Cập nhật:  GMT+7
727cx7aecxe182xae3dx10fe6xbbb4xa87exe3a5x8471xX7xc47cx870axea73xe540x82dfxa7cfxX5x772bxXaxe28ex1148exc815x121baxX3xXex7594xeb3cxX3xf237xXdxX3xX7xX14xX19xX3x8fa9xbccdxX19xX3xX1x8164xX6xX3xX5xdd06xX19xda52xX3xXcxadc7x90f2x7e1axX19xX2dxX3xa048xX31xa608xX0x11d11xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd7f1xX10xX6xX1bxXaxX12xa871xXcxXcxa18fx94bbxX3x7371xX3xf816x101b9xX3xd399xX49xX55xXcxXcx10f85x77a4xX36xX3xXexa2ccxX19xX1xX3xX49xX2bxX3xXcxaba1xX19xX1xX3xX22xe0b7xX6xX3xX19xX2dxX1xXdxba90xcbecxX3xXexX1xX38xX3xX22xX2bxX3x1017cx12086xXbxX3xX5xX15x10044xXdxX3xX82xX38x10cc6xXexX3xX7x9859xX4xX3xX4xX1xX15xX3x11feax8f18xX3xXexX2bxXdxX3x11338xb4fdxXdxX99xX38xX3xXexX30xX6xX3xX1bxXdxX3xX7xX14xX19xX3xX22xX23xX19xX3xX1xX27xX6xX3xX5xX2bxX19xX2dxX3xXcxX30xX31xX32xX19xX2dxX3xX36xX31xX38xX3xX22xX2bxX3xX98xf6c5xX19xX1xX3xX1xX31xd641xX19xX2dxX3x8c7bxX14xX15xX3xXexX18xX19xX3xX5xX2bxX19xX2dxX3xX22xX23xX19xX3xX1xX27xX6xX3xXcxX30xX31xX32xX19xX2dxX3xX36xa1edxX4xdf05xX3xX1bxX15xX3xX22xXdxX78xX19xX3xX7xX6cxX3xa3a4xX2dxX38x9857x11136xX19xX3xX49xX38xX105xX3x10342xcfb9xX3xX4xX1xee68xX3xX19xX1xXdxX78xX79x9223xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX1bxX105xXaxX12xXa0xX99xX3xXexX2bxXdxX3xX98xX31xba0bxX4xX3xX98x104cfxX19xX1xX3xX2dxXdxX13cxX3xX5xX2bxX3xXex75c6xX19xX2dxX3xac73xX83xXexX3xX14cxX1xX13cxX3xX1xX78xX3xXexX1xe44dxX19xX2dxX3xX4xX13cxX4xX3xXexX31xX3xX5xXdxX78xX38xX3xX5xXdx1017exX19xX3x119bfxX38xX6xX19xX3xX98xX83xX19xX3xX22xX23xX19xX3xX1xX27xX6x9513xX3xX5xXccxX4xX1xX3xX7xd243xX17exX3xX4xX15xX19xX3xX19xX2dxX31xX32xXdxX3xX58xX3xX5xX2bxX19xX2dxX3xXcxX30xX31xX32xX19xX2dxX3xX36xX31xX38xX119xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX1bxX105xXaxX12xX0xXexX6xXd6xX5xX10xX3xX7xXexX105xX5xX10xX9xXaxX79xX6xX30xX2dxXdxX19xd4fax11b07xXbxX82xX3xX6xX38xXexX15xXaxX12xX0xXexX30xX12xX0xXexX1bxX12xX0xXdxX79xX2dxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX1xX7xXbxX6xX4xX10xX9xXaxd5f3xXaxX3xXd6xX15xX30xX1bxX10xX30xX9xXaxX2xXaxX3xX1xX105xXbxX10xX30xX5xXdxX19xX14cxX9xXaxXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1cexX3axX3axc0c0xX21cxX21cxX119xXexX38xX15xXdxXexX30xX10xX119xX4xX15xX79xX119xX22xX19xX3axXcxXdxX6xX19xX105xX15xX19xX3ax7a2fxX79xX6xX2dxX10xX5axXdxX10xX21cxX119xX6xX7xXbxX82xdf61xXcxX1xX38xX79xXd6xX19xX6xXdxX5xX237xX60xX9xa3d2xce53xX1cfxff43xX255xX2xXaxX3axX12xX0xX3axXexX1bxX12xX0xX3axXexX30xX12xX0xXexX30xX12xX0xXexX1bxX12xd1e1xX13cxX4xX3xXexX8dxX79xX3xX22xX13cxX19xX3xX14cxX1xX91xX4xX3xXdxX19xX3xX4xf674xX19xX3xX5xX31xX38xX3xX2dxXdx9c10xX3xX98xX83xX19xX3xX19xX2dxX2bxX105xX3xX19xX6xX105xX3xX58xX3xX5xX2bxX19xX2dxX3xXcxX30xX31xX32xX19xX2dxX3xX36xX31xX38xX3xX55xX3xfd5axX19xX1xX1cexX3xX36x10474xXdxX6xX19xX2dxX0xX3axXbxX12xX0xX3axXexX1bxX12xX0xX3axXexX30xX12xX0xX3axXexX6xXd6xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX1bxX105xXaxX12xX36xX2bxX19xX2dxX3xXcxX30xX31xX32xX19xX2dxX3xX36xX31xX38xX3xX4fxX19xX6xX105xX3xXexX1xX38xXf3xX4xX3xX82x10d30xX3xXcxX30xX31xX32xX19xX2dxX3xX36xXf3xX4xX17exX3xX1xX38xX105xX78xX19xX3xX26dxX6xX19xX3xX36xXf3xX4xX53xX3xX4xX27xX3xX4xX13cxX4xX1xX3xX19xX6xX105xX3xX19xX23xX79xX3xXexX1xX83xX3xX14cxb766xa95dxX3xXexX71xX19xX2dxX3xX98xX31xX138xX4xX3xX79xX78xX19xX1xX3xX1bxX6xX19xX1xX3xX5xX2bxX3xX5xX2bxX19xX2dxX3xXd6xX13cxXexX3xX4xX14xX19xX1xX3xX4fxXexX13cxX79xX3xX4xX14xX19xX1xX3xX98x10e6exXbxX53xX32fxX3xXexX71xX19xX2dxX3xX4xX27xX3xXexX1xX31xX3xX22xXdxX78xX19xX3xX5xXd2xX19xX3xX79xX6xX19xX2dxX3xXexX16bxX19xX3x9ca3xX1xbb09xX4xX3xX2b4xXdxX6xX19xX2dxX3xXexX1xX31xX3xX22xXdxX78xX19xX3xX22xXd2xXdxX3xX1xX2bxX19xX2dxX3xX19xX2dxX2bxX19xX3xXbxX1xX15xX3xX7xX13cxX4xX1xX3xX49xX13cxX19xX17exX3xX102x96fcxX79xX3xX1bxX15xX3xX102xX2dxX38xX105xX106xX19xX3xX49xX38xX105xX3xX52xX13cxX19xX1xX3xX4fxX2xc828xX2xX252xX55xX3xX2xX3cdxX255x99cexX17exX3xX5xX2bxX79xX3xX98xX83xX19xX3xXexX1xX31xX138xX19xX2dxX3xXexX1xX31xX3xXd6xXf3xX3xX4xX3b5xX19xX2dxX53xX3xX7xX13cxX19xX2dxX3xX5x8595xXbxX32fxX3xX19xX1xX2bxX3xXdxX19xX3xX7xX13cxX4xX1xX3xX49xX13cxX19xX17exX3xX102xX3b5xX79xX17exX3xX14cxX1xX15xX3xX22xX13cxX19xX3xX14cxX1xX91xX4xX3xXdxX19xX119xX119xX119xX3xX22xX2bxX3xX19xX148xXdxX3xXexXdxX83xX19xX2dxX3xX22xXd2xXdxX3xX4xX1xX83xX3xX98xXf3xX3xX1xaa9axX4xX3xX98xXdxX99xX19xX3xX4fxX4xX1xXdxX6xX3xX30xX38xXf3xX19xX2dxX3xX4xX1xX15xX3xX19xX2dxX31xX32xXdxX3xX98x10ce2xX3xX98xX88xXexX17exX3xX14cxX1xX38xX105xX83xX19xX3xX14cxX1xf1a5xX4xX1xX3xX7xc80cxX3xX1xX440xX4xX53xX119xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX1bxX105xXaxX12xXcxX88xXdxX3xX5xX2bxX19xX2dxX3xX1xXdxX78xX19xX3xX22x95b7xX19xX3xX4xX282xX19xX3xX5xX31xX38xX3xX2dxXdxX28bxX3xX30xX8dxXexX3xX19xX1xXdxX99xX38xX3xX1bxXdxX3xX7xX14xX19xX3xX22xX23xX19xX3xX1xX27xX6xX3xX22xX2bxX3xX5xXccxX4xX1xX3xX7xX186xX17exX3xXexX30xX15xX19xX2dxX3xX98xX27xX3xX19xX148xXdxX3xXd6xX3faxXexX3xX5xX2bxX3xX98xX99xX19xX3xXexX1xX32xX3xX102xX2dxX38xX105xX106xX19xX3xX49xX38xX105xX3xXcxX474xX17exX3xX14cxX1xX15xX3xX22xX13cxX19xX3xX14cxX1xX91xX4xX3xXdxX19xX3xX4xX112xX6xX3xX1bxX282xX19xX2dxX3xX1xX440xX3xX102xX2dxX38xX105xX106xX19xX3xX49xX38xX105xX3xX1xXdxX78xX19xX3xX4xX282xX19xX3xX2dxXdxX28bxX3xX98xX31xX138xX4xX3xXexX30xX16bxX19xX3xX1cfxX1f5xX1f5xX3xXd6xX14xX19xX3xX4fxXexX30xX6xX19xX2dxX53xX3xX4xX27xX3xXexX71xX3xXexX1xX83xX3xX14cxX32exX3xX2xX255xX119xX119xX119xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX1bxX105xXaxX12xX36xX119xX2b4xX237x11c89xX102xX2b4xX0xX3axXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tôn vinh những khoảnh khắc đời thường

Tôn vinh những khoảnh khắc đời thường
2009-08-07 11:18:43

(TPO) - Tại liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc diễn ra 5/8 ở Vĩnh Phúc, 287 tác phẩm tuyển chọn từ hàng ngàn bức ảnh đem đến những cảm xúc mới lạ.

Ác mộng chấn thương lại tìm đến Tomas Rosicky

Ác mộng chấn thương lại tìm đến Tomas Rosicky
2009-08-06 13:10:46

(VnExpress) - Mới trở lại sau một năm rưỡi, tiền vệ tấn công của Arsenal lại đối diện với nguy cơ phải xa sân cỏ ít lâu. Liverpool hiện cũng phấp phỏng với trường hợp của Albert Riera.

Liverpool tìm được người thay Xabi Alonso

Liverpool tìm được người thay Xabi Alonso
2009-08-06 13:10:29

(VnExpress) - Hai phần ba khoản tiền vừa thu về từ vụ bán tiền vệ người Tây Ban Nha cho Real Madrid được HLV Benitez chi vào bản hợp đồng mới với một tài năng đến từ Serie A.

Rooney lập công, MU đả bại Valencia

Rooney lập công, MU đả bại Valencia
2009-08-06 13:09:56

(VnExpress) - Chiến thắng 2-0 tối qua có thể xem như bước chạy đà đầy hứng khởi đối với thầy trò Alex Ferguson, trước trận tranh Siêu Cup Anh với Chelsea chủ nhật tuần này.

Dân tộc và hiện đại, khó bàn

Dân tộc và hiện đại, khó bàn
2009-08-06 09:57:53

(TPO) - 43 tham luận, hàng chục nhà nghiên cứu dự hội thảo “Tính dân tộc và hiện đại trong văn học nghệ thuật Việt Nam hiện nay”, diễn ra vào sáng 4/8.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết