Cập nhật: 07/10/2010 08:59 GMT+7
1ae4x270cx79fdx9364xa687x7a60xb23fxa586x2e99xX7xaa40x6009x655ax59e1x8d18xa522xX5x7fdcxXax6090x641fxX6x7db4x2960xX10x2ac0xX6xX7xX3x87b1x577axX3xX15x8ca0x8986xX3xX15x7fc8xX3x4af0x933dx725bxX3xX21xX1xX6xac7cxX3x2449xXdxX3xXexX1x8439xafeexX21xX18xX3xXexX1x4bbaxX4xX3xX15x7b3dxX21xX18xX3xX16x3ba7xX0x4dc1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx2b18xX10xX6x72d2xXaxX12x2e33x5dc4xX21x6138x8393xXbxX16xX10xX7xX7x3ab7xX3x7891xX3xXcxX16xX6xX21xX1xX3xXexX1x9fdaxX3xX26xX1xX28x27ecxX21xX18xX3xXexX1xa839xXdxX3xX18xXdxX6xX21xX3xX21xX18xX1x5a4axX3xXexX1xXdxX3xX2fx2867xX2dxX3x3b0exX2dx9834xX4xX3xXex800ex784axX3xXexX1xX71xX3xX91xX2dx49f2xX21xX3x752fxX16xX7xX10xX21xX6xX5xX3xX1cxX1dxX3xX15xX20xX21xX3xX15xX24xX3xXex569dxXdxX3xX5fxX10xadcexX3xXexX16x9e78xX21xX3xX18xXdxX6xX28xX3xX1x563dxX2dxX3xX18xXdxXc8xX6xX3x2019xX28xX7xX3xXa3xX21xX18xX10xX5xX10xX7xX3xXd0xX6xX26xX10xX16xX7xX3xX1cxX1dxX3xXcxX67x8705xX28xX5xX1cxX10xX7xX3xX35xX3xXd0xX28xX21xX58xX28xX21xX3xX1x5a1bxXbbxX3xX91xX2dxX6x955bxX0xX46xXbxX12xX0xXexX6xX15xX5xX10xX3xX7xXexa75cxX5xX10xX9xXaxXbbxX6xX16xX18xXdxX21x93a3x467fxXbxX5fxX3xX6xX2dxXexX28xXaxX12xX0xXexX16xX12xX0xXexX58xX12xX0xXdxXbbxX18xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX119x2a5bx5716xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3x5fdbxXdxX58xXexX1xX9xXax50c7xX139x4ddcxXaxX3xX15xX28xX16xX58xX10xX16xX9xXaxX2xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX118xX46xX46xX1cxX21xX10xX5fxXbxX16xX10xX7xX7xXffxX21xX10xXexX46xX13xXdxX5xX10xX7xX46xa80axX2dxX15x9381xX10xX4xXexX46x2334x3a43xX46xXa3xX119xX46xX2xX14bxX46xX139x9409xX46x738dxXffxX17exXbxX18xXaxX46xX12xX0xX46xXexX58xX12xX0xX46xXexX16xX12xX0xXexX16xX12xX0xXexX58xX12xX5cxXb6xXdxX3xX7x5c4dxX3xX18xX3fxXbxX3xXbbx32c6xXexX3xX4xX71xX6xX3xX4x368axX4xX3xX4x975bxX2dxX3xXexX1xX71xX3xX21xX44xXdxX3xXexXdxX97xX21xX18xX3xX4xX71xX6xX3xXd0xXa3xX3xXd0xX6xX26xX10xX16xX7xX3xXexX1xX2dx3fafxX4xX3xX18xXdxX76xXdxX3xX21xX1xX1dxX3xX21xX18xX1x8e4cxX3x97abx3497xX3xX5bx62eexX184xXa3xX65xX98xX3xXexX16xXbfxX21xX3xX2fxX8exX2dxX3xXexX20xXdxX3xX7xXa0xX21xX3x84a2xX119xX3xXa3xX16xX10xX21xX6xX3xX2fx28ecxX3xXexX1xX2dxX3xX1x442axXexX3xXbbxX1e3xXexX3xX5xX34xa621xX21xX18xX3xX5xXb6xX21xX3xX26xX1xX1bdxX21xX3xX18xXdxX76xXffxX0xX46xXexX58xX12xX0xX46xXexX16xX12xX0xXexX16xX12xX0xXexX58xX12xX0xXdxXbbxX18xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX183xX183xX119xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX144xXdxX58xXexX1xX9xXaxX14bxX139xX14dxXaxX3xX15xX28xX16xX58xX10xX16xX9xXaxX2xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX118xX46xX46xX1cxX21xX10xX5fxXbxX16xX10xX7xX7xXffxX21xX10xXexX46xX13xXdxX5xX10xX7xX46xX17bxX2dxX15xX17exX10xX4xXexX46xX183xX184xX46xXa3xX119xX46xX2xX14bxX46xX139xX18dxX46xX2xX91xXffxX17exXbxX18xXaxX46xX12xX0xX46xXexX58xX12xX0xX46xXexX16xX12xX0xXexX16xX12xX0xXexX58xX12xX1f8xX1xX3fxXbbxX3xX4xX1c1xX2dxX3xXexX1xX71xX3xXa3xX16xX7xX10xX21xX6xX5xX3xX5bxXexX1xX3bxX3xX1xX6xXdxX3xXex1e6dxX3xXexX16xX1bdxXdxX3xX7xX6xX21xX18xX65xX3xX18x8671xXbbxX3x78f2xX28xX15xXdxX21xX3xX5cxX6xX21xX3x5df3xX10xX16xX7xXdxX10xX98xX3xXcxX1xX28xXbbxX6xX7xX3xX5cxX10xX16xXbbxX6xX10xX5xX10xX21xX98xX3x8714xX10xX7xX4xX3xX13xX6xX15xX16xX10xX18xX6xX7xX3xX1cxX1dxX3xX31fxX6xX16xX5xX28xX7xX3xX5cxX10xX5xX6xXffxX0xX46xXexX58xX12xX0xX46xXexX16xX12xX0xXexX16xX12xX0xXexX58xX12xX0xXdxXbbxX18xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX183xX14dx5c33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX144xXdxX58xXexX1xX9xXaxX14bxX139xX14dxXaxX3xX15xX28xX16xX58xX10xX16xX9xXaxX2xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX118xX46xX46xX1cxX21xX10xX5fxXbxX16xX10xX7xX7xXffxX21xX10xXexX46xX13xXdxX5xX10xX7xX46xX17bxX2dxX15xX17exX10xX4xXexX46xX183xX184xX46xXa3xX119xX46xX2xX14bxX46xX139xX18dxX46xX183xXffxX17exXbxX18xXaxX46xX12xX0xX46xXexX58xX12xX0xX46xXexX16xX12xX0xXexX16xX12xX0xXexX58xX12xX13xX6xX15xX16xX10xX18xX6xX7xX3xX2fxX6xX21xX18xX3xX15xXbfxX21xX3xX58xX34xa20exX21xX18xX3xXexX1xX34x6331xX21xX18xX3xX21xaccdxX21xX3xX26xX1xXf9xX21xX18xX3xXexX1xX6xXbbxX3xX18xXdxX6xX3xX1xX6xXdxX3xXexX16xXbfxX21xX3xX4xX71xX6xX3xX2fxX1e3xXdxX3xXexX2dxX10dx9716xX21xX3xXcxXa0xX10dxX3xX184xX6xX21xX3xX1f8xX1xX6xX3xXexX20xXdxX3xX1cx8173xX21xX18xX3xX5xX28xX20xXdxX3xX5exX2dxX16xX28xX3xX119xX14dxX2xX119xXffxX0xX46xXexX58xX12xX0xX46xXexX16xX12xX0xXexX16xX12xX0xXexX58xX12xX0xXdxXbbxX18xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX139xX2xX119xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX144xXdxX58xXexX1xX9xXaxX14bxX139xX14dxXaxX3xX15xX28xX16xX58xX10xX16xX9xXaxX2xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX118xX46xX46xX1cxX21xX10xX5fxXbxX16xX10xX7xX7xXffxX21xX10xXexX46xX13xXdxX5xX10xX7xX46xX17bxX2dxX15xX17exX10xX4xXexX46xX183xX184xX46xXa3xX119xX46xX2xX14bxX46xX139xX18dxX46xX14bxXffxX17exXbxX18xXaxX46xX12xX0xX46xXexX58xX12xX0xX46xXexX16xX12xX0xXexX16xX12xX0xXexX58xX12xX1f8xX18xX28xX1dxXdxX3xX4xX1bdxX4xX3xX4xX1c1xX2dxX3xXexX1xX71xX3xXa3xX16xX7xX10xX21xX6xX5xX98xX3xXexX16xXbfxX21xX3xX2fxX8exX2dxX3xX4xX426xX21xX3xX4xX3fxX3xX7xX1aexX3xX4xX1xX3bxX21xX18xX3xX26xXdxX97xX21xX3xX4xX71xX6xX3x83d1xX6xX16xX16xX10xX21xX3xX184xX10xX21xXexX98xX3xXexXdxX1f2xX21xX3xX2fxX20xX28xX3xX31fxXd0xX184xX3xX17bxX2dxX21xX58xX10xX16xX5xX6xX21xX58xXffxX0xX46xXexX58xX12xX0xX46xXexX16xX12xX0xXexX16xX12xX0xXexX58xX12xX0xXdxXbbxX18xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX183xX14dxX35dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX144xXdxX58xXexX1xX9xXaxX14bxX139xX14dxXaxX3xX15xX28xX16xX58xX10xX16xX9xXaxX2xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX118xX46xX46xX1cxX21xX10xX5fxXbxX16xX10xX7xX7xXffxX21xX10xXexX46xX13xXdxX5xX10xX7xX46xX17bxX2dxX15xX17exX10xX4xXexX46xX183xX184xX46xXa3xX119xX46xX2xX14bxX46xX139xX18dxX46xX18dxXffxX17exXbxX18xXaxX46xX12xX0xX46xXexX58xX12xX0xX46xXexX16xX12xX0xXexX16xX12xX0xXexX58xX12xXcxXdxX1f2xX21xX3xX1cx272cxX3xX184xX28xX15xX15xX10dxX3x58caxX6xXbbxX28xX16xX6xX3xX4xX71xX6xX3xX31fxXd0xX184xX3xX13xX2dxX5xX1xX6xXbbxXffxX0xX46xXexX58xX12xX0xX46xXexX16xX12xX0xXexX16xX12xX0xXexX58xX12xX0xXdxXbbxX18xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX18dxX183xX35dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX144xXdxX58xXexX1xX9xXaxX14bxX139xX14dxXaxX3xX15xX28xX16xX58xX10xX16xX9xXaxX2xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX118xX46xX46xX1cxX21xX10xX5fxXbxX16xX10xX7xX7xXffxX21xX10xXexX46xX13xXdxX5xX10xX7xX46xX17bxX2dxX15xX17exX10xX4xXexX46xX183xX184xX46xXa3xX119xX46xX2xX14bxX46xX139xX18dxX46xX139xXffxX17exXbxX18xXaxX46xX12xX0xX46xXexX58xX12xX0xX46xXexX16xX12xX0xXexX16xX12xX0xXexX58xX12xXcxX16xX2dxX21xX18xX3xX1cxX5c1xX3x5c07xX28xX5xX10xX28xX21xX3xXd0xX10xX7xX4xX28xXexXexX3xX4xX71xX6xX3xX1f4xX6xX21xX3xX31fxXdxXexX10dxX3xX4x71c3xX21xX18xX3xX4xX3fxX3xXbbxX1b5xXexX3xXexX20xXdxX3xX20fxX119xX3xXa3xX16xX10xX21xX6xXffxX0xX46xXexX58xX12xX0xX46xXexX16xX12xX0xX46xXexX6xX15xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX184xX28xX58xX10dxXaxX12xXcxX1xX220xX10dxX3xXa3xX21xX3xX5bxXexX1xX10xX28xX3xXe8xXa3xXa3xXcxX305xX3xX65xX0xX46xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Bảo tồn và phát huy giá trị Văn hóa Sa Huỳnh

Bảo tồn và phát huy giá trị Văn hóa Sa Huỳnh
2023-03-23 08:25:00

(Baoquangngai.vn)- Di tích Văn hoá Sa Huỳnh được Chính phủ xếp hạng là Di tích Quốc gia đặc biệt không chỉ khẳng định tầm vóc, giá trị của một trong ba nền văn minh lớn nhất...

Catherine Zeta-Jones và chồng muốn đến Việt Nam

Catherine Zeta-Jones và chồng muốn đến Việt Nam
2010-10-06 12:46:29

(VnExpress) - Vợ chồng tài tử Michael Douglas lên kế hoạch sẽ cùng các con đi du lịch tới Thái Lan, Việt Nam, New Zealand và Nam Phi sau khi ông chữa trị xong căn bệnh ung thư quái ác.

Cho một tình yêu lên sóng truyền hình

Cho một tình yêu lên sóng truyền hình
2010-10-06 12:46:14

(TTO) - Sau một thời gian quay ngoại cảnh tại Hội An và làm hậu kỳ, Cho một tình yêu - bộ phim truyền hình ca nhạc đầu tay của đạo diễn Nguyễn Tranh và Lê Hóa - sẽ chính thức...

Người Kogi lại muốn lên tiếng

Người Kogi lại muốn lên tiếng
2010-10-06 12:45:50

(TTO) - Hai mươi năm trước, trong một phim tài liệu gây chấn động của BBC, người Kogi đã lên tiếng cảnh báo về sự thay đổi khí hậu toàn cầu và thảm họa môi trường. Lần này, họ...

Kiều Khanh dạo chơi Vạn Lý Trường Thành

Kiều Khanh dạo chơi Vạn Lý Trường Thành
2010-10-06 12:45:36

(VnExpress) - Đại diện Việt Nam cùng những người bạn mới quen ở cuộc thi Hoa hậu Thế giới choáng ngợp trước sự hùng vĩ của công trình kiến trúc dài hơn 6.000 km trên đất nước Trung Hoa.

Chelsea trả giá cho trận thắng Arsenal

Chelsea trả giá cho trận thắng Arsenal
2010-10-06 12:44:32

(VnExpress) - Lựa chọn số một cho vị trí đá cặp trung vệ với thủ quân John Terry, Alex, nhiều khả năng phải vắng mặt 3 đến 4 tuần. Trong khi đó Frank Lampard sắp sửa tái xuất.

Rooney và Coleen nồng ấm trở lại

Rooney và Coleen nồng ấm trở lại
2010-10-06 12:42:53

(VnExpress) - Sóng gió trong đời sống hôn nhân của tiền đạo MU có vẻ như đã thuyên giảm, khi anh cùng vợ đi nghỉ "tuần trăng mật thứ hai" ở CH Czech.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết