Cập nhật: 25/03/2009 09:49 GMT+7
90cexdc1axb384xf110x11c3dxa993x9623xeb93x11897xX7xa1b0x9ec5xe655xaa6ex115a9xdb85xX5x11e10xXaxc537x11588xX6x11d6bxX3xX1xc0b8xX15xX1xX3xX15x1031fxX1xXdxX3xXexX1x104c4xX4xX3xfd77xXdx1194cxX3xXexb393xX3x11f19x9329xX15xX1dxX3xe2abxfeefxc812xX15xX1dxX0x10a66xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxX10xX6xcb34xXaxX12xf079xX32xXdxX10xXexc915xX6xbe70xX52xX10xXexb3d7xX3xb3ecxX3xX13xc71fxX3xX32x98f1xX15xX3xX1xdf0bxf741x10f8exX3xXcxX1xd7e3xX3xXexX1xX6xX64xX3xc9d9xX18xX3x92c8xa947xX3xX5x10530xX4xX1xX3xX71xf638xX6xX3xb3eaxX6xX15xX3xX1xX18xX15xX1xX3xX71xX60xX15xX3xX80xd4efxX15xX3xX7xbafbxX3xe052xe735xec3dxX38xX2dxX74xX5axX13xX32xX2dxXcxXcxX74xca01xX3xX71x9b7exX3xX71xXdx11c65xX4xX3xX1xX33x111a2xX15xX1dxX3xX4axd614xX15xX3xX15xX1dxX1xXdxX3xXexX1xX23xX4xX3xXexX33xb766xX15xX1dxX3xX15xXdxXa8xX54xX3xX4xX65xX4xX3xX71xX75xX6xX3xX2dxX2exX15xX1dxX3xXexf04axX64xX15xX1dxX3xX15xX1dxX18xa439xX3xXexX2bxX3xX4xX1xX23xX4xX3xX26xXdxX28xX3xXexX2bxX3xX2dxX2exX15xX1dxX3xX32xX33xX34xX15xX1dxX3xX2x9cb8xX38xae77xX3x10381xX54xX3xX5xX78xX4xX1xe85fxX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX64xX4axXe0xXaxX12xXcxX1xX10xX64xX3xXexX1xX92xX15xX1dxX3x1069axaf20xX3xX4xcb16xX6xX3x10004x11198xX4xX3xX32xX60xX15xX3xX1xX64xX65xX3xX4xX34xX3xX7xXc1xX3xX5axX3xX13xX5dxX3xX32xX2dxXcxXcxcc39xX74xXa1xX3xXexX1x9c03xX3xXexXd8xX12axX15xX3xX4xX8exX3xX15xX33xXadxX4xX3xX4xfaeexX3xX2xe199xX2xX94xX3xX4axXdxX3xXexb881xX4xX1xX3xXexX1xacc2xX3xX71xX75xX6xX3xX2dxX2exX15xX1dxX3xX71xX18xX3xX4xX65xX4xX3xX15xX1xX101xX15xX3xX71xf4b3xXexX3xX5xXdxX12axX15xX3xae0exX75xX6xX15xX3xfc85xfd24xX15xX3xXexX1xX172xXdxX3xX197x120d5xXdxX3xX2dxX2exX15xX1dxX3xX32xX33xX34xX15xX1dxX108xX3xX52xX1xXdxXa4xX75xX3xX15xX60xX54xX3xX192xX75xX6xX66xX3xX4xX65xX4xX3xX4axXdxX3xXexX16cxX4xX1xX3xX15xX18xXe0xX3xX4x12204xX15xX1dxX3xX197xXa4xX75xX3xXexX2bxX3xX4xX1xX23xX4xX3xX5x11208xX3xX4axX101xX15xX1dxX3xX1xX33xX34xX15xX1dxX3xXexX33xXc1xX15xX1dxX3xX15xXdxXa8xX54xX3xXexXd8xX64xX15xX1dxX3xX15xX1dxX18xXe0xX3xX26xXdxX2bxX3xXexX2bxX3xX2xXfdxX38xXffxX3xX15xX1xX33xX15xX1dxX3xX4xX1xX33xX6xX3xXexX1xX92xX15xX1dxX3xX15xX1xbd14xXexX3xXexXd8xX64xX15xX1dxX3xX4xX65xX4xX3xX15xX1dxX1xXdxX3xXexX1xX23xX4xX108xX3x11d7dxX161xX3xX5xX18xX3xX5xcb2fxX3xX4axX64xX3xX129xX1xXdxX198xX15xX3xX4xX1xX64xX3xX13xX5dxX3xX32xX2dxXcxXcxX14bxX74xXa1xX3xX80xX6xX15xX3xX1xX18xX15xX1xX3xX71xX60xX15xX3xX80xX8exX15xX3xX15xX18xXe0xX108xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX64xX4axXe0xXaxX12xX0xXexX6xX80xX5xX10xX3xX7xXexXe0xX5xX10xX9xXaxX54xX6xXd8xX1dxXdxX15xef6dx10a75xXbxfd7dxX3xX6xX75xXexX64xXaxX12xX0xXexXd8xX12xX0xXexX4axX12xX0xXdxX54xX1dxX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX9xXaxXffxXfdxXfdxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xe80cxXdxX4axXexX1xX9xXaxX164xXfdxXfdxXaxX3xX6xX5xXdxX1dxX15xX9xXaxX54xXdxX4axX4axX5xX10xXaxX3xX7xXd8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX29axX38xX38xXdxX54xX6xX1dxX10xX7xX108xX71xXdxX10xXexX15xX6xX54xX15xX10xXexX108xX71xX15xX38xX4axX6xXexX6xXdxX54xX6xX1dxX10xX7xX38xX29bxXfdxXfdxX95xXfdxXffxX38xX64xXd8xXdxX1dxXdxX15xX6xX5xX38xXdxX54xX6xX1dxX10xX7xX2xX94xX164xc0d6xX95xXfdxX96xa2fdxX2xX108xfbdexXbxX1dxXaxX38xX12xX0xX38xXexX4axX12xX0xX38xXexXd8xX12xX0xXexXd8xX12xX0xXexX4axX12xXcxX7dxX3xX15xX60xX54xX3xX29bxXfdxXfdxX95xX66xX3xX1xX34xX15xX3xX2xX164xXfdxXfdxX3xX4axXdxX3xXexX16cxX4xX1xX3xXexX1xX172xX3xX71xX75xX6xX3xX2dxX2exX15xX1dxX3xX71xX18xX3xX4xX65xX4xX3xX15xX1xX101xX15xX3xX71xX18axXexX3xXexX1xX172xXdxX3xX197xX1a1xXdxX3xX2dxX2exX15xX1dxX3xX32xX33xX34xX15xX1dxX3xX7xd086xX3xX4xX161xX3xX15xX1dxX1xXdxX3xXexX1xX23xX4xX3xXexX33xXc1xX15xX1dxX3xX15xXdxXa8xX54xX3xXexX1xX92xX15xX1dxX3xX15xX1xX223xXexX108xX0xX38xXbxX12xX0xX38xXexX4axX12xX0xX38xXexXd8xX12xX0xX38xXexX6xX80xX5xX10xX12xXcxX1xX10xX64xX3xX71xX60xX15xX3xX80xX8exX15xX3xX15xX18xXe0xX66xX3xX5xX1e1xX3xX26xXdxX28xX3xXexX2bxX3xX7xX395xX3xX197xX33xbdd9xX4xX3xXexXdxX198xX15xX3xX1xX18xX15xX1xX3xX71xX18xX64xX3xX15xX1dxX18xXe0xX3xX2xXfdxX38xXffxX3xX101xX54xX3xX5xX78xX4xX1xX3xX1xef89xX15xX1dxX3xX15xX60xX54xX108xX3xXa1xX1e1xX3xXbxX1x11e5dxX54xX3xX80xX6xX64xX3xX1dx10128xX54xX3xX2x975fxX3xX4xX1xXdxX198xX4xX3xX80xX65xX15xX1xX3xX4xX1xX33xX15xX1dxX3xX80x10f4dxX4xX3xX5xX65xX3xX4axX64xX15xX1dxX3xXexX33xX34xXdxX66xX3xX5xX1a1xXexX3xX54xX18xX75xX3xX197xf93cxX66xX3xX2xX42fxX3xX4xX1xXdxX198xX4xX3xX80xX65xX15xX1xX3xX4axX18xXe0xX3xX4xX161xX3xX4axX65xX15xX3xX4xX1xa105xX3xXbxX1x967exX4xX3xX71xX18xX3xX1xX33xX34xX15xX1dxX3xX1xX64xX6xX66xX3xXexXd8x953fxX75xX3xX4xX6xX75xX66xX3xXd8xX33xX3f1xX75xX3xX15xX33xXadxX4xX3xX71xX18xX3xX15xX1dxX1d0xX3xX192xX75xX8exX108xX3xXcxXd8xX6xX15xX1dxX3xXbxX1xX131xX4xX3xXexXd8xX12axX15xX3xX4xX34xX3xX7xXc1xX3xX5xX1e1xX3xXbxX1xX131xX4xX3xX197xdaccxX3xX197xX33xX3f1xX4xX3xX13xX5dxX3xX32xX60xX15xX3xX1xX64xX65xX3xXcxX1x1161fxX15xX1dxX3xXexXdxX15xX3xX4axX75xXe0xXa8xXexX3xXexX1xX92xX15xX1dxX3xX15xX1xX223xXexX3xX7xc45cxX3xX4axX131xX15xX1dxX3xX15xX60xX54xX3xX29bxXfdxXfdxX164xX66xX3xX15xX1xX1a1xX4xX3xX5xX1e1xX3xX7xX4fdxX3xX4axX131xX15xX1dxX3xX197xac06xX6xX3xX15xX1xX1a1xX4xX3xX26xXdxX28xX3xXexX2bxX3xX2dxX2exX15xX1dxX3xX32xX33xX34xX15xX1dxX3xX4xX12dxX6xX3xX13xX5dxX3xX32xX60xX15xX3xX1xX64xX65xX3xXcxX1xX4e3xX15xX1dxX3xXexXdxX15xX3xX197xX4cfxX3xX4axX75xXe0xXa8xXexX3xXexX1xX92xX15xX1dxX3xX15xX1xX223xXexX3xX7xX4fdxX3xX4axX131xX15xX1dxX108xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX64xX4axXe0xXaxX12xX32xX60xX15xX3xX80xX8exX15xX3xX15xX18xXe0xX3xX4xX1d0xX15xX1dxX3xX192xX75xXe0xX3xX197xX78xX15xX1xX3xX4xX131xX3xXexX1xX6axX3xX71xXa4xX3xXexX1xX172xXdxX3xX1dxXdxX6xX15xX66xX3xX4xX65xX4xX1xX3xXexX1xX23xX4xX3xXexXdxX198xX15xX3xX1xX18xX15xX1xX66xX3xX197xX78xX6xX3xX197xXdxX6axX54xX3xXexXdxX198xX15xX3xX1xX18xX15xX1xX3xX71xX18xX3xX15xX1dxX1xXdxX3xX5xX1e1xX3xX4axX101xX15xX1dxX3xX1xX33xX34xX15xX1dxX108xX3x104d9xX1xX492xX15xX3xX1xX5dxXdxX3xX197xX33xX3f1xX4xX3xXexXdxX198xX15xX3xX1xX18xX15xX1xX3xXexX75xda66xX3xXexX1xX10xX64xX3xX129xX1xX4e3xX15xX1dxX3xX1dxXdxX6xX15xX3xXexX2bxX3xX4xX1xX23xX4xX66xX3xX197xXdxXa4xX75xX3xX129xXdxXa8xX15xX3xX4xX12dxX6xX3xX197xX78xX6xX3xXbxX1xX33xX34xX15xX1dxX3xX71xX18xX3xX15xX1xX75xX3xX4xX492xX75xX3xX4xX12dxX6xX3xX197xX78xX6xX3xXbxX1xX33xX34xX15xX1dxX3xX197xX161xX3xXexXd8xX12axX15xX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1xX492xX15xX3xX71xX60xX15xX3xX54xXdxX15xX1xX66xX3xX5xX78xX4xX1xX3xX7xbb4axX66xX3xX5xX18xX15xX1xX3xX54xX1a1xX15xX1xX108xX3xXa1xX1e1xX3xX26xXdxX28xX3xXexX2bxX3xX2dxX2exX15xX1dxX3xX32xX33xX34xX15xX1dxX3xX15xX60xX54xX3xX4xX1x11153xX15xX3xX52xX60xX54xX3xX7xX395xX3xX4axX64xX3xX13xX5dxX3xX32xX2dxXcxXcxX14bxX74xXa1xX3xXexX2bxX3xX4xX1xX23xX4xX3xX4x931bxX15xX3xX15xX60xX54xX3xX5xf283xX3xXexX1xX151xX3xX4axX64xX3xXexe423xX15xX1xX3xX5f1xX1xX47fxX3xXcxX1xX443xX3xX197xX23xX15xX1dxX3xXd8xX6xX3xXexX2bxX3xX4xX1xX23xX4xX108xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX64xX4axXe0xXaxX12xXcxX75xX492xX15xX3xX2dxX8exXdxX0xX38xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Trên bãi non mùa xuân

Trên bãi non mùa xuân
2023-02-04 04:50:00

QTO - Khi nắng ấm vừa lên, gió xuân từ bờ sông hây hẩy tràn đến, tôi thường để chân trần đi bộ ra bãi non sau nhà. Cha tôi bảo đó là bãi non vì những con...

Huế: lễ tế Xã Tắc

Huế: lễ tế Xã Tắc
2009-03-25 09:35:25

(TTO) (Huế, TP.HCM) - Tối qua 24-3, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức lễ tế Xã Tắc tại đàn Xã Tắc, Thành nội Huế với sự tham dự của hàng nghìn du khách và người dân xứ Huế.

Serie A: Mourinho lại khiêu khích

Serie A: Mourinho lại khiêu khích
2009-03-24 10:55:09

Mourinho mới được nhận bằng tiến sĩ danh dự của Đại học kỹ thuật Lisbon (BĐN) Lời khiêu khích này của Mourinho lập tức nhận được sự phản ứng dữ dội của hàng chục nhà cầm quân...

Gần như cả V-League bất ổn !

Gần như cả V-League bất ổn !
2009-03-24 10:48:17

V-League đến 6 vòng đã có 5 đội mặc "áo Vàng", một kỷ lục! Không thể đưa ra một nguyên nhân chung cho sự bất ổn ấy bởi mỗi đội bóng là một vấn đề. Nhưng tất cả sự bất ổn này...

Chân dung Vàng - Bạc - Đồng 2008

Chân dung Vàng - Bạc - Đồng 2008
2009-03-24 10:38:25

Quả bóng vàng Dương Hồng Sơn Đó là thời điểm cuối tháng 4/2006. Dương Hồng Sơn khi ấy đã dàn dụa nước mắt ở một quán ăn nhỏ, trên đường Yết Kiêu (Hà Nội), khi anh không được...

Đẹp lên theo Bước chân khám phá

Đẹp lên theo Bước chân khám phá
2009-03-24 10:19:41

Chương trình mở đầu bằng loạt phim 10 tập Khám phá sông Đà (tập đầu tiên được phát sóng vào ngày 5-9-2008). Cuộc hành trình khám phá dòng sông huyền thoại này đã thu hút người...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết