Cập nhật:  GMT+7
3d1bx9d49x3ed8xa6abxd214x8adaxdcddxce46xcc0cxX7x8cfbxdccfxec65xf665xd774x85ffxX5x8f67xXaxa374xafd4x738dx6d9bxX3xXexX1x6c2dxX3x8ff7x7e9fxX2x84f3xX3x74c7xXdx6387xXexX3xeea4xX6xb99dxX3xX5xf4edxX27xX3xXexfb5cxX3xXexX1xXdxX22x56c8xX0x73b4xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxeed2xX10xX6xf265xXaxX12xe897xXcxX25x98d8x5fbbxX3x6680xX3xX13xd30exX4xX3xX4xX14xX15xX3xXexX1xX19xX3xX1bxX1cxX2xX1exX3xX20xXdxX22xXexX3xX25xX6xX27xX3xX34xX1xe9a8xX3xX25x5380xX15xa9d5x4431xX34xX3xf6bbxX1x9b1bxX34xX72xX3xX45xbfffxX34xX72xX3xcb60xX15xX74xcb0dxX3x62fdxfdb2xX3xX20x4960xX34xX3xa8a5x99f2xX34xX86xX3xX25xX72xX15xX74xX75xX34xX3x5ca1xX15xX6xX34xX72xX3xX45xX15xX74xd8e3xX3xX4xaba7xX34xX72xX3xXexX1xX6xX27xX3xX72xXdxX6xX3x7fe5xX2axX3xX1xX6fx58c7xX34xX72xX3xb7b2xX34xX72xX3xX4xX1xX6fxX90xX34xX72xX3xXex7ef0x9322xX34xX1xX3xXaxX88xX75xX3xX1xe3abxXdxX3xX27xXa7xX6xX3xecbexX15xf0bbxX34xX3xXb4xXcaxX3xX4xXd3xX34xX72xX3x681cxX7fxX34xX72xX3xb455xef0bxX2xee3axXaxX3xX48xX7axX3xX13xX88xcc82xX3xX20xXcaxX3xX4xXd3xX34xX72xX3xXe7xX7fxX34xX72xX3xd3d9x3e60xXexX3xX1xac56xXbxX3xXb4x5a05xXdxX3xX4xX1xXa7xX6xX3xX45xX15xX74x7f08xX34xX3xXcxXc9xX6xX34xX72xX3xXex6378xX3xX4xX1xXbdxX4xX1cxX0xX36xXbxX12xX0xXexX6xa2b8xX5xX10xX3xX7xXexX74xX5xX10xX9xXaxX27xX6xXc9xX72xXdxX34xfccexXecxXbxXdaxX3xX6xX15xXexX7axXaxX12xX0xXexXc9xX12xX0xXexX48xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX7axX48xX74xXaxX12xX0xXdxX27xX72xX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexX1xX19xX3xX1bxX1cxX2xX1exX3xX20xXdxX22xXexX3xX25xX6xX27xX3xX5xX2axX27xX3xXexX2exX3xXexX1xXdxX22xX34xXaxX3xX7xXc9xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX143xX36xX36xXexX1xX10xXexX1xX6xX7axX1cxXexX1xX6xX34xX1xX34xXdxX10xX34xX1cxX4xX7axX27xX1cxXb4xX34xX36xX78xXdxX4xXexX15xXc9xX10xX7xXecxXedxX2xXefxXedxX2xX36xXcx4284xX88xX6xX27xX36xX1bxX1cxX2xX1exX36xX1bxX1caxXcxX15xX1caxXexX1xXdxX10xX34xX2xX1cxb885xXbxX72xXaxX36xX12xea6exXd3xXexX3xX7x8cacxX3xX4xX14xX15xX3xXexX1xX19xX3xX1bxX1cxX2xX1exX3xX20xXdxX22xXexX3xX25xX6xX27xX3xX7xad58xX3xX4xX1xX15xX34xX72xX3xXexX6xX74xX3xX5xX2axX27xX3xXexX2exX3xXexX1xXdxX22xX34xX3xX51xX3x90d0xX34xX1xX143xX3xfc4axX1x8e4axX3xX45xef49xX6xX0xX36xXbxX12xX0xX36xXexX48xX12xX0xX36xXexXc9xX12xX0xX36xXexX6xX132xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX7axX48xX74xXaxX12xX13xX1xX6fxX90xX34xX72xX3xXexXc9xXcaxX34xX1xX3xX7xX204xX3xXexX124xX3xX4xX1xXbdxX4xX3xX72xb887xXdxX3xdd76xXedxXedxX3xX132xX54xX34xX1xX3xXexd710xXexX3xX4xXa7xX34xX72xX3xXb4xX10fxXdxX3xXecxXedxXedxX3xXbxX1xX14xX34xX3xfceaxX15xX2axX3xXe7xbfd6xX3xXex5052xX34xX72xX3xX4xX1xX7axX3xX34xX72xX6fxb319xXdxX3xX72xXdxX2axX3xX34xX10xX7axX3xXe7xX90xX34xX86xX3xXexXc9xb38axX3xX10xX27xX3xX5xX6xX34xX72xX3xXexX1xX6xX34xX72xX3xX132xX54xX34xX3xXb4xX278xX3xX7xX1ebxX86xX3xX132xX54xX34xX3xX132xX54xX7axX3xX48x74f5xX7axX86xX3xXe7xX54xX34xX1xX3xX72xXdxX2axX74xX86xX3xX4xXa7xX34xX72xX3xXb4xX10fxXdxX3xX4xX54xX4xX3xX1xXd3xX3xX72xXdxX6xX3xXe7xXcaxX34xX1xX3xX34xX72xX1xdbe1xX7axX3xXexX2d6xXdxX3xX4xX54xX4xX3xXdax707bxX3xXb9xX3xX1xX15xX74xX22xX34xX3xX25xX1xX2axX3xXf7xX301xX86xX3xXcxX78xX1cxX45xX13xX1e6xX1cxX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX7axX48xX74xXaxX12xX13xX1xX6fxX90xX34xX72xX3xXexXc9xXcaxX34xX1xX3xX7xX204xX3xX48xXdxX75xX34xX3xXc9xX6xX3xXexXc9xX7axX34xX72xX3xX1xX6xXdxX3xX34xX72xX2axX74xX3xX2xc8a8xX3xXb4xX2axX3xX2xX1exX1cxX2xX3xXexX2d6xXdxX3xX4xX1xXa7xX6xX3xX45xX15xX74xX11axX34xX3xXcxXc9xX6xX34xX72xX3xX4bxX4xX1xXa7xX6xX3xX88xX54xX4fxX86xX3xX7xX1ebxX3xXefx6d9fxX26exX36xdbbaxX1exX86xX3xXe7xX6fxX2a0xX34xX72xX3xX45xX15xf6eaxX34xX1xX3xXcxb23fxX34xX3xX78xX1xX54xXexX86xX3xX224xX78xX1cx101b0xX86xX3xXcxXcxX3xX25xX1xX2axX3xXf7xX301xX86xX3xXcxX78xX1cxX3xX45xX13xX1e6xX1cxX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX7axX48xX74xXaxX12xXcxXc9xX6xX7axX3xXe7xX124xXdxX3xXb4xX10fxXdxX3xX4xX1xfe8exX34xX72xX3xXex4bc6xXdxX86xX3xX45xX7fxX34xX72xX3xX83xX15xX74xX3xX34xX26bxXdxX143xX3x555dxX13xX1xX3ebxX34xX72xX3xXexX3f0xXdxX3xXexX1xX3a5xX74xX3xX4xX1xX6fxX90xX34xX72xX3xXexXc9xXcaxX34xX1xX3xX34xX2axX74xX3xXc9xX3a5xXexX3xbf3cxX3xX34xX72xX1x6fd5xX6xX3xX34xX89xX34xX3xXe7xX30dxX3xXexX1xX6xX27xX3xX72xXdxX6xX3xXb4xX10fxXdxX3xX1xX74xX3xXb4x4f91xX34xX72xX3xX7xX204xX3xX72xX26bxXbxX3xX4xX1xX3ebxXexX3xX4xX3f0xX34xX72xX3xX7xXbdxX4xX3xX4xX19xX6xX3xX27xXcaxX34xX1xX3xXe7xX292xX3xX4xX26bxX3xXexX1xX292xX3xX72xXdxX3ebxXbxX3xX34xX1xd89dxX34xX72xX3xX34xX72xX6fxX2a0xXdxX3xX72xX295xXbxX3xX1xX7axX2axX34xX3xX4xX226xX34xX1xX3xX106xX1xX26bxX3xX106xX1xX8cxX34xX3xXe7xX26bxX34xX3xXcxX107xXexX3xX3a5xX27xX3xX4xX3ebxX34xX72x9001xX1cxX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX7axX48xX74xXaxX12xXcxX1xX10xX7axX3xX45xX7fxX34xX72xX3xX83xX15xX74xX86xX3xX34xX72xX2axX74xX3xX2xX3b1xX1cxX2xX86xX3xX4xX14xX15xX3xXexX1xX19xX3xXb9xX3xX45xX447xX4xX3xXb4xXdxX22xX34xX3xX45x4bc7x9583xX88xX3xX51xX3xX4efxXc9xX7xX10xX34xX6xX5xX3xX51xX3x100f2xX1e6xX4f0xX3xX7xX204xX3xX34xX72xX1xc0a8xX3xXcxX107xXexX86xX3xX34xX89xX34xX3xXexXc9xX6fxX10fxX4xX3xX106xX1xXdxX3xXb4xX11axX3xXe7xX26bxX34xX3xXcxX107xXexX3xX4xXa7xX34xX72xX3xXb4xX10fxXdxX3xX72xXdxX6xX3xXe7xXcaxX34xX1xX86xX3xX6xX34xX1xX3xX27xX15xX1ebxX34xX3xXexXc9xX6xX34xX1xX3xXexX1xX19xX3xXexX1xX2a0xXdxX3xX72xXdxX6xX34xX3xXe7xX292xX3xX4xX1xX15xX34xX72xX3xXexX6xX74xX3xXb4xX10fxXdxX3xX27xX447xXdxX3xX34xX72xX6fxX2a0xXdxX3xX5xX2axX27xX3xXexX2exX3xXexX1xXdxX22xX34xX1cxX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX7axX48xX74xXaxX12xX224xX1xX3f0xX34xX72xX3xX4xX1xX509xX3xXexX1xX6xX27xX3xX72xXdxX6xX86xX3xX4xX54xX4xX3xX4xX14xX15xX3xXexX1xX19xX3xX45xX7fxX34xX72xX3xX83xX15xX74xX86xX3xX20xX8cxX34xX3xX8fxX90xX34xX86xX3xX9bxX15xX6xX34xX72xX3xX45xX15xX74xX3xX4x6ea2xX34xX72xX3xXe7xX30dxX3xX5xX89xX34xX3xd1f5xX6xX4xX10xX132xX7axX7axX106xX3xX4xX54xX3xX34xX1xXdcxX34xX3xX4xX19xX6xX3xX27xXcaxX34xX1xX86xX3xX106xX89xX15xX3xX72xX447xXdxX3xX7x9e42xX3xX72xX26bxXbxX3xX7xXbdxX4xX3xX4xX19xX6xX3xX27xX447xXdxX3xX34xX72xX6fxX2a0xXdxX1cxX3xX9bxX15xX6xX34xX72xX3xX45xX15xX74xX0xX36xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Quả bóng vàng 2013: Liệu có bất ngờ?

Quả bóng vàng 2013: Liệu có bất ngờ?
2014-01-14 03:22:16

(TNO) - Cristiano Ronaldo, Lionel Messi và Franck Ribery là 3 cái tên trong danh sách rút gọn của cuộc bầu chọn danh hiệu Quả bóng vàng 2013 nhưng người chiến thắng chỉ có 1 mà thôi.

Trọng tài nương tay với bạo lực

Trọng tài nương tay với bạo lực
2014-01-13 10:33:21

(TNO) - Trọng tài chính Nguyễn Đức Vũ đã tỏ ra quá nương tay với nhiều pha va chạm, xô xát giữa cầu thủ 2 đội Hải Phòng và Thanh Hóa khiến trận đấu trên sân Lạch Tray kết thúc...

VFF định hướng ngắn hạn

VFF định hướng ngắn hạn
2014-01-13 10:33:06

(TNO) - VFF đã có bản kế hoạch cụ thể cho bóng đá nữ, futsal, U.19 nhưng với đội tuyển QG và Olympic thì vẫn chưa đụng đến.

Sassuolo nhấn chìm AC Milan

Sassuolo nhấn chìm AC Milan
2014-01-13 10:32:53

(TNO) - Ghi 4 bàn thắng vào lưới AC Milan, tiền đạo 19 tuổi Domenico Berardi đã đưa Sassuolo lội ngược dòng ngoạn mục sau khi bị dẫn trước hai bàn trong trận đấu tại vòng 19...

Mùa đông ấm áp của Olympique Marseille

Mùa đông ấm áp của Olympique Marseille
2014-01-13 10:32:26

(TNO) - Marseille chào năm mới đầy triển vọng khi quật ngã chủ nhà Evian với tỷ số 2-1, trong khi Lille dường như vẫn còn cóng chân sau kỳ nghỉ đông với thất bại sốc trước...

Tài năng violin Macedonia đến TP.HCM

Tài năng violin Macedonia đến TP.HCM
2014-01-13 08:57:12

(TNO) - Eva Bogoevska là nghệ sĩ violin - 14 tuổi, từng đoạt rất nhiều giải thưởng tại các cuộc thi tài năng trong nước và quốc tế, cùng Vuchidolova - 17 tuổi, cũng là nữ nghệ...

Chung kết Bài hát Việt 2013

Chung kết Bài hát Việt 2013
2014-01-13 08:56:56

(TNO) - Trải qua gần 7 tháng xem xét, đánh giá và tuyển chọn, Bài hát Việt 2013 sẽ bước vào đêm chung kết với sự tranh tài của 12 ca khúc.

Sách Việt ra thế giới

Sách Việt ra thế giới
2014-01-13 08:56:46

(TNO) - Đã có thêm nhiều sách Việt được dịch ra các thứ tiếng, lan tỏa tới độc giả nước ngoài nhờ nỗ lực của những người yêu sách trong và ngoài nước.

60 nghệ sĩ hội ngộ trong Hương Tết Việt

60 nghệ sĩ hội ngộ trong Hương Tết Việt
2014-01-13 08:56:25

(TNO) - Nhằm giúp khán giả hiểu hơn về phong tục đón tết và những nét văn hóa độc đáo trong ngày tết ở cả 3 miền đất nước, Công ty CP Tập đoàn truyền thông Thanh Niên phối hợp...

Đêm hội của trẻ em bất hạnh

Đêm hội của trẻ em bất hạnh
2014-01-12 11:50:04

(TNO) - Chương trình nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho các em có hoàn cảnh đặc biệt từ các mái ấm, nhà mở, hội người mù, sinh viên xa nhà… (do Báo Công an TP.HCM, Đài truyền hình...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết