Cập nhật:  GMT+7
8d1fxb635xf4f6xbc19xbe76xbaf5xc16axf4b1xd408xX7xe6d6xcaebx9e2exbc45xf84bxe93fxX5xec29xXaxc3eexa555xc81dx10d1dx10d82xX3xX1x9d19x10ce0xX15xX16xX3xX4xf8aaxX6xX3xe2d0xX7xX6xXdxX15xX3x8eabxcdedxX5xXexX3xX5x95ffxa530xX3xa795xe5afxX15xX16xX3xa146xX6xX15xX1xX3xa029xX6xX2fxX6xXdxX4xX6xX0xf265xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd500xX10xX6xX36xXaxX12xae03x9657xX15x94c9x9919xXbxX31xX10xX7xX7xa249xX3x9c58xX3xXaxXcxXdxX6xX3xX4xX1xdcf8xXbxXaxX3xc565x9083xX15xX16xX3xX2fxf132xXexa847xX3xX15xX1xX19xX15xX16xX3x8dadxXdxdc52xX15xX3xdb51xXdxX15xX1xX3xX3bxX6xX2fxX6xXdxX4xX6xX3xX71xcd84xX15xX3xXbxX1xbefexXexX3xX4xX6xX29xX3xX15xX16xc517xX15xX3xX4xb5e3xX3xX4xX1xXdxe000xX15xX3xXexX1xX72xX15xX16xX3xXexX31x10c01xX15xX3xX81xX19xXa6xX15xX16xX3xX4xX1xX32xa840xX3xX4xf609xX3xX5xXc2xX3xX15xX16xX72xX15xX3x10db4xX3xX16xXdxd8dbxXdxX3xX28xXdxX7xX5xX10xXexXexX3x8dd4xX6xX2fxX10xX7xX79xX3xXcfxX3x9f21xX7xX5xX29xX79xX3xd62axX6xX3xX22xXc2xX3xX1xe501xX2fxX3xdabdxX64xcb0fx9298xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28xX29xX36xXc2xXaxX12xXedxX16xX19xXa6xXdxX3xXexX1xX6xXc2xX3xX28xX29xX5xXexX3xX5xX2exX2fxX3xX31xX32xX15xX16xX3xX36xX6xX15xX1xX3xX81xXdxX83xX15xX3xX86xXdxX15xX1xX3xX3bxX6xX2fxX6xXdxX4xX6xX3xX1xXf4xX2fxX3xd591x9077xX6xX3xX5xX2exX3xX81xX2exX15xX3xX6xX15xX1xX3xa60dxc300xX3xXexX145x9ae5xXdxX3xe203xX7xX6xbd12xX6xX3xb347xX29xb5e7xX10xX5xX5xXfaxX3xX59xb5f2xX15xX3xX81xab05xX15xX16xX3xX71xXdxXb6xX15xX3xXexea87xX15xX16xX3xX16xXdxfdb9xX3xX86x9a55xX3xX5xc383xX4xX3xXexX1xXabxX3xX16xXdxX6dxXdxX3xX15xX2exXc2xX3xX81xd9edxX3xX71xX83xX3xX15xX1xX99xXexX3xXcfxX3xX4xXc5xX3xX5xXc2xX3xX2xb7f6xX1a8xX3xX2fxeef9xXexX3xX15xX6xX2fxX3xX71xX6dxXdxX3xXexX1xXa6xXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xd32fxX3xX16xXdx10031xXc2xX3xX154xX153xXfaxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28xX29xX36xXc2xXaxX12xX13xX1c5xXc2xX3xX5xX2exX3xX86xXabxXexX3xX144xX145xXd3xX3xXexb369xXexX3xX1xX1axX15xX3xX1xce1dxX15xX3xX2fxX1f0xX4xX3xX1c1xX3xX16xXdxX1c5xXc2xX3xd0bcx9c14xX3xX2fxX2exX3xX4xX1xa302xX15xX1xX3xX161xX29xX163xX10xX5xX5xX3xX5xX16axXbxX3xXcfxX3xX16xXdxXd3xXdxX3xbbfexX29xX31xX5xX36xX3xc65dxX1xX6xX5xX5xX10xX15xX16xX10xX3xXe7xX7xXexX31xX6xX71xX6xX3xX79xX3xX22axX52xX3xX22ax10806xX10xX4xX1xX3xX1xXf4xX2fxX3xX153xX154xX43xd852xXfaxX3xXedxX1xX19xX15xX16xX3xXexX1xX2exX15xX1xX3xXexX20exX4xX1xX3xX15xX2exXc2xX3xX71xX94xX15xX3xX86xX1xXf4xX15xX16xX3xX81xX19xa1fbxX4xX3xaf69xXdxXb6xX15xX3xX81xX29xX2exX15xX3xX86xXdxX83xX15xX3xX86xXdxX15xX1xX3xXexX1xXabxX3xX16xXdxX6dxXdxX3xX58x1042exX15bxX15bx8fd6xX62xX3xX4xXf4xX15xX16xX3xX15xX1xX16axX15xX3xX5xX2exX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xX15xX1xX99xXexX3xXexX31xXb6xX15xX3xX81xX19xXa6xX15xX16xX3xX4xX1xX32xXc2xX3xX2xX1a8xX1a8xX3xX2fxX1acxXexX3xXexX178xX3xX81xd0c5xX145xX3xX2fxc255xX6xX3xXexX1xXdxX3xX81xX99xX145xX3xX15xb56dxX2fxX3xX15xX6xXc2xX79xX3xX71xcf14xX3xX81xX19xX272xX4xX3xX1xX19xXcfxX15xX16xX3xX5xX272xXdxX3xXexX178xX3xX7xe13dxX4xX3xX16xXdxf895xXfaxX0xX43xXbxX12xX0xXexX6xc3aexX5xX10xX3xX7xXexXc2xX5xX10xX9xXaxX2fxX6xX31xX16xXdxX15xda35xX153xXbxX5cxX3xX6xX145xXexX29xXaxX12xX0xXexX31xX12xX0xXexX36xX12xX0xXdxX2fxX16xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX24exX2xX153xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX161xX29xX163xX10xX5xX5xX3xX5xX2exX3xX15xX16xXf4xXdxX3xX7xX6xX29xX3xX7xf1b7xX15xX16xX3xX15xX1xX99xXexX3xX4xX1fxX6xX3xX16xXdxXd3xXdxX3xX28xXdxX7xX5xX10xXexXexX3xXdexX6xX2fxX10xX7xX3xX86xX1xXdxX3xX4xX1xXdxXabxX15xX3xXexX1xX72xX15xX16xX3xXcfxX3xX4xXc5xX3xX5xXc2xX3xX2xX1a8xX1a8xX3xX2fxX1acxXexX3xX1xXf4xX2fxX3xX144xX145xX6xXfaxX3xe20dxX15xX1xX31axX3xX15bxX296xX161xXfaxXaxX3xX163xXdxX36xXexX1xX9xXaxX207xX154xX207xXaxX3xX309xX29xX31xX36xX10xX31xX9xXaxX1a8xXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX31axX43xX43xX71xX15xX10xX5cxXbxX31xX10xX7xX7xXfaxX15xX10xXexX43xX296xXdxX5xX10xX7xX43x9b3bxX145xX309xdd10xX10xX4xXexX43xX207xX28xX43xX15bxX2xX43xX22axX15bxX43xX207xX5bxX43xX15bxX7xX6xX15exX6xd33cxX153xX1a8xX161xX29xX163xX10xX5xX5xX3fcxX153xX1a8xX207xXfaxX3e6xXbxX16xXaxX43xX12xX0xX43xXexX36xX12xX0xX43xXexX31xX12xX0xXexX31xX12xX0xXexX36xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28xX29xX36xXc2xXaxX12xX161xX29xX163xX10xX5xX5xX3xX5xX2exX3xX15xX16xXf4xXdxX3xX7xX6xX29xX3xX7xX358xX15xX16xX3xX15xX1xX99xXexX3xX4xX1fxX6xX3xX16xXdxXd3xXdxX3xX28xXdxX7xX5xX10xXexXexX3xXdexX6xX2fxX10xX7xX3xX86xX1xXdxX3xX4xX1xXdxXabxX15xX3xXexX1xX72xX15xX16xX3xXcfxX3xX4xXc5xX3xX5xXc2xX3xX2xX1a8xX1a8xX3xX2fxX1acxXexX3xX1xXf4xX2fxX3xX144xX145xX6xXfaxX3xX3a1xX15xX1xX31axX3xX15bxX296xX161xX3xXfaxX0xX43xXbxX12xX0xX43xXexX36xX12xX0xX43xXexX31xX12xX0xX43xXexX6xX309xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28xX29xX36xXc2xXaxX12xX59xX16axX15xX3xXexX1f0xX4xX3xX16xXdxX300xX3xXcfxX3xXe7xX7xX5xX29xX3xX1xXf4xX2fxX3xX144xX145xX6xX3xX5xXb6xX15xX3xXexX6dxXdxX3xX153xX79xX2xX3xX2fxX1acxXexX43xX16xXdxX1c5xXc2xX3xX71xX2exX3xX293xX15bxX15bxX296xX3xX4xX1xX29xX3xX31xb1dcxX15xX16xX3xX161xX29xX163xX10xX5xX5xX3xX7xc25axX3xX86xX1xXf4xX15xX16xX3xXexX1xaefexX3xX81xX32xXexX3xXexX6dxXdxX3xXexX1xX2exX15xX1xX3xXexX20exX4xX1xX3xXexX31xXb6xX15xX3xX15xXabxX145xX3xX86xX1xXf4xX15xX16xX3xX15xX1xXa6xX3xXc2xXabxX145xX3xXexX1f0xX3xX86xX1xX358xX4xX1xX3xX144xX145xX6xX15xX3xX15xX2exXc2xXfaxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28xX29xX36xXc2xXaxX12xX28xXdxX7xX5xX10xXexXexX3xXdexX6xX2fxX10xX7xX3xX5xX2exX3xX16xXdxXd3xXdxX3xXexX1xX2fbxX3xX309xX6xX3xXexX31xX29xX15xX16xX3xX1xb080xX3xXexX1xX1f0xX15xX16xX3xX293xX15bxX15bxX296xX3xc21cxXdxX6xX2fxX29xX15xX36xX3xX3e3xX10xX31xXdxX10xX7xX3xX2fxX2d1xX6xX3xX153xX1a8xX2xX1a8xXfaxX3xXedxX1xX19xX15xX16xX3xX15xX16xX29xX2exXdxX3xX15bxX7xX6xX15exX6xX3xX161xX29xX163xX10xX5xX5xX3xX1xXf4xX2fxX3xX144xX145xX6xX79xX3xX15xX1xX17exX15xX16xX3xX15xX16xXf4xXdxX3xX7xX6xX29xX3xX7xX358xX15xX16xX3xX16xXdxX358xX3xX15xX1xX99xXexX3xX4xX1fxX6xX3xX81xXdxX83xX15xX3xX86xXdxX15xX1xX3xXexX1xXabxX3xX16xXdxX6dxXdxX3xX5xX2exX3xX22xX7xX6xXdxX15xX3xX28xX29xX5xXexX3xX58xX3bxX6xX2fxX6xXdxX4xX6xX62xX3xX71xX2exX3xXcxXc2xX7xX29xX15xX3xXdexX6xXc2xX3xX58xba49x9868xX62xX3xX81xX83xX145xX3xX86xX1xXf4xX15xX16xX3xXexX1xX514xX3xX16xX300xXbxX3xX2fxX77xXexX3xX71xX2e6xX3xX4xX1xX99xX15xX3xXexX1xX19xX1axX15xX16xXfaxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28xX29xX36xXc2xXaxX12xXcxX145xXc2xX3xX15xX1xXdxXb6xX15xX3xX161xX29xX163xX10xX5xX5xX3xX71xX94xX15xX3xX31xX99xXexX3xX1xX2exX29xX3xX1xX2fbxX15xX16xX3xX71xX6dxXdxX3xX86xXabxXexX3xX144xX145xXd3xX3xX81xX32xXexX3xX81xX19xX272xX4xX31axX3xXaxXcxXf4xXdxX3xX4xX1xfe17xX3xX4xX1f0xX3xX16xX72xX15xX16xX3xX4xXd3xXdxX3xXexX1xXdxX58bxX15xX3xXexX1xX2exX15xX1xX3xXexX20exX4xX1xX3xX4xX358xX3xX15xX1xX1c5xX15xX3xX4xX1fxX6xX3xX2fxX2e6xX15xX1xX3xX71xX2exX3xX81xX195xX3xXexX1xX2exX15xX1xX3xX4xXf4xX15xX16xXfaxX3xXcxXf4xXdxX3xXexX178xX15xX16xX3xX4xX300xX3xX2fxX16exXexX3xXexX1xXa6xXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xX36xX2exXdxX3xXexX1xXdxXabxX145xX3xXexXc5xX3xXexXdxX15xX3xX2fxcd97xXdxX3xX86xX1xXdxX3xX309xX19xX6dxX4xX3xX31xX6xX3xX81xX19xXa6xX15xX16xX3xX4xX1xX32xXc2xX3xX71xX2exX3xX71xX2e6xX3xXexX1xXabxX79xX3xX81xX32xXexX3xXexX1xX2exX15xX1xX3xXexX20exX4xX1xX3xX86xX1xXf4xX15xX16xX3xX15xX1xX19xX3xa9d1xXfaxX3xXedxX1xX19xX15xX16xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX1xXdxXabxX15xX3xXexX1xX72xX15xX16xX3xX5xXdxXb6xX15xX3xXexXdxXabxXbxX3xXcfxX3xXe7xX7xXexX31xX6xX71xX6xX3xX31xX14xXdxX3xXe7xX7xX5xX29xX3xX4xX1xX29xX3xXexX1xX99xXc2xX3xX2fxXa2xXdxX3xX71xXdxX58bxX4xX3xX81xX6xX15xX16xX3xX36xX2cdxX15xX3xXexXdxXabxX15xX3xXexX31xXdxX514xX15xX3xXexX1xX10xX29xX3xX4xX1xXdxX83xX145xX3xX1xX19xX6dxX15xX16xX3xXexX1f0xXexX3xX81xe08exXbxXaxX79xX3xX15bxX296xX161xX3xX36xX94xX15xX3xX5xXa6xXdxX3xX161xX29xX163xX10xX5xX5xXfaxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28xX29xX36xXc2xXaxX12xX62dxXdxX15xX1xX3x10c59xX1xX6xX0xX43xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Vương nắng dã quỳ

Vương nắng dã quỳ
2023-09-23 14:51:00

QTO - Chiều nơi miền sơn cước hun hút gió. Mưa bụi nhẹ tênh vương trên những cánh hoa dã quỳ vàng ruộm. Mây bàng bạc cuối chân trời. Dừng chân bên khóm hoa...

Nhớ về cha !

Nhớ về cha !
2023-09-23 14:50:00

Tuổi thơ của cha trôi qua bên dòng Linh Giang êm đềm nhưng trăm bề thiếu thốn. Dưới nếp nhà tranh xiêu vẹo, cha đã lớn lên trong cơ hàn, đói rét, nhọc nhằn cùng những bữa cháo...

Sắc màu CĐV trước thềm World Cup

Sắc màu CĐV trước thềm World Cup
2010-06-06 02:26:38

(VnExpress) - Người hâm mộ mỗi nước đều có cách riêng, độc đáo để biểu lộ tình cảm với các đội bóng yêu thích khi ngày hội bóng đá sắp diễn ra trên đất Nam Phi.

Theo dấu chân Người

Theo dấu chân Người
2010-06-05 06:49:17

Thanh Minh Bác Hồ ơi, con đã về đây Về ATK, thủ đô kháng chiến Với Định Hóa, Phú Lương, Đại Từ yêu mến Theo dấu chân Người những tháng năm xưa... "Lịch sử thường đi những...

Dòng sông huyền thoại

Dòng sông huyền thoại
2010-06-05 06:47:59

Nguyễn Văn Dùng Chỉ bảy nhịp cầu mà sao xa ngái Dân tộc mình đi suốt hai- mươi- năm Lưỡi dao cắt chia thành vết sẹo in hằn Máu, nước mắt trôi nghẹn dòng Bến Hải Bên lở bên...

Nhà Obama tôn vinh Paul McCartney

Nhà Obama tôn vinh Paul McCartney
2010-06-05 06:33:18

Tối 2.6, tại Nhà Trắng, cựu thành viên của ban nhạc The Beatles đã nhận từ tay Tổng thống Obama giải Gershwin, giải thưởng cao quý của Thư viện Quốc hội Mỹ, nhằm ghi nhận những...

Vẽ bằng tất cả cô đơn

Vẽ bằng tất cả cô đơn
2010-06-05 05:41:28

(TTO) - Chín cuốn truyện cổ tích VN trong một dung mạo mới đã chính thức có mặt trên các kệ sách từ ngày 1-6. Đó là sự khởi đầu cho một chiến dịch truyện tranh “made in VN” dài...

“Hành trình vô định”

“Hành trình vô định”
2010-06-05 05:40:36

Tác phẩm được mô tả như “một chuyến du hành đầy ám ảnh” với 5 nghệ sĩ múa trên nền nhạc trầm của nghệ sĩ Shackleton và Sion. Vở múa đương đại này là một phần trong chương trình...

Tôn vinh các giá trị truyền thống 5 châu lục

Tôn vinh các giá trị truyền thống 5 châu lục
2010-06-05 05:40:19

Tiếp tục chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển” hướng đến kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, Festival Huế 2010 hứa hẹn mang đến cho công chúng nhiều chương...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết