Cập nhật: 18/01/2019 15:46 GMT+7
94b1x11b9cx14e3bx13088x13607x13336x11f05xb76ax15efaxX7x1557cxcc8bxee43x14344x13d0dxe287xX5xe7d0xXax12a05xf02bxca49x15409xX3xfd82xXdxX6x140fexX3xXexX1xXdx10bd3xXexX3x15d36x125b9xX3xXexX1xb065xX3x12903x10a81xX4xX3xXexX1xX27xX3xXexX1xX6xX1axX3xX15xX17xX1axX14xXdxX3xXexb09cxf88dxXdxX3xX4xX1xX1axX3xXexX1xX23xX3xXexX3dx14879xX15xX3xc920x9adfxXdxX3xafdcx10c1cxX15xX17xX0x1122cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX10xX6xX29xXaxX12x14f03x15c5bxXcxfc8dxX3x1274bxX3xX4exf9e7x105a9xX3xX15xX6x9645xX3xX2x1622exbf21xX2xX7dxbccbxe48cxX2x101a0x11081xX3xdc8exX74xX15xX17xX3xXexX79xX3xe7ddxXdx12b35xX15xX3xX5x1427fxX4xX3xX6dx11c8fx127d8xX4xX3xXexX1fxX3xXcxX1x11463xXdxX3xX52xX6xX15xX3xX6cx9becxdf16x136e6xXcxdd1axX6fxX3xXbxX1xX99xXdxX3xX1x11b00xXbxX3xc83bxX13xc9c5xe944xX3xXexX1xX23xX3xXexX3dxX4bxX15xX3xX4exX4fxXdxX3xX52xX53xX15xX17xX84xX3xX1xX98xX79xX90xX15xX3xX4exX4fxXdxX3xX52xX53xX15xX17xX3xXex14586xX3xX4xX1xf9daxX4xX3xX5x11ed4xX3xX22xX14xX15xX3xX17xXdxX6xX1axX3xXexX1xXdxX1fxXexX3xX22xX23xX3xXexX1xX27xX3xX29xX2axX4xX3xXexX1xX27xX3xXexX1xX6xX1axX3xX15xX17xX1axX14xXdxX3xXexX3dxX3exXdxX3xX4xX1xX1axX3xX4xX1xb9a6xX15xX1xX3xf26bxX98xX79xbd11xX15xX3x1460bxX23xX6xX3xXbxX1xd964x1459axX15xX17xX3xX123xX98xX4fxX15xX3xX5x10729xX84xX3xX7xf95fxX3xX29xX2axX15xX17xX7dxX0xX57xXbxX12xX0xXexX6xX22xX5xX10xX3xX7xXexX79xX5xX10xX9xXaxX75xX6xX3dxX17xXdxX15x101f8xX80xXbxa04fxX3xX6xX98xXexX1axXaxX12xX0xXexX3dxX12xX0xXexX29xX12xX0xXdxX75xX17xX3xX7xX3dxX4xX9xXaxX57xX57xX4xX7dxX22xX6xX1axX123xX98xX6xX15xX17xXexX3dxXdxX7dxd42fxX15xX57xX29xX10xX7x10a77xXexX1axXbxX57xX15xX10x10c23xX7xX57xX2xX83xX81xX80xX57xb80cxX7cxX29xb4b9xX2xX1a2xX19fx12f47xX2xX2xXexX2x14a64xX1a6xX1abxX1a2xX1a2xX5xX2xX7dx14408xXbxX17xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXexX29xX12xX0xX57xXexX3dxX12xX0xXexX3dxX12xX0xXexX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1axX29xX79xXaxX12xX86xXa1xX4xX3xXexX1xXdxX1fxXexX3xX22xX23xX3xX15xX14xX79xX3xX15xX1x16349xX75xX3xXbxX1xX2axX4xX3xX18axX2axX3xX15xX1xX98xX3xX4xd6adxX98xX3xX18axX98xXdxX3xX4xX1xX130xXdxX84xX3xX3dxc851xX15xX3xX5xX98xX79xX90xX15xX3xX7xXe5xX4xX3xX190xX1xa62dxX10xX3xX4x11489xX6xX3xX15xX17xX12fxX3exXdxX3xX29xded1xX15xX3xX129x161c3xX15xX17xX3xXexX1xX3exXdxX3xXex1021exX1axX3xX4xX4fxX15xX1xX3xX123xX98xX6xX15xX3xX18axX53xX15xX3xX75xXdxX15xX1xX3xX4xX1xX1axX3xX22x1291fxX3xX75x10fc2xXexX3xX129xX74xX3xXexX1xX23xX3xX4xX221xX6xX3xXexX1xX23xX3xXexX3dxX4bxX15xbedcxX0xX57xXbxX12xX0xX57xXexX29xX12xX0xX57xXexX3dxX12xX0xX57xXexX6xX22xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1axX29xX79xXaxX12xXcxX1axX14xX15xX3xX22xX254xX3xX80xX80xX3xX22xX254xX3xXexX1xXdxX1fxXexX3xX22xX23xX3xXexX1xX27xX3xX29xX2axX4xX3xXexX1xX27xX3xXexX1xX6xX1axX3xX29xX1axX3xXa9xXaaxXabxXcxXadxX3xXexX14xXdxX3xXexX3dxXb6xX3xX4x14756xX3xXexXe1xX15xX17xX3xX190xXdxX15xX1xX3xXbxX1xX11fxX3xX80xX1a2xX81xX3xXexX3dxXdxX90xX98xX3xX129xX22fxX15xX17xX84xX3xX129xX12fxXb6xX4xX3xX5xbf75xXbxX3xX129xX257xXexX3xXexX239xXdxX3xX4xX74xX15xX17xX3xX18axXdx114fexX15xX3xX4exX22fxX3x14e1bxX1xX10xX3xX86xX1xX20exX84xX3xXexX3dxX98xX15xX17xX3xXexX22bxX75xX3xXexX1xX23xX3xXexX3dxX4bxX15xX3xX4exX4fxXdxX3xX52xX53xX15xX17xX7dxX3xX86xXa1xX4xX3xXexX1xXdxX1fxXexX3xX22xX23xX3xX15xX14xX79xX3xX15xX1xX1f0xX75xX3xXbxX1xX2axX4xX3xX18axX2axX3xX15xX1xX98xX3xX4xX200xX98xX3xX18axX98xXdxX3xX4xX1xX130xXdxX84xX3xX3dxX20exX15xX3xX5xX98xX79xX90xX15xX3xX7xXe5xX4xX3xX190xX1xX21dxX10xX3xX4xX221xX6xX3xX15xX17xX12fxX3exXdxX3xX29xX22bxX15xX3xX129xX22fxX15xX17xX3xXexX1xX3exXdxX3xXexX239xX1axX3xX4xX4fxX15xX1xX3xX123xX98xX6xX15xX3xX18axX53xX15xX3xX75xXdxX15xX1xX3xX4xX1xX1axX3xX22xX254xX3xX75xX257xXexX3xX129xX74xX3xXexX1xX23xX3xX4xX221xX6xX3xXexX1xX23xX3xXexX3dxX4bxX15xX7dxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1axX29xX79xXaxX12xXcxX1xX74xX15xX17xX3xX123xX98xX6xX3xX75xX74xX3xX1x12b02xX15xX1xX3xXexX1xX27xX3xX29xX2axX4xX3xXexX1xX27xX3xXexX1xX6xX1axX3xX4xX254xX15xX17xX3xX129xX22fxX15xX17xX3xX15xX14xX79xX84xX3xXexX1xX23xX3xXexX3dxX4bxX15xX3xX4exX4fxXdxX3xX52xX53xX15xX17xX3xX7xfffcxX3xXexX53xX15xX17xX3xX4xX12fxX3exX15xX17xX3xX18ax12063xX15xX3xX129xX254xX15xX17xX3xX15xX17xX12fxX3exXdxX3xX29xX22bxX15xX3xXexX11fxX4xX1xX3xX4xX94xX4xX3xX1xX12fxa187xX15xX17xX3xXe5xX15xX17xX3xXbxX1xX1axX15xX17xX3xXexX3dxX14xX1axX3xXexX1axX14xX15xX3xX29xX22bxX15xX3xX3dxX20exX15xX3xX5xX98xX79xX90xX15xX3xXexX1xX27xX3xX29xX2axX4xX3xXexX1xX27xX3xXexX1xX6xX1axX3xXexX1xX10xX1axX3xX17xX12fxX130xX15xX17xX3xX13xXa1xX4xX3xX4exX22fxX84xX3xX15xX1xX1f0xX75xX3xX15xX22bxX15xX17xX3xX4xX6xX1axX3xXex136bdxX3xX5xX90xX3xX15xX17xX12fxX3exXdxX3xX29xX22bxX15xX3xXexX1xX6xX75xX3xX17xXdxX6xX3xXexX42cxXbxX3xX5xX98xX79xX90xX15xX3xXexX1xX27xX3xX29xX2axX4xX3xXexX1xX27xX3xXexX1xX6xX1axX3xXexX3dxX307xX15xX3xX129xX23xX6xX3xX22xX14xX15xX7dxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1axX29xX79xXaxX12xXcxX239xXdxX3xX22xX98xXe1xXdxX3xX5xXe9xX84xX3xX5x151b6xX15xX1xX3xX129xX239xX1axX3xX4xX1xX11fxX15xX1xX3xX123xX98xX79xX126xX15xX3xX129xX23xX6xX3xXbxX1xX12fxX130xX15xX17xX3xX129xX505xX3xX22xX14xX79xX3xXexX21dxX3xX4xX4fxX75xX3xX130xX15xX3xX7xX94xX3xX123xX98xX6xX15xX3xXexX22bxX75xX3xX4xX221xX6xX3xXa9xXaaxXabxXcxXadxX3xX18axX14xX3xX75xX1axX15xX17xX3xX75xX98xX99xX15xX3xXexXdxX1fxXbxX3xXexX2axX4xX3xX15xX1xX42cxX15xX3xX129xX12fxXb6xX4xX3xX7xX94xX3xX123xX98xX6xX15xX3xXexX22bxX75xX3xX4xX221xX6xX3xX4xX74xX15xX17xX3xXexX79xX3xXexX3dxX1axX15xX17xX3xXexX1xX3exXdxX3xX17xXdxX6xX15xX3xXex10826xXdxX7dxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1axX29xX79xXaxX12xX4exXdxX1fxX98xX3xXaaxXdxX6xX15xX17xX0xX57xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thắng Yemen để giành vé đi tiếp?

Thắng Yemen để giành vé đi tiếp?
2019-01-14 07:05:34

TP - Nằm ở bảng D khó khăn tại Asian Cup 2019, ĐT Việt Nam vẫn còn cơ hội đi tiếp nếu đánh bại Yemen ở lượt trận cuối.

ĐT Việt Nam - ĐT Iran: Giấc mơ có thật?

ĐT Việt Nam - ĐT Iran: Giấc mơ có thật?
2019-01-12 07:46:13

VOV.VN - ĐT Iran rất mạnh, là ứng viên nặng ký cho chức vô địch Asian Cup 2019, nhưng ĐT Việt Nam cần phải có niềm tin và dám mơ ước để làm nên điều kỳ diệu.

Dành trọn tình yêu cho võ cổ truyền

Dành trọn tình yêu cho võ cổ truyền
2019-01-12 07:31:20

(QT) - Đối với võ sư Nguyễn Văn Thanh (sinh năm 1971), ở khu phố 8, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh, tình yêu dành cho võ thuật chiếm vị trí đặc biệt quan trọng. Anh vượt qua...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết