Cập nhật:  GMT+7
9436xcb79xaabaxc034xc889xf1ccx1066exe566xa4a8xX7x11ab1x10fefx12954xbca5xbe79xe0abxX5xaf5bxXaxf888xXax101aexfa3cxX3xX5xccd6x11fecxX3x12641xXdxXaxX3xb912xX3xX19x133eexXexX3xX4x107baxX4xX1xX3xXexX1xb25axX3xX1xXdx11717xce12xX3xXexX1xX26xXdxX3xX1bxX22xX0xc8fdxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf6f3xX10xX6x1160axXaxX12x10d24xXcxcd05x119ddx10229xX3xX1fxX3xXcxe6a1xXdxX2cxX31xX3xX5x9e9dxX19xX3xX31x11fcaxX1xX30xX3xXexX1xba9fxf202xXexX3xX7x13a15xX3xXaxX14xX15xX3xX5xX18xX19xX3xX1bxXdxX3x1302exXaxX3xade5x12676xXdxX3xX4xX1xe8a0xX3xX1bx98cdxX3xXaxa437xX69x12bc0xX31xX63xX3xX4xX26xdd39xX3x129bdx114daxX3xbb9cxX1xdbaexX31xX63xX3xX4xX1x13959xX31xXaxX3xX50xX4xX1xc1e5xXdxX3xX4xX1xba34xX3xXexb76cxX3xXaxef4fxX69xf358xX31xX63xX3xX4xX26xX92xX3xX94xX95xX95xa78axXaxX3xX4dxX92xX3xXcxX59xX69xX31xX63xX3xXex1044cxX19xX3xX1bxX18xX92xX3xXex11d45xX92xX3x11de4x1191cxX3xXexX1xX69xX6axXexX3xb323xX6xX3xXbxX1xe756xXa6xX31xX63xX3xXexXdxX30xX31xX3xfc65xX52xXcxX3xX1fxX3xe91axX59xX10xX31xX6xX3xX50xXdfxXd3xXdxX3xX1xf5f6xX4xX3xXeexX52xXcxX54xX3xXexd03exX3xX4xX1xX15xX4xX3xX7exXaexX6xX3xX59xX6xX3xX19x10606xXexX3xXexXd3xXdxX3xX4axX18xX3xafbexX22xXdxcc6bxX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12443xX92xX4dxa95fxXaxX12xX2x11462xX3xXexX59xXe4xb643xX31xX63xX3xXcxX4axX52xXcxX3xXexX59x10d20xX31xX3xX1bx13268xX6xX3xfb44xX18xX31xX3xXcxX52xX3xX4axX18xX3xX122xX22xXdxX3xX4xa7fcxX31xX63xX3xX7x9a70xX3xX1bxXe4x1177exX4xX3xXexXdx12eb7xXbxX3xX4xX6axX31xX3xX7exX7fxXdxX3xX5xX92xXd3xXdxX3xX1xd033xX31xX1xX3xX31xX63xX1xX30xX3xXexX1xX69xX6axXexX3xX4x1184exX31xX3xX19xX7fxXdxX3xX19xe63dxX3xX31xX18xX138xX3xX50xX4xX1xXe4xXa6xX31xX63xX3xXexX59xX181xX31xX1xX3xXexXaexX3xX31xX6xX138xX3xX1bxX170xX31xX3xX4xX69xX6exXdxX3xXexX1xX26xX31xX63xX3xX13cxX54xX125xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX135xX92xX4dxX138xXaxX12xX0xXexX6xX153xX5xX10xX3xX7xXexX138xX5xX10xX9xXaxX19xX6xX59xX63xXdxX31xf038xX94xXbx131adxX3xX6xX69xXexX92xXaxX12xX0xXexX59xX12xX0xXexX4dxX12xX0xXdxX19xX63xX3xX1xX10xXdxX63xX1xXexX9xXaxX7bxX95xX95xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX1xX7xXbxX6xX4xX10xX9xXaxX95xXaxX3x1286exXdxX4dxXexX1xX9xXax131a9xX95xX95xXaxX3xX153xX92xX59xX4dxX10xX59xX9xXaxX2xXaxX3xX1xX138xXbxX10xX59xX5xXdxX31xX97xX9xXaxXaxX3xX7xX59xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1efxX3bxX3bxX226xX226xX226xX125xXexXdxX10xX31xXbxX1xX92xX31xX63xX125xX7exX31xX3bxXcxXdxX6xX31xX138xX92xX31xX3bx129dcxX19xX6xX63xX10xc4f9xXdxX10xX226xX125xX6xX7xXbxX1f2x9933xXcxX1xX69xX19xX153xX31xX6xXdxX5xX26fxbc84xX9xX94xX95xX7bxX95xcdacxX2xXaxX3bxX12xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexX59xX12xX0xXexX59xX12xX0xXexX4dxX12xXeexXdxX59xX10xX3xX50xX122xX63xX69xX138xf1b9xX31xX3xXcxXdxX170xX31xX3xXd6xXd3xX31xX1xX54xX1efxX3xX4axX84xX138xX3xX1xX92xXd3xXdxX3xX59xXaexX31xX63x12007xX3xX5xX18xX19xX3xXexX59xX26xXdxX3xX1bxc319xXexX3xX31xd3a7xX31xX63xX3xX5xX14cxX31xX2cbxX3xX4xX1x119f3xX31xX63xX3xXexX6xX3xX1bxX6xX31xX63xX3xXaxX1bxX69xX31xX3xX4xX1xX9fxX31xXaxX3xXexX59xX26xXdxX3xX1bxX2d7xXexX125xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexX59xX12xX0xX3bxXexX6xX153xX5xX10xX12xX14xX26xX4xX3xXexX26xX4xX3xXbxX1x119eexX19xX3xX4xX2dbxX3xX19xda71xXexX3xXexX59xX92xX31xX63xX3xXexX59xXdxX2cxX31xX3xX5xX5fxX19xX3xX1bxXe4xX16bxX4xX3xXexX1xX2cxX3xX1xXdxX30xX31xX3xX153xb5f7xX31xX63xX3xX1bxf245xX3xX1xX100xX6xX3xX7exXdxX3xXexX9fxX31xX1xX2cbxX3xX7exXdxX4dxX10xX92xX3xXexXe4xXa6xX31xX63xX3xXexX26xX4xX2cbxX3xX4xX99xX31xX63xX3xX31xX63xX1xX30xX3xX1xX181xX31xX1xX3xXb3xX31xX1xX3xX7bxX288xX2cbxX3xXexX1xX99xX31xX63xX3xXb1xX69xX6xX3xX1bxX2dbxX2cbxX3xX4xX26xX4xX3xXexX26xX4xX3xX63xXdxXb3xX3xXexX59xX199xX3xXexX1xX2cxX3xX1xXdxX30xX31xX3xX4xX26xX4xX1xX3xX31xX1xX181xX31xX3xX7xX26xX31xX63xX3xXexXd3xX92xX3xX7exX87xX3xX4xX69xX22xX4xX3xX7xX6exX31xX63xX3xX7exX7fxXdxX3xX19xX22xXexX3xX5xX92xXd3xXdxX3xX1xX181xX31xX1xX3xX31xX63xX1xX30xX3xXexX1xX69xX6axXexX3xX1bxXe4xX16bxX4xX3xX63xX100xXdxX3xX4xX1xX69xX31xX63xX3xX7exX7fxXdxX3xX31xX63xX99xX31xX3xXexXaexX3xX97xX1xX26xX3xXexX1xX141xXdxX3xXexX1xXe4xX16bxX31xX63xX3xX5xX18xX3xX288xXdxX63xXdxXexX6xX5xX3xXf4xX59xXexX7xX125xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX135xX92xX4dxX138xXaxX12xXcxX59xX92xX31xX63xX3xXaxX8axX69xX8cxX31xX63xX3xX4xX26xX92xX3xX94xX95xX3xX97xX1xX99xX31xX63xX3xX4xX1xX9fxX31xXaxX2cbxX3xX1bxX2e6xX31xX63xX3xX31xX1xXe4xX3xX4xX26xXdxX3xXexX14cxX31xX3xX1bxcb2dxX138xX3xX63xXdxX2afxX69xX3xX31xX1xXd3xXdxX2cbxX3xX4xX26xX4xX3xXexX26xX4xX3xX63xXdxXb3xX3xXexX1xX2cxX3xX1xXdxX30xX31xX3xX153xX34bxX31xX63xX3xX1xX181xX31xX1xX3xXb3xX31xX1xX3xX31xX1xXabxX31xX63xX3xX7exX2d7xX31xX3xX1bxX87xX3xX4xX84xX6xX3xX4xX69xX22xX4xX3xX7xX6exX31xX63xX3xX1xX99xX19xX3xX31xX6xX138xX3xXexX59xX92xX31xX63xX3xX4xX26xXdxX3xX31xX1xX181xX31xX3xXbxX1xXb3xX31xX3xX153xXdxX30xX31xX125xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX135xX92xX4dxX138xXaxX12xX4axX100xX3xX5xX18xX19xX3xX31xX1xXabxX31xX63xX3xXb1xX69xXb3xX31xX63xX3xX4xX26xX92xX3xXbxX1xXb3xX31xX3xXb1xX69xXb3xX31xX63xX3xX4xX26xX92xX2cbxX3xXb1xX69xXb3xX31xX63xX3xX4xX26xX92xX3xX63xXcbxX138xX3xX7xX6exX4xX3xX1bxXe4xX6xX3xXexX1xX99xX31xX63xX3xX1bxXdxX30xXbxX3xX19xXd3xX31xX1xX3xX7exX87xX3xX4xX26xX4xX3xX1xXdxX2cxX19xX3xX1xX100xX6xX3xXexXaexX3xX19xX99xXdxX3xXexX59xXe4xX141xX31xX63xX2cbxX3xX153xXd3xX92xX3xX5xc768xX4xX2cbxX3xX5xX6exXdxX3xX7xX6exX31xX63xX3xX4xX84xX6xX3xX4xX92xX31xX3xX31xX63xXe4xX141xXdxX125xX3xX4axX181xX31xX1xX3xXexX1xX15xX4xX3xX5xX18xX3xX19xX22xXexX3xXb1xX69xXb3xX31xX63xX3xX4xX26xX92xX2cbxX3xX31xX1xXe4xX31xX63xX3xX4xX2dbxX3xXexX1xX2cxX3xX4xX1xX170xX3xX63xXdxX2afxX69xX3xXb1xX69xXb3xX31xX63xX3xX4xX26xX92xX2cbxX3xXbxX1xXb3xX31xX3xX26xX31xX1xX3xX31xX1xXabxX31xX63xX3xX1bxXdxX87xX69xX3xXexX1xX2e6xX3xX7exX150xX2cbxX3xX1xX18xXdxX3xX1xXe4xX7fxX4xX3xXexX1xX6axX19xX3xX4xX1xX9fxX3xXexX59xX7fxX3xXexX59xX14cxX69xX3xX4dxX92xX3xXb1xX69xXb3xX31xX63xX3xX4xX26xX92xX3xX19xX6xX31xX63xX3xX5xXd3xXdxX125xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX135xX92xX4dxX138xXaxX12xXdfxXe4xX16bxX4xX3xXexX109xX3xX4xX1xX15xX4xX3xX1bxX170xX31xX3xX31xX6xX138xX3xX5xX18xX3xX5xX46exX31xX3xXexX1xX15xX3xX153xX6xX2cbxX3xXaxX14xX15xX3xX5xX18xX19xX3xX1bxXdxXaxX3xX97xX1xX69xX138xX170xX31xX3xX97xX1xX9fxX4xX1xX3xX19xX100xXdxX3xfe80xX3xXexXe4x12b2dxX31xX63xX2cbxX3xX4dx13897xX3xX153xX87xX3xX31xX63xX92xX18xXdxX3xX4xX2dbxX3xX7exX199xX3xX1bxXdxX14cxX31xX3xX59xX350xX2cbxX3xX1bxXcbxX138xX3xX4xX1xX9fxX31xX1xX3xX5xX18xX3xX4xX26xX4xX1xX3xXexXdxX170xXbxX3xX4xX6axX31xX3xX19xX7fxXdxX3xX1bxX46exX138xX3xX7xX26xX31xX63xX3xXexXd3xX92xX2cbxX3xXbxX1xX667xX3xX1xX16bxXbxX3xX7exX7fxXdxX3xXexXcbxX19xX3xX5xX65dxX3xX153xXd3xX31xX3xXexX59xX199xX3xX1xX99xX19xX3xX31xX6xX138xX125xX3xa557xX125xXf4xX125xX4axX0xX3bxXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

HLV Chatchai: Đi tìm một điểm tựa

HLV Chatchai: Đi tìm một điểm tựa
2009-04-05 11:11:23

Sự xuất hiện đến-đi-rồi lại đến của ông Chatchai như một bộ phim nhiều nút thắt rồi lại mở khiến người xem được nhiều phen "xôn xao". Khi hợp tác với ông Chatchai, bầu Đức đã...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết