Cập nhật: 25/09/2018 07:11 GMT+7
73e3x8783x10a11x82e4x8628x7aaex9b36xcdf9xd9c0xX7xd75ex110caxe58fxcc15x7431xc52exX5xc62fxXaxaa9fxdc26xad69x7f8fxX1xX3x90aex7686xXdxX3xc89bx8a00xX15xX6xX5xa49bxX1dxX3x7731xcb8cxX3xc18dxX6xX5xX6xX1x9c12xX3xce1fxX1dxX21xac62xXdxX4xX3x1151cxa1f9xX3xd13cxXdxbacdxXdxX3xXcxX1xX10xX3x11329xX10xX7xXexX0x113fbxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx106cbxX10xX6xX21xXaxX12x8ae2x10d3exX5bx84dbxX5bx9e0dxX3xf14exX3xXcxXdxa413xX15xX3xX24xdd87xX3x924dxb086x1005cxX6xX3xX2exX1dxX21xX31xXdxX4xX3x101daxde58xX3xX78xX14xX15xX1xX3xX18xX19xXdxX3xX1cxX1dxX15xX6xX5xX21xX1dxX3xX24xX25xX3xX27xX6xX5xX6xX1xX3xX78x1049fxX3xX38xXdxX25xX15xX1xX3xX38xXdxX3axXdxX3xXexX1xb602x747cxX15xX38xX3xe892xXcxX1xX10xX3xX41xX10xX7xXexc5daxX3x10ea2xX3xX4xef6bxX6dxX3xXexX1x7625xX3x77bexX6dx8255xXexX3xX7xeda8xX4xX3xX15xX1xXc1xXexX3xXexX1xa1f8xX3xX38xXdx91bcxXdxX3xa6f6xb2fexX2x8434xX3xX4xXbdxX6xX3xc941xe95dxXdfxefcaxX5exX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX41xX1dxX21xd47axXaxX12xX27xX14xX15xX38xX3xX15xX6xXf6xX3xf55cxXd6x90ccxX46x10849xd510xX2cxX3xXexX19xXdxX3xX6cxX1dxX15xX21xX1dxX15xX3xX102xXe2xX15xX1xX107xX2cxX3xX6cxXdxba2dxX15xX3xX78xX1dxX25xX15xX3xX18x8d48xX15xX38xX3xX78xX14xX3xXexX1xXcfxX3xX38xXdxXd3xXdxX3xX102xXdfxXe0xXdfxXe2xX107xX3xX78xX79xX3xXexf024xX3xX4xX1xa3caxX4xX3xc7a0xX6xX5xX6xX3xXexX31xX6xX1dxX3xX38xXdxX3axXdxX3xXcxX1xX10xX3xX41xX10xX7xXexX3xXd6xXd7xX2xXd9xX5exX3x7e11xX3xX4xXb8xX6dxX3xXexX1xXbdxX3xX5xe4a4xXexX3xX24xX25xX1dxX3xX24xf941xX15xX38xX3xX4xX1xX6dxX15xX38xX3xX6exXcfxXexX3xX4xX19xX15xX1xX3xXexX31xX6xX15xX1xX3xX38xXdxX3axXdxX3xXexX1xXa5xXa6xX15xX38xX3xXaaxf2bfxXb8xX6dxX3xXexX1xXbdxX3xXbfxX6dxXc1xXexX3xX7xXc5xX4xX3xX15xX1xXc1xXexX3xXexX1xXcfxX3xX38xXdxXd3xXdxX3xX15xa3a2xX36xX3xXd6xXd7xX2xXd9xXb3xX3xX5xX25xX3xX1cxX1dxX15xX6xX5xX21xX1dxX2cxX3xX27xX6xX5xX6xX1xX3xX24xX25xX3xX2exX1dxX21xX31xXdxX4xX5exX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX41xX1dxX21xXf6xXaxX12xX0xXdxX36xX38xX3xX6xX5xXexX9xXaxX21xX6xX15xX1xX3xX18xX6xXdxX3xX31xX1dxX15xX6xX5xX21xX1dxX3xX24xX6xX3xX7xX6xX5xX6xX1xX3xX36xX1dxX21xX31xXdxX4xX3xX6xX36xX3xX38xXdxX6xXdxX3xXexX1xX10xX3xX18xX10xX7xXexX3xX1xXdxX15xX1xX3xX2xXaxX3xX4xX36xX7xX62xXbxX1xX1dxXexX1dxX62xX4xX6xXbxXexXdxX1dxX15xX9xXaxX2exX1dxX21xX31xXdxX4xX3xX38xXdxX25xX15xX1xX3xX38xXdxX3axXdxX3xXcxX1xX10xX3xX41xX10xX7xXexX3xX15xX1c0xX36xX3xXd6xXd7xX2xXd9xX3xX102x8f94xX15xX1x9c58xX3xX149xX10xXexXexXf6xX107xX5exXaxX3xX21xX6xXexX6xX62xX21xX10xX7xX4xX9xXaxX2exX1dxX21xX31xXdxX4xX3xX38xXdxX25xX15xX1xX3xX38xXdxX3axXdxX3xXcxX1xX10xX3xX41xX10xX7xXexX3xX15xX1c0xX36xX3xXd6xXd7xX2xXd9xX3xX102xX276xX15xX1xX279xX3xX149xX10xXexXexXf6xX107xX5exXaxX3xX21xX6xXexX6xX62xXbxX1xX1dxXexX1dxX62xX1dxX31xXdxX38xXdxX15xX6xX5xX62xX7xX31xX4xX9xXaxX46xX46xX4xX5exX18xX6xX1dxfe7bxX6dxX6xX15xX38xXexX31xXdxX5exX24xX15xX46xX21xX10xX7xX6exXexX1dxXbxX46xX6dxXbxX5xX1dxX6xX21xX10xX21xX46xXbfxX36xa8fbxX2e2xX31x94bexX21xXf6xX6exX2e2xX5xXf6xXd9xX6dx83cexX24xX10xX6dxX6exX38xX46xXd6xXd7xX2xXd9xb9b7xXd7xX106xX318xXd6xX104xX46xX36xX1dxX21xX31xXdxX4xX318xX38xXdxX6xX15xX1xX318xXexX1xX10xX318xX18xX10xX7xXexX318xX10xX24xX10xX1dxX5exX304xXbxX38xXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX279xX46xX46xXdxX36xX6xX38xX10xX7xX5exX24xX1dxX24xX5exX24xX15xX46xX301xb40bxX106xXd7xX46xX6dxXbxX5xX1dxX6xX21xX10xX21xX46xXbfxX36xX301xX2e2xX31xX304xX21xXf6xX6exX2e2xX5xXf6xXd9xX6dxX30dxX24xX10xX6dxX6exX38xX46xXd6xXd7xX2xXd9xX318xXd7xX106xX318xXd6xX104xX46xX36xX1dxX21xX31xXdxX4xX318xX38xXdxX6xX15xX1xX318xXexX1xX10xX318xX18xX10xX7xXexX318xX10xX24xX10xX1dxX5exX304xXbxX38xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX78xX14xX15xX1xX3xX18xX19xXdxX3xX31xX1dxX15xX6xX5xX21xX1dxX3xX24xX25xX3xX7xX6xX5xX6xX1xX3xX36xX1dxX21xX31xXdxX4xX3xX35xX36xX3xX38xXdxX3axXdxX3xXexX1xX10xX3xX18xX10xX7xXexX3xX1x87a1xX15xX1xX3xX2xXaxX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX41xX1dxX21xXf6xXaxX12xX2exX1dxX21xX31xXdxX4xX3xX38xXdxX25xX15xX1xX3xX38xXdxX3axXdxX3xXcxX1xX10xX3xX41xX10xX7xXexX3xX15xX1c0xX36xX3xXd6xXd7xX2xXd9xX3xX102xX276xX15xX1xX279xX3xX149xX10xXexXexXf6xX107xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX41xX1dxX21xXf6xXaxX12xX27xX6xX6dxX3xX6exX1xXdxX3xX4xdcd5xX15xX38xX3xX1cxX10xX6xX5xX3xX38xXdxX25xX15xX1xX3xX4xX1xX146xX4xX3xX24xf296xX3xX78xb240xX4xX1xX3xX1a0xX1xX6xX36xXbxXdxX1dxX15xX7xX3xX6cxX10xX6xX38xX6dxX10xX3xXexX1xX146xX3xX167xX3xX5xXdxX11exX15xX3xXexXdxXcfxXbxX2cxX3xX4xX44dxX15xX38xX3xX24xXd3xXdxX3xX24xXdxX6axX4xX3xX78xXa5xX6xX3xX1a0xX31xX1dxX6xXexXdxX6xX3xX5xXb8xX15xX3xX78xXb8xX6dxX3xXexXdxX11exX15xX3xXexX31xX1dxX15xX38xX3xX5xX465xX4xX1xX3xX7xac82xX3xX38xXdxX25xX15xX1xX3xX15xX38xX462xXdxX3x7fdcxX3xX2e2xX6dxa202xX15xX3xXa6xX3xX36x10b83xXexX3xX6exf69dxX3xd025xX1dxX31xX5xX21xX3xX1a0xX6dxXbxX2cxX3xX2exX1dxX21xX31xXdxX4xX3xX78xX79xX3xXbfxX6dxXc1xXexX3xX7xXc5xX4xX3xX35xX36xX3xX38xXdxX3axXdxX3xXcxX1xX10xX3xX41xX10xX7xXexX3xX5exX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX41xX1dxX21xXf6xXaxX12xce49xX1xX14xXexX3xX18xXdxX96xX6dxX3xXexX31xX1dxX15xX38xX3xX15xX38xX25xXf6xX3xX78xXa5xbfa4xX4xX3xX24xXdxX15xX1xX3xX21xX6xX15xX1xX3xXa6xX3xX38xXdxX3axXdxX3xXcxX1xX10xX3xX41xX10xX7xXexX2cxX3xX2exX1dxX21xX31xXdxX4xX3xX4xX1xX1dxX3xX18xXdxXcfxXexX279xX3xXaaxX13xXb8xX6dxX3xXexXdxX11exX15xX3xXexX462xXdxX3xX36xX6dxbb0dxX15xX3xX4xX1xbdd6xX4xX3xX36xf931xX15xX38xX3xX2exX1dxX1xX6xX36xX10xX21xX3xX27xX6xX5xX6xX1xX24xX25xX3xX1a0xX31xXdxX7xXexXdxX6xX15xX1dxX3xX1cxX1dxX15xX6xX5xX21xX1dxX3xX24xX3e2xX3xX36xX44dxX6xX3xX38xXdxX3axXdxX3xXexX6dxXf6xX6axXexX3xX24xa6a9xXdxX3xX1xX172xX3xX78xX79xX3xX4xX127xX5exX3xXcxX462xXdxX3xX4xX1xXc5xX4xX3xX4xX1xXc5xX15xX3xX31x8c7dxX15xX38xX3xXexX31xX1dxX15xX38xX3xXexXa5xe633xX15xX38xX3xX5xX6xXdxX3xX1xX172xX3xX7xcea7xX3xX4xX127xX3xX4xX5e0xX3xX1xX4d5xXdxX3xX6exX1xX14xX4xX3xX78xX96xX3xX38xXdxX25xX15xX1xX3xX21xX6xX15xX1xX3xX1xXdxX6axX6dxX3xXcxX1xX10xX3xX41xX10xX7xXexX5exX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX41xX1dxX21xXf6xXaxX12xd28bxX6xX15xX1xX3xX1xXdxX6axX6dxX3xX15xX25xXf6xX3xX4x7c56xX15xX38xX3xX4xX1xX146xX15xX38xX3xX36xXdxX15xX1xX3xX31xX5d4xX15xX38xX3xXexXc1xXexX3xX4xX3axX3xX4xX1xX57bxX15xX38xX3xXexX6xX3xX78xX66xX6dxX3xX4xX127xX3xXexX1xX96xX3xXexX31xXa6xX3xXexX1xX25xX15xX1xX3xX15xX38xXa5xX5b8xXdxX3xX38xXdx10cffxXdxX3xX15xX1xXc1xXexX3xX24xXd3xXdxX3xX15x7ef2xX3xX5x102c9xX4xX3xX5xX25xX36xX3xX24xXdxX6axX4xX2cxX3xX4xX576xX15xX38xX3xX1xXdxXcfxX15xX3xX24xX25xX3xX15xXdxX66xX36xX3xXexXdxX15xX5exX3xX2exX172xXdxX3xX38xXdxXc1xX4xX3xX36xX5e0xX3xX78xX66xX6dxX3xX4xX127xX3xXexX1xX96xX3xXexX31xXa6xX3xXexX1xX25xX15xX1xX3xX1xXdxX6axX15xX3xXexX1xX68exX4xXb3xX5exX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX41xX1dxX21xXf6xXaxX12xX13xX4cfxXf6xX3xX5xX25xX3xX5xXb8xX15xX3xX78xXb8xX6dxX3xXexXdxX11exX15xX3xXexX31xX1dxX15xX38xX3xX7xX68exX3xX15xX38xX1xXdxX6axXbxX2cxX3xX2exX1dxX21xX31xXdxX4xX3xX38xXdx9392xXexX3xX38xXdxX3axXdxX3xXcxX1xX10xX3xX41xX10xX7xXexX5exX3xXcxXdxX66xX15xX3xX24xX6axX3xX7xXdxX15xX1xX3xX15xX1c0xX36xX3xX2xX106xXd9xX104xX3xX78xX79xX3xXbxX1xX14xX3xX24x10641xX3xX7xX68exX3xXexX1xX576xX15xX38xX3xXexX31xX465xX3xX4xXbdxX6xX3xX1cxX1dxX15xX6xX5xX21xX1dxX3xX24xX25xX3xX2exX10xX7xX7xXdxX3xXb5xX3xX15xX1x8717xX15xX38xX3xX15xX38xXa5xX5b8xXdxX3xXexX1xX6xXf6xX3xX15xX1xX6xX6dxX3xX78xX1c0xX15xX38xX3xX2e2xX6dxX6xX15xX38xX3xXexX31xX1dxX15xX38xX3xXexX1xX721xXbxX3xX6ex1124dxX3xX2e2xX6dxX6xX5exX46xX5exX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX41xX1dxX21xXf6xXaxX12xX55xX1dxX25xX15xX38xX3xcb69xXcfxX15xX46xX5bxX5cxX5bxX5exX5bxX60xX0xX46xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Khởi nghiệp từ niềm đam mê Billiard

Khởi nghiệp từ niềm đam mê Billiard
2023-03-25 05:10:00

QTO - Anh Trần Văn Lộc (sinh năm 1987), ở Khu phố 7, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh, đam mê bộ môn Billiard (bi da) từ nhỏ và dần trở thành cơ thủ nổi...

Ký ức Trung thu

Ký ức Trung thu
2018-09-23 13:38:36

QĐND Online - Đêm nay trăng sáng, trẻ con đi xem múa lân. Tiếng trống tùng tùng rộn ràng ngoài ngõ. Nhìn lên bầu trời, ánh trăng vàng như lụa mới biết đã gần đến Trung thu, tự...

Đầu tư cho tương lai

Đầu tư cho tương lai
2018-09-22 06:48:49

(QT) - Trong những năm gần đây, nhiều bậc phụ huynh rất chú trọng đầu tư cho con học tiếng Anh. Từ vấn đề độ tuổi cho đến chọn thầy cô và trung tâm tiếng Anh cho con học luôn...

Bóng đá Quảng Trị giữa lòng thành phố sông Hàn

Bóng đá Quảng Trị giữa lòng thành phố sông Hàn
2018-09-15 06:16:33

(QT) - Qua 3 mùa giải tổ chức thành công, Giải Bóng đá Đồng hương Quảng Trị tại TP. Đã Nẵng đã tạo dựng được “thương hiệu” trong lòng thành phố sông Hàn với cách tổ chức khá...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết