Cập nhật: 11/03/2010 03:14 GMT+7
362dx55cdx59c3x9e98x9c3ax9cc7x90fdx727fx6d8bxX7xb9cax4c1ax3704x83bcxb64cxa9f4xX5xb908xXax3a4dx4744xX10xX4x7581xX1xX6x6bfaxX3x6c1ex42c6x87dbxX4xX3xX4xX1x98eexb06cxX3xX1bx6785x84d6xX3xX4xb27cx8210xX27x765dxX3xX27xX1xXdxbb8bxXexX3x56ccxX3x5526xX6xX27xX4xX1xX10xX7xXexX10x5357xX0xafb9xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa8a1xX10xX6x4f0fxXaxX12xa622x7575xX27x4aaex85bbxXbxX40xX10xX7xX7x6fd5xX3x54f1xX3xX51xXdxX32xX27xX3xX16xX1xX23x72e6xX4xX3xX6dxX23xX3xX37xXdxX5xX6xX27xX3x685exX22xX3xX7x6ec9xX3xX4xX1x81a2xX27xX2dxX3xX5x5800xXdxX3xX37xb925xX3xXexX81xXdxX3xX2x52d3xX63x4c91xX3xX35xX3xX5xX1cxX1dxXexX3xX79x411fxX3xX79x433fxX27xX2dxX3xX2xX42x642axX3x7018xX1xX6xX19xXbxXdxX23xX27xX7xX3x7178xX10xX6xX2dxX2axX10x96f0xX3xX27xX1xX1cxX27xX2dxX3xXexXdxX9dxX27xX3xX79xX32xX3xX27xX2dx8b5bxXdxX3xX7xX6xX23xX3xX27xX2dxX1cx8623xXdxX3x9534xX27xX1xX3xX79x8b85xX27xX3xX1bxX1cxX1dxX4xX3xX4xX1xX22xX23xX3xX1bxX26xX27xX3xX27xX1xX1cxX3xX19xb202xXexX3xX27xX2dxX1cxXd4xXdxX3xX1x6347xX27xX2dxX3xX16xX1xXdxX3xXexX40xX35xX3xX5xX86xXdxX3xX37xX6xX27xX4xX1xX10xX7xXexX10xX40x746axX0xX42xXbxX12xX0xXexX6x6f70xX5xX10xX3xX7xXex71bexX5xX10xX9xXaxX19xX6xX40xX2dxXdxX27x4bd9x640exXbxX5bxX3xX6xX2axXexX23xXaxX12xX0xXexX40xX12xX0xXexX54xX12xX0xXdxX19xX2dxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX9xXaxX130x9f6axX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3x97b9xXdxX54xXexX1xX9xXax5becxX93xX162xXaxX3xX11exX23xX40xX54xX10xX40xX9xXaxX2xXaxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12fxX42xX42xX15bxX15bxX15bxX116xX79xX27xX10xX5bxXbxX40xX10xX7xX7xX116xX27xX10xXexX42x8541xXdxX5xX10xX7xX42x4f19xX2axX11ex5984xX10xX4xXexX42xX93xX13xX42xXd7xX2xX42x9698xXa6xX42xX93xX1a4xX42xX2xX2xX116xX199xXbxX2dxXaxX42xX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xX42xXexX40xX12xX0xXexX40xX12xX0xXexX54xX12xXa8xX26xX3xX40x4afdxXexX3xX27xX1xXdxX9dxX2axX3xXa8x3ed8xX58xX3xX40xX6xX3xX7x985axX27xX3xX11exX6xX124xX3xX35xX3xX37xX6xX27xX4xX1xX10xX7xXexX10xX40xX3xX1bxX26xX27xX3x63bbxX6xX79xXdxX54xX3xX13xX10xX4xX16xX1xX6xX19xX3xXexX81xXdxX3x6d0dxX2axX6xX116xX0xX42xXexX54xX12xX0xX42xXexX40xX12xX0xXexX40xX12xX0xXexX54xX12xX0xXdxX19xX2dxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX9xXaxX130xX1a4xX91xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX15bxXdxX54xXexX1xX9xXaxX162xX93xX162xXaxX3xX11exX23xX40xX54xX10xX40xX9xXaxX2xXaxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12fxX42xX42xX15bxX15bxX15bxX116xX79xX27xX10xX5bxXbxX40xX10xX7xX7xX116xX27xX10xXexX42xX190xXdxX5xX10xX7xX42xX196xX2axX11exX199xX10xX4xXexX42xX93xX13xX42xXd7xX2xX42xX1a4xXa6xX42xX93xX1a4xX42xX2xX116xX199xXbxX2dxXaxX42xX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xX42xXexX40xX12xX0xXexX40xX12xX0xXexX54xX12xX196xX6xX2axX3xX150xX3xX27x457axX19xX3xX5bxX6xX3xX4xX6dxX4xX1xXb8xX3xX1bxX1daxX124xX3xX5xX22xX3xX5x96e2xX27xX3xX1bxX2b7xX2axX3xXexXdx8a7cxX27xX3xX13xX10xX4xX16xX1xX6xX19xX3xXexX40xX35xX3xX5xX86xXdxX3xX37xX6xX27xX4xX1xX10xX7xXexX10xX40xX3xXexX40xX23xX27xX2dxX3xX79xX6xXdxX3xXexX40xXa0xX3xX4xX2b7xX2axX3xXexX1x5ccaxX116xX0xX42xXexX54xX12xX0xX42xXexX40xX12xX0xXexX40xX12xX0xXexX54xX12xX0xXdxX19xX2dxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX9xXaxX130xX1a4xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX15bxXdxX54xXexX1xX9xXaxX162xX93xX162xXaxX3xX11exX23xX40xX54xX10xX40xX9xXaxX2xXaxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12fxX42xX42xX15bxX15bxX15bxX116xX79xX27xX10xX5bxXbxX40xX10xX7xX7xX116xX27xX10xXexX42xX190xXdxX5xX10xX7xX42xX196xX2axX11exX199xX10xX4xXexX42xX93xX13xX42xXd7xX2xX42xX1a4xXa6xX42xX93xX1a4xX42xX130xX116xX199xXbxX2dxXaxX42xX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xX42xXexX40xX12xX0xXexX40xX12xX0xXexX54xX12x7f31xXdx5ccdxXdxX3xXexX40xX2axX124xX9dxX27xX3xXexX1xXcaxX27xX2dxX3xX4x5ae1xX27xX2dxX3xX16xX1xXcaxX27xX2dxX3xX11ex7f21xX3xX5x55c0xX3xX7x407bxX3xX16xXdxX32xX27xX116xX0xX42xXexX54xX12xX0xX42xXexX40xX12xX0xXexX40xX12xX0xXexX54xX12xX0xXdxX19xX2dxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX9xXaxX130xX150xX1a4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX15bxXdxX54xXexX1xX9xXaxX162xX93xX162xXaxX3xX11exX23xX40xX54xX10xX40xX9xXaxX2xXaxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12fxX42xX42xX15bxX15bxX15bxX116xX79xX27xX10xX5bxXbxX40xX10xX7xX7xX116xX27xX10xXexX42xX190xXdxX5xX10xX7xX42xX196xX2axX11exX199xX10xX4xXexX42xX93xX13xX42xXd7xX2xX42xX1a4xXa6xX42xX93xX1a4xX42xX162xX116xX199xXbxX2dxXaxX42xX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xX42xXexX40xX12xX0xXexX40xX12xX0xXexX54xX12xX0xXdxX19xX2dxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX9xXaxX93xX150x5c35xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX15bxXdxX54xXexX1xX9xXaxX130xX150xX91xXaxX3xX11exX23xX40xX54xX10xX40xX9xXaxX2xXaxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12fxX42xX42xX15bxX15bxX15bxX116xX79xX27xX10xX5bxXbxX40xX10xX7xX7xX116xX27xX10xXexX42xX190xXdxX5xX10xX7xX42xX196xX2axX11exX199xX10xX4xXexX42xX93xX13xX42xXd7xX2xX42xX1a4xXa6xX42xX93xX1a4xX42x4ae4xX116xX199xXbxX2dxXaxX42xX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xX42xXexX40xX12xX0xXexX40xX12xX0xXexX54xX12x3bafxX1c9xXexX3xX27xX1xXdxX9dxX2axX3xX27xX2dxX1cxXd4xXdxX3xX19xX2axX81xX27xX3xX4xX26xX3xX4xX1x6e03xX3xX16x63c4xX116xX116xX116xX0xX42xXexX54xX12xX0xX42xXexX40xX12xX0xXexX40xX12xX0xXexX54xX12xX0xXdxX19xX2dxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX9xXaxX130xX1a4xX456xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX15bxXdxX54xXexX1xX9xXaxX162xX93xX162xXaxX3xX11exX23xX40xX54xX10xX40xX9xXaxX2xXaxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12fxX42xX42xX15bxX15bxX15bxX116xX79xX27xX10xX5bxXbxX40xX10xX7xX7xX116xX27xX10xXexX42xX190xXdxX5xX10xX7xX42xX196xX2axX11exX199xX10xX4xXexX42xX93xX13xX42xXd7xX2xX42xX1a4xXa6xX42xX93xX1a4xX42xX456xX116xX199xXbxX2dxXaxX42xX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xX42xXexX40xX12xX0xXexX40xX12xX0xXexX54xX12xX116xX116xX116xX3xX1xX23x77c9xX4xX3xX19xXf2xXexX3xX1xbbb6xX27xX1xX3x6efdxX27xX1xX3xX54xXfcxX3xX27xX1xX3a6xX3xX4xX2f2xX6xX3xXexX1xX2b7xX27xX3xXexX1cxX1dxX27xX2dxX116xX0xX42xXexX54xX12xX0xX42xXexX40xX12xX0xXexX40xX12xX0xXexX54xX12xX0xXdxX19xX2dxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX9xXaxX93xX456xX93xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX15bxXdxX54xXexX1xX9xXaxX130xXa6xX91xXaxX3xX11exX23xX40xX54xX10xX40xX9xXaxX2xXaxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12fxX42xX42xX15bxX15bxX15bxX116xX79xX27xX10xX5bxXbxX40xX10xX7xX7xX116xX27xX10xXexX42xX190xXdxX5xX10xX7xX42xX196xX2axX11exX199xX10xX4xXexX42xX93xX13xX42xXd7xX2xX42xX1a4xXa6xX42xX93xX1a4xX42xXa6xX116xX199xXbxX2dxXaxX42xX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xX42xXexX40xX12xX0xXexX40xX12xX0xXexX54xX12xX13xX10xX4xX16xX1xX6xX19xX3xXex923bxX27xX2dxX3xX2dx4f31xX27xX3xX11exX26xX3xX79xX22xX3xXexX1xX22xX27xX1xX3xX54xX6xX27xX1xX3xX4xXfcxX27xX2dxX3xX37xX8axX3xX4xX1xX23xX3xX1bx7167xX27xX3xXexX40xX1cxX38axX4xX3xX16xX1xXdxX3xX11ex4383xX3xX11exX6dxX27xX3xX4xX1xX23xX3xX4c9xX10xX6xX5xX3xX37xX6xX54xX40xXdxX54xX3xX27xX2a3xX19xX3xX130xX91xX91xX93xX116xX0xX42xXexX54xX12xX0xX42xXexX40xX12xX0xXexX40xX12xX0xXexX54xX12xX0xXdxX19xX2dxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX9xXaxX93xX91xX91xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX15bxXdxX54xXexX1xX9xXaxX162xX93xX162xXaxX3xX11exX23xX40xX54xX10xX40xX9xXaxX2xXaxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12fxX42xX42xX15bxX15bxX15bxX116xX79xX27xX10xX5bxXbxX40xX10xX7xX7xX116xX27xX10xXexX42xX190xXdxX5xX10xX7xX42xX196xX2axX11exX199xX10xX4xXexX42xX93xX13xX42xXd7xX2xX42xX1a4xXa6xX42xX93xX1a4xX42xX150xX116xX199xXbxX2dxXaxX42xX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xX42xXexX40xX12xX0xXexX40xX12xX0xXexX54xX12xX13xX10xX4xX16xX1xX6xX19xX3xX11exX1cxX38axX4xX3xX40xX6xX3xX7xX1daxX27xX3xa2bdxX5xX54xX3xXcxX40xX6xa5a6xX749xX23xX40xX54xXb8xX3xX27x791cxXdxX3xX6xX27xX1xX3xX1bx8fd2xX3xX4xX26xX3xX204xX2axX6dxX3xX27xX1xXdxX9dxX2axX3xX16x5d11xX3xX27xXdxX32xX19xX3xXexX40xX23xX27xX2dxX3xX4xX2axXf2xX4xX3xX1bxXd4xXdxX3xX4xX2b7xX2axX3xXexX1xX2f2xX116xX0xX42xXexX54xX12xX0xX42xXexX40xX12xX0xXexX40xX12xX0xXexX54xX12xX0xXdxX19xX2dxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX9xXaxX130xXa6xX1a4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX15bxXdxX54xXexX1xX9xXaxX162xX93xX162xXaxX3xX11exX23xX40xX54xX10xX40xX9xXaxX2xXaxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12fxX42xX42xX15bxX15bxX15bxX116xX79xX27xX10xX5bxXbxX40xX10xX7xX7xX116xX27xX10xXexX42xX190xXdxX5xX10xX7xX42xX196xX2axX11exX199xX10xX4xXexX42xX93xX13xX42xXd7xX2xX42xX1a4xXa6xX42xX93xX1a4xX42xX93xX116xX199xXbxX2dxXaxX42xX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xX42xXexX40xX12xX0xXexX40xX12xX0xXexX54xX12x4e90xX2dxXcaxXdxX3xX7xX6xX23xX3xX93xX162xX3xXexX2ax5efbxXdxX3xXexX647xX27xX2dxX3xX27xX26xXdxXb8xX3xX37xX8axX3xX5xX22xX3xX27xX751xXdxX3xX16xX1xXcaxX27xX2dxX3xX11exX6xX23xX3xX2dxXdxXd4xX3xX6xX27xX1xX3xX19xX2axX81xX27xX3xX2dxXdxX759xX3xXexX647xX116xX0xX42xXexX54xX12xX0xX42xXexX40xX12xX0xXexX40xX12xX0xXexX54xX12xX0xXdxX19xX2dxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX9xXaxX93xX2xX130xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX15bxXdxX54xXexX1xX9xXaxX162xX93xX162xXaxX3xX11exX23xX40xX54xX10xX40xX9xXaxX2xXaxX3xX7xX40xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12fxX42xX42xX15bxX15bxX15bxX116xX79xX27xX10xX5bxXbxX40xX10xX7xX7xX116xX27xX10xXexX42xX190xXdxX5xX10xX7xX42xX196xX2axX11exX199xX10xX4xXexX42xX93xX13xX42xXd7xX2xX42xX1a4xXa6xX42xX93xX1a4xX42xX2xX91xX116xX199xXbxX2dxXaxX42xX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xX42xXexX40xX12xX0xXexX40xX12xX0xXexX54xX12xX81bxX1xX1cxX27xX2dxX3xX4xX1x3a7exX27xX1xX3xX6xX27xX1xX3xX19xX38axXdxX3xX1bxX1daxX124xX3xX4xX39bxX27xX2dxX3xX16xX1x52adxX27xX2dxX3xX1bxX67bxX27xX1xX12fxX3xXaxX1d3xX1daxX124xX3xX7xX7dxX3xX5xX22xX3xX5xX2b7xX27xX3xX1bxX2b7xX2axX3xXexXdxX2c0xX27xX3xXexX40xX23xX27xX2dxX3xX1bxXd4xXdxX3xXexXcaxXdxX3xX19xX2axX81xX27xX3xX37xX8axX3xXexX1xX1c9xXexX3xX11exX86xXdxXaxX116xX3xX13xX10xX4xX16xX1xX6xX19xX3xX1bxX6xX27xX2dxX3xXexX1xXdxX3xX1bxX1c9xX2axX3xX4xX1xX23xX3xX37xXdxX5xX6xX27xX3xXexX1xX10xX23xX3xX54xX86xX27xX2dxX3xX4xX1xX23xX3xX19xX1cxX1dxX27xX3xXexX647xX3xXb2xX23xX7xX3xXd7xX27xX2dxX10xX5xX10xX7xX3xX388xX6xX5xX6xX5bxX124xX116xX3xX37xX8axX3xX1bxX759xX3xXexX1xX64cxX27xX2dxX3xX93xX63xX130xX3xX35xX3xX5xX1cxX1dxXexX3xX1bxXdxX3xX27xX2c0xX27xX3xXexX1xX2c0xX27xX1xX3xXexX1xX6xX27xX2dxX3xX4x674bxX6xX3xX79xX22xX23xX3xXexa1f2xX3xX16xX66dxXexX116xX0xX42xXexX54xX12xX0xX42xXexX40xX12xX0xX42xXexX6xX11exX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX23xX54xX124xXaxX12xX1f2xX23xX759xX27xX3xX37xX86xX27xX1xX0xX42xXbxX12


Các tin đã đưa

Trên bãi non mùa xuân

Trên bãi non mùa xuân
2023-02-04 04:50:00

QTO - Khi nắng ấm vừa lên, gió xuân từ bờ sông hây hẩy tràn đến, tôi thường để chân trần đi bộ ra bãi non sau nhà. Cha tôi bảo đó là bãi non vì những con...

Thăm xứ sở thần tiên của người lùn

Thăm xứ sở thần tiên của người lùn
2010-03-10 09:14:46

(VnExpress) - Những con người với hình thể đặc biệt trong những bộ đồ công chúa, hoàng tử, thiên thần đang ngày ngày kiếm sống bằng công việc đưa du khách vào một thế giới cổ tích.

Đội lân nữ duy nhất Việt Nam

Đội lân nữ duy nhất Việt Nam
2010-03-10 09:14:31

(VnExpress) - Thành viên là những cụ bà ngoài 70, thậm chí có người đã 83 tuổi. Tuổi già nhưng sức không yếu, các cụ vẫn vác đầu lân, mang bụng địa, gắn mặt nạ tề thiên, nhún...

Super Junior và The Click Five đến Việt Nam

Super Junior và The Click Five đến Việt Nam
2010-03-10 09:14:19

(VnExpress) - “MTV Exit Live in Hà Nội” sẽ mở màn ngày 27/3 tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Chương trình phát vé miễn phí, có sự tham gia của nhóm nhạc nổi tiếng Super...

“Sao” Hollywood tiệc tùng hậu Oscar

“Sao” Hollywood tiệc tùng hậu Oscar
2010-03-10 09:14:07

(VnExpress) - Rất nhiều chủ nhân tượng vàng tập trung tại bữa tiệc do tạp chí Vanity Fair tổ chức đêm 7/3 để ăn mừng chiến thắng.

10 vụ gãy chân kinh hoàng trên sân đấu

10 vụ gãy chân kinh hoàng trên sân đấu
2010-03-10 03:19:23

(VnExpress) - Trước khi tài năng trẻ của Arsenal, Aaron Ramsey quằn quại với cái chân gãy gập trong trận đấu với Stoke City hôm 27/2, bóng đá thế giới từng chứng kiến nhiều...

11 cầu thủ hay nhất vòng 27 Serie A

11 cầu thủ hay nhất vòng 27 Serie A
2010-03-10 03:18:49

(VnExpress) - Chiến thắng quan trọng trên sân của Fiorentina giúp Juventus có 3 điểm và hai chuyên gia phòng ngự góp mặt trong đội hình tiêu biểu: Giorgio Chiellini và Momo Sissoko.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết