Cập nhật:  GMT+7
78fbxe30dxc5b9x8b2dxec29x8a8fxf96bxfc23x9b20xX7xb78cxe73bxd852xdae7x7ef8xac71xX5xaf41xXaxf176x10776xX3xf953x105cbx8896xa816xX3x830cx9aabx88aexd29axX10xX4xXexX3x1023exX16xX18xf8abxX6xc8dcxX3xf36ax9b1axX3xXexX1xXdxX3xXexc5a7xXdxX3x108dexX3xX7xX17xX18xX3xX4xX1xc20axXdxX3xX4xX1xX17xX16xX3xX13xX0xc1b6xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9b48xX10xX6x10c7axXaxX12xXcxXcx9a33xX3x8c1fxX3xX55xX6xXdxX3xX15xX16xfa53xX18xX3xX15xX16xX17xX18xX3xX4xfb4cxX6xX3xX4xX16xe433xX4xX3xXexX1xXdxX3xX1axX1bxX1cxX1dxX10xX4xXexX3xX22xX16xX18xX25xX6xX27xX3xX29xXdxdd38xXexX3xX2axX6xc5afxX3xX5xX31xX3x97a2xX1xX17xX16xX3xX97xX1xbb05xX18xX3xX55xdea6xX18xe937xX3x1037axX31xX3xX55xX31xX3xX55xe0acxX18xXa4xX3xcb5fxX6xX92xX3xXexX1bxX6xX18xX1xX3xXexX31xXdxX3xXexeea6xXdxX3xX4xX16xX75xX4xX3xXexX1xXdxX3xX58xX31xX18xX1xX3xX4xX1xX1cxX3xX4xX67xX4xX3xX18xX1xX31xX3xXexX1xXdx9227xXexX3xb43cxXe0xX3xX92xf8cdxXdxX3xX34xX3xX4xX1xX17xX16xX3xX13xf1b8xX0xX46xXbxX12xX0xXexX6xd095xX5xX10xX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxX92xX6xX1bxXa4xXdxX18xc7c3xeb43xXbxd48cxX3xX6xX16xXexX1cxXaxX12xX0xXexX1bxX12xX0xXexX58xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdb0dxX1cxX58xX27xXaxX12xX0xXdxX92xXa4xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXe3x10590xXdxX92xX6xXa4xX10xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10bxX46xX46xX7xXexX6xXexXdxX4xXf2xX18xX10xX25xXf2xXexX16xX1cxXdxXexX1bxX10xXf2xXa6xX18xX46xXexXexX1cxX46xXdxX46xX7xaf03xX10cxX175xX46xX10cxf485xX2x10356xX46xX17axfd3axX46xX2xdc25xX46xX182xX10cxcca5xb5a4xXcxX22xX1dxXa6xXf2xX1dxXbxXa4xXaxX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xX46xXexX58xX12xX0xX46xXexX1bxX12xX0xXexX1bxX12xX0xXexX58xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX1cxX58xX27xXaxX12xX55xXadxX18xXa4xX3xXb1xX6xX92xX3xXa6xX31xX3xX92xddb7xX16xX3xXexX1xXdxXe0xXexX3xXe3xXe0xX3xX4xX70xX6xX3xX92xd740xX18xX1xX0xX46xXbxX12xX0xX46xXexX58xX12xX0xX46xXexX1bxX12xX0xX46xXexX6xXfaxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX1cxX58xX27xXaxX12xa7ccxX7xXdxX6xX3xX2axX10xX25xX3xce17xX10xX18xX10xX1bxX6xXexXdxX1cxX18xX3xX187xX6xX7xX1xXdxX1cxX18xX3xb8f3xX10xX7xXdxXa4xX18xX10xX1bxX3xX202xX25xX6xX1bxX58xX7xX3xd20bxX20bxXdxad51xXdxX3xXexX1xXa2xX34xX18xXa4xX3xX18xX1xX31xX3xXexX1xXdxXe0xXexX3xXe3xXe0xX3xXexX1xeef9xXdxX3xXexX1bxX6xX18xXa4xX3xX4xX1xX17xX16xX3xX13xX3xXexX1xXe0xX3xX1xX8dxX3xX92xXe7xXdxf8bexX3x9e37xXa2x7a97xX4xX3xXexXc0xXbxX3xX4xX1xacc6xX3xX55xX6xX1bxXbxX10xX1bxf45exX7xX3xX129xX6x7d71xX6xX6xX1bxX3xe485xXdxX18xXa4xX6xXbxX1cxX1bxX10xfddcxX3xXcxX1xX67xXdxX3xXb1xX6xX18xX28cxX3x101aexX18xX58xX1cxX18xX10xX7xXdxX6xX3xXa6xX31xX3xa19bxX6xX5xX6xX27xX7xXdxX6xX3xXex8352xX3xX4xX1xb5c1xX4xX3xX5xae9axX18xX3xX266xX2b7xX16xX3xXexXdxc8a7xX18xX3xXa6xX31xX1cxX3xX18xd952xX92xX3xX10cxX17axX2xX17fxXf2xX3xX2axX2c8xX92xX3xX18xX6xX27xX28cxX3xX4xX16xX75xX4xX3xXexX1xXdxX3xX58xXdxc05bxX18xX3xX1bxX6xX3xXexXc0xXdxX3xX283xXdxX18xXa4xX6xXbxX1cxX1bxX10xX3xXex98fcxX3xX18xXa4xX31xX27xX3xX2xX17fxX3xX266xXe0xX18xX3xX2xX186xX5fxX17cxXf2xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX1cxX58xX27xXaxX12xXcxXdxX2c0xX16xX3xX4xX1xX271xX3xX266xX67xX18xX1xX3xXa4xXdxX67xX3xX4xX70xX6xX3xX4xX16xX75xX4xX3xXexX1xXdxX3xX18xX31xX27xX3xX5xX31xX3xX7xe9cbxX3xX7xX67xX18xXa4xX3xXexXc0xX1cxX28cxX3xXa4xX16xX3xXexX1x1035axX92xX3xX92xd4cfxX3xXa6xX31xX3xX58xX9exX16xX3xX9exX18xX3xX4xX67xX3xX18xX1xX17xX18xX3xX4xX70xX6xX3xX4xX67xX4xX3xX18xX1xX31xX3xXexX1xXdxXe0xXexX3xXe3xXe0xXf2xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX1cxX58xX27xXaxX12xXcxX1xX6xX92xX3xXa4xXdxX6xX3xX4xX16xX75xX4xX3xXexX1xXdxX28cxX3xX97xX1xX9exX18xX3xX55xXa2xX18xXa4xX3xXa6xX31xX3xX55xXadxX18xXa4xX3xXb1xX6xX92xX3xX7x9bbexX3xX5xX31xX92xX3xXa6xXdxX8dxX4xX3xX4x7abbxX18xXa4xX3xXfaxX6xX18xX3xXa4xXdxX67xX92xX3xXe3xX1xX231xX1cxX3xX5xX31xX3xX18xX1x8e24xX18xXa4xX3xX18xX1xX17xX18xX3xXa6xd8fexXexX3xX4xeea2xX3xX16xX27xX3xXexX271xX18xX3xXexX1bxX1cxX18xXa4xX3xX5x8917xX18xX1xX3xXa6xX349xX4xX3xXexX1xX24axXdxX3xXexX1bxX6xX18xXa4xX28cxX3xX18xX1xXdxXe0xXbxX3xX231xX18xX1xX3xX4xX70xX6xX3xX4xX1xX17xX16xX3xX13xX3xX266xa5fexX3xX4xX1xX2b3xX18xXa4xX3xX92xXdxX18xX1xX3xXe3xX1xX231xX3xX18xX2c8xX18xXa4xX3xXa6xX31xX3xX7xX349xX3xXe3xX1xX67xX4xX3xXfaxXdxX8dxXexX3xX4xX70xX6xX3xX92xX1d8xX18xX1xXf2xX0xX46xXbxX12xX0xXexX6xXfaxX5xX10xX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxX92xX6xX1bxXa4xXdxX18xX10bxX10cxXbxX10exX3xX6xX16xXexX1cxXaxX12xX0xXexX1bxX12xX0xXexX58xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX1cxX58xX27xXaxX12xX0xXdxX92xXa4xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXe3xX13dxXdxX92xX6xXa4xX10xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10bxX46xX46xX7xXexX6xXexXdxX4xXf2xX18xX10xX25xXf2xXexX16xX1cxXdxXexX1bxX10xXf2xXa6xX18xX46xXexXexX1cxX46xXdxX46xX7xX175xX10cxX175xX46xX10cxX17axX2xX17cxX46xX17axX17fxX46xX2xX182xX46xX5xX2a5xX7xX298xX27xX17axX22xXb1xXf2xX1dxXbxXa4xXaxX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xX46xXexX58xX12xX0xX46xXexX1bxX12xX0xXexX1bxX12xX0xXexX58xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX1cxX58xX27xXaxX12xX2a5xX75xXexX3xXfaxX75xX3xX7xXa2xX16xX3xXexX3f3xXbxX3xX4xX70xX6xX3xX97xX1xX17xX16xX3xX97xX1xX9exX18xX3xX55xXa2xX18xXa4xX0xX46xXbxX12xX0xX46xXexX58xX12xX0xX46xXexX1bxX12xX0xX46xXexX6xXfaxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX1cxX58xX27xXaxX12xXb1xX268xXdxX3xXexX1xXe0xX3xX4xX70xX6xX3xX97xX1xX17xX16xX3xX97xX1xX9exX18xX3xX55xXa2xX18xXa4xX3xX18xb756xX92xX3xX34xX3xXe3xX1xX17xX16xX3xX10exa0abxX3xX5x8612xX3xX18xXa4xX16xX27xX2c0xX18xX3xX5xXdxX8dxX16xX3xXa6xX31xX3xXe3xX35exX3xXexX1xX16xX3f3xXexX3xX4x8b05xXexX3xX92xX6xX27xX28cxX3xX4xa749xX18xX3xX266xXdxX431xX92xX3xX92xXc0xX18xX1xX3xX4xX70xX6xX3xX55xX31xX3xX55xXadxX18xXa4xX3xXb1xX6xX92xX3xX5xX31xX3xX18xX1xX3e9xX18xXa4xX3xX266xXa2xX24axX18xXa4xX3xX4xX5b4xXexX3xX4x7b36xXbxX3xXexXdxX18xX1xX3xXexXe0xXf2xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX1cxX58xX27xXaxX12xX1axX1xX2b7xX18xX3xXexX1xXa2xX34xX18xXa4xX3xX4xX1xX1cxX3xX18xXa4xXa2xX24axXdxX3xX4xX1xXdxXe0xX18xX3xXexX1xX5b4xX18xXa4xX3xX5xX31xX3xXa4xXdxXe7xXdxX3xXexX1xXdxX8dxX16xX3xXexX67xX4xX3xXbxX1xX35axX92xX3xX4xX70xX6xX3xX92xX1d8xX18xX1xX3xXexX1bxX2c0xX18xX3xXexXc0xXbxX3xX4xX1xX271xX3xX55xX6xX1bxXbxX10xX1bxX279xX7xX3xX129xX6xX27exX6xX6xX1bxX3xX34xX3xX283xXdxX18xXa4xX6xXbxX1cxX1bxX10xX28cxX3xXcxX1xX67xXdxX3xXb1xX6xX18xX28cxX3xX298xX18xX58xX1cxX18xX10xX7xXdxX6xX28cxX3xX2a5xX6xX27xX5xX6xX27xX7xXdxX6xX3xXa6xX31xX3xX29xXdxX8dxXexX3xX2axX6xX92xXf2xX3xX2axXa4xX1cxX31xXdxX3xX1bxX6xX28cxX3xXexX1xX271xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX4xX5bdxX18xX3xX266xXa2xX268xX4xX3xXexX1xX6xX92xX3xXa4xXdxX6xX3xXe3xX1xX3f7xX6xX3xX1xdf83xX4xX3xXexXc0xXdxX3xX29xXdxX8dxX18xX3xXexX1xX24axXdxX3xXexX1bxX6xX18xXa4xX3xX298xX7xXexXdxXexX16xXexX1cxX3xX2a5xX6xX1bxX6xX18xXa4xX1cxX18xXdxXf2xX3xXcxXf2xX2a5xX0xX46xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Thầy giáo đa tài của thể thao Quảng Trị

Thầy giáo đa tài của thể thao Quảng Trị
2024-02-24 06:10:00

QTO - Là giáo viên năng khiếu của Trường Trưng Vương (TP. Đông Hà), tuy nhiên Đặng Vũ Tuấn, Khu phố 4, Phường 1, thị xã Quảng Trị, lại được giới thể thao...

Còn ai mua vé xem ca nhạc?

Còn ai mua vé xem ca nhạc?
2015-03-19 00:20:31

TT - Ngay cả các chương trình ca nhạc đầy ngôi sao được xưng tụng đương thời dường như cũng vắng người xem. Tại sao?Chương trình Heart beat của Mỹ Tâm - một trong những sô...

Chạy nước rút cho SEA Games 28

Chạy nước rút cho SEA Games 28
2015-03-19 00:19:34

TT - Chưa đầy ba tháng nữa SEA Games 28 sẽ diễn ra tại Singapore, đây cũng là thời điểm quan trọng nhất đối với các bộ môn trong cuộc đua nước rút đến đại hội.VĐV lấy thức ăn...

Tập thể dục thường xuyên duy trì sự minh mẫn

Tập thể dục thường xuyên duy trì sự minh mẫn
2015-03-19 00:19:16

TTO - Ngoài những lợi ích về mặt thể chất, tập thể dục và ăn kiêng còn mang đến những hiệu quả không ngờ trong việc duy trì một bộ não khỏe mạnh.Người lớn tuổi tập thể dục sẽ...

Điệu kèn yêu thương

Điệu kèn yêu thương
2015-03-18 01:08:02

(QT) - Trải qua bao biến thiên của lịch sử nhưng đến nay, nhiều phong tục tập quán tốt đẹp mang đậm bản sắc văn hóa của bà con các dân tộc ít người ở miền Tây Quảng Trị vẫn...

Họa sĩ Phạm Khắc Quang bán tranh cứu vợ

Họa sĩ Phạm Khắc Quang bán tranh cứu vợ
2015-03-18 00:23:58

TTO - Theo thông tin từ trang facebook của TS Trang Thanh Hiền, một người bạn của cô - họa sĩ Phạm Khắc Quang - đang rao bán một loạt tranh của anh với hy vọng có đủ tiền để lo...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết