Cập nhật: 23/10/2014 06:52 GMT+7
63b7x9d28x64a1x7d54xf3bexcb03x928ex9d84x108e9xX7xf587x12390xca79x8b1exf286xaa22xX5x82e9xXax84d4xa6a2x122d4xf087xX3x12a50xX6x7453xX1xX3xXexX1x1208dxX3x1156dx11335xXdx11ef4xX1xXexX3xde2fxa9d0xdd98x6546xX10xX3x7baaxa36bx7b32x6d38xa18axX3xeffax9f81xX19xX3xe245xc47axX0x9bf6xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10000xX10xX6xX17xXaxX12xX2dxXcxXcxX31xX3x10db0xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX6xX19xX1xX3xXexX1xX1exX3xX33x89b3xXdxX3xX2exX6xX19xX4xX1xX10xX7xXexX10xX29xX3xX30xX19xXdxXexX10xX17xX3xX2dxX2exX2fxX30xX31xX3xX19xX23x6a99xe46cxXdxX3xXcxX29xXdxX19xXdxX17xX6xX17xX3x6f5bxX3xXcxX28x115fbxX6xX23xX28xX3xX20xX21xXdxX23xX1xXexX3xX27xX28xX29xX2axX10xX3xX17xX14xX3xX2axXdxX34xX19xX3xX4xf491xX3xf0b5x7548xXexX3xXexb93dxXdxX3xXcx11865xX2fxX49xX13xX2exX3xXex99f9xX3xX19xX23xcd3cx10bc9xX3x6b8dxX54xX2xX2xX3xXexX1xX10xX28xX3xX5xX82xXdxX3xXafxX82xXdxX3xX4xX1exX6xX3xX38xX23x12979xX19xX3xX1xXc3xX19xX23xX3x6bf2x10c8fxX20xX37xX2fxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX28xX17xXc4xXaxX12xX0xXexX6xX92xX5xX10xX3xX7xXexXc4xX5xX10xX9xXaxXafxX6xX29xX23xXdxX19x1243dx11ce1xXbx751axX3xX6xX15xXexX28xXaxX12xX0xXexX29xX12xX0xXexX17xX12xX0xXdxXafxX23xX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX21xXdxX17xXexX1xX9xXax127cbxbe44xba2axXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX115xf344x6818xXaxX3xX7xX29xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX114xX3axX3axX92xX6xX28x1252cxX15xX6xX19xX23xXexX29xXdxX2fxc0e1xX19xX3axXbxX28xX29xXexX6xX5xX7xX3axX13cxX3axXcxX29xX15xX28xX19xX23xX15bxX15xX6xX19xX23xX1xXdxX10xXbxX3axX2xX2xX37xXafxX21xXafxX13axX13axX2fx6f09xXbxX23xXaxX3axX12xX0xX3axXexX17xX12xX0xX3axXexX29xX12xX0xXexX29xX12xX0xXexX17xX12xX20xX21xXdxX23xX1xXexX3xX27xX28xX29xX2axX10xX3xb2bfxX19xX3xXafxXbfxX19xX23xX3xX92xXc3xX19xX3xXexX1x11820xX19xX23xX3xX2axX1xXdxX3xX4xfd2bxX19xX3xX4xX1x82bdxXdxX3xX4xX1xX28xX3xX2exX6xX19xX4xX1xX10xX7xXexX10xX29xX3xX30xX19xXdxXexX10xX17xX3xX54xX3xb34dxX19xX1xX114xX3x647dxX28xX28xXexX92xX6xX5xX5xX2fxX1ebxX6xX19xXbxXdxX10xX4xX10xX2fxX4xX28xXafxX0xX3axXexX17xX12xX0xX3axXexX29xX12xX0xX3axXexX6xX92xX5xX10xX12xX38xX23xX28xXc3xXdxX3xX164xXdx6c77xX4xX3xXexX1xX6xXafxX3xX23xXdxX6xX3xX4x12978xX4xX3xX1xX28xXb4xXexX3xX33xX64xX19xX23xX3xX17xX28xX3xXe6xXe7xX20xX37xX3xXex6e0exX3xX4xX1xa715xX4xX3xX164xXc3xX3xX23xXdxX6xX28xX3xX5xX81xX15xX3xX164x7c82xXdxX3xXafxX64xXexX3xX7x7ce2xX3xXexX15xXc4xbc69xX19xX3xXexX1xX1exX3xX33xX64xXdxX3xXexX15xXc4xX25exX19xX3xX92xXadxX19xX23xX3xX33xX227xX3xX19x126c9xX3xX37xX38x11d58xX3xX20xX21xXdxX23xX1xXexX3xX27xX28xX29xX2axX10xX3xX7x11d4fxX3xX4xXadxX3xX4xX15xX64xX4xX3xX23xXdxX6xX28xX3xX5xX81xX15xX3xXexX29xX14xX4xX3xXexX15xXc4xX34xX19xX3xX164xX251xXdxX3xX92xXb4xX19xX3xX33x6b76xX4xX3xXcxX15xX23dxXdxX3xXcxX29xef94xX2fxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX28xX17xXc4xXaxX12xX20xX21xXdxX23xX1xXexX3xX27xX28xX29xX2axX10xX3xX19xX1afxXafxX3xX19xX6xXc4xX3xX13axX115xX3xXexX15xX23dxXdxX27cxX3xXexXbfxX19xX23xX3xX2axX1xX28xX227xX4xX3xX227xX28xX3xX19xX1xXdxee2cxX15xX3xX13x10049xXe6xX3xX19xX1xX81xX3xfa62xX7xXexX28xX19xX3xX37xXdxX5xX5xX6xX27cxX3xXe6xX5xX6xX4xX2axX92xX15xX29xX19xX3x8520xX28xX164xX10xX29xX7xX27cxX3xXe6xXdxX29xXafxXdxX19xX23xX1xX6xXafxX3xX13xXdxXexXc4xX2fxX2fxX2fxX3xXcxX15xXc4xX3xX19xX1xXdxef8exX19xX27cxX3xX4xX64xXexX3xXafxX259xX4xX3xX33xX227xX19xX23xX3xX19xX1xX251xX3xX19xX1x76c6xXexX3xXexX29xX28xX19xX23xX3xX7xX14xX3xX19xX23xX1xXdxX21axXbxX3xX4xX1exX6xX3xX6xX19xX1xX3xX5xXc3xX3xX23xXdxX6xXdxX3xX33xX28xXb4xX19xX3xX4xX1xX1cbxXdxX3xX4xX1xX28xX3xX2exX2fxX30xX3xXexXbfxX3xX19xX1afxXafxX3xX2xX148xX148xX149xX54xX115xX13cxX13cxX115xX2fxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX28xX17xXc4xXaxX12xXcxX29xX28xX19xX23xX3xXafxb3c4xX6xX3xX33xb3b6xX15xX3xXexXdxX347xX19xX3xX2axX1xX28xX227xX4xX3xX227xX28xX3x11893xX15bxX15xb491xX3xX33xd3fcxfff8xX27cxX3xX6xX19xX1xX3xX164xXc3xX3xX30exX19xX17xXc4xX3xX13xX28xX5xX10xX3xX33xcbd7xX3xXexX29xc226xX3xXexX1xXc3xX19xX1xX3xX1xX6xXdxX3xX19xX1xXdexX19xX3xX164x11972xXexX3xX4xX1x7ec8xX19xX1xX3xX23xXdx717cxXbxX3xX33xX64xXdxX3xX92xXadxX19xX23xX3xX19xXc3xXc4xX3xX23xXdxXc3xX19xX1xX3xX4xX412xX3xX1afxX19xX3xX92xX6xX3xX23x12399xXafxX3xX164xe4f3xX3xX33xc34bxX4xX1xX3xX19xX23xX28xXb4xXdxX3xX1xXb4xX19xX23xX3xX30exX19xX1xX27cxX3xX13xX412xXbxX3xdbb8xX30exX3xX164xXc3xX3xX13xX412xXbxX3xX13xX1xX6xXafxXbxXdxX28xX19xX7xX3xX307xX10xX6xX23xX15xX10xX2fxX3xXcxX23dxX19xX23xX3xX4xX64xX19xX23xX3xXexX29xX28xX19xX23xX3xX92xX259xX19xX3xX19xX1afxXafxX3xX4xX1xX1cbxXdxX3xX4xX1xX28xX3xX2exX2fxX30xX27cxX3xX27xX28xX29xX2axX10xX3xX23xX1xXdxX3xb911xX13axX3xX92xXc3xX19xX3xXexX29xX28xX19xX23xX3xX2xX149xX149xX3xXexX29xX407xX19xX2fxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX28xX17xXc4xXaxX12xX20xX21xXdxX23xX1xXexX3xX27xX28xX29xX2axX10xX3xX33xX3f1xX3xXc6xX13axX3xX5xX3c4xX19xX3xX2axX1xX28xX227xX4xX3xX227xX28xX3xX33xX64xXdxX3xXexX15xXc4xX25exX19xX3xXcxX29xXdxX19xXdxX17xX6xX17xX3xX8exX3xXcxX28xX92xX6xX23xX28xX3xX164xXc3xX3xX23xX1xXdxX3xX2xX148xX3xX92xXc3xX19xX3xXexX1xX1bdxX19xX23xX2fxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX28xX17xXc4xXaxX12x979bxX2fxXe6xX2fxX0xX3axXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Con đường Di sản Văn hóa Sa Huỳnh

Con đường Di sản Văn hóa Sa Huỳnh
2023-03-24 16:40:00

QTO - Di tích Văn hóa Sa Huỳnh được xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt có ý nghĩa rất quan trọng. Đây là cơ hội để Quảng Ngãi tiếp tục đề ra giải pháp...

“Sốc văn hóa” với truyền hình thực tế

“Sốc văn hóa” với truyền hình thực tế
2014-10-23 06:51:51

(SGGP) - Chương trình truyền hình thực tế từ lâu không còn xa lạ với khán giả Việt khi từng làm mưa làm gió trên các kênh truyền hình bởi yếu tố mới lạ, tính tương tác, độ hấp...

One Direction qua mặt “Harry Potter” về giàu có

One Direction qua mặt “Harry Potter” về giàu có
2014-10-23 06:50:50

(TNO) - Đây là năm thứ hai liên tiếp nhóm nhạc 5 thành viên này đánh bại ngôi sao của loạt phim Harry Potter Daniel Radcliffe để giành vị trí đầu bảng xếp hạng sao trẻ giàu có...

Oscar Pistorius bị kết án 5 năm tù

Oscar Pistorius bị kết án 5 năm tù
2014-10-22 06:23:35

(TTO) - Tòa án Pretoria (Nam Phi) đã kết án 5 năm tù đối với VĐV khuyết tật người Nam Phi Oscar Pistorius vì tội "ngộ sát" khi bắn chết cô bạn gái Reeva Steenkamp vào ngày 14-2-2013.

Sẽ sớm có phim truyền hình về Ebola

Sẽ sớm có phim truyền hình về Ebola
2014-10-22 06:22:03

(TT) - Fox TV Studios (Mỹ) đang lên kế hoạch sản xuất bộ phim truyền hình ít tập về dịch bệnh Ebola với tên phim dự kiến là Crisis in the hot zone (Thảm họa ở vùng đất nóng).

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết