Cập nhật:  GMT+7
3880x6196xa057x677ax69d7x6656x6ccbxa012x7f69xX7x9237x764cx498fx67a6xa3acx94a0xX5x978axXax6f4fx8d64x6873xb8e3xX1xX6xb87exXdxX7xXexX6xX18xX3xXexX1x3bd8xb762xX3x96faxXbxX1x6db6xX3xXexX1xa40bx53a1x8ec2xX3xX15xXdx4160xX18xX1xX3xX7xX21x6a5fxXexX3x70c6x8859xXdxX3x390ex5666xXdxX3xXexX21xX2cx5a5fxX18xX3x41b8x818bxX0x9dc6xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8061xX10xX6x4ca7xXaxX12x5964x5ea8x5acax4daax47b9xX3xX49xX15xX31xX2cxX3xX2x861exX64x516ex53a8xX3xX62x50b6x3a0cxX72xX3xX13xX14xX15xX1xX6xX18xXdxX7xXexX6xX18xX3x86b2x5532xX3xX1x4d5cxXbxX3xX3ex737exX18xX15xX3xX3axX3bxXdxX3xX4xX1xXdx8b61xX18xX3xX5x487axX86xX4xX3xX15xXdxX6xX3xX18xX15xX99x6144xXdxX3xX72x8c9exX4xX3x4a82xXexXex794exX3xX61xX14xXdxXexX7xXexX10x52f6x3df9xX3x65aax6ee4xX4xX3xXexXdxX22xX21xX3xX4xX2bxX6xX3xX5axX62xX48xX3xX18xX31xX2cxX3xX5xX31xX3xXbxX1x843cxXdxX3xX3exX99xX6xX3xX13xX14xX15xX1xX6xX18xXdxX7xXexX6xX18xX3xX3axX99xX86xXexX3x80f2xX21xX6xX3xX3ax48f3xX18xX15xX3xX5xXaex9110xXdxX6fxX3xX4xa3f6xX3x5091x9c93xXexX3xXexXf7xXdxX3xX3axXf1xX18xX15xX3xX4xX1xX21xX18xX15xX3xX82xX95xXexX3xX13xX7xXdxX6xX18xX3x71bexX21xXbxX3xX6ex6357xX2x7e90xXb8xX0xX4bxXbxX12xX0xXexX6x6f0fxX5xX10xX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxXfexX6xXb7xX15xXdxX18x8596xX6exXbx447axX3xX6xX21xXexXaexXaxX12xX0xX4bxXexX6xX12bxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xXaexX5dxX2cxXaxX12xX13xX14xX15xX1xX6xX18xXdxX7xXexX6xX18xX3xX4xX1x4e63xX18xX1xX3xX5xX31xX3xX3ex5ecaxXdxX3xXexX1xX2bxX3xX3ex7c26xX21xX3xXexXdxX22xX18xX3xX4xX2bxX6xX3xX3exX3fxXdxX3xXexX21xX2cxX45xX18xX3xX48xXdx5be1xXexX3xX49xX6xXfexX3xXexXf7xXdxX3xX12bxXd4xX18xX15xX3xX11bxX3xX3axXf1xX18xX15xX3xX5xXaexXf7xXdxX3xX13xX7xXdxX6xX18xX3xX11bxX21xXbxX3xX3axX31xXaexX3xX18xX15xX31xX2cxX3xX6ex7c1dxX64x4775xX3xX60xX12bxXd4xX18xX15xX3xX18xX31xX2cxX3xX4xXf1xX18xX3xX4xXfcxX3xXexX1xX22xXfexX3xX4x9d18xX4xX3xX3exX3fxXdxX3x4b8axXaexXb7xX5dxX6xX18xX6fxX3xX11bxX6xXfexXbxX21xX4xX1xXdxX6xX63xXb8xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xXaexX5dxX2cxXaxX12xX49xX1x7a75xX18xX3xXexXb7xX22xX18xX3xX12bxX212xX18xX1xX3xX5dxXdxX196xX18xX3xX4xX1xX21xX18xX15xX3xX3axX31xX3xXfexXffxXexX3xX12bx5d3dxX18xX15xX3xX12bxXfcxX18xX15xX3xX3exX1e1xX3xX4xX1xab92xX21xX3x70faxX3xXexX1xX212xX3xX3exX6xX3xXbxX1xX17exX18xX3xX3ex87b3xX21xX3xX1xX212xX18xX1xX3xX5dxX21xX18xX15xX3xX4xX1xXdxX95xXfexX3xX1xX6xXdxX3xX3ax9a5axX3xX12bxXd4xX18xX15xX3xX11bxX3xX5dxa16axX3xX3axXf1xX18xX15xX3xX4xX1xX21xX18xX15xX3xX82xX95xXexX3xX13xX7xX6xXdxX18xX3xX11bxX21xXbxX3xXexXf7xXdxX3x8e31xX13x402axX3xX7x6dbbxX3xX5xX31xX3xX1e8xXaexXb7xX5dxX6xX18xX3xX3axX31xX3xX48xXdxX196xXexX3xX49xX6xXfexXb8xX3xXcxX21xX2cxX3xX18xX1xXdxX22xX18xX6fxX3xX82xX1xXdxX3xX13xX14xX15xX1xX6xX18xXdxX7xXexX6xX18xX3xX4xXfcxX3x42cbxXbxX1xX27xX3xXexX1xX2bxX2cx4b81xX3xXabxXexXexXaexX3xX61xX14xXdxXexX7xXexX10xXb7xX3xXexX1xX212xX3xX15xXdxX3bxXdxX3xX4xX1xX21xX2cxX22xX18xX3xXfex9062xX18xX3xX5xXf7xXdxX3xX18xX15xX1x744cxX3xX82xX1xX1e1xX4xX3xX3exXdxXb8xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xXaexX5dxX2cxXaxX12xX0xXdxXfexX15xX3xX7xXb7xX4xX9xXaxX4bxX4bxX4xXb8xX12bxX6xXaexXecxX21xX6xX18xX15xXexXb7xXdxXb8xX3axX18xX4bxX5dxX10xX7xX82xXexXaexXbxX4bxX18xX10x6148xX7xX4bxX2x6e61xX120xX34dxX4bxX6cxX1c6xX5dxX1c8xX2xX1c8xX6cxX122xX1c8xX34dxXexX2xX2xX122xX2xX2xX6exX5xX2xXb8x8871xXbxX15xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xXaexX5dxX2cxXaxX12xX5axX62xX48xX3xXabxXexXexXaexX3xX61xX14xXdxXexX7xXexX10xXb7xX3xX4xX1xX16exX18xX1xX3xXexX1xXa8xX4xX3xX5xX31xXfexX3xX5axX62xX48xX3xXexXb7xX99xb915xX18xX15xX3xX3exX3fxXdxX3xXexX21xX2cxX45xX18xX3xX13xX14xX15xX1xX6xX18xXdxX7xXexX6xX18xXb8xX3x8d6exX18xX1xX13cxX3xX62xX72xX73xX72xX3xX13x3b37x3935xX5axX13xX49xaf8fx469cxXcxX13xX49xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xXaexX5dxX2cxXaxX12xX5axX62xX48xX3xXabxXexXexXaexX3xX61xX14xXdxXexX7xXexX10xXb7xX3xX3exX99xX86xX4xX3xXfexX196xX18xX1xX3xX5dxX6xX18xX1xX3xX5xX31xX3xX2cfxXbxX1xX27xX3xXexX1xX2bxX2cxX2d8xX3xX4xX1xX240xX21xX3xX61xX1xXdxX6fxX3xXex95e8xX18xX15xX3xX3exX99xX86xX4xX3xX12bxX17exX21xX3xX4xX1x7078xX18xX3xX5xX31xX3xX5axX62xX48xX3xX15xXdx578exXdxX3xX18xX1xX37xXexX3xX4xX1xX240xX21xX3xX5xXbbxX4xX3xX18x60cexXfexX3xX2xX122xX122xX6exXb8xX3xb7baxX1xXdxX3xX5xX31xXfexX3xX5axX62xX48xX3xXexXb7xX99xX3a9xX18xX15xX3xX3exX3fxXdxX3xXexX21xX2cxX45xX18xX3xX3d5xX6xX21xX5dxXdxX3xX13xXb7xX6xX12bxXdxX6xX6fxX3xX2f9xX18xX15xX3xX4x8d2fxX18xX15xX3xX15xXdx67b1xXbxX3xX3exX3fxXdxX3xXexX21xX2cxX45xX18xX3xX3exX37xXexX3xX18xX99xX3bxX4xX3xX18xX31xX2cxX3xX15xXdxXd4xXdxX3xX2cfxX4xb841xX18xX3xX82xX1xX1e1xXexX2d8xX3xX4xXfcxX3xXfexXffxXexX3xX3a9xX3x675fxXaexXb7xX5xX5dxX3xX11bxX21xXbxX3xX82xX1xXdxX3xX3exX99xX6xX3xX3d5xX6xX21xX5dxXdxX3xX13xXb7xX6xX12bxXdxX6xX3xXexX1xX6xXfexX3xX5dxX274xX3xX3cfxXb7xX6xX18xX4xX10xX3xX122xX1c6xXb8xX3xX3d5xX6xX21xX3xX3exXfcxX3xXexXb7xX3a9xX3xX5xXf7xXdxX3xX4xX1xX240xX21xX3xX61xX1xXdxX3xX5xX31xXfexX3xX3axXdxX196xX4xX6fxX3xX2f9xX18xX15xX3xXexXdxX95xXbxX3xXexXbbxX4xX3xX3exX1e1xXbxX3xXa8xX18xX15xX3xX15xXdxX37xX4xX3xXfexX4b5xX3xX4c7xXaexXb7xX5xX5dxX3xX11bxX21xXbxX3xX4xX1xXaexX3xX1xX31xX18xX15xX3xXexXb7xXdxX196xX21xX3xX18xX15xX99xXa4xXdxX3xX5dxX240xX18xX3xX18xX99xX3bxX4xX3xX18xX31xX2cxX3xX82xX1xXdxX3xX3exX99xX6xX3xX3exX3fxXdxX3xXexX21xX2cxX45xX18xX3xXcxXaexX15xXaexX3xXexX1xX6xXfexX3xX5dxX274xX3xX4c7xXaexXb7xX5xX5dxX3xX11bxX21xXbxX3xX6exX120xX120x7670xX3xXexXf7xXdxX3xX72xXa8xX4xXb8xX3xX11bxX1xX99xX6xX3xX1xX95xXexX6fxX3xXexXb7xX99xX3bxX4xX3xX3exXfcxX3xX2f9xX18xX15xX3xX4xX48exX18xX15xX3xX3exX99xX6xX3xX293xX64xX2xX34dxX3xX3d0xX1xX6xX18xX6xX3xX3axX2f9xX3xX3ex6fbcxX4xX1xX3xX4c7xXaexXb7xX5xX5dxX3xX11bxX21xXbxX3xX293xX64xX2xX34dxX3xX18xX455xXfexX3xX2xX122xX122xX2xX6fxX3xX7xX6xX21xX3xX3exXfcxX3xX3axX252xX3xX5xX31xXfexX3xX4xX1e1xX4xX3xX11bxX62xX73xX3xX3a9xX3xX13xXdxX3xX11bx6153xXbxX3xX3axX31xX3xX62xX10xX12bxX6xX18xXaexX18xX6fxX3xX2f9xX18xX15xX3xX4xX48exX18xX15xX3xX18xX1xXdxX252xX21xX3xX5xX17exX18xX3xX15xXdxX494xXbxX3xX4xX1e1xX4xX3xX11bxX62xX73xX3xX3axX2f9xX3xX3exX5caxX4xX1xX3xXecxX21xX176xX4xX3xX15xXdxX6xXb8xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xXaexX5dxX2cxXaxX12xX11bxX1xX2bxX3xXexX5caxX4xX1xX3xX62xX72xX73xX72xX3xX13xX14xX15xX1xX6xX18xXdxX7xXexX6xX18xX6fxX3xX2f9xX18xX15xX3xX45exX10xXb7xX6xXfexX21xX5dxX5dxXdxX18xX3xX45exX6xXb7xXdxXfexX6fxX3xX18xXfcxXdxX13cxX3xX2cfxX45exX1xXdxX3xX4xX1xX494xX18xX15xX3xXexX2f9xXdxX3xXfexXa4xXdxX3xXabxXexXexXaexX3xX61xX14xXdxXexX7xXexX10xXb7xX3xX3axX31xX3xX3exXffxXexX3xXb7xX6xX3xXfexXbbxX4xX3xXexXdxX22xX21xX3xXbxX1xXd4xXdxX3xX4xXfcxX3xXfexXffxXexX3xXexXf7xXdxX3xX13xX7xXdxX6xX18xX3xX11bxX21xXbxX3xX6exX120xX2xX122xX6fxX3xX5axX62xX48xX3xX18xX31xX2cxX3xX3ex854exX3xXexX212xXfexX3xX1xXdxX45xX21xX3xX82x43c9xX3xX12bxXfcxX18xX15xX3xX3exX1e1xX3xX13xX14xX15xX1xX6xX18xXdxX7xXexX6xX18xX3xX3axX31xX3xX82xX1xX21xX3xX3axX274xX4xX3xXb7xX8axXdxX3xXfexX3bxXdxX3xX18xX1xX603xX18xX3xX5xXa4xXdxX3xX3axX31xX3xX18xX1xX603xX18xX3xXexX1xX1e1xX4xX1xX3xXexX1xXa8xX4xX3xX3exX37xX2cxX2d8xXb8xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xXaexX5dxX2cxXaxX12xX48xXf1xX18xX15xX3xX5xXaexXf7xXdxX3xX13xX7xXdxX6xX18xX3xX11bxX21xXbxX3xX6exX120xX2xX122xX6fxX3xX13xX14xX15xX1xX6xX18xXdxX7xXexX6xX18xX3xXfexX99xX86xX18xX3xX7xX240xX18xX3xX3a9xX3xXexX1xX2bxX3xX3exX2f9xX3x6d7dxX21xX7xX1xX6xX18xX12bxX10xX3xX4xX2bxX6xX3xXcxX6xX365xXdxX82xXdxX7xXexX6xX18xX3xX5xX31xXfexX3xX7xX240xX18xX3xX18xX1xX31xX3xX5dxXaexX3xXexX212xX18xX1xX3xX1xX212xX18xX1xX3xX3a9xX3xX13xX14xX15xX1xX6xX18xXdxX7xXexX6xX18xX3xX12bxX37xXexX3x4646xX18xXb8xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xXaexX5dxX2cxXaxX12x50eex6606xX3xXb7xX31xX18xX15xX3xX3exX240xX2cxX3xX5xX31xX3xXfexX3fxXexX3xXexX1xX1e1xX4xX1xX3xXexX1xXa8xX4xX3xX5xX3bxX18xX3xX4xX1xXaexX3xXexX1xX17exX2cxX3xXexXb7xXf1xX3xX5axX62xX48xX3xX5axa91axX21xX3xXcxX1x3be4xX18xX15xX3xX82xX1xXdxX3xX18xX15xX31xX2cxX3xX6exX1c6xX64xX1c8xX3xX7xX298xX3xXbxX1xXd4xXdxX3xX1xX31xX18xX1xX3xXecxX21xX240xX18xX3xX3exX95xX18xX3xXcxX6xX365xXdxX82xXdxX7xXexX6xX18xX3xX4xX1xXf7xXfexX3xXexXb7xX1e1xX18xX3xX3axX3bxXdxX3xX13xX14xX15xX1xX6xX18xXdxX7xXexX6xX18xX3xX4xX2bxX6xX3xXexX1xX17exX2cxX3xXexXb7xXf1xX3xXabxXexXexXaexXb8xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xXaexX5dxX2cxXaxX12xXcx90ecxX49xX3xX61xX5ax77e4x83a6xX11bxX0xX4bxXbxX12


Các tin đã đưa

Leicester City - Nhà vô địch bất hạnh

Leicester City - Nhà vô địch bất hạnh
2017-02-14 16:59:35

(SGGP) - Nhìn gương mặt bần thần đến thảm hại của ông thầy người Ý Claudio Ranieri sau trận thua Swansea rạng sáng hôm 13-2, người ta mới thấy bóng đá thật là khắc nghiệt.

Thôi rồi, Leicester City!

Thôi rồi, Leicester City!
2017-02-13 16:58:11

(BongDa.com.vn) - Thêm một thất bại nữa trong trận cầu 6 điểm trước Swansea City, Leicester City đang đối mặt với nguy cơ phải xuống hạng chỉ ít tháng sau khi lên ngôi vô địch...

Chelsea bất lực trước Burnley

Chelsea bất lực trước Burnley
2017-02-13 16:57:54

(TP) - Dù có bàn thắng từ khá sớm nhờ công của Pedro, song rốt cuộc Chelsea cũng phải chia điểm với chủ nhà Burnley tại vòng 25 Ngoại hạng Anh.

Hải Dương: Khai hội Côn Sơn - Kiếp Bạc 2017

Hải Dương: Khai hội Côn Sơn - Kiếp Bạc 2017
2017-02-13 16:57:41

(QĐND) - Sáng 12-2 (16 tháng Giêng), tại khu di tích Côn Sơn (thị xã Chí Linh), Ban tổ chức Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc đã tổ chức khai hội mùa xuân 2017; khánh thành tòa Cửu...

Jose Mourinho giữ nổi David de Gea?

Jose Mourinho giữ nổi David de Gea?
2017-02-12 09:32:15

(SGGP) - Real Madrid vừa tái khởi động kế hoạch đưa thủ môn David de Gea tới sân Bernabeu. HLV Jose Mourinho có giữ nổi thủ môn người Tây Ban Nha này ở lại Old Trafford không?

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết