Cập nhật:  GMT+7
6a5dx9373xd234x9957x9bb4x9833x9ea8xd1efxb146xX7xc414xa829x7b6cx9983xd589xc67dxX5xc967xXaxa12cx9f5ax7a57xea1exea5bxeac0xX3xb23exa55bxX16xX17xX3x7879xX15xX16xX3x6aebxab2bxc2edxXexX3xdb5cx6db5xb619xX3xa0ecxd5d3xX16xX17xX3x7395x733dxX16xX17xX3x834bx9534xX36xadfaxX0xcfa3xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX10xX6x7e84xXaxX12x8b41xXcx9085x7c5fx7f87xX3x7996xX3xXcxX1xd5e8xX3x826exc23fxX16xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX16xX17xX3xX1exX15xX16xX3xX17xXdxX31xX16xX1xX3xX4cxX6xX16xX1xX3xX1xXdx8dbexX28xX3xX27xX28xX29xX3xX2bxX2cxX16xX17xX3xX30xX31xX16xX17xX3xX16xX6xX5bxX3xXex84d3xX23xX16xX17xX3xb88fxX1xXdxX3xXexXdxb990xX16xX3xX22xX24xX23xX3xb368xX17xa255xX4xX3xa39bxX1xdd6fxX5bxX3xX4fxX19xX31xX3xXa3x8843xXdxX53xX3xX16xX1x9330xX16xX3xX4cxX6xX16xX1xX3xX1xXdxX7bxX28xX3xX27xX28xX29xX3xX2bxX2cxX16xX17xX3xX30xX31xX16xX17xX3xX16xdaf7xX3xX35xX36xX36xX38x8585xX3xX16xX17xX28xX1axX16xX3xXexXdxX16xX3xX91xXdxe93fxX16xX17xX3xX4xX59xX6xX3xXcxXdxX9cxX16xX3xX51xX1xX23xX16xX17xX3xX52xX16xX5xXdxX16xX10xX3xX4xX1xX23xX3xX2bxXdxbd3exXex6fd6xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6be9xX23xX4cx857exXaxX12x8ca7xcadcxX3xX4xX5cxX16xX17xX3xX2bx90a7xX3xX4xX1x8040xX16xX1xX3xXexX1xbe7bxX4xX3xX4cxXdxX121xX16xX3xX91xX6xX3xXexX129xXdxX3xX16xX6xX11dxX3xXexX24xXdxX3xXcxX51xX19xXa8x9787xX10axX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX23xX4cxX11dxXaxX12xXa8xcef5xX4xX1xX3xX22xXaaxX11dxX3xX35xX36xX3xX16xX17xX31xX11dxXdaxX3xX1xX5cxX5bxX3x7952xX3axX17bxXdaxX3xX11axXcxXa8xX3xX4xX28xXb2xX4xX3xX2bxae03xX28xX3xX4xX1xXa5xX16xX3xX22xb72bxX3xX4xX5cxX16xX17xX3xX2bxX129xX3xX4cxX6xX16xX1xX3xX7xX166xX4xX1xX3xX4xX166xX4xX3xX133xX16xX17xX3xa2a3xXdxXe8xX16xX3xX91x998exXexX3xX17xXa5xX16xXdaxX3xX7xX6xX28xX3xX96xX108xXexX3xb2cfxX28xX29xX3xX96xXdx8c3cxX5bxX3xXbxX1xXdxX108xX28xX3xX7xX15xX3xX2bxXb2xXdaxX3xX17xX1axX5bxX3xX30xbf0cxX3xX51xX1xX23xX16xX17xXdaxX3xX19xX1axX16xX17xX3xX1exX15xX16xXdaxX3xXa3xX1xX14xX3xXcxX1xX31xX16xX1xX3xX1afxX31xX3xXa8xX5cxX16xX17xX3xX30xXdxX16xX1xX10axX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX23xX4cxX11dxXaxX12xX0xXexX6xX2bxX5xX10xX3xX7xXexX11dxX5xX10xX9xXaxX5bxX6xX91xX17xXdxX16xb773xX35xXbx7657xX3xX6xX28xXexX23xXaxX12xX0xXexX91xX12xX0xXexX4cxX12xX0xXdxX5bxX17xX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX7xX91xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX233xX3axX3axXdxX5bxX17xX10axX16xX10x9325xX7xX10axe544xXdxX16xX17xX10axX1afxX16xX3axXdxX5bxX17xX3axX2xa03exb590xX3axXexX2xX274xX275xb06dxX2xa84dxX10axba4exXbxX17xXaxX3axX12xX0xX3axXexX4cxX12xX0xX3axXexX91xX12xX0xXexX91xX12xX0xXexX4cxX12xXcxX1xX59xX3xX5bxX5cxX16xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX16xX17xX3xX1exX15xX16xX0xX3axXexX4cxX12xX0xX3axXexX91xX12xX0xX3axXexX6xX2bxX5xX10xX12x8293xX1b5xX16xX17xX3xX16xX1xX14xX3xX4cxd347xX3xX22xX23xX166xX16xX3xX4xX59xX6xX3xXcxXdxX9cxX16xX3xX51xX1xX23xX16xX17xX3xX52xX16xX5xXdxX16xX10xXdaxX3xXexX1xX59xX3xX5bxX5cxX16xX3xX16xX17xX14x9321xXdxX3xXa3xX17xX1xX7bxX3xbf41xX16xX3xX22xX6xX16xX17xX3xXexX1xXdxX3xX22x9c3cxX28xX3xX4xX1xX23xX3xXa8xX120xX11axX3xXcxa057xXcxX3xX19xX31xX3xXa3xXb2xXdxX3xX16xX1xXb8xX16xX3xX22xX14x7f39xX4xX3xX16xX1xXdxX9cxX28xX3xXbxX1xXdxX108xX28xX3xX2bxX18axX28xX3xX4xX1xXa5xX16xX3xX16xX1xX307xXexXdaxX3xX1afxX14xX324xXexX3xXexX91xXb2xXdxX3xX7xX23xX3xX1afxba36xXdxX3xX2bxX6xX3xX133xX16xX17xX3xX1afxXdxXe8xX16xX3xX4x7ad0xX16xX3xX5xX24xXdxX3xX5xX31xX3xX30xX1e0xX3xX51xX1xX23xX16xX17xXdaxX3xXa3xX1xX14xX3xXcxX1xX31xX16xX1xX3xX1afxX31xX3xXa8xX5cxX16xX17xX3xX30xXdxX16xX1xXdaxX3xX1afxaac2xX16xX3xX16xX17xX28xX1axX16xX3xXexXdxX16xX3xXexX91xXe8xX16xX3xX4xX1xX23xX3xX2bxXdxX108xXexX10axX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX23xX4cxX11dxXaxX12xX13xX6xX16xX1xX3xX1xXdxX7bxX28xX3xX27xX28xX29xX3xX2bxX2cxX16xX17xX3xX11axX24xX4xX3xXexX1xX28xXb2xX4xX3xX1afxX9cxX3xX30xX1e0xX3xXa3xX1xX14xX3xXcxX1xX31xX16xX1xX3xX4fxX11axX10axX11axac52xX16xX1xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX53xX3xXexX91xX23xX16xX17xX3xX96xX1xXdxX3xX4cxX6xX16xX1xX3xX1xXdxX7bxX28xX3xX27xX28xX29xX3xX2bxX2cxX16xX17xX3xX2bfxX1axX16xX17xX3xXexX1xX28xXb2xX4xX3xX1afxX9cxX3xXexXdxX9cxX16xX3xX22xX24xX23xX3xX120xXe8xX3xXa8xX5cxX16xX17xX3xX30xXdxX16xX1xX3xX4fxXcxX313xXcxX3xX19xX31xX3xXa3xXb2xXdxX53xX10axX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX23xX4cxX11dxXaxX12xc796xX3xX4xX28xXb2xX4xX3xX2bxX18axX28xX3xX4xX1xXa5xX16xX3xX16xXd4xXdaxX3xX4cxX6xX16xX1xX3xX1xXdxX7bxX28xX3xX27xX28xX29xX3xX2bxX2cxX16xX17xX3xX30xX31xX16xX17xX3xXexX1xX28xXb2xX4xX3xX1afxX9cxX3xX2bfxaad5xX3xXa3xX17xXa5xX4xX3xXa8xX1xXaaxX5bxX3xX4fxX19xX31xX3xXa3xXb2xXdxX53xX3xX1afxX350xXdxX3xX7xX129xX3xXbxX1xXdxX108xX28xX3xX2bxX18axX28xX3xX4xX1xXa5xX16xX3xX91xX307xXexX3xX4xX6xX23xX10axX3xXa8xX166xX4xX3xX4cxX6xX16xX1xX3xX1xXdxX7bxX28xX3xX27xX28xX29xX3xX2bxX2cxX16xX17xX3xX11axX24xX4xX3xX1afxX31xX3xX27xX28xX29xX3xX2bxX2cxX16xX17xX3xX2bfxX1axX16xX17xX3xX5xX18axX16xX3xX5xX14xX324xXexX3xXexX1xX28xXb2xX4xX3xX1afxX9cxX3xX2bfxX31xX23xX3xXcxX1xa199xX3xX14exXdxX7bxX16xX3xX4fxX19xX360xX6xX3xX19xX324xXbxX3xX19xX31xX3xXa3xXb2xXdxX53xX3xX1afxX31xX3xe997xXdxX5bxX3xX19xX1axX16xX17xX3xX4fxXcxX51xX19xXa8xX14exX53xX10axX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX23xX4cxX11dxXaxX12xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX16xX17xX3xX1exX15xX16xX3xX5xX31xX3xXexX1xX59xX3xX5bxX5cxX16xX3xXexX1xX133xX3xX1xX6xXdxX3xX4cxX31xX16xX1xX3xX4cxX6xX16xX1xX3xX1xXdxX7bxX28xX3xX27xX28xX29xX3xX2bxX2cxX16xX17xX3xX30xX31xX16xX17xXdaxX3xX7xX6xX28xX3xXexX1xX59xX3xX5bxX5cxX16xX3xX30x97e3xX3xX30x92abxX16xX3xX19xX24xX16xX1xX3xX16xX59bxX5bxX3xX35xX36xX36xX2xXdaxX3xXexX91xX23xX16xX17xX3xX7xX28xX129xXexX3xX2xb7fbxX3xX5xX18axX16xX3xX2bxX166xX23xX3xX1exX31xXdxX3x6b12xX360xX16xX3xX5c7xXdxX29xXdxX3xXbxX1xX2cxX16xX17xX3xX2bxX18axX28xX3xX4xX1xXa5xX16xX3xX4cxX6xX16xX1xX3xX1xXdxX7bxX28xX3xX16xX31xX11dxX10axX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX23xX4cxX11dxXaxX12xXcxX91xX23xX16xX17xX3xX16xX59bxX5bxX3xX35xX36xX36xX38xXdaxX3xX19xX1axX16xX17xX3xX1exX15xX16xX3xXexX1xXdxX3xX22xX307xX28xX3xX4xX2c9xX4xX3xX96xb4a6xX3xXexX1xX31xX16xX1xX3xX4xX5cxX16xX17xX3xeaf2xX3xX4xX29xX3xXa8xX120xX11axXdaxX3xX17xX2cxXbxX3xXbxX1xX18axX16xX3xX17xXdxX1b5xXbxX3xXcxX313xXcxX3xX19xX31xX3xXa3xXb2xXdxX3xXexX1xX59bxX16xX17xX3xX1xX24xX16xX17xXdaxX3xX4xX1e0xX16xX17xX3xX16xX1xX14xX3xX22xXb2xXdxX3xXexX28xX11dxX1cbxX16xX3xX30xXdxX7bxXexX3xXa3xX6xX5bxXdaxX3xX1afxX5cxX3xX22xX50axX4xX1xX3xX2fax6d14xX68axX3xX1exX28xX267xX28xX96xXdxX3xXa8xX28xXbxX3xX35xX36xX36xX38xXdaxX3xXexX91xX23xX16xX17xX3xX22xX2cxX3xX1exX15xX16xX3xX22xX14xX324xX4xX3xX2bxX18axX28xX3xX5xX31xX3xXa8xX18axX28xX3xXexX1xX59xX3xX236xX28xX307xXexX3xX7x6dc1xX4xX3xX16xX1xX307xXexX3xX17xXdxX29xXdxX10axX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX23xX4cxX11dxXaxX12xX5c7xXdxX29xXdxX3xXexX1xX14xX635xX16xX17xX3xX27xX28xX29xX3xX2bxX2cxX16xX17xX3xX30xX31xX16xX17xX3xX30xXdxX7bxXexX3xXa3xX6xX5bxX3xX16xX59bxX5bxX3xX35xX36xX36xX38xX3xX4cxX23xX3xXexX1xX14xX15xX16xX17xX3xX1xXdxX7bxX28xX3xX1exX15xX16xX3xX11axX23xX7xX7xX3xX55xX3xXa8xX5cxX16xX17xX3xXexX11dxX3xX5b9xX3xX52xX91xX6xX16xX17xX10xX7xX3xX55xX3xXexX31xXdxX3xXexX91xX324xX3xX16xX1x8f1axX5bxX3xXexX5cxX16xX3xX1afxXdxX16xX1xX3xX16xX1xXd4xX16xX17xX3xX4xX166xX3xX16xX1xXaaxX16xX3xX236xX28xX307xXexX3xX7xX6c5xX4xX3xX4xX59xX6xX3xX2bxX2cxX16xX17xX3xX22xX166xX3xX30xXdxX7bxXexX3xXa3xX6xX5bxX10axX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11axX23xX4cxX11dxXaxX12xX2faxX16xX1xX3xX30xX1e0xX0xX3axXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Chẳng cần đúng tới 100%

Chẳng cần đúng tới 100%
2009-03-23 11:51:35

Từ 21.3, đoàn làm phim "Tây Sơn hào kiệt" (TSHK) quay ở Bình Định. Hai ngày cuối tuần 22-23.3, phim thực hiện cảnh luyện binh cho 1.000 quân. Những màn võ Bình Định được thi...

Benitez chưa bao giờ sợ Sir Alex

Benitez chưa bao giờ sợ Sir Alex
2009-03-23 11:22:18

(TT&VH Online) - Chiến lược gia người Tây Ban Nha cho biết, MU mạnh không phải vì có một HLV tài năng mà là do họ có nhiều tiền.

Không thể đứng ngoài dòng chảy hội nhập

Không thể đứng ngoài dòng chảy hội nhập
2009-03-23 11:01:18

(TTO) - “Đặc điểm tư duy và lối sống của người Việt trước yêu cầu hội nhập quốc tế” là chủ đề cuộc hội thảo khoa học do Câu lạc bộ Phaolô Nguyễn Văn Bình và Viện Triết học vừa...

Barack Obama thu 2,5 triệu USD từ sách

Barack Obama thu 2,5 triệu USD từ sách
2009-03-22 15:59:15

Một thời gian ngắn trước khi làm lễ nhậm chức, Obama đã ký một hợp đồng xuất bản sách trị giá 500.000 USD với Crown Publishing Group, chi nhánh của NXB Random House, trong đó...

Viết tiếp cổ tích Triệu phú khu ổ chuột

Viết tiếp cổ tích Triệu phú khu ổ chuột
2009-03-22 15:46:48

(TTO) - Ngày 19-3 vừa qua, hai thiên thần nhỏ tham gia bộ phim đoạt giải Oscar Slumdog millionaire (Triệu phú khu ổ chuột) là Rubina Ali Qureshi 9 tuổi và Azharruddin Ismail 10...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết