexX15xX81xXdxX61xX3xX5bxX152xX1axX16xX3xX21xX81xX1axX16xX3xX5xX8cxX3xX6cxX15fxXexX3xXexX15xX19xX1axX16xX3xX1axX1xX16axX1axX16xX3xX1xX16fxX4xX3xXexX15xX174xX3xXexX17xX8dxXd4xXexX3xX17cxXafxXdxX3xX1axX1xX3fxXexX3xX4xXddxX6xX3xX13xX10xX15xX16xX17xX7xX19xX1axXdexX0xX42xXbxX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xX42xXexX15xX12xX0xX42xXexX6xX95xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX19xX54xX8dxXaxX12x6695xX1xX86xX1axX16xX3xX5xXa7xX17xX3xX7xX6xX17xX3xXexX15x62abxX1axX3xX4xX1xX17xX1axX16xX3x7e90xX33xXexX3x6e4cxX1xX6xX6cxXbxXdxX19xX1axX7xX3xX65xX10xX6xX16xX17xX10xX3xXexX1xX17xX6xX3xX115xX6xX15xX4xX10xX5xX19xX1axX6xX3xX2xX63xX1d3xX3xX1x46d2xXdxX3xXexX1xX81xX1axX16xX3x9742xX3xX17cxX1dxX6xX3x4179xX17xX6xX93xX3xX29xX4xX1xX19xX5xX10xX7xX3xXexX1xX86xX1axX16xX3xX95xX81xX19xX3xX2e7xX17xX8dxX33xXexX3xX21xX27xX1axX1xX3xXexX15xX10xX19xX3xX16xXdxX8cxX8dxXdexX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX19xX54xX8dxXaxX12xXcxX15xX19xX1axX16xX3xX6cxX15fxXexX3xX4xX17xX15fxX4xX3xXexX15xX174xX3xX4xX1xX17xX8dxXd4xX1axX3xX16xX66xX1axX3xX21xXa7xX8dxX3xXexX15x987axX1axX3xX115xX115xX2b3xX3xX93xX3xX4xXcexX17xX3xXexXdxX22xX1axX3xX17cxXd4xX3xX1d3x7a9exX3xXexX17x58fexXdxX3xXexXdxX33xXexX3xX5xX15fxXf7xX3xXaxX51xX17xX3fxX1axX3xX5xX17xX8dxXd4xX1axX3xX17cxXdxX34cxX1axX3x617fxX5xX10xX5bxX3xX13xX10xX15xX16xX17xX7xX19xX1axX3xX4xX1xX19xX3xX15x11c3xX1axX16xX3xXexX86xXdxX3xX4xX174xX1axX3xX4x5d5dxX3xXexX1xXb4xX3xXexX1xXdxX3xX21xX3fxX17xX3xX2xX2e1xX3xX21xX33xX1axX3xXf8xX12axX3xXexX15xX2a6xX1axX3xX1axX16axX6xX3xXexX15xX19xX1axX16xX3xX6cx3f41xX6xX3xX16xXdxX9exXdxX3xXex2c01xXdxXdexX3xXcxX17xX8dxX3xX1axX1xXdxX34cxX1axX3xX4xX81xX3xX1axX1xXa7xX1axX3xXexX86xXdxX3xX1axX1xX2a6xX1axX3xXexX1xX3fxX8dxX3xXexX1xXb4xX3xX5xXcexX4xX3xX4xXddxX6xX3xX6cx1470xX1axX1xX3xX2afxX1xX86xX1axX16xX3xX4xX174xX1axX3xX21xX9exX6cxX3xX95xX9exX19xX3xXexX15xX34cxX1axX3xX7xXa7xX1axX3xXexX2a6xXbxX3xX4x7974xX1axX16xX3xX1axX1x19f1xX3xXexX15xX19xX1axX16xX3xX4xX81xX4xX3xXexX15xX2a6xX1axX3xX21xX3fxX17xX3xX4xX17x7b9axXdxX3xX6cxX3cbxX6xX3xX17cxX1dxX6xX3xX2e7xX17xX6xXdexX3xX115xX8fxXdxX3xX17cxX2a6xX8dxX3xXexX86xXdxX3xX21x76a7xX3xX21xXdxX3xX21xX33xX1axX3xX2e7xX17xX8dxX33xXexX3xX21xX27xX1axX1xX3xX54xX1dxX1axX16xX3xX5x5a60xXdxX93xX3xX17cxX8cxX3xXexX86xXdxX3xX1axX16xX1x4aebxX3xX21xX3a3xX3xX5xX8cxX3xX6cxX15fxXexX3xX2e7xX17xX8dxX33xXexX3xX21xX27xX1axX1xX3xX4xX1xXb9xX1axX1xX3xX5bxX81xX4xXaxXdexX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX19xX54xX8dxXaxX12xX29xX4xX1xX19xX5xX10xX7xX3xX95x8de3xXexX3xX21xX66xX17xX3xXexX1xXdxX3xX21xX3fxX17xX3xX4xX1xXb9xX1axX1xX3xXexX1xX152xX4xX3xX4xX1xX19xX3xX91xX92xX3xX1ax2ebcxX6cxX3xX2x5210xX4f1xX19bxXdexX3xX2b3xX1xX19xX3xX21xX33xX1axX3xX2afxX1xXdxX3xX1axX16xX1x2a96xX3xX1xX42fxX17xX93xX3xXexX366xX1axX16xX3xX4xX15fxX1axX16xX3xX6xX1axX1xX3xX21xX463xX3xX362x4154xX362xX3xX5xX66xX1axX3xX15xX6xX3xX7xXa7xX1axX3xX17cxX8cxX3xX16xXdxX8cxX1axX1xX3xX2xX12axX3xX4xX1xX152xX4xX3xX17cxX86xX3xX21xX27xX4xX1xX3x1babxX16xX19xX47dxXdxX3xX1xX47dxX1axX16xX3xX383xX1axX1xX3xX4xX3cbxX1axX16xX3xX21xX15fxXdxX3xX4xX1xXddxX3xX7xXa7xX1axX3x8924xX5xX54xX3xXcxX15xX6x9518xX56cxX19xX15xX54xXdexX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX19xX54xX8dxXaxX12xX29xX6xX17xX3xX2afxX1xXdxX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX6xX8dxX3xX7xXcexX3xX1axX16xX1xXdxXd4xXbxX3xX4xX66xX17xX3xXexX1xXddxX93xX3xX4xXcexX17xX3xXexXdxX22xX1axX3xX17cxXd4xX3xX21xX15fxXdxX3xXexX17xX8dxXb4xX1axX3xX383xX1axX1xX3xX1axX16xX6xX8dxX3xX5xX2a6xXbxX3xXexX152xX4xX3xX21xX42fxXbexX4xX3xX16xXdxX16axX3xX6cxX15fxXexX3xX4xX1xXa7xX1axX3xXexX15xX19xX1axX16xX3xX95xX6xX1axX3xX5xX463xX1axX1xX3xX21xX47dxX19xXdexX3xXaxXcxX86xXdxX3xXexX1xX2a6xXexX3xX6cxX6xX8dxX3xX6cxX4cbxX1axX3xX17cxX405xX3xX21xX463xX3xX4xX3a3xX3xX1axX1xXdxX22xX17xX3xX1axX4edxX6cxX3xX16xX4cbxX1axX3xX95xX3a3xX3xX4xX3cbxX1axX16xX3xX91xX92xXdexX3xXcxX86xXdxX3xX5xX17xX86xX1axX3xX95xXdxX33xXexX3xX2afxX1xXdxX3xX1axX8cxX19xX3xX5xX8cxX3xX21xXdxXb4xX6cxX3xX54xX1dxX1axX16xX93xX3xX17cxX8cxX3xXexX86xXdxX3xX4xX9exX6cxX3xXexX1xX3fxX8dxX3xXexX1xXafxXdxX3xX21xXdxXb4xX6cxX3xX3fxX8dxX3xX4xX1xXb9xX1axX1xX3xX5xX8cxX3xX21xXa7xX8dxXdexX3x6a5dxX3a3xX3xX2afxX1xX86xX1axX16xX3xXbxX1xX9exXdxX3xX5xX8cxX3xX6cxX15fxXexX3xX2e7xX17xX8dxX33xXexX3xX21xX27xX1axX1xX3xX2afxX1xX3a3xX3xX2afxX1xX4edxX1axX3xX95xX8fxXdxX3xXexX86xXdxX3xX1xXdxXb4xX17xX3xX4x224cxX3xXexX1xXb4xX3xXexX86xXdxX3xXexX1xX33xX3xX1axX8cxX19xX3xX17cxX8cxX3xX4xX81xXdxX3xX21xX66xX17xX3xXexX86xXdxX3xX15xX6xX3xX7xX6xX19xXaxXdexX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX19xX54xX8dxXaxX12xXcxX15xX42fxX3d4xX4xX3xX21xXa7xX8dxX3xX51xX65xX58xX3xX13xX10xX15xX16xX17xX7xX19xX1axX3xXexX1dxX1axX16xX3xX2afxX1xX10xX1axX3xX1axX16xXbexXdxX3xX29xX4xX1xX19xX5xX10xX7xX3xX5xX8cxX3xX6cxX15fxXexX3xX4xX66xX17xX3xXexX1xXddxX3xXexX17xX8dxXd4xXexX3xX17cxXafxXdxX3xX21xX33xX1axX3xX6cxX152xX4xX3xXaxXexX1xXcexX4xX3xX7xXcexX3xX2afxX1xX86xX1axX16xX3xXexX1xXb4xX3xXexXdxX1axX3xX1axX366xXdxXaxX93xX3xXexX15xX19xX1axX16xX3xX2afxX1xXdxX3x31f7xXdxX81xX6cxX3xX21xX446xX4xX3xX21xXdxX22xX17xX3xX1xX8cxX1axX1xX3x9b6dxX6xX17cxXdxX54xX3xX767xXdxX5xX5xX3xX4xX1xX19xX3xX15xX396xX1axX16xX3xX21xX3a3xX3xX5xX8cxX3xXaxX6cxX15fxXexX3xXexX15xX19xX1axX16xX3xX1axX1xX16axX1axX16xX3xX4xX66xX17xX3xXexX1xXddxX3xXexX17xX8dxXd4xXexX3xX17cxXafxXdxX3xX1axX1xX3fxXexX3xXexX1dxX1axX16xX3xX2afxX1xX19xX81xX4xX3xX81xX19xX3xX91xX92xXaxXdexX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX19xX54xX8dxXaxX12xXcxX17xX8dxX3xX1axX1xXdxX34cxX1axX93xX3xX17cx9003xX1axX3xX17cxX3d4xXdxX3xX21xXdxXd4xX17xX3xX95xX15fxX3xX2afxX1xXdxX34cxX6cxX3xX1axX1xX42fxXafxX1axX16xX3xX1axX1xX42fxX3xXexX1xXafxXdxX3xX4xX174xX1axX3xXexX1xXdxX3xX21xX3fxX17xX93xX3xX29xX4xX1xX19xX5xX10xX7xX3xX1axX3a3xXdxX3xX6xX1axX1xX3xX2afxX1xX86xX1axX16xX3xXbxX1xX9exXdxX3xX5xX8cxX3xX1axX16xX42fxXafxXdxX3xX2afxX1xX86xX1axX16xX3xXexX1xXb4xX3xXexX1xX6xX8dxX3xXexX1xX33xX3xX8fxX3xX91xX92xXf7xX3xXaxX13xX10xX15xX16xX17xX7xX19xX1axX3xX5xX17xX86xX1axX3xX4xX3a3xX3xX4xX81xX4xX1xX3xX21xXb4xX3xX21xX42fxX6xX3xX91xX92xX3xXexXdxX33xX1axX3xX5xX34cxX1axXdexX3xXcxX15xX42fxX3d4xX4xX3xX21xXa7xX8dxX3xXexX1dxX1axX16xX3xX4xX3a3xX3xX15xX3fxXexX3xX1axX1xXdxX22xX17xX3xX4xX66xX17xX3xXexX1xXddxX3xX5xX3d4xX1axX3xX15xX6xX3xX21xXdxX3xX1axX1xX42fxX1axX16xX3xX21xX15fxXdxX3xX95xX3a3xX1axX16xX3xX17cxX7efxX1axX3xX5xX17xX86xX1axX3xXbxX1xX81xXexX3xXexX15xXdxXb4xX1axXdexX3xX51xX463xX8dxX3xX1axX1xX405xX1axX3xX17cxX8cxX19xX3xX1axX1xX16axX1axX16xX3xX4xX81xXdxX3xXexX34cxX1axX3xX1axX1xX42fxX3x81e9xX19xX8dxX3xX296xX10xX6xX1axX10xX93xX3xX91xX6xX15xX2afxX3xX51xX17xX16xX1xX10xX7xX93xX3xX115xX15xX8dxX6xX1axX3xX8faxX19xX95xX7xX19xX1axX93xX3xX5axX15xXdxX4xX3xX2b3xX6xX1axXexX19xX1axX6xXdexX3x31f4xX3xX17cxX8cxX19xX3xXexX15xX42fxXafxX1axX16xX3xX1xXbexXbxX3xX4xXddxX6xX3xX6cxX405xX1axX1xX93xX3xX95xX47dxX1axX3xX7x5fc9xX3xX1axX16xX1xX48bxX3xX5xX8cxX6cxX3xXexX1xX33xX3xX1axX8cxX19xX3xX21xXb4xX3xX4xX3a3xX3xXexX1xXb4xX3xXexX1xX6xX8dxX3xXexX1xX33xX3xX21xX42fxXbexX4xX3xX1axX1xX16axX1axX16xX3xX4xX19xX1axX3xX1axX16xX42fxXafxXdxX3xX1axX8cxX8dxX3xX21xXa7xX8dxXdexX3xX545xX1xX42fxX1axX16xX3xX95xX396xX1axX16xX3xX4xX81xX4xX1xX3xX1axX8cxX19xX3xX21xX3a3xX3xX4xXa7xX17xX3xX5xX47dxX4xX3xX95xX15fxX3xX1axX8cxX8dxX3xX17cxX7efxX1axX3xX5xX8cxX6cxX3xX21xX42fxXbexX4xXaxXdexX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX115xX19xX54xX8dxXaxX12xX77axX19xX463xX1axX3xX91xX47dxX1axX1xX0xX42xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Park Ji Sung được chào đón cuồng nhiệt tại TP HCM

Park Ji Sung được chào đón cuồng nhiệt tại TP HCM
2011-06-14 11:46:58

(VnExpress) - Đứng đợi từ đầu giờ chiều đến gần nửa đêm qua nhưng hàng nghìn cổ động viên Việt Nam chỉ có thể ngóng theo tiền vệ ngôi sao đội MU đi ra từ cổng VIP sân bay Tân...

Tiếng hát người làm báo lần 7

Tiếng hát người làm báo lần 7
2011-06-14 05:23:30

TT - 19g tối nay 14-6 tại hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (TP.HCM) diễn ra vòng chung kết và trao giải Tiếng hát người làm báo lần 7. Đây là một hoạt động thường niên do Hội...

Jennifer Phạm đùa nghịch trên phố Nha Trang

Jennifer Phạm đùa nghịch trên phố Nha Trang
2011-06-14 05:22:09

(VnExpress) - Hoa hậu Châu Á tại Mỹ cùng người đẹp Hoàng Yến, Trúc Diễm và Thúy Vy Victoria tung tăng tạo dáng, trêu chọc nhau trên các con đường rực rỡ của Nha Trang mùa lễ hội.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết