Cập nhật: 13/09/2013 08:56 GMT+7
c474xc852x1524fx175b9xed74x10011x149d6x11f39x156b1xX7x137c5xee4bxdb43xd9b9x10d34x139daxX5x13a31xXaxc499x129d2xc957xdef4xX3x12854x12b8dxX3x1339ex16fa6xX15x100c3xX3xX17xX18xX15xX1dxX3x13eacx10069xX15xX1dxX3xX17xX14xX3xXcxX1ax11c84xX15xX1dxX3x17151xX2exX0x139b1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14311xX10xX6xd26dxXaxX12xf5f4xXcx14b21x13d0ax10dd1xX3x10fa4xX3x107f7xf140x1120fxX15xX1dxX3xX47x133abx10b44xX3xX4xX14xX3xX4xX53x170adxX4xX3xX24xd856xXexX3xX1xX61xXbxX3xXbxX1xX14xXbxX3xd7e2xX3xX4xX1xX59xX2exX3x17a7fxX3xXexXdx1045dxXbxX3xXex14fb2xX4xX3x16607xX53xc774xX15xX3xX83xeb57xXdxX3xX7xX6xX15xX1dxX3xX24xX25xX15xX1dxX3xX17xX14xX3xXcxX1axX2exX15xX1dxX3xX32xX2exX3xddeaxX1xXdxX3xX4xe77bxX15xX1xX3xX7xX14xXexX3x12857xX18xX15xX1dxX3xX1xX89xX6xX3xX4axXafxX44xX4exX3xXafxfb31xX10xX4xX1xX3xX83x13f48xX3x1609fxX5xf5f2xX83xX6xXa2xXdxX6xX3xX24xd751xXexX3xX1dxXdxd4abxX3x13efaxc7a8xX3xX15xX1dxX53xX54xXdxX3xX47x11518xX15xX1xX3xX17xX7cxX15xX3xX47xXc4xX15xX3xc97axX7cxXbxX3xXex105a5xX3xX7x10389xX3xX83xXc4xX3xX4xX14xX3xX4xX53xX61xX4xX3xX24xX65xXexX3xX1xX61xXbxX3xXbxX1xX14xXbxX3xX4xX14xX4xX3xXexX1ax1795cxX15xX3xX17xX65xX2exX3xX71xX3xX4xX14xX4xX3xX1dxXdxXa7xXdxX3xX17xX65xX2exX3xXexX1xX2exX18xX4xX3xXd7xX3xe530xX2exXf5xX4xX3xX1dxXdxX6xX3xX15xXc4xX5axe287xX0xX35xXbxX12xX0xXexX6xX24xX5xX10xX3xX7xXexX5axX5xX10xX9xXax12ab5xX6xX1axX1dxXdxX15x1011axXd7xXbxXedxX3xX6xX2exXexXc8xXaxX12xX0xXexX1axX12xX0xXexX47xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc8xX47xX5axXaxX12xX0xXdxX152xX1dxX3xX7xXexX5axX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX1dxX1xXexX158xX3xca98x17805xd36dxXbxXedx161ffxX3x14abcxXdxX47xXexX1xX158xX3xdcd0xXd8xXd8xXbxXedxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX7xX1axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX158xX35xX35xXexX1xX10xXexX1xX6xXc8xX13fxXexX1xX6xX15xX1xX15xXdxX10xX15xX13fxX4xXc8xX152xX13fxX83xX15xX35x14e46xXdxX4xXexX2exX1axX10xX7xXd7xXd8xX2xX190xX192xX35xX2x11ce7xX190xX19exXd7xXd7xX2xXdxX152xX1dx14282xXc8xXexX24xX6xX5xX1xXc8xX47xX2exX1axX13fx10e6axXbxX1dxXaxX35xX12xXafxc5ffxX2exX3xXexX2exX5ax16d19xX15xX3xXexX1x104d5xX3xXc6xX5xXc8xX83xX6xXa2xXdxX6xX3xf350xX83xX6xX15xX3xX44xXc8xX47xX2exX1axX3xX17x135a5xX3xX24x1072fxX3xX4xXa7xX15xX1xX3xX7xX14xXexX3xX152xX54xXdxX3xX83x149f7xX3xXexX1x116c7xX152xX3xXexX1axX6xX3xX50xX3x15527xX15xX1xX158xX3xXdxX7xXbxXc8xX1axXexX13fxX24xX5xX10xX7xXa2xX0xX35xXbxX12xX0xX35xXexX47xX12xX0xX35xXexX1axX12xX0xX35xXexX6xX24xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc8xX47xX5axXaxX12x176edxX10xX2exXexX10xX1axX7xX3xX47x10c57xX15xX3xX15xX1dxX2ex1799fxX15xX3xXexXdxX15xX3xXex1548dxX3xX1xX21exX15xX1dxX3xXexXdxX15xX3xXc6xX212xXcx1070dxX3xX4xX207xX6xX3xXc6xX5xXc8xX83xX6xXa2xXdxX6xX3xX4xX1xXc8xX3xX1xX6xX5axcf59xX3xXexX1axXc8xX15xX1dxX3xX7xXf5xX3xX15xX1dxX53xX54xXdxX3xX24xX221xX3xX24xX2exX18xX4xX3xXexX18xXdxX3xX4xX25xX3xX190xX3xX4x15cfbxX2exX3xXexX1xX207xX3xXexX1xX2exX18xX4xX3xXafx17182xX13xX3xXexX1xX2exX18xX4xX3xX1dxXdxXa7xXdxX3xX1xXc4xX15xX1dxX3xX17xX2d4xX2exX3xX15xX53xd6a7xX4xX3xX15xXc4xX5axX3xX5xXc4xX3x1538cxX2exX15xX6xX1f5xX7xXa2xX6xX3xXc6xXexX1axX10xX47xX6xX13fxX3xXafxX14xX4xX3xX4xX14xX3xX4xX53xX61xX4xX3xX17xX231xX2exX3xXexX1xX1fcxX4xX3xX1xXdxf810xX15xX3xX71xX3xX4xX1xX59xX2exX3xX78xX13fxX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc8xX47xX5axXaxX12x13341xX4cxX1dxX53xX54xXdxX3xX17x10b1exX15xX1dxX3xX17xX2d4xX2exX3xX17xX53xX54xX15xX1dxX3xX47xX59xX5axX3xX5xXc4xX3xX152xX18xXexX3xX15xX1dxX53xX54xXdxX3xX4xX1xX59xX2exX3xX78xX3xX83xXc4xX3xX7xf1e9xX3xX47xX80xX15xX1dxX3xX152xX18xXexX3xX7xXf5xX3xX15xX1dxX53xX54xXdxX3xXexX1axX2exX15xX1dxX3xX1dxXdxX6xX15xX3xX1xXf5xXdxX3xX5xX18xX3xX4xX2d4xX2exX3xXexX1xX207xX3xX71xX3xXafxX44xX3xXafxXbexX10xX4xX1xX3xX83xXc4xX3xXc6xX5xXc8xX83xX6xXa2xXdxX6xX3xX17xX202xX3xX24xX14xX15xX3xX17xX18xX13fxX3x114a4x14897xXdxX3xX4xX2d4xX2exX3xXexX1xX207xX3xX17xX231xX2exX3xX17xX53xX61xX4xX3xX17xX231xX3xX15xX1dxX1xX221xX3xX17xX53xX61xX4xX3xXexX1axXa7xX3xXexX28dxX3xXd7xX13fxXd8xXd8xXd8xX3xX17xX7cxX15xX3xX19exXd8xX13fxXd8xXd8xXd8xX3xX10xX2exX1axXc8xX3xX4xX1xXc8xX3xX83xXdxX32dxX4xX3xX47xXc4xX15xX3xXedxX7cxXbxX3xX152xX18xXexX3xXexX1axX115xX15xX3xX17xX65xX2exX13fxX3xXcx16746xX15xX1dxX3xX4xX18xX15xX1dxX3xX4xX25xX3xX2xX192xX3xXexX1axX115xX15xX3xX17xX65xX2exX3xX24xX221xX3xX24xX14xX15xX3xX17xX18xX2b1xX3xXexX1axXc8xX15xX1dxX3xX17xX25xX3xX1dxX285xX152xX3xX15xX1xXd5xX15xX1dxX3xXexX1axX115xX15xX3xXexX1xX2exX18xX4xX3xX4xX14xX4xX3xX1dxXdxXa7xXdxX3xX17xX2d4xX2exX3xX1xXc4xX15xX1dxX3xX17xX2d4xX2exX3xX4xX207xX6xX3xXafxX44xX3xXafxXbexX10xX4xX1xX3xX83xXc4xX3xXc6xX5xXc8xX83xX6xXa2xXdxX6x1297cxX2b1xX3xX276xX10xX2exXexX10xX1axX7xX3xX47xX27fxX15xX3xX152xX18xXexX3xXexXdxX7cxXexX3xX5xX18xX3xX4xX207xX6xX3xX4xXa7xX15xX1xX3xX7xX14xXexX13fxX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc8xX47xX5axXaxX12xXafxXa7xX15xX1xX3xX7xX14xXexX3xXafxX44xX3xXafxXbexX10xX4xX1xX3xX4xX1xXc8xX3xX24xXdxX7cxXexX3xXexX1axXc8xX15xX1dxX3xX152xX18xXexX3xXexX2exX5axff85xX15xX3xX24xXf5xX3xX1ax16b7cxX15xX1dxX2b1xX3xX1xc741xX3xX17xX21exX3xXexXdxX7cxX15xX3xX1xXc4xX15xX1xX3xX17xX18xXexX3xXa2xXe1xX4xX1xX3xX83xXc4xXc8xX3xX2xX191xX3xX15xX1dx16921xXdxX3xX15xX1xXc4xX3xX83xXc4xX3xX4xX14xX4xX3xX15xX85xXdxX3xXa2xX1xX14xX4xX3xX7xX6xX2exX3xXa2xX1xXdxX3xX83xX80xX3xX83xXdxX32dxX4xX3xX17xX53xX61xX4xX3xX2e2xXdxX503xX15xX3xX17xXc8xXc4xX15xX3xX13xX25xX15xX1dxX3xX17xX14xX3xXafxX44xX3xXafxXbexX10xX4xX1xX3xX4axXafxXbexX10xX4xX1xX3x13eeexX29bxX4exX3xXbxX1xX14xXexX3xX1xXdxX32dxX15xX13fxX3xXcx11781xXdxX3xX15xX1xXd5xX15xX1dxX3xX15xX85xXdxX3xX15xXc4xX5axX2b1xX3xX4xXa7xX15xX1xX3xX7xX14xXexX3xX17xX21exX3xXexX1xX2exX3xX1dxXdxXd5xX3xe556xX192xX13fxXd8xXd8xXd8xX3xX10xX2exX1axXc8xX3xXexXdxX231xX15xX3xX152x12aeaxXexX3xX83xXc4xX3xX4xX14xX4xX3xXexX1xXdxX7cxXexX3xX24xX221xX3xX4xX531xX15xX1dxX3xX15xX1dxX1xX32dxX3xXexX1xX531xX15xX1dxX3xXexXdxX15xX13fxX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc8xX47xX5axXaxX12xX34exXd7xXd8xX3xX15xX1dxX53xX54xXdxX3xX17xX21exX3xX24xX221xX3xX24xXd0xXexX3xX1dxXdxXd5xX3xX5xXdxX503xX15xX3xX133xX2exX6xX15xX3xX17xX7cxX15xX3xXexX1xX6xX152xX3xX15xX1x1639axX15xX1dxX3xXexX1axXc8xX15xX1dxX3xX24xX25xX15xX1dxX3xX17xX14xX2b1xX3xX4xX25xX3xXexX1xX202xX3xX47xXe1xX15xX1xX3xX17xX7cxX15xX3xX47xXc4xX15xX3xXedxX7cxXbxX3xXexXf2xX3xX7xXf5xX3xX4xX14xX4xX3xXexX1axX115xX15xX3xX17xX65xX2exX3xX4xX207xX6xX3xX4xX14xX4xX3xX1dxXdxXa7xXdxX3xX17xX65xX2exX13fxX3xX44xX510xX3xX17xX231xX2exX3xX24xX221xX3xX24xX2exX18xX4xX3xXexX18xXdxX3xXexX1xX6xX152xX3xX15xX1xX630xX15xX1dxX3xX4axX1xXf5xXdxX3xX5xX18xX3xX83xXc4xX3xX15xX1xX115xX15xX3xX1xXf5xXdxX3xX5xX18xX4exX13fxX3xX4cxX1dxXc8xXc4xXdxX3xX1axX6xX3xX4xX89xX15xX3xX4xX25xX3xXd7xXd8xX3xX15xX1dxX53xX54xXdxX3xXa2xX1xX14xX4xX3xX24xX221xX3xXexX1axXdxX32dxX2exX3xXexX115xXbxX3xX17xX202xX3xX17xXdxX231xX2exX3xXexX1axX6xX49exX2b1xX3xX152xX18xXexX3xXexX1xXc4xX15xX1xX3xX83xXdxX503xX15xX3xX4xX207xX6xX3xX17xX18xXdxX3xX4xXa7xX15xX1xX3xX7xX14xXexX3xX4xX1xXf5xX15xX1dxX3xXexX1xX6xX152xX3xX15xX1xX630xX15xX1dxX3xX4xX207xX6xX3xXafxX44xX3xXafxXbexX10xX4xX1xX3xX15xX25xXdxX3xX83xX2fbxXdxX3xX29bxX57fxX1d1xX13fxX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc8xX47xX5axXaxX12xXcxX1xX10xXc8xX3xX15xX1dxX53xX54xXdxX3xX17xX356xX15xX1dxX3xX17xX2d4xX2exX3xX4xXa7xX15xX1xX3xX7xX14xXexX3xXc6xX5xXc8xX83xX6xXa2xXdxX6xX3xX50xX3xXcxXdxX24xXc8xX1axX3xdbbfxX6xX7xXbxX6xX1axX2b1xX3xX15xX1dxX53xX54xXdxX3xXexX1axX2exX15xX1dxX3xX1dxXdxX6xX15xX3xX5xXc4xX3xX4xX14xX4xX3xX4xX1fcxX2exX3xX4xX2d4xX2exX3xXexX1xX207xX3xX4xX207xX6xX3xX1dxXdxXa7xXdxX3xX17xX65xX2exX3xX1xXc4xX15xX1dxX3xX17xX2d4xX2exX3xX133xX2exXf5xX4xX3xX1dxXdxX6xX3xX17xX21exX3xX17xXc4xX152xX3xXbxX1xX14xX15xX3xX83xX2fbxXdxX3xX4xX14xX4xX3xX4xX2d4xX2exX3xXexX1xX207xX3xX17xX202xX3xX5axX503xX2exX3xX4xX2d4xX2exX3xX47xXc4xX15xX3xXedxX7cxXbxX3xXa2xX7cxXexX3xX133xX2exXa7xX3xX1xXc8xX5c7xX4xX3xX7xXf5xX3xX24xXc4xX15xX3xXexX1xXd0xX15xX1dxX3xX1dxX1xXdxX3xX17xX53xX61xX4xX3xX83xXc4xX3xX4xX14xX4xX3xX5xX1fcxX6xX3xX4xX1xX510xX15xX3xXa2xX1xX14xX4xX3xX17xX53xX61xX4xX3xX4xX2exX15xX1dxX3xX4xX65xXbxX3xX24xX71xXdxX3xX4xX14xX4xX3xX17xX53xX54xX15xX1dxX3xX47xX59xX5axX3xX4xX14xX3xX4xX53xX61xX4xX13fxX3xX4cxX1dxX53xX54xXdxX3xXexX1axX2exX15xX1dxX3xX1dxXdxX6xX15xX3xX7x13f68xX3xX71xX3xXexX1axX503xX15xX3xXa2xX1xX14xX15xX3xX17xXc4xXdxX2b1xX3xX1axX285xXdxX3xX4xX1xX2exX5axX202xX15xX3xX15xX1xXd5xX15xX1dxX3xX5xX54xXdxX3xX17xX231xX3xX15xX1dxX1xX221xX3xX4xX14xX3xX4xX53xX61xX4xX3xXexX28dxX3xX4xX1xX59xX2exX3xX78xX3xX4xX1xXc8xX3xX4xX2d4xX2exX3xXexX1xX207xX3xX17xX202xX3xX47xXc4xX15xX3xXedxX7cxXbxX3xXexXf2xX3xX7xXf5xX13fxX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc8xX47xX5axXaxX12xXcxX54xX3xX15xX1xX115xXexX3xX24xX14xXc8xX3xXc6xX152xX10xX3xX4xX207xX6xX3xXc6xX5xXc8xX83xX6xXa2xXdxX6xX3xXexXdxX7cxXexX3xX5xX18xX2b1xX3xXexX1axXc8xX15xX1dxX3xX7xXf5xX3xX15xX1xXd5xX15xX1dxX3xX15xX1dxX53xX54xXdxX3xX24xX221xX3xX24xXd0xXexX3xX1dxXdxXd5xX3xX4xX25xX3xX4xX1fcxX2exX3xXexX2exX5axX202xX15xX3xXexX1xX207xX3xX212xX83xX6xX15xX3xX44xXc8xX47xX2exX1axX3xX4axXexX28dxX15xX1dxX3xX2xXd7xX3xX5xX2d4xX15xX3xXa2xX1xXc8xX14xXexX3xX14xXc8xX3xXexX2exX5axX202xX15xX3xXc6xX5xXc8xX83xX6xXa2xXdxX6xX3xXexX28dxX3xX15xfac2xX152xX3xXd7xXd8xXd8xXd7xX3xX50xX3xXd7xXd8xXd8xX19exX4exX3xX4x10824xX15xX1dxX3xX190xX3xX17xX285xX15xX1dxX3xX17xX18xXdxX3xX71xX3xXafxX2e2xX13xX3xX305xX2exX15xX6xX1f5xX7xXa2xX6xX3xXc6xXexX1axX10xX47xX6xX13fxX3xX4cxX1dxXc8xXc4xXdxX3xX1axX6xX2b1xX3xX4xX89xX15xX3xX4xX25xX3xX190xX3xX4xX1fcxX2exX3xX4xX2d4xX2exX3xXexX1xX207xX3xX15xX1dxX53xX54xXdxX3xXc6xX5xXc8xX83xX6xXa2xXdxX6xX3xXa2xX1xX14xX4xX3xX4xX630xX15xX1dxX3xX24xX221xX3xX24xX2exX18xX4xX3xXexX18xXdxX3xXexX1xX6xX152xX3xX15xX1xX630xX15xX1dxX13fxX3xXcxX1axXc8xX15xX1dxX3xXa2xX1xXdxX3xX17xX25xX2b1xX3xXexX1axX2exX5axX231xX15xX3xXexX1xX531xX15xX1dxX3xXafxX44xX3xXafxXbexX10xX4xX1xX3xX4xX1xXc8xX3xX1xX6xX5axX2b1xX3xXd7xX3xX17xX18xXdxX3xX24xX25xX15xX1dxX3xX1xXc4xX15xX1dxX3xX17xX2d4xX2exX3xX4xX207xX6xX3xX15xX53xX2fbxX4xX3xX15xXc4xX5axX3xX5xXc4xX3xX57fx146a5xX3xXcxX10xXbxX5xXdxX4xX10xX3xX83xXc4xX3xX57fxXa42xX3x1168dxX6xX24xX5xXc8xX15xX10xX4xX3xX47xXe1xX15xX1xX3xX17xX7cxX15xX3xX83xX80xX3xX24xX503xX3xX24xXf5xXdxX13fxX3xXcxX59xX5axX3xX4cxX1dxX2exX5axX503xX15xX0xX35xXbxX12


Các tin đã đưa

Ngày hội Giỗ Tổ sân khấu Việt Nam 2013

Ngày hội Giỗ Tổ sân khấu Việt Nam 2013
2013-09-13 08:41:06

(SGGP). - Ngày Giỗ Tổ của ngành sân khấu đã được Nhà nước công bố chọn làm Ngày Sân khấu Việt Nam. Đây cũng là dịp để những người làm nghề tôn vinh và nhớ ơn tổ nghiệp, đồng...

Nở rộ cải lương phòng trà

Nở rộ cải lương phòng trà
2013-09-12 06:03:46

(TNO) - Gần đây, ngoài các ca sĩ nhạc nhẹ, một số nghệ sĩ cải lương cũng chọn phòng trà làm nơi tổ chức live show quy mô nhỏ.

Đề cử còi vàng VN năm 2013

Đề cử còi vàng VN năm 2013
2013-09-12 06:03:36

(TNO) - Hôm qua danh sách đề cử danh hiệu còi vàng đã được Ban Trọng tài (TT) VFF công bố. Theo giới chuyên môn, trong danh sách 5 người, nhưng chủ yếu là cuộc đua của 3 TT: Võ...

Nhiều ẩn số xuất hiện

Nhiều ẩn số xuất hiện
2013-09-12 06:03:27

(TNO) - Chiều qua 11.9, vòng loại giải U.21 Báo Thanh Niên lần thứ 17 năm 2013 Cúp Bia Sài Gòn tiếp diễn lượt đấu thứ hai ở 4 bảng. Một số bất ngờ đã tiếp tục xuất hiện và...

Đến miền đất hứa

Đến miền đất hứa
2013-09-12 06:03:13

(TNO) - Ý, Hà Lan, Argentina, Mỹ và Costa Rica đã giành được quyền góp mặt ở VCK World Cup 2014 sau loạt trận diễn ra sáng qua.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết