Cập nhật:  GMT+7
f2f5x1869fx19301x122f2x178d7x1a516x18521x17e97x12d1dxX7x1cc43x11e10x1ad98x1d28ex1d42fx15b44xX5x181e3xXax18a3fx10e16x170e5xX3xX7x15792xX4xX3xXexX1x10fa0xXdxX3x1359fx18f11xX3xXex10417x15a23x14f46xX3xf39ax1b5aexX20xX3x1b4f1x16bc7xXdxX3x19c57x153b1xX25x1969axX3x1a744xX14xX2x13a34xX0x1388dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15d51xX10xX6x11686xXaxX12xf6e9x1243dx12ea5xX50x198a6xf3f3x13399x15352x11540xX3x15e15x16fb9xX3xX4x14a6bxX3xX4x17905xX6xX25xX1xX3xXexX1x10a12xX3xX4xX6xX5fxX3xX25xX32x1970dxXexX3xX25xX32x1465dx1a86fxX25xX32xX3xX4exX13xf44fxX2xX3xXexX23xXdx10afexX66xX3x12875xX4fxX58xX54xX3xX7xX5fxX3xX2fx12e87xXdxX3x1561axXdxX25xX1xX3xXbxX1x1b7bbxX3xXexX1x12248xX4xX3xX1xXdxX80xX25xX3x14851xX14xX3xXexX23xXdxX80xX66xX3xX83xX4fxX58xX3xX25xX1xX73xX25xX32xX3x1c1c5xXdx14a24xXex18f73xX3xX4fxX1xX6xX4bxX10xX7xX3xX5fxXb7xX3xX50xX23xX10xXb9xX3xX4exX13xX14xX3xX7xX17xX4xX3xXexX1xX1cxXdxX54xX3xXexX23xX74xX3xXexX1xX30xX25xX1xX3x10cf4x12f25xX3xXbxX1xXdxX20xX3xXexX80xX3xX25xX1xX6exXexX3xX25x11ee1xX20xX3xX34xX14xX2xX13xX3xX8fxX1xXdxX3x10579xX73x1a177xX4xX3x1143bxXexX2cxX25xX3xX2fxXdxX25xX1xfc77xX3xX25xX1xXdx100dcxX66xX3xX25xX1xX6exXexX3xXex1615dxXdxX3xX32xXdx17994xXdxX3xX50xX5fxX5xX4bxX10xX25xX3x142e2xX6xX7xXbxXe2xX10xX23xX23xXb9xX3x10ddcx19c68xX6xX23xX4bxX7xX3xX4exX27xX28xX20xX3xX2bxX2cxXdxX3xX2fxX30xX25xX32xX3xX34xX14xX2xX37xX54xX55xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx18070xX5fxX4bxXb9xXaxX12x1a6acxX59xX25xX32xX3xX2fxX8cxXdxX3xXb5xX6xX25xXexX6xX7xXexXdxX4xX3xXb5xX5fxX66xX23x18c2fxX3xXb5xXdxXb7xXexXb9xX3xX4fxX1xX6xX4bxX10xX7xX3xX5fxXb7xX3xX50xX23xX10xXb9xX3xXffx1c1fdxX25xX32xX3xX1xX11bxX25xX32xX3xX52xX1xXdxX20xX3xXexX80xX3xX25xX1xX6exXexX3xX25xXf3xX20xX55xX3x11568xX32xX5fxX30xXdxX3xX23xX6xX17bxX3xXe2xXe3xX3xXbxX1xXdxX20xX3xX4bxX9axX6xX3xXexX23x10186xX25xX3xX4xX66x1d587xX25xX3xXexXdx14f5fxX66xX3xXexX1xX66xXb9x1567bxXexX3xXffx16cd7xX25xX1xX3xXffxX1cxX20xX3xX4x1af97xX6xX3x1c620x1694fxX3x112f0xX6xX20xX10xX7xX3xX56xX3xXb5xXdxXb7xXexXb9xX3xX4fxX1xX6xX4bxX10xX7xX3xX5fxXb7xX3xX50xX23xX10xXb9xX3xX4x1cc3axX25xX3xX104xX4xX1xXdxX1d7xX25xX3xXexX1xX17xX25xX32xX10dxX3xX74xX3xX4xX1cxX4xX3xX1xX11bxX25xX32xX3xX20x1a68axX4x14e96xX3x1d0a6x1a35dxX4xX1xX3xXe2xX120xX25xX3xXexX80xX3xX25xX1xX6exXexX17bxX3xX1aexX6xX20xX3xX4bxXdx19d73xX25xX3xX2fxXdxX1c6xX25xX3xX4xX1xX96xX25xX1xX3xXexX80xX3xX25xX1xX6exXexX3xX4xX1xX5fxX3xX1eaxX6xX20xXdxX10xX3xX58xX5fxX23xX25xX6xX25xX17bxX3xX1aex1546cxX3xX4bxXdxX241xX25xX3xX2fxXdxX1c6xX25xX3xX4xX1xX96xX25xX1xX3xXexX80xX3xX25xX1xX6exXexX3xX4xX1xX5fxX3xX58xX6xX8fxX5fxXexX6xX3xX1eaxX5fxX1xX25xX7xX5fxX25xX3xX2fxX30xX3xX32xXdxX120xXdxX3xXexX1xX73xX74xX25xX32xX3xXcxX73x16328xX25xX32xX3xXexX1cxX4xX3xX20xX30xX25xX3xX120xX25xX1xX3xXexX80xX3xX25xX1xX6exXexX3xX4xX1e4xX6xX3xX1eaxX6xX20xXdxX10xX3xX58xX5fxX23xX25xX6xX25xX3xX2fxX30xX3xX58xX6xX8fxX5fxXexX6xX3xX1eaxX5fxX1xX25xX7xX5fxX25xX55xX0xXexX6xXe2xX5xX10xX3xX7xXexXb9xX5xX10xX9xXaxX20xX6xX23xX32xXdxX25xX227xX34xXbxX2bxX3xX6xX66xXexX5fxXaxX12xX0xXexX23xX12xX0xXexX4bxX12xX0xXdxX20xX32xX3xXe2xX5fxX23xX4bxX10xX23xX9xXaxX14xXaxX3xX25xX6xX20xX10xX9xXaxXdxX20xX6xX32xX10xX52xX1xX5fxXexX5fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX135xXdxX4bxXexX1xX9xXaxX13xXa2xX14xXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX227xX39xX39xX135xX135xX135xX55xX7xX32xX32xXbxX55xX5fxX23xX32xX55xX2fxX25xX39xX4bxX6xXexX6xXdxX20xX6xX32xX10xX7xX39xX5fxX23xXdxX32xXdxX25xX6xX5xX39xX34xX14xX2xX37xX39xX14xX34xX39xXdxX20xX6xX32xX10xX7xX37xX2xX13xXa2xX13x108a1x118bdxX20xX6xX20xX56xX2bxX5fxXdxX56xX2fxX6xX25xX32xX56xX2xX55x1c889xXbxX32xXaxX39xX12xX0xX39xXexX4bxX12xX0xX39xXexX23xX12xX0xXexX23xX12xX0xXexX4bxX12xX1eaxX6xX20xXdxX10xX3xX58xX5fxX23xX25xX6xX25xX3xX2fxX30xX3xX58xX6xX8fxX5fxXexX6xX3xX1eaxX5fxX1xX25xX7xX5fxX25xX3xX4exX3xXb5xXdxXb7xXexXb9xX3xX4fxX1xX6xX4bxX10xX7xX3xX5fxXb7xX3xX50xX23xX10xXb9xX3xX54xX3xX56xX3xX1aexX6xX20xX3xX2fxX30xX3xX1aexX26axX3xX4bxXdxX241xX25xX3xX2fxXdxX1c6xX25xX3xX4xX1xX96xX25xX1xX3xXexX80xX3xX25xX1xX6exXexX3xX27xX28xX20xX3xX2bxX2cxXdxX3xX2fxX30xX25xX32xX3xX34xX14xX2xX37xX55xX3x1693cxX25xX1xX227xX3xX83xX25xXdxX2fxX10xX23xX7xX6xX5xX0xX39xXbxX12xX0xX39xXexX4bxX12xX0xX39xXexX23xX12xX0xX39xXexX6xXe2xX5xX10xX12xXb5xX6xX25xXexX6xX7xXexXdxX4xX3xXb5xX5fxX66xX23xX3xX25xXf3xX20xX3xX25xX6xXb9xX3xX4x1b639xX25xX32xX3xX104xXe2xXe3xXdxX3xXexX1xX66xX10dxX3xX27xX28xX20xX3xX2bxX2cxXdxX3xX2fxX30xX25xX32xX3xX8fxX1xXdxX3xXbxX1xX120xXdxX3xX25xX1x112cdxX25xX3xXexX1xX1c6xX20xX3xX4xX1cxX4xX3xX32xXdxX120xXdxX227xX3xX52xX1xXdxX20xX3xX5xX30xX20xX3xX5xX11bxXdxX3xX1xX5fx171f2xX4xX3xXbxX1x140b5xX25xX3xXexXdxX1d7xXbxX3xXexX1xX10xX5fxX3xXexX80xX3xX25xX1xX6exXex17846xX3x19c69xX11bxX5fxX3xX4bxXdxX241xX25xX3xXexX80xX3xX25xX1xX6exXexX3xX4xX1xX5fxX3xX1eaxX5fxX7xX1xX3xXcxX23xX6xX25xX8fxX55xX3xX27xXe3xXexX3xX7xX1cbxX3xX4xX1cxX3xX25xX1xX28xX25xX3xX8fxX1xX1cxX4xX3xX4xX456xX25xX32xX3xXffxX73xX101xX4xX3xX104xXexX2cxX25xX3xX2fxXdxX25xX1xX10dxX3xX32xX193xX20xX227xX3xX229xX6xX5xX10xXb9xX3xX164xX66xX5fxX4xX5fxX3x171f3xX3xX1aexX26axX3xX4bxXdxX241xX25xX3xX2fxXdxX1c6xX25xX3xXbxX1xX225xX3xXexX80xX3xX25xX1xX6exXexX3xX2fxX8cxXdxX3xX134xX5xX2fxXdxX25xX3x1a495xX3xXcxX1xX10xX3xX164xX1xXdxXbxX20xX66xX25xX8fxX7xX227xX3xX12axX5fxX6xX4bxX3xX164xX1xXdxXbxX3xX2fxX30xX3xXcxX1xX10xX3x152aexX10xX4bxX4bxXdxX25xX32xX3xX12axXdxX25xX32xX10xX23xX3xX4b6xX3xX1e7xX4bxX4bxXdxX10xX3xX12axX10xX4bxX20xX6xXb9xX25xX10xX3xX513xX3xX1aexX6xX20xX3xX4bxXdxX241xX25xX3xX2fxXdxX1c6xX25xX3xXbxX1xX225xX3xXexX80xX3xX25xX1xX6exXexX3xX2fxX8cxXdxX3xX2fxX6xXdxX3xX4bxXdxX241xX25xX3xXexX23xX5fxX25xX32xX3xX1eaxX66xXbxXdxXexX10xX23xX3xX134xX7xX4xX10xX25xX4bxXdxX25xX32xX55xX3xX12axX10xX4bxX20xX6xXb9xX25xX10xX3xX4xX456xX25xX32xX3xX5xX30xX3xXexX23xX73x181f5xX25xX32xX3xX1xX101xXbxX3xXffxX49dxX4xX3xXe2xXdxX80xXexX3xX8fxX1xXdxX3xX6xX25xX1xX3xX2fx138fdxX6xX3xXffxX73xX101xX4xX3xX53xX7xX4xX6xX23xX3xX34xX14xX2xX13xX3xXexX2cxX25xX3xX2fxXdxX25xX1xX3xX1aexX6xX20xX3xX4bxXdxX241xX25xX3xX2fxXdxX1c6xX25xX3xX4xX1xX96xX25xX1xX3xX2bxX66xX6exXexX3xX7xX17xX4xX3xXexX23xX5fxX25xX32xX3xXcxX1xX10xX3xXcxX1xX10xX5fxX23xXb9xX3xX5fxXb7xX3xX1e7xX2fxX10xX23xXb9xXexX1xXdxX25xX32xX3xX2fxX30xX3xX25xXf3xX20xX3xX25xX6xXb9xX3xX6xX25xX1xX3xX4xX456xX25xX32xX3xX4xX5cxX3xXexX1c6xX25xX3xXexX23xX5fxX25xX32xX3xXe2xX120xX25xX32xX3xXffxX112xX3xX4x16076xX3xX2fxX8cxXdxX3xX2fxX6xXdxX3xX4bxXdxX241xX25xX3xXexX23xX5fxX25xX32xX3xXcxX1xX10xX3xX58xX6xX25xXdxX7xX1xX3xX50xXdxX23xX5xX55xX0xXexX6xXe2xX5xX10xX3xX7xXexXb9xX5xX10xX9xXaxX20xX6xX23xX32xXdxX25xX227xX34xXbxX2bxX3xX6xX66xXexX5fxXaxX12xX0xXexX23xX12xX0xXexX4bxX12xX0xXdxX20xX32xX3xXe2xX5fxX23xX4bxX10xX23xX9xXaxX14xXaxX3xX25xX6xX20xX10xX9xXaxXdxX20xX6xX32xX10xX52xX1xX5fxXexX5fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX135xXdxX4bxXexX1xX9xXaxX13xXa2xX14xXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX227xX39xX39xX135xX135xX135xX55xX7xX32xX32xXbxX55xX5fxX23xX32xX55xX2fxX25xX39xX4bxX6xXexX6xXdxX20xX6xX32xX10xX7xX39xX5fxX23xXdxX32xXdxX25xX6xX5xX39xX34xX14xX2xX37xX39xX14xX34xX39xXdxX20xX6xX32xX10xX7xX37xX2xX13xXa2xX13xX7axX383xX20xX6xX20xX56xX2bxX5fxXdxX56xX2fxX6xX25xX32xX56xX34xX55xX393xXbxX32xXaxX39xX12xX0xX39xXexX4bxX12xX0xX39xXexX23xX12xX0xXexX23xX12xX0xXexX4bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15exX5fxX4bxXb9xXaxX12xXb5xX6xX25xXexX6xX7xXexXdxX4xX3xXb5xX5fxX66xX23xX3xX17bxX3xX20xXe3xXexX3xXexX23xX5fxX25xX32xX3xX1xX6xXdxX3xXbxX1xXdxX20xX3xXexX80xX3xX25xX1xX6exXexX3xXexX11bxXdxX3xX27xX28xX20xX3xX2bxX2cxXdxX3xX2fxX30xX25xX32xX3xX34xX14xX2xX37xX55xX3xX41axX25xX1xX227xX3xX34xX14xXexX1xX3xX164xX10xX25xXexX66xX23xXb9xX3xXb5xX5fxX2bxX0xX39xXbxX12xX0xX39xXexX4bxX12xX0xX39xXexX23xX12xX0xX39xXexX6xXe2xX5xX10xX12xX4fxXb9xX5xX2fxX10xX7xXexX10xX23xX3xX4fxXexX6xX5xX5xX5fxX25xX10xX3xX56xX3xX25xX32xX73xX5d0xXdxX3xXffxX73xX101xX4xX3xXffxX112xX3xX4xX66cxX3xX1aexX6xX20xX3xX4bxXdxX241xX25xX3xX2fxXdxX1c6xX25xX3xXbxX1xX225xX3xX2bxX66xX6exXexX3xX7xX17xX4xX3xXexX11bxXdxX3xX53xX7xX4xX6xX23xX3xX34xX14xX2xX37xX3xX2fxX8cxXdxX3xX2fxX6xXdxX3xX4bxXdxX241xX25xX3xX12axX5fxX4xX8fxXb9xX3xX15exX6xX5xXe2xX5fxX6xX3xXexX23xX5fxX25xX32xX3xX164xX23xX10xX10xX4bxX3xX4xX5cxX3xX5x1622cxX3xX5xX30xX3xX25xX32xX73xX5d0xXdxX3xX1xX11bxX25xX1xX3xXbxX1x127e6xX4xX3xX25xX1xX6exXexX3xXexX11bxXdxX3xX27xX28xX20xX3xX2bxX2cxXdxX3xX2fxX30xX25xX32xX3xX34xX14xX2xX37xX55xX3x1c3d8xX6xXdxX3xX4bxXdxX241xX25xX3xX25xX30xXb9xX3xX20xX6xX25xX32xX3xX2fxX112xX3xX4xX1xX5fxX3xX6xX25xX1xX3xX32xXdxX120xXdxX3xXexX1xX73xX74xX25xX32xX3xX12axX6x1b91axX8aexXdxX10xX7xXaxX3xX23xX10xX4bxX10xX10xX20xX10xX23xX3xX6xX135xX6xX23xX4bxX3xX25xX1x1adf1xX20xX3xX2fxXdxX25xX1xX3xX4bxX6xX25xX1xX3xX25xX32xX2cxXdxX3xX7xX6xX5fxX3xXexX5eaxX25xX32xX3xXe2xX22axX3xXffxX112xX3xX4xX66cxX3xX27xX28xX20xX3xX2bxX2cxXdxX3xX2fxX30xX25xX32xX3xX25xX1xX73xX25xX32xX3xXexX1xX30xX25xX1xX3xX4xX2cxX25xX32xX3xX25xXf3xX20xX3x1ce2fxX66xX6xX55xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15exX5fxX4bxXb9xXaxX12xX1aexX32xX73xX5d0xXdxX3xX4xX1xXdxX1d7xX25xX3xXexX1xX17xX25xX32xX3xX27xX28xX20xX3xX2bxX2cxXdxX3xX2fxX30xX25xX32xX3xX5xX4a2xX25xX3xXexX1x12718xX3xf731xX37xX3xXffxX73xX101xX4xX3xXexX1xX2cxX25xX32xX3xXe2xX1cxX5fxX3xX2fxX30xX5fxX3xX25xX32xX30xXb9xX3xXexX1xX94axX3xXe2xX120xXb9xX3xX4exX34xX7axX56xX34xX54xX3xXexX11bxXdxX3xX52xX6xX5xX6xX4xX10xX3xXcxX1xX10xX6xXexX23xX10xX55xX3xX50xXdxX120xXdxX3xXexX1xX73xX74xX25xX32xX3xXexX1xX73xX5d0xX25xX32xX3xX25xXdxX1c6xX25xX3xXffxX73xX101xX4xX3xXexX1xX30xX25xX1xX3xX5xX47cxXbxX3xXexX5eaxX3xX25xXf3xX20xX3xX2xX382x19744xX14xX3xXffxX1d7xX25xX3xX25xX6xXb9xX3xXffxX73xX101xX4xX3xX5xX9axX6xX3xX4xX1xX24xX25xX3xXexX5eaxX3xX382xXa2xX94cxX3xXexX1xX30xX25xX1xX3xX2fxXdxX1c6xX25xX3xXffxX1d7xX25xX3xXexX5eaxX3xXa2xX9baxX3xXe2xX6xX25xX32xX3xX4xX1e4xX6xX3xX25xX73xX8cxX4xX3xX27x14b4bxX3xX2fxX30xX3xX34xX14xX3xX90cxX66xX1cbxX4xX3xX32xXdxX6xX3xX8fxX1xX1cxX4xX55xX3xX27xX28xX20xX3xX2bxX2cxXdxX3xX2fxX30xX25xX32xX3xX5xX66xX2cxX25xX3xXex114a4xX3xX4xX1xX94axX4xX3xXexX23xX73xX8cxX4xX3xX20xXe3xXexX3xX25xX32xX30xXb9xX3xX7xX5fxX3xX2fxX8cxXdxX3xX5xX241xX3xXexX23xX6xX5fxX3xX32xXdxX120xXdxX3xX53xX7xX4xX6xX23xX3xX1xX30xX25xX32xX3xX25xXf3xX20xX55xX3xX48xX41ax19c6fxX3xX58xX83x1255dxX0xX39xXbxX12


Các tin đã đưa

Nữ sinh Huế xưa nhớ Trịnh Công Sơn

Nữ sinh Huế xưa nhớ Trịnh Công Sơn
2016-02-29 00:38:38

TTO - Gần 20 bài tình ca và da vàng sâu lắng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được cất lên từ nhóm nữ sinh Huế xưa trong chương trình kỉ niệm 77 năm ngày sinh của ông (28-2-1939 – 28-2-2016).

Visa toàn cầu hóa lên sóng VTV2

Visa toàn cầu hóa lên sóng VTV2
2016-02-29 00:38:24

TTO - Các sự kiện đáng quan tâm ở Việt Nam và thế giới được khai thác dưới nhiều góc độ khác nhau qua các chuyên mục: Hãy cùng quan tâm, Sự kiện toàn cầu, Phát hiện đáng chú ý,...

Real Madrid thua derby vì tinh thần

Real Madrid thua derby vì tinh thần
2016-02-29 00:37:36

* Cristiano Ronaldo cho rằng đồng đội có đẳng cấp thấp hơn mình(SGGP) - Real Madrid thua Ateltico Madrid 0-1 trên sân nhà Bernabeu. Trận thua đầu tiên trên sân nhà của HLV...

Toyota V-League 2016: Hoàng Anh Gia Lai thua tức tưởi

Toyota V-League 2016: Hoàng Anh Gia Lai thua tức tưởi
2016-02-29 00:36:51

(SGGPO).- Chiều 28-2, trên sân Pleiku, dù thi đấu rất nỗ lực nhưng chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai đành chịu thua tức tưởi 1 - 2 khá đáng tiếc trước SHB Đà Nẵng, trong trận đấu thuộc...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết