Cập nhật:  GMT+7
8483x9aadx10a16xf04fx94bdx127efx1011dxc797x11107xX7xb046xf24ax115f8xee74xfbd9x9399xX5x8f14xXax957axa0c7x106c6x12877xX3x9f23xX1x9f94xX4xX3xXexbec7xX3xXexX1xXdx8cdcxX17xX3xd7caxf295xe79fxX17x10dafxX3xX17xX1xb59axX3xX17xX1xac21xX17xX29xX3xe868x9e34xX6xX3xX1xe260xX6xc8d9xX0xea76xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10d44xX10xX6xd629xXaxX12x9fffx11545xXcxd5d2xX3xc91fxX3xXcxX27xXdxX3xec0bx96b9xX6xX3xaba2x1210fx120afxX2x129abxX64xX62xX66xX2xc6c6xa71axX3xea9dxX1xX36xX15xX3xX17xX1xX19xX4xX3xc845xfe96xXexX3xX17xX27xXdxX3x101a1xX14xX5fxX3xXexX1xX2dx10852xX17xX29xX3xX13xd03bxX17xX29xX3xX4dx9fa2xX3xXbxX1xX27xXdxX3xX1xea77xXbxX3x9fbax8e14xXdxX3x110b6xX6x9991xXdxX7xX3x114eexX6xd2dfxb0faxX3xe5bdxX3xXa0xX6xXexXdxX7xX7xX10xXa2xXdxX10xX3xX53xXcxXa0xX64xX3xX13xX8cxX17xX29xX3xX4dxX91xX56xX3xXex10939xX3xX4xX1x10bfdxX4xX3xX35xX14xX15xX3xX17xX1xX19xX4xX3xXexX1dxX3xXexX1xXdxX22xX17xX3xX25xX26xX27xX17xX29xX3xX17xX1xX2dxX3xX17xX1xX31xX17xX29xX3xX35xX36xX6xX3xX1xX3axX6xX3cxX3xX35xf77axX3xX29xc2dfxX80xX3xX5exX5fxc93dxX3xXex11df9xX17xX29xX3xe906xX22xX17xX1xX3xX17xX1xXfdxX17xX3xX29xX105xXbxX3xX1xX3axX91xX17xX3xX4x117e1xX17xX1xX3xe7a8xX1xX36xX3xX121xX1xad7exX17xX3xX35xX6xX17xX29xX3xX35xXdxaddexX5fxX3xXexXa2xf530xX3xXexX19xXdxX3xc38exX22xX17xX1xX3xX9cxXdxX22xX17xX3xX35xX6xX3xX121xX1xX3axX6xX3xXex10b1bxX17xX1xX3xX54xX5fxX11dxX17xX29xX3xXcxXa2xX136xX64xX0xX3exXbxX12xX0xXexX6xX109xX5xX10xX3xX7xXexX80xX5xX10xX9xXaxX15xX6xXa2xX29xXdxX17x90b9xX62xXbx12529xX3xX6xX5fxXexX3axXaxX12xX0xXexXa2xX12xX0xXexX50xX12xX0xXdxX15xX29xX3xX7xXa2xX4xX9xXaxX3exX3exX4xX64xX109xX6xX3axX5exX5fxX6xX17xX29xXexXa2xXdxX64xX9cxX17xX3exX50xX10xX7xX121xXexX3axXbxX3exX17xX10xbe30xX7xX3exX2xX6bx10ae5x10d1cxX3exX1b4xX6bxX50xX63xX66xX6bxX1b4xc4e6xX1b4xX2xXexX2xX1b5xX1b4xX62xX1b5x116f9xX5xX2xX64xe760xXbxX29xXaxX3xX3exX12xX0xX3exXexX50xX12xX0xX3exXexXa2xX12xX0xXexXa2xX12xX0xXexX50xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13cxX3axX50xX80xXaxX12xX13cxXcbxX4xX3xXexXa2xX6xX17xX1xX3xX4x10f24xX6xX3xX1xdef2xX6xX3xX7xX102xX3xX6exX6xX15xX3xX78xX1xX6xX17xX29xX3xX35xX2dxX99xX4xX3xX109x8e8dxX17xX3xX35x9d61xX5fxX3xX29xXdxX21axX3xX35xXfaxX3xX29xXfdxX80xX3xX5exX5fxX102xX3xXexX1dxX3xXexX1xXdxX22xX17xX3xXexX105xX17xX29xX3xX109xX22xX17xX1xX3xX17xX1xXfdxX17xX3xX17xX29xX1xb91exX3axX0xX3exXbxX12xX0xX3exXexX50xX12xX0xX3exXexXa2xX12xX0xX3exXexX6xX109xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13cxX3axX50xX80xXaxX12xX6exX1xX36xX15xX3xX17xX1xX19xX4xX3xX78xX79xXexX3xX17xX27xXdxX3xX80xX14xX5fxX3xXexX1xX2dxX87xX17xX29xX3xX13xX8cxX17xX29xX3xX4dxX91xX3xX35xX2dxX99xX4xX3xXexX1xX91xX17xX1xX3xX5xd07axXbxX3xX9cxX9dxXdxX3xX4xX21axX4xX3xXexX1xX91xX17xX1xX3xX9cxXdxX14xX17xX3xX5xX91xX3xX4xX21axX4xX3xX4xX6xX3xX7xa139xX6cxX3xX17xX29xX1xX22xX3xX7xX2c6xX6cxX3xX17xX1xX19xX4xX3xX4xX8cxX17xX29xX6cxX3xa583xXa6xb9c8xX3xX35xX6xX17xX29xX3xX1xX3axX19xXexX3xX35xa92bxX17xX29xX3xXexXa2xX3axX17xX29xX3xX5xX2c6xX17xX1xX3xX9cx9185xX4xX3xX17xX29xX1xX22xX3xXexX1xX5fxX2a5xXexX64xX3x10ecexX9dxXdxX3xXexXdxX17xX1xX3xXexX1x10d17xX17xX3xXexX2dxX87xX17xX29xX3xXexX1xXfdxX17xX6cxX3xXexX2dxX87xX17xX29xX3xX21axXdxX3xX9cxX91xX3xX15xX3axX17xX29xX3xX15xX5fxX27xX17xX3xX35xX10xX15xX3xX35xX79xX17xX3xX17xX1xXdxX131xX5fxX3xX9cxXdxX22xX4xX3xX5xX91xX15xX6cxX3xX1xX91xX17xX1xX3xX35xX2ecxX17xX29xX3xXexX1xXdxX79xXexX3xXexX1xX2fcxX4xX3xX9cxX91xX3x1136axX3xX17xX29xX1xX2c6xX6xX3xX4xX1xX3axX3xX17xX1xX31xX17xX29xX3xX17xX29xX2dxb563xXdxX3xX29xX105xXbxX3xX1xX3axX91xX17xX3xX4xX11dxX17xX1xX3xX121xX1xX36xX3xX121xX1xX127xX17xX6cxX3xX6exX1xX36xX15xX3xX17xX1xX19xX4xX3xX78xX79xXexX3xX17xX27xXdxX3xX80xX14xX5fxX3xXexX1xX2dxX87xX17xX29xX3xX13xX8cxX17xX29xX3xX4dxX91xX3xX35x106b4xX3xXbxX1xX27xXdxX3xX1xX99xXbxX3xX9cxX9dxXdxX3xX17xX1xXdxX131xX5fxX3xX4xX6xX3xX7xX2c6xX6cxX3xX17xX29xX1xX22xX3xX7xX2c6xX3xX5xX91xX3xX17xX29xX2dxX380xXdxX3xX54xX5fxX11dxX17xX29xX3xXcxXa2xX136xX3xX35xX6xX17xX29xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX7xX27xX17xX29xX6cxX3xX5xX91xX15xX3xX9cxXdxX22xX4xX3xXexXa2xX14xX17xX3xX15xX11dxX17xX1xX3xX35xX21exXexX3xX54xX5fxX11dxX17xX29xX3xXcxXa2xX136xX3xX9cxX91xX3x1217axX3xX4xX21axX4xX3xXexX14fxX17xX1xX6cxX3xXexX1xX91xX17xX1xX3xXbxX1xX27xX3xXexXa2xX3axX17xX29xX3xX4xX11dxX3xX17xX2dxX9dxX4xX3xXexXc7xX3xX4xX1xXcbxX4xX3xX35xX14xX15xX3xX17xX1xX19xX4xX3xXexX1dxX3xXexX1xXdxX22xX17xX3xX25xX26xX27xX17xX29xX3xX17xX1xX2dxX3xX17xX1xX31xX17xX29xX3xX35xX36xX6xX3xX1xX3axX6xX3cxX64xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13cxX3axX50xX80xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX17xX1xX19xX4xX3xXexX1dxX3xXexX1xXdxX22xX17xX3xX50xXdxc131xX17xX3xXa2xX6xX3xXexXa2xX3axX17xX29xX3xX121xX1xX8cxX17xX29xX3xX121xX1xe15bxX3xX21exX15xX3xX21axXbxX6cxX3xX4xX1xX6xX17xX3xX4xX1xXcbxX6xX3xXexbdafxX17xX1xX3xX80xX14xX5fxX3xXexX1xX2dxX87xX17xX29xX6cxX3xX7xX2fcxX3xX7x1189cxX3xX4xX1xXdxX6xX6cxX3xXexX1xX21exX15xX3xX35xX2dxX99xX15xX3xXexX4d4xX17xX1xX3xX17xX29xX2dxX380xXdxX6cxX3xX1xX2dxX9dxX17xX29xX3xX9cxX131xX3xX17xX1xX31xX17xX29xX3xX109xX22xX17xX1xX3xX17xX1xXfdxX17xX3xX17xX29xX1xX24bxX3axX3xX121xX1xX36xX3xXexX19xXdxX3xX13cxX22xX17xX1xX3xX9cxXdxX14xX17xX3xX35xX6xX3xX121xX1xX3axX6xX3xXexX14fxX17xX1xX64xX3xXa6xX21axX4xX3xX4xX6xX3xX7xX2c6xX3xX17xXc7xXdxX3xX50xX6xX17xX1xX3xX17xX1xX2dxX3xX13xXcbxX4xX3xX4dxX19xX17xX1xX6cxX3xXcxXdxX79xX17xX3xX13xd31axX17xX29xX6cxX3xX30bxX127xX17xX3xX54xX5fxX36bxX6cxX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX6exX1xX91xX17xX6cxX3xabfcxX5fxX80xX3xX4dxX2dxX17xX29xX6cxX3xX54xX5fxX79xX3xX4dx11e29xX17xX29xX6cxX3xXcxX6xX15xX3xX4xX6xX3xX1b5xX4dxX6cxX3xX4xX21axX4xX3xX9cxe6b6xX3xX35xX3axX91xX17xX3xX4x112edxX17xX29xX3xX4xX21axX4xX3xX17xX29xX1xX22xX3xX7xX2c6xX3xX4dxX3axX91xX17xX29xX3xX30bxX5aaxX6cxX3xX4dxX3axX91xX17xX29xX3x11b14xX80xX14xX17xX6cxX3xX11dxX3axX3xXexX1xX5fxX2a5xXexX3xX29xXdxX6xX3xX13cxX11dxX3axX3x102b5xX6xX15xX6cxX3xX13xXcbxX4xX3xX5e9xX99xXdxX2dfxX3xX35xX3c1xX3xX35xX10xX15xX3xX1xX79xXexX3xXexX91xXdxX3xX17xX127xX17xX29xX3xX35xXfaxX3xX109xXdxXfaxX5fxX3xX50xXdxX4acxX17xX3xX17xX1xX31xX17xX29xX3xXexXdxX79xXexX3xX15x8992xX4xX3xX17xX29xX1xX22xX3xXexX1xX5fxX2a5xXexX3xX35xX105xX4xX3xX7x10e62xX4xX6cxX3xX1xX21exXbxX3xX50xae9bxX17xX3xX35xX10xX15xX3xX35xX79xX17xX3xX4xX1xX3axX3xX35xX8cxX17xX29xX3xX35xX11dxX3axX3xX17xX29xX2dxX380xXdxX3xX178xX10xX15xX3xX15xX2ecxXexX3xX4xX1xX2dxX87xX17xX29xX3xXexXa2xX4d4xX17xX1xX3xX17xX29xX1xX22xX3xXexX1xX5fxX2a5xXexX3xX35xX105xX4xX3xX109xXdxX22xXexX6cxX3xX21exX15xX3xX21axXbxX3xXexX4d4xX17xX1xX3xX17xX29xX2dxX380xXdxX3xX9cxX91xX3xX17xX1xXdxX131xX5fxX3xX21exX17xX3xXexX2dxX99xX17xX29xX3xX121xX1xX36xX3xX5exX5fxX14xX17xX64xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13cxX3axX50xX80xXaxX12xXa6xX5aaxX17xX29xX3xXexXa2xX3axX17xX29xX3xX35xX14xX15xX3xX17xX1xX19xX4xX3xXexX1dxX3xXexX1xXdxX22xX17xX6cxX3xX1xX204xX6xX3xX7xX2c6xX3xX6exX6xX15xX3xX78xX1xX6xX17xX29xX3xX53xXcxXa0xX64xX3xX13xX8cxX17xX29xX3xX4dxX91xX56xX3xX35xX3c1xX3xXexXa2xX6xX3axX3xXexX105xX17xX29xX3xX13cxX6xX17xX3xXexXc7xX3xX4xX1xXcbxX4xX3xX4xX1xX2dxX87xX17xX29xX3xXexXa2xX4d4xX17xX1xX3xX109xXcbxX4xX3xXexXa2xX6xX17xX1xX3xX2ddxX5b2xX6xX3xXexX1xX5fxX3xX35xXfaxX3xX109xX21axX17xX3xX35xX21exX5fxX3xX29xXdxX21axX3xX17xX1xX595xX15xX3xX29xXfdxX80xX3xX5exX5fxX102xX3xXexX1dxX3xXexX1xXdxX22xX17xX3xX200xX17xX29xX3xX1xX2ecxX3xX109xX22xX17xX1xX3xX17xX1xXfdxX17xX3xX17xX29xX1xX24bxX3axX64xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13cxX3axX50xX80xXaxX12xX78xX79xXexX3xXexX1xafa6xX4xX3xX35xX14xX15xX3xX17xX1xX19xX4xX3xXexX1dxX3xXexX1xXdxX22xX17xX6cxX3xX13cxX6xX17xX3xXexXc7xX3xX4xX1xXcbxX4xX3xX17xX1xX2a5xX17xX3xX35xX2dxX99xX4xX3xX17xX1xXdxX131xX5fxX3xX7xX2fcxX3xX200xX17xX29xX3xX1xX2ecxX6cxX3xX121xX1xX10xX17xX3xX17xX29xX99xXdxX3xX9cxX91xX3xX1x1027axX3xXexXa2xX99xX3xXexX4c0xX4xX1xX3xX4xX2fcxX4xX3xXexX1dxX3xX4xX21axX4xX3xX4xX8cxX17xX29xX3xXexX80xX6cxX3xX50xX3axX6xX17xX1xX3xX17xX29xX1xXdxX22xXbxX3xX9cxX91xX3xX17xX1xX31xX17xX29xX3xXexX21exX15xX3xX5x1114exX17xX29xX3xX9cxX91xX17xX29xX64xX3xXcxXc7xX17xX29xX3xX7xX27xX3xXexXdxX131xX17xX3xXexX1xX5fxX3xX35xX2dxX99xX4xX3xXexXa2xX2fcxX4xX3xXexXdxX79xXbxX3xXexXa2xX3axX17xX29xX3xX35xX14xX15xX3xX17xX1xX19xX4xX3xXexX1dxX3xXexX1xXdxX22xX17xX3xX1xX87xX17xX3xX1bexX1b4xX3xXexXa2xXdxX22xX5fxX3xX35xX56cxX17xX29xX6cxX3xXexXa2xX3axX17xX29xX3xX35xX36xX6cxX3xX109xXcbxX4xX3xXexXa2xX6xX17xX1xX3xX2ddxX5b2xX6xX3xXexX1xX5fxX3xX4xX200xX6xX3xX1xX204xX6xX3xX7xX2c6xX3xX6exX6xX15xX3xX78xX1xX6xX17xX29xX3xX109xX21axX17xX3xX35xX21exX5fxX3xX29xXdxX21axX3xX35xX2dxX99xX4xX3xX62xX66xX3xXexXa2xXdxX22xX5fxX3xX35xX56cxX17xX29xX64xX3xXcxX21exXexX3xX4xX11dxX3xX7xX27xX3xXexXdxX131xX17xX3xX17xX91xX80xX3xX7xefcexX3xX35xX2dxX99xX4xX3xX13cxX6xX17xX3xXexXc7xX3xX4xX1xXcbxX4xX3xX4xX1xX2dxX87xX17xX29xX3xXexXa2xX4d4xX17xX1xX3xX4xX5b2xX17xX29xX3xX4xX21axX4xX3xX4xX6xX3xX7xX2c6xX6cxX3xX17xX29xX1xX22xX3xX7xX2c6xX3xX9cxX91xX3xX15xX19xX17xX1xX3xXexX1xX2dxX380xX17xX29xX3xX5exX5fxXfdxX17xX3xXexXa2xX2fcxX4xX3xXexXdxX79xXbxX3xX35xX79xX17xX3xXexXa2xX6xX3axX3xXexX2a5xX17xX3xXexX6xX80xX3xX4xX1xX3axX3xX4xX21axX4xX3xX109xX22xX17xX1xX3xX17xX1xXfdxX17xX3xX29xX105xXbxX3xX1xX3axX91xX17xX3xX4xX11dxX17xX1xX3xX121xX1xX36xX3xX121xX1xX127xX17xX3xX35xX6xX17xX29xX3xX35xXdxX131xX5fxX3xXexXa2xX136xX3xXexX19xXdxX3xX13cxX22xX17xX1xX3xX9cxXdxX14xX17xX3xX35xX6xX3xX121xX1xX3axX6xX3xXexX14fxX17xX1xX64xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13cxX3axX50xX80xXaxX12xX2ddxXdxX17xX1xX3xX13xXcbxX4xX0xX3exXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thể thao với người cao tuổi

Thể thao với người cao tuổi
2018-10-27 07:20:49

(QT) - Phong trào TDTT của người cao tuổi (NCT) huyện Vĩnh Linh trong thời gian qua đã có nhiều bước phát triển đồng đều, khá toàn diện và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Nhiều...

“Thần đồng” bóng đá Quảng Trị

“Thần đồng” bóng đá Quảng Trị
2018-10-20 07:35:37

(QT) - Cầu thủ Đào Văn Lượng (sinh năm 2007), ở khu phố 2, phường 4, TP. Đông Hà đã có một sự khởi đầu rất ấn tượng trên hành trình trở thành ngôi sao bóng đá chuyên nghiệp....

Khơi dậy niềm đam mê sáng tạo

Khơi dậy niềm đam mê sáng tạo
2018-10-18 06:53:23

(QT) - Cuộc thi “Sáng tạo trẻ Quảng Trị” nhiều năm nay đã trở thành sân chơi trí tuệ, sáng tạo quen thuộc, là nơi chắp cánh niềm đam mê nghiên cứu khoa học - kỹ thuật cho lứa...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết