Cập nhật: 11/10/2017 14:58 GMT+7
9427xaf78xcf6fx1018dxfe86xb205x11d5ex122aex976dxX7x9aa3x10d65xdeabxf40ax13115x11a96xX5xd179xXaxaf9exaecdxda9dxXdxX3xX1x12848xXdxX3xXcx10d61xXcxXcxX3xX1xf0f4x9b3ex12659xe88bxX3xc34dxX6x11c70xX3x12a22xX18xX3xX5xc6f7xX24xX3xXexX1xfb4bxX3x13b30x13395xc1dcxX3xX24xad86xX28xX3x9d46xe6d6xX2xcb0fxX0x12211xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb24axX10xX6x98d2xXaxX12x1367dx94baxXcx12a78xX3xX37xX3xXcxe951xad10xX24x12325xX3xX3dxX3xX24xX62xee9cxX22xX3xX2xX3ex11cd4xX3xX2xX2xX42xX2xX3exX42xX3dxX3exX2xX40xX6dxX3xX1xX21xX22xX23xX24xX3xX26xX6xX28xX3xX2axX18xX3xXex128e1xX3xX4xX1xX33xX4xX3xX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xXcxX1cxXcxXcxX3xX1xX21xX22xX23xX24xX3xX26xX6xX28xX3xX2axX18xX3xX5xX2exX24xX3xXexX1xX33xX3xX35xX36xX37xX3xX24xX3axX28xX3xX3dxX3exX2xX40x950axX0xX42xXbxX12xX0xXexX6x9660xX5xX10xX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxX28xX6xX5fxX62xXdxX24x101d5xX3dxXbx134a2xX3xX6xX21xXexX60xXaxX12xX0xXexX5fxX12xX0xXexX54xX12xX0xXdxX28xX62xX3xX7xX5fxX4xX9xXaxX42xX42xX4xXbexXc6xX6xX60xa3afxX21xX6xX24xX62xXexX5fxXdxXbexb420xX24xX42xX54xX10xX7xde33xXexX60xXbxX42xX24xX10x10fdexX7xX42xX2xX40x10fbexX2xX42xX116x12e37xX54x12548xX2xX116xe368xX11axX2xX116xXexX2xX3dxX116xX11cxX11fxX11cxX5xX2xXbex12163xXbxX62xXaxX3xX42xX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xX42xXexX5fxX12xX0xXexX5fxX12xX0xXexX54xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe5d0xX60xX54xX22xXaxX12xX151xX6xX24xX3xXexX89xX3xX4xX1xX33xX4xX3xXexX5fxX6xX60xX3xX62xXdxd845xXdxX3xd6caxX1xf468xXexX6dxX3xX16dxX1xc277xX6dxX3xX151xX6xX3xXexX60xX68xX24xX3xaf72xX60xX68xX24xX3xX4xX1xX60xX3xXexX1xe77exX3xXexX5fxX16fxX24xX3xX26xX6xX28xX3xX2axX18xX6dxX3xXdaxcc44xX3xX26xX6xX28xX3xXcxX21xX22xb70exX24xX3xX104xX68xX3xXdaxX19bxX3xX26xX6xX28xX3xXcxX1xX68xX24xX1xX0xX42xXbxX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xX42xXexX5fxX12xX0xX42xXexX6xXc6xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX151xX60xX54xX22xXaxX12xX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xXcxX1cxXcxXcxX3xX1xX21xX22xX23xX24xX3xX26xX6xX28xX3xX2axX18xX3xX5xX2exX24xX3xXexX1xX33xX3xX35xX36xX37xX3xX24xX3axX28xX3xX3dxX3exX2xX40xX3xX54xXdxb2ecxX24xX3xX5fxX6xX3xXexfe30xX3xXexX1x119e4xX24xX62xX3xX3dxX42xX3dxX3exX2xX40xX3xX180x104a9xX24xX3xXexX1xX219xX24xX62xX3xX2xX3exX42xX3dxX3exX2xX40xX6dxX3xXfbxX21xX22xX3xXexe7c4xX3xX62xX2exX24xX3xX2xXbexX3exX3exX3exX3xX35xX13xX35xX3xX24xX6xX28xX6dxX3xX24x1018exX3xX180xX225xX24xX3xXexX215xX3xa67fxX3xXdaxX19bxX6dxX3xXexX1xX18bxX3xXexX5fxX16fxX24x13284xX3xXexX5fxX6xX24xX1xX3xXexX68xXdxX3xcbfdxX3xX11axX3xX28xe833xX24xXd7xX3xX151x1304dxX24xX62xX3xX4xX1xX21xX22xX1a4xX24xX6dxX3xX151xX27fxX24xX62xX3xX180xX219xX6dxX3xX26xX2exX21xX3xX5xX27axX24xX62xX6dxX3xX13xXdxX1a4xX24xX3xX10axXdxX24xX1xX6dxX3xX13x11436xX22xX3xX62x1070bxX22xX6dxX3xe085xef70xX60xX3xX4xX60xX6dxX3xX26x123ecxX3xXex1174dxa56axX24xX62xX3xX104xX68xX3xX35xXdxX23xXexX3xX54xX19bxXbexX3xX2b2xX225xXexX3xXexX1x11f21xX4xX3xX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX6dxX3xX151xX6xX24xX3xXexX89xX3xX4xX1xX33xX4xX3xXexX5fxX6xX60xX3xX62xXdxX16axXdxX3xX16dxX1xX16fxXexX3xXexX60xX68xX24xX3xX180xX60xX68xX24xX3xX4xX1xX60xX3xXexX1xX18bxX3xXexX5fxX16fxX24xX3xX26xX6xX28xX3xX2axX18xX6dxX3xX62xXdxX16axXdxX3xX16dxX1xX175xX3xXexX60xX68xX24xX3xX180xX60xX68xX24xX3xX4xX1xX60xX3xXdaxX19bxX3xX26xX6xX28xX3xXcxX21xX22xX1a4xX24xX3xX104xX68xX3xX62xXdxX16axXdxX3xX151xX6xX3xXexX60xX68xX24xX3xX180xX60xX68xX24xX3xX4xX1xX60xX3xXdaxX19bxX3xX26xX6xX28xX3xXcxX1xX68xX24xX1xXbexX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX151xX60xX54xX22xXaxX12xX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xXcxX1cxXcxXcxX3xX1xX21xX22xX23xX24xX3xX26xX6xX28xX3xX2axX18xX3xX5xX2exX24xX3xXexX1xX33xX3xX35xX36xX37xX3xX24xX3axX28xX3xX3dxX3exX2xX40xX3xX5xX68xX3xX54xX18bxXbxX3xX180xc731xX3xX180xX219xX24xX1xX3xX62xXdxX219xX3xXbxX1xX60xX24xX62xX3xXexX5fxX68xX60xX3xXcxX1cxXcxXcxX6dxX3xX5fxX2d5xXexX3xX5fxX6xX3xXc6xX68xXdxX3xX1x1091axX4xX3xX10axXdxX24xX1xX3xX24xX62xX1xXdxX23xX28xX3xXexX5fxX60xX24xX62xX3xX4xX1x12ca6xX3xX180xX14xX60xX3xX104xX68xX3xXdax1034dxX22xX3xX54xc60exX24xX62xX3xXbxX1xX60xX24xX62xX3xXexX5fxX68xX60xX3xXcxX1cxXcxXcxX6dxX3xX62xX27fxXbxX3xXbxX1xX2exX24xX3xX24xX3faxX24xX62xX3xX4xX6xX60xX3xX7xX33xX4xX3xX10axX1xc195xX10xX6dxX3xXexX1xX3b1xX3xX5xX3fexX4xX3xX4xX1xX60xX3xX4xX219xX4xX3xXexX2exX24xX62xX3xX5xX2bfxXbxX3xX24xX1xX3faxX24xX3xX54xX3faxX24xXbexX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX151xX60xX54xX22xXaxX12xXcxX1xX27axX24xX62xX3xXfbxX21xX6xX3xX180xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX6dxX3xX1xX21xX22xX23xX24xX3xX26xX6xX28xX3xX2axX18xX3xXexX89xX3xX4xX1xX33xX4xX3xXexX21xX22xX3b1xX24xX3xX4xX1xX3d9xX24xX3xX24xX1xX252xX24xX62xX3xX35xX13xX35xX3xXdaxX21xX16fxXexX3xX7xf1f4xX4xX3xX104xX68xX60xX3xX180xX18xXdxX3xXexX21xX22xX3b1xX24xX3xX1xX21xX22xX23xX24xX3xXexX1xX6xX28xX3xX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xXcxX1cxXcxXcxX3xXexX3f0xX24xX1xX3xX58xX21xX16axX24xX62xX3xXcxX5fxX18bxX3xX5xX2exX24xX3xXexX1xX33xX3xX35xX36xX36xX6dxX3xX24xX3axX28xX3xX3dxX3exX2xX40xX37xX3xX3dxX3exX2xX11axXbexX3xXcxa20axX24xX1xX3xX180xX225xX24xX3xXexX1xX2bbxXdxX3xX180xXdxX3b1xX28xX3xX1xXdxX23xX24xX3xX24xX6xX22xX6dxX3xXfbxX21xX6xX3xX11fxX3xX28xX27axX24xX3xXexX1xXdxX3xX180xX16fxX21xX3xXexX14xXdxX3xX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xXcxX1cxXcxXcxX3xXexX3f0xX24xX1xX3xX58xX21xX16axX24xX62xX3xXcxX5fxX18bxX3xX5xX2exX24xX3xXexX1xX33xX3xX35xX36xX36xX6dxX3xX24xX3axX28xX3xX3dxX3exX2xX40xX37xX3xX3dxX3exX2xX11axX3xX5xX68xXd7xX3xX13xX21xX6xX3xXexX1xX21xX22xX1a4xX24xX6dxX3xX2b2xX2b3xX60xX3xX4xX60xX6dxX3xX151xX27fxX24xX62xX3xX180xX219xX6dxX3xX35x1155cxX3xX4xX89xX3xXexX5fxX21xX22xX1a4xX24xX6dxX3xX2b2xX6xX5fxX6xXexX10xX54xX60xX6dxX3xX1xX21xX22xX23xX24xX3xX26xX6xX28xX3xX2axX18xX3xXdaxX21xX16fxXexX3xX7xX4a9xX4xX3xX62xXdxX68xX24xX1xX3xX180xX2bex11f89xX4xX3xac50xX3xX51xX26xX35xX6dxX3xX116xX3xX51xX26xX151xX6dxX3xX11cxX3xX51xX26xX13xX6dxX3xXdaxX225xXbxX3xX104xX18bxX3xXexX5fxX4ffxX3xXexX1xX33xX3xX11cxX3xXexX60xX68xX24xX3xXexX3f0xX24xX1xXbexX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX151xX60xX54xX22xXaxX12x1301dxXdxX24xX1xX3xX13xX33xX4xX0xX42xXbxX12


Các tin đã đưa

ĐT Việt Nam sẽ giành 3 điểm trước ĐT Campuchia

ĐT Việt Nam sẽ giành 3 điểm trước ĐT Campuchia
2017-10-10 06:35:02

QĐND Online - Đây là khẳng định của HLV Mai Đức Chung trong buổi họp báo trước trận đấu lượt về giữa ĐT Việt Nam và ĐT Campuchia tại vòng loại Asian Cup 2019 diễn ra trưa ngày...

Bóng đá Việt và thầy Hàn mới

Bóng đá Việt và thầy Hàn mới
2017-10-02 05:59:54

(PL)- VFF chỉ mất khoảng một tuần liên lạc và một tiếng gặp gỡ đã đạt thỏa thuận với thầy Hàn mới về huấn luyện các đội tuyển Việt Nam (VN), theo lời của HLV Park Hang-seo.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết