Cập nhật:  GMT+7
73eexb66cx8d6fx7621xbe58xd6b3x846axbf9axb7a4xX7xc279xf490xaf99xab79xb396xc0aexX5xb493xXaxd38bxa35fxf20cxdac2xX3xXcxd1bdxX10xe99dxX3xa171x8e7dxXdxX3xXexX14xXexX3xbeaex8905xX15xX3xX1xe955xX6xX0xde87xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf4b6xX10xX6x7452xXaxX12xb254xXcxXcx8851x7417xX3xbc63xX3x7633xX1xXdxddfaxX1dxX3xX15x7d5exfa53x8b7exX3xX2x7824xX47xX55xe086xX3xXexdcd9xXdxX3x785dxX1xX1dx78e6xX15xX3xX24xXdxc023xX15xX3x9860xX1xX51xX3xdab6x8988x9c85xX3xXexX51xX15xX50xX3xXex89aexX15xX1xX3xX13xX14xX15xX3xXcxX18xX10xX3x74ffx93f0xX3xX3exXdx87a8xX15xX3xX18xX6xX3xX5xX88xX3xX5exX1xX6xXdxX3x8c73xX5bxX4xX3xX1x90c5xXdxX3xfbcdxX1dx9cf8xX15xX3xX49xX6xX15xX1xX3xf2b0xb9bcxX15xX47xX15xX25xX96xX3xX55xd57fxX2xXb1xX58xX3xX50x95c4xX96xX3xX1xX9bxXdxX3xX1xX6fxX6xX3xX9exX1dxXa0xX15xX3xX24xX51xX3xX1xX9bxXdxX3xX6dxfc56xX6fxX3xX9exX1dxXa0xX15xab53xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6fxX3exX52xXaxX12xX3bxX9bxXdxX3xX1xX6fxX6xX3xX9exX1dxXa0xX15xX3xX4xX29xX3xXexX18xX66xX15xX3xX55xXb1xXb1xX3xX1xX6fxX6xX3xX5exXdxc1e0xX15xX50xX3xX83xaabfxXbxX3xX4xXcfxX4xX3xX5xX6fxX5bxXdxXd6xX3xX3bxX9bxXdxX3xX6dxXcfxX6fxX3xX9exX1dxXa0xX15xX3xX50xXb7xX96xX3xee9exXb1xXb1xX3xX83xXa9xX1dxX3xX6dxXcfxX6fxX58xX3xXexX5bxXbxX3xX4xX1x74dbxX3xX9exX1dxXa0xX15xX3xX24xX51xX3xX2xX55xXb1xX3xX6exX15xX1xX3xXexX1xX51xX15xX1xX3xXexce1axX1dxX3xX5exXdxX15xX1xX3xXexX14xX3xX47xX3xbbadxX84xX3xX1xX9bxXdxX3xX5exX1xc9d4xXbxX3xX96xcdf6xXdxX3xX96xXdxX4cxX15xX3xX83xdbdcxXexX3xX15xb2dbxb1e8xX4xX3xX50x7eb9xXdxX3xX83xX14xX15xX3xXexX18xX181xX15xX50xX3xX6dxX51xXdxX58xX3xXexX18xXdxX10bxX15xX3xX5xX84xX96xX3xXbxX1x92d3xX4xX3xX24xX1a4xX3xX15xX50xX181xd40cxXdxX3xX167xabf0xX3xX3ex7dc4xX6xX3xXexX18xX6fxX15xX50xX3xX3ex84abxXbxX3xXexX14xXexXd6xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6fxX3exX52xXaxX12xX49xb022xX15xX50xX3xX15xX50xX51xX52xX58xX3xX186xX3xX4xX1xX141xX15xX3xX1xX1dxX52x90b3xX15xX58xX3xXexX1xX51xX15xX1xX3xXbxX1x8bb8xX3xX4xed2fxX6xX3xXexX77xX15xX1xX3xX4xfadcxX15xX50xX3xX5exX1xX6xXdxX3xX96xX5bxX4xX3xX1xX9bxXdxX3xX9exX1dxXa0xX15xX3xX49xX6xX15xX1xX3xXa8xXa9xX15xX3xX50xXb7xX96xX3xX1xX6fxX6xX3xX24xX51xX3xX6dxXcfxX6fxX3xX167xX1dxXa0xX15xX3xXbxX1xX1a4xX4xX3xX24xX1a4xX3xX15xX50xX181xX1adxXdxX3xX3exXa0xX15xX3xX186xX3xX24xX1dbxX15xX50xX3xX7xXa0xX1dxX58xX3xX167xX6xXd6xX3x931cxX181xX6xX3xX24xX25xX15xX3xX1xX29xX6xX3xXcxX14xXexX3xX24xX51xX6fxX3xX1xX9bxXdxX3xX9exX1dxXa0xX15xX3xX5xX51xX3xX4xX1xX1fexX3xXexX18xX181x97b1xX15xX50xX3xX4xX1fexX6xX3xX5xX84xX15xX1xX3xX83xX5bxX6fxX3xXexX77xX15xX1xX3xXexX18xX6fxX15xX50xX3xX4xX1xX25xX96xX3xX5xX6fxX3xX83xX1adxXdxX3xX7xX1fbxX15xX50xX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1xXa9xX15xX3xX4xX1xX6fxX3xX15xX50xX181xX1adxXdxX3xX3exXa0xX15xX3xXexX18xX6fxX15xX50xX3xX3exX1bexXbxX3xX9exX1dxXa0xX15xX3xX24xX4cxXd6xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6fxX3exX52xXaxX12xX0xXexX6xX6dxX5xX10xX3xX7xXexX52xX5xX10xX9xXaxX96xX6xX18xX50xXdxX15xX1axX55xXbxX167xX3xX6xX1dxXexX6fxXaxX12xX0xXexX18xX12xX0xXexX3exX12xX0xXdxX96xX50xX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX1xX7xXbxX6xX4xX10xX9xXaxXb1xXaxX3xX6dxX6fxX18xX3exX10xX18xX9xXaxX2xXaxX3xX1xX52xXbxX10xX18xX5xXdxX15xX5exX9xXaxXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1axX2cxX2cxfbecxX351xX351xXd6xXexX1dxX6fxXdxXexX18xX10xXd6xX4xX6fxX96xXd6xX24xX15xX2cxXcxXdxX6xX15xX52xX6fxX15xX2cxb275xX96xX6xX50xX10xX1cxXdxX10xX351xXd6xX6xX7xXbxX167x823bxXcxX1xX1dxX96xX6dxX15xX6xXdxX5xX36cxXa8xX9xd07dx7b2ex8c3exX55xfaabxX38bxXaxX2cxX12xX0xX2cxXexX3exX12xX0xX2cxXexX18xX12xX0xXexX18xX12xX0xXexX3exX12xX69xX50xX181xX1adxXdxX3xX3exXa0xX15xX3xX24xX1dxXdxX3xX15xX50xX170xX96xX3xX1xX6fxX6xX3xX9exX1dxXa0xX15xX0xX2cxXexX3exX12xX0xX2cxXexX18xX12xX0xX2cxXexX6xX6dxX5xX10xX12xX0xXexX6xX6dxX5xX10xX3xX7xXexX52xX5xX10xX9xXaxX96xX6xX18xX50xXdxX15xX1axX55xXbxX167xX3xX6xX1dxXexX6fxXaxX12xX0xXexX18xX12xX0xXexX3exX12xX0xXdxX96xX50xX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX1xX7xXbxX6xX4xX10xX9xXaxXb1xXaxX3xX6dxX6fxX18xX3exX10xX18xX9xXaxX2xXaxX3xX1xX52xXbxX10xX18xX5xXdxX15xX5exX9xXaxXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1axX2cxX2cxX351xX351xX351xXd6xXexX1dxX6fxXdxXexX18xX10xXd6xX4xX6fxX96xXd6xX24xX15xX2cxXcxXdxX6xX15xX52xX6fxX15xX2cxX36cxX96xX6xX50xX10xX1cxXdxX10xX351xXd6xX6xX7xXbxX167xX37axXcxX1xX1dxX96xX6dxX15xX6xXdxX5xX36cxXa8xX9xX387xX388xX389xX55xX38bxX389xXaxX2cxX12xX0xX2cxXexX3exX12xX0xX2cxXexX18xX12xX0xXexX18xX12xX0xXexX3exX12xX3bxX9bxXdxX3xX13xXcfxX6fxX3xX9exX1dxXa0xX15xX3xX186xX3xXexX77xX15xX1xX3xX4xX29xX3xX12exXb1xXb1xX3xX83xXa9xX1dxX3xX6dxXcfxX6fxX58xX3xXexX5bxXbxX3xX4xX1xX141xX3xX9exX1dxXa0xX15xX0xX2cxXexX3exX12xX0xX2cxXexX18xX12xX0xX2cxXexX6xX6dxX5xX10xX12xX0xXbxX12xX3bxX61xX1bexX3xX9exX1dxXa0xX15xX3xX49xX6xX15xX1xX3xXa8xXa9xX15xX47xX15xX25xX96xX3xX55xXb1xX2xXb1xX3xX186xX3xX13xX14xX15xX3xXcxX18xX10xX3xX7xd4edxX3xXbxX1xX1a4xX4xX3xX24xX1a4xX3xX15xX50xX181xX1adxXdxX3xX3exXa0xX15xX3xXexX1b4xX3xX15xX50xX51xX52xX3xX2xX55xX3xX83xX14xX15xX3xX2xX389xX47xX55xX3xX41xXexX1b4xX3xX55xX388xX3xX83xX14xX15xX3xX96xX1dbxX15xX50xX3xc675xX3xXcxX14xXexX45xXd6xX0xX2cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6fxX3exX52xXaxX12xaf75xXd6xXcxXd6xX69xX3bxea26xX0xX2cxXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Ngày xuân nghe quân nhạc

Ngày xuân nghe quân nhạc
2010-02-12 11:12:41

(TTO) - Ba ngày qua, dàn quân nhạc của Trường đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội – cơ sở 2 (TP.HCM) đã biểu diễn phục vụ khách tham quan Hội Hoa Xuân Canh Dần 2010 và tại Công...

Nghẹt thở ngắm hoa

Nghẹt thở ngắm hoa
2010-02-12 11:12:30

(TTO) - Sau lễ khai mạc lúc 19g tối 11-2 (28 tết), đường hoa Nguyễn Huệ trở nên nghẹt thở với hàng ngàn du khách ào ạt tràn vào ngắm hoa.

Mai vàng Nam Bộ khoe sắc chốn Hà thành

Mai vàng Nam Bộ khoe sắc chốn Hà thành
2010-02-12 11:12:13

(TPO) - Giáp Tết, dọc các đường phố như Hoàng Quốc Việt, Lê Văn Lương, đường Láng (Hà Nội) … luôn ăm ắp những chậu mai vàng từ miền Nam chuyển về.

Lộc vừng ven hồ Gươm trổ lá vàng đón xuân

Lộc vừng ven hồ Gươm trổ lá vàng đón xuân
2010-02-12 11:12:02

(VnExpress) - Sáng 11-2 cây lộc vừng bên hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) bỗng trổ hàng loạt lá vàng rực. Người dân qua đường thích thú, còn giới trẻ đổ xô tới tạo dáng chụp ảnh ngày áp Tết.

Vượt qua Liverpool, Arsenal thắp lửa hy vọng

Vượt qua Liverpool, Arsenal thắp lửa hy vọng
2010-02-12 05:40:23

(TPO) - Lần thứ hai ở mùa giải này, Arsenal khuất phục kình địch Liverpool bằng một chiến thắng sít sao, dù họ không hề tạo ra sự khác biệt rõ rệt trước đội khách.

Chelsea gục ngã, M.U chia điểm với Aston Villa

Chelsea gục ngã, M.U chia điểm với Aston Villa
2010-02-12 05:40:07

(TPO) - Saha – người cũ của Manchester United, đã giúp Quỷ đỏ phả hơi thở nóng bỏng vào gáy Chelsea khi ghi cả hai bàn vào lưới Petr Cech và buộc The Blues phải ngậm trái đắng...

Olympic mùa đông sẵn sàng khai mạc

Olympic mùa đông sẵn sàng khai mạc
2010-02-12 05:39:54

(VnExpress) - Tuyết đã phủ trắng xóa vùng núi Cypress và các VĐV chỉ còn chờ đến ngày tranh tài (13/2). Cách đây khoảng một tuần thời tiết ấm bất thường ở Vancouver (Canada)...

HLV Ancelotti cho Terry nghỉ phép

HLV Ancelotti cho Terry nghỉ phép
2010-02-12 05:39:35

(VnExpress) - Trung vệ đội trưởng của Chelsea là một phần nguyên nhân dẫn đến thất bại gây sốc 1-2 trước Everton tối 10-2.

11 cầu thủ hay nhất ở vòng 21 La Liga

11 cầu thủ hay nhất ở vòng 21 La Liga
2010-02-12 05:39:14

(VnExpress) - Trung vệ Gaby Milito của Barca đánh dấu sự trở lại bằng lần xuất hiện đầu tiên trong đội hình tiêu biểu sau gần hai mùa bóng.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết