Cập nhật: 19/09/2015 14:30 GMT+7
2f63x56bex7bb3x383dx635bxa916x77d6x880dx460cxX7x6050x8c8dxa308x3747x534dx58e5xX5x938axXax3b6cx447cx41b2xXdxX3xa312x8278xX3x3c71xX14xa619xX3x5f81x4680xX6xX3x8880xX1cxX1xX0x5265xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9277xX10xX6xab3dxXaxX12xXcxXcxX3x669dxX3xX13xX14xX1cxX3xX4xX6xX3xXexX18xXdxX3xXex8368xX3xX3exX3xaa4axX14xXdxX3xXex897dxX3xXex3cf6xX1cxX1xX3xX4x680cxX6xX3xX38x5103xX1cxX3xXexad1bxX4xX3xX1exX1fx40afxX3xX1x43fexa251xX1cxaf89x3eebxX3xX5xX18xX3xXexX6axX1cxX3xX70xa266xXdxX3xX4xX5dxX6xX3xXexa4c9xXbxX3xX7x354dxX4xX1xX3xX22xX1cxX1xX3xXexX1x712dxX3xX1cx8616x3bb1xX3xX38x4752xX3xX1cxX1xXdx968dxXbxX3xX22xX1cxX1xX3xX70xXdxX6xX3xb250xX70xX1fx3c13x959exX1cxX3x97bexX3xXexX1xX55xX4xX3xX1xXdx516fxX1cx3dd6xX0xX26xXbxX12xX0xXexX6x372exX5xX10xX3xX7xXexXabxX5xX10xX9xXaxX95xX6x952axX70xXdxX1cx9a7dx8166xXbx8255xX3xX6xX1fxXexX98xXaxX12xX0xXexXcfxX12xX0xXexX38xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6750xX98xX38xXabxXaxX12xX0xXdxX95xX70xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4x4187xb4bcxXdxX95xX6xX70xX10xXaxX3xX7xXexXabxX5xX10xX9xXax5d0exXdxX38xXexX1xXd3xX3xb6cex98cbx4a1exXbxXd6xXaxX3xX6xX5xXexX9xXax404cxXdxX7bxX1cxX70xX3xX4xX6xX3xX1cxX1x8e39xX3xXcxXcfx846bxX1cxX3xXa8xX1xX55xXexX3xX13xX91xX4xX3x9fb1xX3xXf1xX58xX1cxX1xX3x534cxX1xX87xX1cxX1xX3x9116xXcx54bfxXbaxX35xX149x79c1xafbdxX3xX17x70dexX6xX3xX1xX87xXexX3xX1xX6xXabxX3xX17xX159xX6xX3xX1axX18xX1cxX3xX70xXdx437axXdxX3xX3exX3xa94exX1cxX1xXd3xX3xXa8xX70xX1fxXabxXacxX1cxX3xXafxXaxX3xX7xXcfxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXd3xX26xX26xX7xXexX6xXexXdxX4xXbaxX1cxX10xX114xXbaxXexX1fxX98xXdxXexXcfxX10xXbaxX17xX1cxX26xXexXexX98xX26xXdxX26xX7x3d4bxXd4xX1abxX26xX26xXd4xX11dxX2x771dxX26xX11dxX11cxX26xX2xX11cxX26xX6xX4xb242xX38xXd4xX38xa0baxX10xXbax537cxXbxX70xXaxX26xX12xX0xX26xXbxX12xX0xX26xXexX38xX12xX0xX26xXexXcfxX12xX0xXexXcfxX12xX0xXexX38xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX98xX38xXabxXaxX12xX127xXdxX7bxX1cxX70xX3xX4xX6xX3xX1cxX1xX132xX3xXcxXcfxX136xX1cxX3xXa8xX1xX55xXexX3xX13xX91xX4xX3xX142xX3xXf1xX58xX1cxX1xX3xX149xX1xX87xX1cxX1xX3xX14fxXcxX151xXbaxX35xX149xX155xX156xX3xX17xX159xX6xX3xX1xX87xXexX3xX1xX6xXabxX3xX17xX159xX6xX3xX1axX18xX1cxX3xX70xXdxX16exXdxX3xX3exX3xX173xX1cxX1xXd3xX3xXa8xX70xX1fxXabxXacxX1cxX3xXafxX0xX26xXbxX12xX0xX26xXexX38xX12xX0xX26xXexXcfxX12xX0xX26xXexX6xXc2xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX98xX38xXabxXaxX12xX13xX61xXabxX3xX1axX6dx6df2xX4xX3xXd6xX10xX95xX3xX5xX18xX3xX1cx343exX3xX5xX55xX4xX3xX1cxX1x92ffxX95xX3xX70xX1xXdxX3xX1cxX1xX83xX1cxX3xX7xX55xX3xX4x8a58xX1cxX70xX3xX1xXdxX9dxX1cxX3xXexX1xX136xX95xX3xX5x552exX1cxX70xX3xX4xX5dxX6xX3xX1xX6exX1cxX3xX2x7183xX1abxX3xX1cxX70xX1xXb8xX3xX1cxX1xX61xX1cxX3xX4xX5dxX6xX3xX1cxX70xX1xXb8xX3xXexX1xX1fxX83xXexX3xX1axX14xX1cxX3xX4xX6xX3xXexX18xXdxX3xXexX4cxX3xXa8xX6xX95xX3xXc2xX65xXbaxX0xX26xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX98xX38xXabxXaxX12x8551xX3xXexX1fx453dxXdxX3xX11cx6ccfxb3aexX3xX1xX58xX1cxX1xX3xX22xX1cxX1xX3xX4xX5dxX6xX3xX1cxX1x7b35xX4xX3xX7xX6dxX3xac8ax349fxX1cxX1xX3xXf1xX22xX98xX3xXd6xX1fx5fe4xXexX3xX1xXdxXb8xX1cxX3xXexX1xX83xXexX3xX70xXdxX22xX1cxX3xX38x5917xX3xX1axX14xXdxX3xXexX1xX6dxX14xX1cxX70xX3xXexXcfxX98xX1cxX70xX3xXexX83xXbxX3xX7xX87xX4xX1xXd3xX3xX1ax90dcxX3xX5xX18xX3xX5x89a5xX4xX3x8bfexX1cxX70xX3xX5xX7bxX3xX95xX7bxX3xX1cxX70x5f24xXdxX3xXexXcfxX6dx683axX4xX3xX4xX1xXdxX9dxX4xX3xX95xX87xXabxX3xXexX132xX1cxX1xX3xX4x31b3xX3xX1ax3556xX3xX38xX316xXabxX3xX1xX7bxX4xX3xX1exX1fxX6xX3xX95xX316xX1cxX70xX3xX4xX1xX98xX3xX1cxX1x6aa0xX1cxX70xX3xX1xX7bxX4xX3xX17xXdxX6axX1cxX3xX1cxX70xX6dxX14xXdxX3xX1cxX6dxX373xX4xX3xX1cxX70xX98xX18xXdxX305xX3xX5xX18xX3xX5xX35exX4xX3xX361xX1cxX70xX3xX4xX136xX95xX3xXexX6xXabxX3xX4xX1xb6fbxX3xX38xX316xXabxX3xX4xX1xX98xX3xX4xX87xX4xX3xX4xX98xX1cxX3xXexXcfxX6xXdxX3xXexXcfxX98xX1cxX70xX3xX1cxX1xX18xX3xX4xX87xX4xX1xX3xX1axX358xX1cxX70xX3xX95xX65xXexX3xX4xX61xXabxX3xX1axX18xX1cxX3xX17xX18xX3xX4xX87xX4xX1xX3x64afxX4xX1xX6exXdxX3xX1ax792fxX6xb109xX3xX17xX373xXdxX3xX4xX1xX35exX1cxX70xXbaxX0xX26xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX98xX38xXabxXaxX12xXa8xX1xX3a2xX1cxX70xX3xX1xX58xX1cxX1xX3xX22xX1cxX1xX3xXd6xX35exX4xX3xX1axX65xX1cxX70xX3xXexXcfxX98xX1cxX70xX3xX1axX87xX95xX3xXexX6xX1cxX70xX3xX4xX5dxX6xX3xX70xXdxX87xX98xX3xX7xX6dxX3xXcxXcfxX136xX1cxX3xX31cxX94xX1cxX3x7515xX1xX6axX3xX4xX386xX1cxX70xX3xX5xX18xX3xX1cxX1xX3a2xX1cxX70xX3xX1xX58xX1cxX1xX3xX22xX1cxX1xX3xXexX1xX14xXdxX3xX7xX55xX3xX4xX5dxX6xX3xX4xX1fxX29axX1cxX3xX7xX87xX4xX1xXbaxX3xXa8xX1xX18xX3xX1cxX1xXdxX9dxXbxX3xX22xX1cxX1xX3xX1cxX70xX83xX95xX3xX1cxX70xX41cxXdxX3xX1cxX358xXdxXd3xX3xX415xX13xX61xXabxX3xX5xX18xX3xX4xX1fxX29axX1cxX3xX7xX87xX4xX1xX3xXexX1xX91xX3xX1cxX94xX95xX3xX4xX5dxX6xX3xXexX361xXdxXbaxX3xXf1xX29axX1cxX3xX5xX136xX1cxX3xXexXcfxX6dxX373xX4xX305xX3xXexX1xX136xXabxX3xX47bxX1xX6axX3xX1ax3a8fxX1fxX3xX1axX9dxX1cxX3xX17xX18xX3xX4x5f36xXexX3xXc2xX94xX1cxX70xX3xX104xX1xX87xX1cxX1xX3xXexX1xX18xX1cxX1xXbaxX3xX149xX1fxX29axX1cxX3xX7xX87xX4xX1xX3xX5xX136xX1cxX3xX1cxX18xXabxX3xXexX361xXdxX3xX5xX18xX95xX3xXcfxXdxX6axX1cxX70xX3xX17xX506xX3xX1axX14xX1cxX3xX4xX6xX3xXexX18xXdxX3xXexX4cxX305xX3xX17xX506xX3xX38x406cxX1cxX70xX3xX1cxX1xX316xX4xX3xXexX1xX136xXabxX3xX1axX6xX1fxX3xX1axX87xX1fxX3xX4xX22xX3xX1axX14xXdxX3xXexX1xX58xX3xXexX1xX136xXabxX3xX5xX316xXdxX3xX104xX1xX361xX1cxX70xX3xX4xX55cxX1cxX3xX1axX389xX3xX1axX9dxX1cxX3xX4xX511xXexX3xXc2xX94xX1cxX70xX3xX1cxX3a2xX6xXbaxXbaxXbaxX41exXbaxX0xX26xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX98xX38xXabxXaxX12xXcxX83xXbxX3xX7xX87xX4xX1xX3xX22xX1cxX1xX3xX1axX6dxX277xX4xX3xX70xX1xXdxX3xX5xX316xXdxX3xXexXcfxX98xX1cxX70xX3xX17xX55cxX1cxX70xX3xX1xX6xXdxX3xX1cxX94xX95xX3xX1exX1fxX6xX3xX29axX1cxX70xX3xX104xX132xX1cxX1xX3xX17xX18xX3xXexX58xX1cxX1xX3xXabxX6axX1fxX3xX38xX18xX1cxX1xX3xX4xX1xX98xX3xX95xX65xXexX3xXc2xX65xX3xX95xX361xX1cxX3xX1cxX70xX1xXb8xX3xXexX1xX1fxX83xXexX3xX38xX61xX1cxX3xXexX65xX4xX3xX4xX5dxX6xX3xX1cxX1xXdxX9dxXbxX3xX22xX1cxX1xX3xX70xXdxX6xX3xXa8xX70xX1fxXabxXacxX1cxX3xXafxXbaxX3x62ddxX1cxX1xX3xX1ax7787xX3xXexX1xX87xXbxX3xXexX41cxX1cxX70xX3xX17xX18xX3xX70xX1xXdxX3xX5xX316xXdxX3xX1cxX1xXdxX506xX1fxX3xX1xX58xX1cxX1xX3xX22xX1cxX1xX3xX1axX87xX1cxX70xX3xX1cxX1xX373xX305xX3xXexX159xX3xX1cxX1xX3a2xX1cxX70xX3xX415xX70xXdxX61xXabxX3xXbxX1xX35exXexX3xX17xXdxX1cxX1xX3xX1exX1fxX6xX1cxX70xX41exX3xX104xX1xXdxX3xX1cxX70xX1xXb8xX3xXexX1xX1fxX83xXexX3xX1axX14xX1cxX3xX4xX6xX3xXexX18xXdxX3xXexX4cxX3xX1axX6dxX277xX4xX3xX17xXdxX1cxX1xX3xX38xX6xX1cxX1xX3xX5xX18xX3xX38xXdxX3xX7xX22xX1cxX3xX17xX94xX1cxX3xX1xX358xX6xX3xXbxX1xXdxX3xX17xX83xXexX3xXexX1xX389xX3xX4xX5dxX6xX3xX1cxX1xX61xX1cxX3xX5xX98xX316xXdxX3xXexX316xXdxX3xX38xXdxX1cxX1xX3xXcxX1xX29axX1cxX70xX3xXa8xX1xX327xXexX3xXcxX151xXbaxX35xX149xX155xX3xX1cxX70xX18xXabxX3xX2xX2xX3exXd4xX3exXd4xX11dxX2xX11bxX3xX4xX1xX98xX3xX1axX9dxX1cxX3xX1cxX1xX3a2xX1cxX70xX3xX1xX58xX1cxX1xX3xX22xX1cxX1xX3xX1axX14xXdxX3xX17xX18xX3xX1axX14xX1cxX3xX3exX3xX4xX1xX61xX1cxX3xXexX1xX83xXexX3xX4xX5dxX6xX3xX2xX2b6xX1abxX3xX1cxX70xX1xXb8xX3xX1cxX1xX61xX1cxX305xX3xX7xX98xX316xX1cxX3xX70xXdxX22xX305xX3xX1cxX1xX18xX3xX70xXdxX87xX98xX3xX6dxX1fxX3xXexX35exX305xX3xX1cxX70xX1xXb8xX3xX7xX31dxX3xXc2xXdxX389xX1fxX3xX38xXdxXacxX1cxXbaxXbaxXbaxX3xX4xX5dxX6xX3xX1cxX70xX1xXb8xX3xXexX1xX1fxX83xXexX3xX1axX14xX1cxX3xX4xX6xX3xXexX18xXdxX3xXexX4cxXbaxX0xX26xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX98xX38xXabxXaxX12xX13xXdxX506xX1fxX3xXexX1xX35exX3xX17xX33axX3xXexXcfxX98xX1cxX70xX3xX4xX1fxX29axX1cxX3xX7xX87xX4xX1xX3xX5xX18xX3xX104xX1xX361xX1cxX70xX3xX4xX1xX3d6xX3xX1cxX1xX3a2xX1cxX70xX3xX1cxX1xX316xX4xX3xX7xX6dxX3xX70xX136xX1cxX3xX2xX11dxX11dxX3xXexX1fxX300xXdxX3xX1axX6dxX277xX4xX3xX1cxX1xX511xX4xX3xX1axX9dxX1cxX3xX17xX373xXdxX3xXexX327xX95xX3xX5xX55cxX1cxX70xX3xX1cxX70xX6dx52bbxX1cxX70xX3xX95xX65xX305xX3xX104xX132xX1cxX1xX3xXexXcfxX7bxX1cxX70xX3xX95xX18xX3xX4xX22xX3xX1cxX1xX3a2xX1cxX70xX3xX1cxX70xX1xXb8xX3xX7xX31dxX3xXexXcfx4785xX305xX3xX1cxX1xX3a2xX1cxX70xX3xX415xXexX18xXdxX3xXexX4cxX3xX1cxX1xX132xX41exX3xX4xX1xX6dxX6xX3xX1axX136xXabxXbaxXbaxXbaxX3xX2xX11dxX3xXexX1fxX300xXdxX3xX4xX386xX1cxX70xX3xX1axX6dxX277xX4xX3xX70xX1xXdxX3xX1cxX1xX83xX1cxX3xX1cxX1xX6dxX3xX95xX65xXexX3xX7xX55xX3xXexXcfxX61xX1cxX3xXexXcfxX7bxX1cxX70xX305xX3xXabxX6axX1fxX3xX1exX1fx8f7dxX3xX38xX18xX1cxX1xX3xX4xX1xX98xX3xXexX1xX9dxX3xX1xXb8xX3xX104xX9dxX3xXexX1xX159xX6xX3xX4xX5dxX6xX3xX1axX14xX1cxX3xX4xX6xX3xXexX18xXdxX3xXexX4cxXbaxX0xX26xXbxX12xX0xXexX6xXc2xX5xX10xX3xX7xXexXabxX5xX10xX9xXaxX95xX6xXcfxX70xXdxX1cxXd3xXd4xXbxXd6xX3xX6xX1fxXexX98xXaxX12xX0xXexXcfxX12xX0xXexX38xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf1xX98xX38xXabxXaxX12xXcxXcfxXdxX389xX1cxX3xX5xX64bxX95xX3xX17xX18xX3xXc2xX1fxX300xXdxX3xX70xXdxX373xXdxX3xXexX1xXdxXb8xX1fxX3xXc2xX65xX3xX7xX87xX4xX1xX3xX17xX373xXdxX3xX1cxX1xXdxX506xX1fxX3xX1cxX1xX61xX1cxX3xX17xX83xXexX3xX104xX1xX87xX4xX1xX3xX95xX14xXdxX3xX1cxX300xXdxX3xXexXdxX9dxX1cxX70xX3xXexXcfxX98xX1cxX70xX3xX70xXdxX373xXdxX3xX1axX14xX1cxX3xX4xX6xX3xXexX18xXdxX3xXexX4cxX3xX7x5a57xX3xX38xXdxXacxX1cxX3xXcfxX6xX3xX7xX87xX1cxX70xX3xXd4xX11dxX3exX11cxX3xXexX316xXdxX3xXa8xX1xX18xX3xX17xX94xX1cxX3xX1xX358xX6xX3xXcxX1xX6xX1cxX1xX3xX1cxXdxX6axX1cxX3xXcxX151xXbaxX35xX149xX155xXbaxX0xX26xXbxX12xX0xX26xXexX38xX12xX0xX26xXexXcfxX12xX0xX26xXexX6xXc2xX5xX10xX12x68eaxXa8xX35xX3xXcx70c0xX646xXa8xX127


Các tin đã đưa

Trên bãi non mùa xuân

Trên bãi non mùa xuân
2023-02-04 04:50:00

QTO - Khi nắng ấm vừa lên, gió xuân từ bờ sông hây hẩy tràn đến, tôi thường để chân trần đi bộ ra bãi non sau nhà. Cha tôi bảo đó là bãi non vì những con...

Hạ màn V-League 2015: Còn gì để chờ đợi?

Hạ màn V-League 2015: Còn gì để chờ đợi?
2015-09-18 08:30:32

(SGGP) - Ngôi vô địch đã thuộc về B.Bình Dương, trong khi suất xuống hạng gần như đã ấn vào tay Đồng Nai. V-League vòng hạ màn còn gì để xem và chờ đợi?

Giá trị bền vững

Giá trị bền vững
2015-09-18 08:30:09

(SGGP) - Bóng đá Nghệ An, bóng đá Cần Thơ buồn trông thấy bởi người hâm mộ đã tới sân vắng hơn để cổ vũ đội bóng con cưng của mình. Từng nỗi hiu hắt ấy có thể lý giải một khi...

Phải chăng là sợ ?

Phải chăng là sợ ?
2015-09-18 08:29:34

(SGGP) - Trong những ngày qua, pha va chạm giữa trung vệ Quế Ngọc Hải của SLNA với tiền vệ Trần Anh Khoa bên phía SHB Đà Nẵng trong trận đấu giữa 2 đội trên sân Vinh ở vòng đấu...

Khúc cua

Khúc cua
2015-09-18 08:28:22

(SGGP) - Để nói về cuộc đua vô địch ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, người ta vẫn hay bảo là phải đợi đến khi Champions League đá vòng bảng rồi mới biết....

Xem miễn phí 4 phim Nga

Xem miễn phí 4 phim Nga
2015-09-18 07:49:12

TT - Tuần phim Nga tại Việt Nam 2015 sẽ diễn ra tại hai thành phố Hà Nội và Đà Nẵng từ ngày 17 đến 23-9. Khán giả yêu điện ảnh Nga sẽ có cơ hội thưởng thức miễn phí bốn bộ phim:

Điện ảnh Việt: có một mùa... ăn xổi

Điện ảnh Việt: có một mùa... ăn xổi
2015-09-18 07:48:40

TT - Điện ảnh Việt đang có sự phát triển ngoạn mục tại phòng vé. Doanh thu 100 tỉ đồng cũng không còn là giấc mơ khó với tới của phim Việt.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết