Cập nhật: 16/09/2011 09:47 GMT+7
2402x36b6xba1bx8973x7da3x5415xabddx314dx30b9xX7x94dax8ad7x5c9cx36cex3e9ax7ae9xX5x4f91xXaxbbcfx956exX6xacf4xX1xX3xXexX1xa234xX3xc167xa531x5063xX15x79dexa0b3xX10x482bxX20xX3x507fxX1x554dxXdxX3x7263xX1ex3616xX15x2b2exX3xXexa956xXdxX3x866bxX1x550axXexX0x76a1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx97e8xX10xX6x636fxXaxX12xa229xa855xX15x27f1xX2bxXbxX23xX10xX7xX7x8546xX3x7424xX3xXcxXdx6449xX15xX3x5650x712bxX3xX15xa928xXdxX3xXexXdxae19xX15xX20xX3xX15xX20x4bdcx2fadxXdxX3xXcxX1x52f0x3f23xX3x4f9exXdx39f1xX15x7423xX3x43d2xX23xX10xX4cxX4cxXdxX10xX3xX1cxX1dxX1exX15xX20xX21xX10xX23xX20xX3xXexX1x513cxX4xX3xX1xXdxX63xX15xX3xXexX1x9911xX15xX1xX3xX4x5b10xX15xX20xX3x4507x4366xXexX3x4fd6xX71xX72xX15xX20xX3xX4xX1xX1exX78xX5fxX15xX3xX4cx7795xX15xX3xX4xba47xX3xXabx9c00xXbxX3xXa7x87a5xXexX3xX15xX20xX6xX78xX3xXexX23x599fxX15xX20xX3xXexX23xX37xX15xX3xXabx4852xX1exX3xX4xX1x28a8xXdxX3xX4xX1xXcexX3x56adxX1xXdxXa7xXdx6576xX1exX3xXe4xX5bxb120xX1exX5xX7xX10x69a5xX0xX3axXbxX12xX0xXexX6xX21xX5xX10xX3xX7xXexX78xX5xX10xX9xXaxXa7xX6xX23xX20xXdxX15x31adx68f5xXbxX2bxX3xX6xX1exXexXcexXaxX12xX0xXexX23xX12xX0xXexX4cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8b06xXcexX4cxX78xXaxX12xX0xXdxXa7xX20xX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXax5010x3993xX13dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3x60efxXdxX4cxXexX1xX9xXax8388xX13ex2b50xXaxX3xX21xXcexX23xX4cxX10xX23xX9xXaxX2xXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10cxX3axX3axX62xX15xX10xX2bxXbxX23xX10xX7xX7xXf3xX15xX10xXexX3axX80xXdxX5xX10xX7xX3axXe4xX1exX21xX1dxX10xX4xXexX3axX13dxX21xX3axX6xX10dxX3axX10xX4cxX3axX13exa624xX3axX5xX1dxX1exX15xX20xX21xX10xX23xX20xXf3xX1dxXbxX20xXaxX3axX12xX0xX3axXbxX12xX0xX3axXexX4cxX12xX0xX3axXexX23xX12xX0xXexX23xX12xX0xXexX4cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axXcexX4cxX78xXaxX12xX1cxX1dxX1exX15xX20xX21xX10xX23xX20xX3xXexX23xXcexX15xX20xX3xXa7xX9exX1exX3xb0e4xXcexX3xXe4xX1xXdxXa7xXdxXe9xX1exXf3xX0xX3axXbxX12xX0xX3axXexX4cxX12xX0xX3axXexX23xX12xX0xX3axXexX6xX21xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axXcexX4cxX78xXaxX12xXe4xX6xX1exX3xX4xX1dfxX4xX3xX20xXdxX6xXdxX3xXabxXcexX32xX15xX3xX4xX1xXddxXdxX3xX4xX1xXcexX3xXe4xX10xX6xXexXexX5xX10xX3xXe4xXcexX1exX15xX4cxX10xX23xX7xX7exX3x37f2xX1xXdxX4xX6xX20xXcexX3xX80xXdxX23xX10xX3xX62xX9exX3xX23exX10xX5xXexXdxX4xX3xXexX23xXcexX15xX20xX3xX10dxX150xX3xXexX1xX1dfxX15xX20xX3x7d9dxX1exX6xX7exX3xX4cxX6xX15xX1xX3xXexX1xX1axX3xX13dxX150xX3xXexX1exX66xXdxX3xX15xX20xX71xX72xXdxX3xXcxX1xX77xX78xX3xX7axXdxX7cxX15xX3xX20xXdxX6xX3xX15xX1xX37xXbxX3xXabxXa8xXdxX3xX21x2645xX15xX20xX3xX35xX1xX37xXexX3xX12ax630fxX15xX7exX3xXe4xX1xXdxXa7xXdxXe9xX1exX3xXe4xX5bxXeexX1exX5xX7xX10xX3xXexacb0xX3xXabxXd8xX1exX3xXexX1xX1dfxX15xX20xX3xX13exXf3xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axXcexX4cxX78xXaxX12xX50x3b27xXdxX3xXexX1xX9exX15xX1xX3xX4xXa3xX15xX20xX3xXexX32xXdxX3xc145xX23xX7xX10xX15xX6xX5xX3xXexX23xXcexX15xX20xX3xX264xX1exX1dfxX3x918axX1x3bb1xX7exX3xX1cxX1dxX1exX15xX20xX21xX10xX23xX20xX3xXabxX71xb1bcxX4xX3xX2bxX10xXa7xX3xX5xX9exX3xXexX2dxX15xX3xX21xXdxX15xX1xX3xXabxX1dfxX15xX20xX3xX4xX1x7703xX3xae61xX3xX15xX1x9fbexXexX3xXexX32xXdxX3xXabxX330xXexX3xX15xX71xX2dbxX4xX3xXa7x7929xXexX3xXexX23xX72xXdxX3xXa7xXb9xX4xXf3xX3x979dxXdxX2dbxXdxX3xXexX23xX1exX78xX5fxX15xX3xXexX1xXa3xX15xX20xX3xX4xX1xXcexX3xX23x7f36xX15xX20xX3xX6xX15xX1xX3xX5xX9exX3xXa7xXa8xXexX3xXexX23xXcexX15xX20xX3xX15xX1x5531xX15xX20xX3xX4xXd8xX1exX3xXexX1xX1axX3xXabxX71xX310xX4xX3xXexX23xX2a2xX3xX5xX71xXddxX15xX20xX3xX4xX6xXcexX3xX15xX1xX330xXexXf3xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axXcexX4cxX78xXaxX12xX49xXa3xXa7xX3xXexX1xX301xX3xXexX71xX3xX62xX2b7xX6xX3xX264xX1exX6xX7exX3xX1cxX1dxX1exX15xX20xX21xX10xX23xX20xX3xX4xX1xXddxXdxX3xXexX23xX37xX15xX3xXabxXd8xX1exX3xXexXdx5e40xX15xX3xX4xX1xXcexX3xXe4xX1xXdxXa7xXdxXe9xX1exXf3xX3xX2edxX15xX1xX3xX62xX9exXcexX3xX7xX2dxX15xX3xX20xXdxX37cxX6xX3xX1xXdxX63xXbxX3xX1xX6xXdxX3xXexX23xXcexX15xX20xX3xXexX23xX37xX15xX3xX20xX341xXbxX3xX2edxX5xX21xXdxX23xX10xX2bxX3xX35xXdxXdxX20xX6xXexX6xX3xXexX32xXdxX3xX35xX6xX21xXdxX7xX4xXcexX3xX23exX1exXbxXf3xX3xX1cxX1dxX1exX15xX20xX21xX10xX23xX20xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xX4xX1xX298xX15xX20xX3xX20xX2dxX78xX3xX330xX15xX3xXexX71xX310xX15xX20xX3xX21xX365xX15xX20xX3xXa7xXa8xXexX3xXabxX71xX72xX15xX20xX3xX4xX1xX1exX78xX5fxX15xX3xX4cxXb9xX15xX3xX4xXbdxX3xX4xX1xXcexX3xXabxX28xX15xX20xX3xXabxXa8xXdxX3xX15xX20xX71xX72xXdxX3xX2edxX1exX7xXexX23xX6xX5xXdxX6xX3xX2edxX5xX10xX2bxX3xX12axX23xXcexX7xX264xX1exX10xXf3xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axXcexX4cxX78xXaxX12x30a2xX10xXa7xX3xX1cxX1dxX1exX15xX20xX21xX10xX23xX20xX3xX4cxXb9xX15xX3xX4xXbdxX3xX4xX1xXcexX3xX12axX23xXcexX7xX264xX1exX10xX3xXf3xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axXcexX4cxX78xXaxX12xX13xX6xX15xX1xX3xXexX1xX1axX3x2d84xXcexX21xX21xXdxX10xX3x3056xX10xX6xX15xX3xX4x8d95xX15xX20xX3xXabxX6xX15xX20xX3xX1xX28xXdxX3xX2bxX1exX2dxX15xX3xXexX32xXdxX3xX15xX71xX2dbxX4xX3xX15xX20xXcexX9exXdxXf3xX3xXcxXdxX5fxX15xX3xXabxX32xXcexX3xX15xX20xX71xX72xXdxX3x708axX23xX10xX5xX6xX15xX4cxX3xX4xX1xXddxXdxX3xX4xX1xXcexX3xX1cxX2edxX3xX34exX6xX5xX6xX2bxX78xX3xXexX2b7xX3xX4xX1ex80c3xXdxX3xX1x4161xX3xX62xX9exX3xX1xb884xX6xX3xX15xX1xX37xXbxX3xXexX1xX9exX15xX1xX3xX4xXa3xX15xX20xX3xX62xX2dbxXdxX3xXa7xXa3xXdxX3xXexX23xX71xX72xX15xX20xX3xX21xX298xX15xX20xX3xXabxX1dfxX3x6cc7x8814xXf3xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axXcexX4cxX78xXaxX12xXcxX23xXcexX15xX20xX3xXexX23xX37xX15xX3xX20xX341xXbxX3xX58exXcexX23xX10xX5xXdxX6xX3xX1xXa3xXa7xX3xXexX1xX301xX3xX21xX6xX7exX3xX503xX10xX6xX15xX3xX20xX1xXdxX3xX21xX9exX15xX3xXexX1xXc4xX15xX20xX3xX4cxX6xX15xX1xX3xX4cxX94xX3xX4xX1xXcexX3xX1cxX2edxX3xX34exX6xX5xX6xX2bxX78xX3xX21xX365xX15xX20xX3xXa7xXa8xXexX3xXbxX1xX6xX3xX5xX37xXbxX3xX4xXa3xX15xX20xX3xXa7xX6xX15xX20xX3xXabxX37xXa7xX3xX4cxX330xX1exX3xX330xX15xX3xX4xX1dfxX3xX15xX1xX2dxX15xXf3xX3xX1cxX2edxX3xX34exX6xX5xX6xX2bxX78xX3xXexX1xX1exX6xX3xX10dxX5bxX2xXf3xX3xXcxX23xXcexX15xX20xX3xXexX23xX37xX15xX3xX15xX9exX78xX3xX13xX6xX62xXdxX4cxX3xX12axX10xX4xX2ffxX1xX6xXa7xX3xX2ffxX1xXa3xX15xX20xX3xXexX1xXdxX3xXabxX330xX1exXf3xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axXcexX4cxX78xXaxX12xX4bcxX10xXa7xX3xX4fcxXcexX21xX21xXdxX10xX3xX503xX10xX6xX15xX3xX20xX1xXdxX3xX21xX9exX15xX3xX4xX1xXcexX3xX1cxX2edxX3xX34exX6xX5xX6xX2bxX78xX3xXf3xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axXcexX4cxX78xXaxX12xXcxXdxX5fxX15xX3xX62xX63xX3xX15xX66xXdxX3xXexXdxX6bxX15xX20xX3xb8dexX1exX15xXdxX15xX1xXcexX3xXeexX10xX23xX15xX6xXa7xX21xX1exX4xX6xX15xXcexX3xX4xX509xX15xX20xX3xX20xX2dxX78xX3xX330xX15xX3xXexX71xX310xX15xX20xX3xXa7xX32xX15xX1xX3xX21xX365xX15xX20xX3xXa7xXa8xXexX3xXbxX1xX6xX3xX5xX37xXbxX3xX4xXa3xX15xX20xX3xXabxXc0xXbxX3xXa7xXc4xXexXf3xX3xXcxX23xXcexX15xX20xX3xXexX23xX37xX15xX3xXabxX330xX1exX3xXexX1exXd8xX15xX3xXexX23xX71xX2dbxX4xX7exX3xX4xX94xX1exX3xX4xXd8xX1exX3xXexX1xX1axX3xX4xX1axX6xX3xX1cxX78xXcexX15xX3xXexX1exX15xX20xX3xX4xX32axX3xX7xX32axXexX3xXbxX1xX32xXexX3xXabxXc0xXbxX3xXa7xXc4xXexX3xXexX2b7xX3xX4xX94xX3xX5xX78xX3xX13dxX192xX3xXa7xX7exX3xX20xX1xXdxX3xX21xX9exX15xX3xX62xX9exXcexX3xX5xX71xX2dbxXdxX3xX23exXcexX23xXdxXexXdxX21xX6xXf3xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axXcexX4cxX78xXaxX12xX6c3xX1exX15xXdxX15xX1xXcexX3xXa7xX2dbxXdxX3xXexX23xa01dxX3xX5xX32xXdxX3xX12axX23xX6xXe9xXdxX5xX7exX3xX4xX1xXddxXdxX3xX4xX1xXcexX3xX50xX6xX7xX4xXcexX3xX4cxX6xX3xX34exX6xXa7xX6xX3xX7xX6xX1exX3xXexX1xX72xXdxX3xX20xXdxX6xX15xX3xXexX1xXdxX3xXabxX330xX1exX3xXexX32xXdxX3xXcxX23xX1exX15xX20xX3xX7axXa3xX15xX20xXf3xX3xX6c3xX1exX15xXdxX15xX1xXcexX3xXexX2b7xX15xX20xX3xX20xX1xXdxX3xX1xX9exX15xX20xX3xX4xX1xX77xX4xX3xX21xX9exX15xX3xXexX1xXc4xX15xX20xX3xX21xX365xX15xX20xX3xX2ffxX58fxX3xXexX1xX1exX37xXexX3xX7xX32axXexX3xXbxX1xX32xXexX3xX2ffxX1xX1dfxX4xX3xXexX1xX71xX72xX15xX20xXf3xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axXcexX4cxX78xXaxX12xX4bcxX10xXa7xX3xX6c3xX1exX15xXdxX15xX1xXcexX3xX7xX32axXexX3xXbxX1xX32xXexX3xX62xX9exXcexX3xX5xX71xX2dbxXdxX3xX23exXcexX23xXdxXexXdxX21xX6xX3xXf3xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axXcexX4cxX78xXaxX12xXcxX1xX32axX78xX3xX2edxX15xX0xX3axXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Trên bãi non mùa xuân

Trên bãi non mùa xuân
2023-02-04 04:50:00

QTO - Khi nắng ấm vừa lên, gió xuân từ bờ sông hây hẩy tràn đến, tôi thường để chân trần đi bộ ra bãi non sau nhà. Cha tôi bảo đó là bãi non vì những con...

Falcao và Diego cùng lập công cho Atletico

Falcao và Diego cùng lập công cho Atletico
2011-09-16 09:47:05

(VnExpress) - Cả hai bàn trong chiến thắng 2-0 của Atletico Madrid trước Celtic ở lượt trận đầu tiên vòng bảng Europa League tối qua đều được thực hiện bởi các tân binh.

Đúc tượng đồng NSND Y Moan

Đúc tượng đồng NSND Y Moan
2011-09-16 09:25:59

TT - Ngày 13-9, nhiều người thân của NSND Y Moan đã có mặt tại làng đúc đồng Đại Bái (Bắc Ninh) để chờ được nhìn thấy bức tượng bán thân đầu tiên của NSND Y Moan được nhà điêu...

Việt Nam từ góc nhìn Wilfred Burchett

Việt Nam từ góc nhìn Wilfred Burchett
2011-09-16 09:25:47

TT - Hai người đàn ông khoảng 60 tuổi, từng chiến đấu ở chiến trường miền Nam, thốt lên trước bức ảnh những người dân miền Bắc đang sửa chữa cầu đường sau trận bom Mỹ: “Có điều...

Đặt môi vào những giấc mơ...

Đặt môi vào những giấc mơ...
2011-09-15 09:09:53

TT - Trong live show cuối cùng mang chủ đề Sen tại TP.HCM, góp mặt cùng hơn 60 nghệ sĩ nhiều thế hệ của Nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen có một chàng trai còn rất trẻ, rất...

Châu Nhuận Phát vào vai Tào Tháo

Châu Nhuận Phát vào vai Tào Tháo
2011-09-15 09:02:50

TT - Đạo diễn Triệu Lâm Sơn cho biết nam diễn viên Hong Kong Châu Nhuận Phát sẽ đảm nhận vai Tào Tháo trong bộ phim sử thi Đài Đồng Tước, sắp được bấm máy vào ngày 5-10.

Mồ hôi của ballet

Mồ hôi của ballet
2011-09-15 09:02:32

TTO - Dù chỉ là buổi tổng duyệt trong hành trình hàng chục đêm lưu diễn, nhưng các biên đạo múa vẫn tỏ ra khắt khe bắt buộc nghệ sĩ phải tập trung cao độ.

Tặng độc giả vé xem phim “Zookeeper”

Tặng độc giả vé xem phim “Zookeeper”
2011-09-15 09:02:05

(VnExpress) - VnExpress.net tặng độc giả Hà Nội 5 cặp vé xem buổi chiếu ra mắt bộ phim hài vui nhộn 'Zookeeper' (Vườn thú tình yêu) vào 18h30 ngày 20/9 tại phòng chiếu 2, Trung...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết