Cập nhật: 21/07/2010 10:42 GMT+7
ca5exf911x12977x14967xd43cxf3b4x17eaaxf20axedf2xX7xd07dx15766x133a3x12290x129e6x10274xX5x161c0xXax13eb8xXaxf534xX1x1649bxX6xX3x12298xX1x17175xX19xXaxX3xe016x14ac0xX5xX6xX19x13d5fxd9f2xX3x113c0xX5xX25xX25xd4faxX3xX2bx141d2xX6xX3xX19xX1x11228xX3x1024bxX3xXexX20xXdxf575xX2exX3xddd3x16281xX19x12d51xX3xXex18007xX19xX40xX3xX19xX40x12790x181b6xXdxX3x147e6x170d1xX2exX0x1273exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx136ffxX10xX6xX24xXaxX12x1641dxXcx1563fxX1fxe497xX3x128faxX3x13a22xX19xX1xX3xX4xX1xX33xX19xX40xX3x17bbcxX4xX49xcf02xXbxX3xX3dxXdx1771cxX19x16705xX3xX1xX33xXdxX3xX1xX49xX7bxX4x13c4exX3xX40xX6xX6cxX5x12f54xX19xX40xX3xX1fxX20xX5xX6xX19xX24xX25xX3xX27xX5xX25xX25xX2bxX3x13b64x17360xX3xX2bxX2exX6xX3xX2bx13e84xXexX3xX4xX92xX19xX3xX1xXacxX3xXexX20xf520xX3xX40xXdx14360xX3xX35xX3xXexX20xXdxX3axX2exX3xX3dxX3exX19xX40xX3xX6exX19xX1xX3x10a73xX3x12c00xX2exf3d2xX19xX3xdbcex121dbxX19xX3xXa4xX80xX3xXexX43xX19xX40xX3xX4xXd7xX3xX19xX40xX49xX4axXdxX3xX4dxX4exX2exX3xf0c4xXdxX19xX1xX3xXa4x16066xXbxX8cxX3xXexX1xXdxX4exX19xX3xXexX1x13ba1xX19xX3xX4x158aaxX6xX3x110faxXdxX4xXexX25xX20xXdxX6xee3exX7xX3xfed3xX10xX4xX20xX10xXexX3x16e5bxXdxX20xX6xX19xX24xX6xX3x10b84xX10xX20xX20x129c2xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27xX25xX24xX4dxXaxX12xX0xXdxX2bxX40xX3xX7xXexX4dxX5xX10xX9xXaxX3dxX25xX20xX24xX10xX20xX6cxX20xXdxX40xX1xXexd404xX3x1542fxeda9xX157x106acxX159xX159xX159xX3xX159xXbxXefxX3xX7xX25xX5xXdxX24x159e4xX3xX3dxX25xX20xX24xX10xX20xX6cxXexX25xXbxX154xX3xX156xX157xX157xX159xX159xX159xX159xX3xX159xXbxXefxX3xX7xX25xX5xXdxX24xX167xX3xX3dxX25xX20xX24xX10xX20xX6cxX5xX10xX157xXexX154xX3xX156xX157xX157xX159xX159xX159xX159xX3xX159xXbxXefxX3xX7xX25xX5xXdxX24xX167xX3x125bdxXdxX24xXexX1xX154xX3x17d5bx102d4x15ce9xXbxXefxX167xX3xX3dxX25xX20xX24xX10xX20xX6cxX3dxX25xXexXexX25xX2bxX154xX3xX156xX157xX157xX159xX159xX159xX159xX3xX159xXbxXefxX3xX7xX25xX5xXdxX24xX167xX3xX1xX10xXdxX40xX1xXexX154xX3xX35x1740fxX35xXbxXefxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xXdxX2bxX6xX40xX10xXdxX24xX9xXaxX2xX1e1xX35xX35xX159xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX154xX51xX51xX1a8xX1a8xX1a8xX126xXexXdxX10xX19xXbxX1xX25xX19xX40xX126x11a3axX19xX51x13c1cxX2bxX6xX40xX10xX60xX6xX19xX24xX5xX10xX20xX126xX6xX7xX1xXefxe56fxXcxX1xX2exX2bxX3dxX19xX6xXdxX5xX21bxe4dfxX9xX2xX1e1xX35xX35xX159x1760ex1474dxXdxX24xXexX1xX9xX1afxX1b0xX1b1xXaxX51xX12xX1fxX20xX5xX6xX19xX24xX25xX3xX27xX5xX25xX25xX2bxX3xX3dxX4exX19xX3xX7xXdxX4exX2exX3xX2bxX1bxX2exX3xX11axXdxX20xX6xX19xX24xX6xX3xX122xX10xX20xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27xX25xX24xX4dxXaxX12xcf30xX40xXd7xXdxX3xX7xX6xX25xX3xX4xX105xX6xX3xX78xX14xX1xX16xX6xX3xXexX80xX3xX19xX1xf03exX19xX40xX3xX4xX1xXdxf695xX4xX3xX19xX1xX1bxX19xX82xX3xX1fxX20xX5xX6xX19xX24xX25xX3xX27xX5xX25xX25xX2bxX3xX218xX33xX3xX7xXdxX4exX2exX3xX2bxX1bxX2exX3xX11axXdxX20xX6xX19xX24xX6xX3xX122xX10xX20xX20xX3xXa4xXa5xX3xXa4xced3xX19xX1xX3xX1xXd7xX19xX3xX1x14897xXdxX3xXexX1xXbcxX19xX40xX3xX7xXbcxX2exX3xX218x10d63xX6xX3x1148bxX2exX6xX8cxX3xd423xX2a5xXexX3xXexX1xX16xX4xX3xX2bx11633xXdxX3xXex12243xX19xX1xX3xX2f8x17521xX25xX3xX24xX33xXdxX3xX7xX2exX302xXexX3xX3dxX6xX3xX19xX92xX2bxX126xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27xX25xX24xX4dxXaxX12xX286xX40xX25xX33xXdxX3xX4xX1xXdxX2a5xX4xX3xX19xX1xX1bxX19xX3xXa4xX2d9xX19xX1xX3xX1xXd7xX19xX3xX3dxfc2dxX19xX40xX3xX2f8xXdxX2bxX3xX4xX49x17007xX19xX40xX8cxX3xX78xX4xX49xX7bxXbxX3xX3dxXdxX80xX19xX3xX14xX6xX20xXdxX3dxXdxX10xX82xX3xX1fxX20xX5xX6xX19xX24xX25xX3xX27xX5xX25xX25xX2bxX3xX4x11996xX19xX3xX2bxX2exX6xX3xXexX43xX19xX40xX3xX4xX1xX25xX3xX3dx1492cxX19xX3xX40xXbcxXdxX3xXefxXdxX19xX1xX3xXa4xXf5xXbxX3xX4xX105xX6xX3xX2bxX306xX19xX1xX3xX4xX92xX19xX3xX1xXacxX3xXexX20xXb8xX3xX40xXdxXbcxX3xX35xX3xXexX20xXdxX3axX2exX3xX3dxX3exX19xX40xX3xX6exX19xX1xX8cxX3xXcfxX3xXd1xX2exXd3xX19xX3xXd6xXd7xX19xX126xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27xX25xX24xX4dxXaxX12xXcxX1xX10xX25xX3xX19xX1xXdxf7c1xX2exX3xX19xX40xX2exX2e2xX19xX3xXexXdxX19xX8cxX3xX1fxX20xX5xX6xX19xX24xX25xX3xX27xX5xX25xX25xX2bxX3xX2f8xX1xXd7xX19xX40xX3xX4xX1xe0b0xX3xX2bxX2exX302xX19xX3xX5xX33xX2bxX3xX11axXdxX20xX6xX19xX24xX6xX3xX218xX2exXdxX3xX218xebd8xX8cxX3xX4x143ecxX3xX4xX1x13d0exX3xXa4xXdxX3xX5xX391xXdxX3xXexX1xX2ex1814bxX19xX3xXexXdxX3axX19xX3xX66xX218xX306xX3xX4xX92xX19xX3xX1xXacxX3xX40xX101xX19xX3xXexX20x17c07xX4xX3xXa4xX49xX4axX19xX40xX3xX122xXdxX19xX40xX110xX7xX3x140b2xX25xX6xX24xX6axX3xX2bxX33xX3xX4xX380xX19xX3xX2bxX2exX302xX19xX3xX78xXcxX1xXdxX4exX19xX3xXexX1xX101xX19xX3xX108xXdxX4xXexX25xX20xXdxX6xX110xX7xX3xX113xX10xX4xX20xX10xXexX82xX3xXa4xX49xe0e8xX4xX3xX3dxX3exX25xX3xX218xX3axX3xX6xX19xX3xXexX25xX33xX19xX3xX66xX6xX19xX3xX19xXdxX19xX1xX3xX19xX358xXdxX3xXa4xXd3xX4dxX3xX20x11b19xXexX3xXa4xX3exX2bxX3xX3dxX3exX25xX6axX126xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27xX25xX24xX4dxXaxX12xX113xXdxX4exX2exX3xX2bxX1bxX2exX3xXefxXdxX19xX1xX3xXa4xXf5xXbxX3xX11axXdxX20xX6xX19xX24xX6xX3xX122xX10xX20xX20xX3xX20xX4c3xXexX3xX218xX2exXdxX3xX2bxX2f0xX19xX40xX3xX218xX33xX3xX4xX3exX2bxX3xXa4xXacxX19xX40xX3xX2f8xX1xXdxX3xX19xX1xX443xX19xX3xXa4xX49xX49fxX4xX3xX2bxX433xX19xX3xX2f3xX2exX33xX3xX19xX33xX4dxX3xXexX2f0xX3xX3dxX391xX19xX3xXexX20xX6xXdxX126xX3xX14xXd7xX3xX4xX380xX19xX3xX2f8xX1xX25xX10xX3xX218xX7bxXdxX3xX3dxX391xX19xX3xX3dx13c54xX3xX5xX33xX3xX20xX4c3xXexX3xX3dxX4c3xXexX3xX19xX40xX4axX3xXexX20xX49xX7bxX4xX3xX7xca6dxX3xX1xX33xX25xX3xXbxX1xX433xX19xX40xX3xX218xX33xX3xX2f3xX2exX6xX19xX3xXexXd3xX2bxX3xX4xX105xX6xX3xX1fxX20xX5xX6xX19xX24xX25xX3xX27xX5xX25xX25xX2bxX126xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27xX25xX24xX4dxXaxX12xX14xX43xXbxX3xXa4xXd7xXdxX3xX78xXexX20xX6xXdxX3xXexX33xXdxX3xX40xXbcxXdxX3xX7xdaa4xX4xX82xX3xX19xX33xX4dxX3xX1xXdxX3axX19xX3xXa4xX6xX19xX40xX3xX5xX33xX3xXexXd3xX2bxX3xXa4xXdxX80xX2bxX3xX4xX105xX6xX3xX5xX33xX19xX40xX3xX40xXdxX3exXdxX3xXexX20xX2d9xX3xX2f3xX2exX302xX4xX3xXexX2a5xX126xX3xX14xX1xX33xX19xX40xX3xX5xX33xX3xX1fxX20xX5xX6xX19xX24xX25xX3xX27xX5xX25xX25xX2bxX8cxX3xX35xX35xX3xXexX2ex12c7bxXdxX8cxX3xX19xX40xXd7xXdxX3xX7xX6xX25xX3xXa4xXdxX3axX19xX3xX3exX19xX1xX3xX19xX61cxXdxX3xXexXdxX2a5xX19xX40xX3xX218xX7bxXdxX3xX1xX6xXdxX3xX7xXdxX4exX2exX3xXbxX1x16392xX2bxX3xXa4xX80xX3xXa4xX4axXdxX3xX78xX14xX1xX16xX6xX3xXexX2a5xX3xX19xX1xX29exX19xX40xX3xX4xX1xXdxX2a5xX4xX3xX19xX1xX1bxX19xX82xX3xX218xX33xX3xX78xX14xX49xX7bxXbxX3xX3dxXdxX80xX19xX3xX14xX6xX20xXdxX3dxX10xX82xX126xX3xX286xX33xX19xX40xX3xX5xX33xX3xX7xXdxX4exX2exX3xX2bxX1bxX2exX3xX19xX61cxXdxX3xXexXdxX2a5xX19xX40xX3xXexX1xX2a5xX3xX40xXdxX7bxXdxX8cxX3xX19xX29exX3xX1xX25xX33xX19xX40xX3xXexX1xX302xX19xX40xX3xXexX20xXb8xX3xX7xX33xX19xX3xX4xX6xXexX1a8xX6xX5xX2f8xX3xXexX391xXdxX3x16aa0xX4xX8cxX3xX218xX33xX3xX5xX33xX3xX78xX4xX25xX19xX3xX4xX49xX19xX40xX82xX3xX4xX105xX6xX3xX19xX1xXa5xX19xX3xX1xXdxX3axX2exX3xXexX1xX4axXdxX3xXexX20xX6xX19xX40xX3xX24xX6xX19xX1xX3xXexXdxX2a5xX19xX40xX3xX108xXdxX4xXexX25xX20xXdxX6xX110xX7xX3xX113xX10xX20xX10xXexX126xX3xX68xX1xX391xX2bxX3xX60xX34exX19xX40xX3xXcxX1xX10xX25xX3xX113xX1xX25xX1a8xX3dxXdxd004xX0xX51xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hà Nội trong tranh thủy mặc Trương Hán Minh

Hà Nội trong tranh thủy mặc Trương Hán Minh
2010-07-21 10:40:24

(DNSGCT) - Trương Hán Minh là một tên tuổi không xa lạ với những người yêu thích tranh thủy mặc. Như đã hẹn ước với Hà Nội, trong khoảng một thập niên vừa qua, ông đã mấy lần...

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị tấn công ở Mỹ

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị tấn công ở Mỹ
2010-07-20 09:35:46

Tờ Vietland ở Mỹ đưa tin, khoảng 400 khán giả đã đến Santa Clara Convention Center ở California để xem chương trình ca nhạc của Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm và Dương Triệu Vũ. Khi...

Triển lãm “Nét cổ Thăng Long”

Triển lãm “Nét cổ Thăng Long”
2010-07-20 09:34:37

(TTO) - "Nét cổ Thăng Long" là triển lãm ảnh nằm trong các hoạt động chào mừng đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội đang diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM (97A Phó Ðức...

Đậm chất cổ tích trong Bay đến ước mơ 8

Đậm chất cổ tích trong Bay đến ước mơ 8
2010-07-20 09:34:20

(TTO) - Chương trình ca nhạc - thời trang Bay đến ước mơ 8 mang chủ đề "Cổ tích Lọ Lem", do báo Mực Tím tổ chức để gây quỹ học bổng Trần Văn Ơn sẽ diễn ra lúc 19g30 ngày 21 và...

Mourinho bàn về động cơ gia nhập Real Madrid

Mourinho bàn về động cơ gia nhập Real Madrid
2010-07-20 09:33:11

(VnExpress) - HLV nguời Bồ Đào Nha tỏ ra khao khát thành công với đội bóng mới, bất chấp bảng thành tích cá nhân đang trở nên chật chội vì gần 20 danh hiệu.

Pellegrini chưa hết cay cú Real

Pellegrini chưa hết cay cú Real
2010-07-20 09:30:43

(VnExpress) - HLV mất việc ở sân Bernabeu ví đội bóng cũ như một dàn nhạc giao hưởng lộn xộn, mất cân bằng trong mùa 2009-2010.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết