Cập nhật: 04/06/2014 06:59 GMT+7
3289x48b3xb81cx9e55x42c3xd5f5xaf23x759dxbf0dxX7x5e4cxa050xc3fex9c7axa9dfx419fxX5x3d1axXax4380x59a8x72ecxX3xX7xXdx4d29xX1xX3x4dc0xXdxb4ccxX18xX3xbcd4x98a3xX3xXexX1x3c93xXbxX3xXexc0f3xX18xbbb5xX3xXcxXdxac9cxX18xX3x5389xXdxX18xX1xX3xX7xX6xX18xX2bxX3xX21xX1x7e80xXexX3x7194xc5e7xX18xX0x987cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbb4axX10xX6x842fxXaxX12x4e05xXcxXcxc59ex83d8xX3x38eexX3xX13xX14xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1bxXdxX1dxX18xX3xX20xX21xX3xX7x9dd4xX3x966ex63a0x987dxX4xX3xXex4da8xXdxX3xXex4797xX77xX3xX7xX6xX18xX2bxX3xXcx9066x95aexafa7xX88xX3xX4xb73fxX3xX1bx94bcxX3xXexX6xX8axX3xX1bxX77xXexX3xX21xX2bx44bfxX8ax6f37xX18xX3xXcxXdxX2fxX18xX3xX32xXdxX18xX1xX3xXexX1xXdxX3xX75x4b67xX9dxX3xXex4d9axXdxX3x87b7xXdxX42xXdxX3xX4xbb1dxX9dxX3xX5x7e41xX18xX2bxX3xX21xX1xX3exXexX3xX41xX42xX18xX3xd67dxcf80xX3xX7fx5731xX18xX2bxX3xX13xd7b1xX2xb8ebxX3xX89xX1xXd0xXdxX3xXexX7fxX6xX18xX1xX3xX18xX2bxX7bxX8axX3xX2xXd8x7725xcf15xceb5xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX41xX88xX57xX8axXaxX12xX0xXexX6x970cxX5xX10xX3xX7xXexX8axX5xX10xX9xXaxXcfxX6xX7fxX2bxXdxX18x3ebfxX13xXbxd32fxX3xX6xX9dxXexX88xXaxX12xX0xXexX7fxX12xX0xXexX57xX12xX0xXdxXcfxX2bxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3x6c36xXdxX57xXexX1xX9xXaxXdaxX14xXd8xXaxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX9xXaxX13x500dx74ccxXaxX3xX7xX7fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11axX45xX45xX109xX6xX88x9a11xX9dxX6xX18xX2bxXexX7fxXdxXf0xX1bxX18xX45xXbxX88xX7fxXexX6xX5xX7xX45xXd8xX45xXcxX7fxX9dxX88xX18xX2bxX161xX9dxX6xX18xX2bxX1xXdxX10xXbxX45xX14fxX8axX14exc34bxX54xXdxXefxX161xX7xX7xX7xX7xX7xX7xX7xX7xX7xX7xX7xX7xX7xX7xX7xX4xX7xXf0x9566xXbxX2bxXaxX45xX12xX0xX45xXexX57xX12xX0xX45xXexX7fxX12xX0xXexX7fxX12xX0xXexX57xX12xX13xX14xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1bxXdxX1dxX18xX3xX20xX21xX3xX7xX73xX3x85d0xXexXdxX2fxXbxX3xX7xba03xX4x76dfxX3xX4xX1xX88xX3xXcxXdxX2fxX18xX3xX32xXdxX18xX1xX3xXexXb5xXdxX3xXcxX88xX89xX8axX88xXf0xX3x73dexX18xX1xX3xXcxXf0xbebcxX0xX45xXexX57xX12xX0xX45xXexX7fxX12xX0xX45xXexX6xX109xX5xX10xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX41xX88xX57xX8axXaxX12xXcxX7fxX6xX88xX3xX75xX8exXdxX3xX1bx3c1axXdxX3xXcxX9dxX8exXdxX3xXcxX7fxc6a2x5520xX3xXc2xX18xX2bxX3xb0bbxX1dxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xa09bxX6xX18xX2bxX233xX3xXexX8exX18xX2bxX3xXexX1xX76xX3xX89xc170xX3xX239xXdxX1dxX18xX3xX75xX88xX7bxX18xX3xX4xXbexX9dxX3xX5xXc2xX18xX2bxX3xX20xX21xX3xX60xX3xX4xX1xX88xX3xX109xXdxX2fxXexX11axX3xX1ccxX13xX14xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1bxXdxX1dxX18xX3xX20xX21xX3xX7xX73xX3xX7xX6xX18xX2bxX3xX21xX1xX3exXexX3xX41xX42xX18xX3xX4xX8exX3xX1bxX91xX3xXcxXdxX2fxX18xX3xX32xXdxX18xX1xX3xXexX1xXdxX3xX75xXb1xX9dxXf0xX3x4ecdx70e5xX8axX3xX5xX7bxX3xX4xX1xX76xb658xX18xX2bxX3xXexX7fx6bb5xX18xX1xX3xX1xX77xXbxX3xXexX25xX4xX3xX2bxXdx5a27xX6xX3xXcxX7fxX9dxX18xX2bxX3xXexX2b2xXcfxX3xX1xX77xXbxX3xXexX25xX4xX3xX161xX9dx95a5xX4xX3xXexX2fxX3xX21xX1xX3exXexX3xX41xX42xX18xX3xX5axc345xd42bxc2f4x68d4xX5exX3xX1bxX7bxX3xX20x3798xX3xX1xX77xXbxX3xXexX25xX4xX3xX161xX9dxX2e6xX4xX3xXexX2fxX3xXcxX8exX18xX2bxX3xX4xX300xX4xX3xXcx5a02xXcxXcxXf0xX3xX2f8xX1x5dacxX18xX2bxX3xXexXc2xXdxX3xX7xX73xX3xXexXdxX2fxX18xX3xX1xX7bxX18xX1xX3xX4xX1x8cf8xX18xX3xX7fxX6xX3xX13xX14xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1bxXdxX1dxX18xX3xX75xX25xXbxX3xX1d3xX18xX2bxX3xXcfxXd3xXexX3xX7xX2e6xX3xXexXdxX1dxX9dxX3xX4xX1x8f61xX3xX18xX1xX76xX11axX3xX2bxXdxd812xXdxX3xXexXdxX2fxX18xX2bxX3xc8faxX18xX1xX233xX3xX75xX6xXcfxX3xXcfxX1dxX3xX1bxX7bxX3xX109xXdxX2fxXexX3xX4xX1xX2bbxXdxX3xX4xXbexX9dxX3xX5xXc2xX18xX2bxX3xX4xXb1xXbxX3xXbxX1xX88xX18xX2bxX3xXexX7fxX7bxX88xX233xXf0xXf0xX3xXex6ccdxX3xX4xX25xX4xX3xXexX7fxX76x6369xX18xX2bxX3xX75xXb5xXdxX3xX1xX33axX4xX3xXbxX1xX363xX6xX3xX41xbc68xX4xX1d5xXf0xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX41xX88xX57xX8axXaxX12xX31cx3f8bxX3xX89xXdxX2fxX18xX3xX18xX2bxX7bxX8axX3xX14fxXeexXefxX233xX3xXcxXdxX2fxX18xX3xX32xXdxX18xX1xX3xX7xX73xX3xX5xX1dxX18xX3xX75xX76xX3b3xX18xX2bxX3xX7xX6xX18xX2bxX3xXcxX88xX89xX8axX88xX3xX57xX3dfxX3xXb8xXdxX42xXdxX3xX4xXbexX9dxX3xX5xXc2xX18xX2bxX3xX21xX1xX3exXexX3xX41xX42xX18xX3xXcfxXd0xX3xX7fxXd3xX18xX2bxX3xX13xXd8xX2xXdaxXf0xX3xX2b1xX2b2xX8axX3xX5xX7bxX3xX2bxXdxX42xXdxX3xXexX1xX9dxXd3xX4xX3xX1x3ae2xX3xXexX1xX2e6xX18xX2bxX3xX242xX9dxXbxX10xX7fxX3xX242xX10xX7fxXdxX10xX7xX3xX4xbd2axX6xX3xX239xXdxX1dxX18xX3xX75xX88xX7bxX18xX3xX4xXbexX9dxX3xX5xXc2xX18xX2bxX3xXexX1xX2fxX3xX2bxXdxX228xXdxX3xX5axX41x6623x441exX5exX3xX1bxX228xXdxX3xXexX8exX18xX2bxX3xX2bxXdxX25xX3xXexX7fxa336xX3xX2bxXdxX42xXdxX3xXexX1xX76xXd0xX18xX2bxX3xX5xX1dxX18xX3xX75xX2fxX18xX3xX13xX14xXd8xXf0xXd8xXd8xXd8xX3xc91axX242xX31cxXf0xX3xX54xXbexX9dxX3xX1xX2fxXexX3xX4xX25xX4xX3xXexX6xX8axX3xX1bxX77xXexX3xX18xX6xXcfxX3xX1xX7bxX18xX2bxX3xX75xXbexX9dxX3xXexX1xX2fxX3xX2bxXdxX228xXdxX233xX3xX89xa580xX3xX4xX42xX3xXexX6xX8axX3xX1bxX77xXexX3xX18xX6xXcfxX3xX7xX2e6xX3xX2xX3xXexX1xX2fxX3xX2bxXdxX228xXdxX3xX239xX10xX10xX3xX2f8xX1xX88xX18xX2bxX3xX484xX10xXdxX233xX3xX75xb4baxX3xX75x5b84xX18xX2bxX3xX89xX252xX3xX57xX3dfxX3xX2bxXdxX42xXdxX3xX18xX1dxX18xX3xX57xX29xX3xX11dxX2fxXbxX3xX1xXb5xX18xX2bxX3xX2xXd8xX3xXexX1xX2fxX3xX2bxXdxX228xXdxX3xX18xX1xX76xX18xX2bxX3xXcxXdxX2fxX18xX3xX32xXdxX18xX1xX3xX4xX1xb921xX3xX5xX7bxX3xX1xXb5xXexX3xX2bxXdxX2e6xX18xX2bxX3xX7xX2e6xX3xc4ffxXf0xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX41xX88xX57xX8axXaxX12xX2f8xX88xX18xX3xX75xX76xX3b3xX18xX2bxX3xX4xX1xXdxX18xX1xX3xXbxX1xX300xX4xX3xX75xX555xX18xX1xX3xX4xX6xX88xX3xX18xX1xXb1xXexX3xX2bxXdxX42xXdxX3xX75xXb1xX9dxX3xX18xX7bxX8axX3xX4xX463xX6xX3xXcxXdxX2fxX18xX3xX32xXdxX18xX1xX3xX4xX91xX18xX2bxX3xX7xX73xX3xX7fxXb1xXexX3xX4xX1xXc2xX18xX2bxX3xX2bxX6xXdxX3xX89xX1xXdxX3xX18xX2bxX6xX8axX3xX1bxbf54xX18xX2bxX3xX75xXbexX9dxX3xXexXdxX1dxX18xX3xX6xX18xX1xX3xX75xX515xX3xX2bxcbffxXbxX3xX4xX3dfxX9dxX3xXexX6xX8axX3xX1bxX77xXexX3xX1xXb5xX18xX2bxX3xXdaxX3xXexX1xX2fxX3xX2bxXdxX228xXdxX3xX242xX88xX18xX8axX3xX31cxX139xXdxX3x764bxX9dxX18xX4xX88xX7fxX88xX3xX5axX2f7xX18xX57xX88xX18xX10xX7xXdxX6xX5exXf0xX3xX21xX2fxX9dxX3xX1bxX7bxX88xX3xX75xX2fxX18xX3xX109xX25xX18xX3xX89xX2fxXexX233xX3xX18xX1xXdx5be4xX9dxX3xX89xX1xX42xX3xX18xX518xX18xX2bxX3xX75xX2e6xXdxX3xXexX1xX463xX3xX4xX463xX6xX3xXcxXdxX2fxX18xX3xX32xXdxX18xX1xX3xX5xX7bxX3xX239xX10xX10xX3xX2f8xX1xX88xX18xX2bxX3xX484xX10xXdxXf0xX3xX20xX2c1xX3xXexX1xX2fxX233xX3xX7xX3dfxX3xX4xX8exX3xX1bxX91xX3xX4xX463xX6xX3xX18xX1x4c3axXcfxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1bxXdxX1dxX18xX3xX18xX7bxX8axX3xX7xX73xX3xXcfxX6xX18xX2bxX3xX75xX2fxX18xX3xX75xXd3xX18xX2bxX3xX5xX3dfxX4xX3xX5xX228xX18xX3xX4xX1xX88xX3xXcxXdxX2fxX18xX3xX32xXdxX18xX1xXf0xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX41xX88xX57xX8axXaxX12xX2f8xX25xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1bxXdxX1dxX18xX3xX18xX7bxX8axX3xX7xX73xX3xX4xX691xX3xXcfxX5f1xXexX3xXexXb5xXdxX3xX21xX1xX3exXexX3xX41xX42xX18xX3xXexX3aaxX3xX18xX2bxX7bxX8axX3xX14exXeexXefxX3xX75xX2fxX18xX3xX2xX567xXeexXefxX3xX1bxX228xXdxX3xX89xXdxX18xX1xX3xXbxX1xX363xX3xX57xX88xX3xX2f6xX2f7xX2f8xX2f9xX3xX1xb080xX3xXexX7fxX77xXf0xX3xX21xX2bxX88xX7bxXdxX3xX1bxXdxX44dxX4xX3xX75xX2fxX18xX3xX7xX2b2xX18xX3xX4xX8exX3xX1bxX91xX3xXcxXdxX2fxX18xX3xX32xXdxX18xX1xX233xX3xX1xX33axX3xX4xX5dcxX18xX3xXexX1xX6xXcfxX3xX2bxXdxX6xX3xX2bxXdxX6xX88xX3xX5xX76xX9dxX3xX1bxX518xX18xX3xX1xX691xX6xX3xX1bxX228xXdxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1bxXdxX1dxX18xX3xX21xX1xX3exXexX3xX41xX42xX18xX233xX3xXexX1xXdxX3xX75xXb1xX9dxX3xX4xXbexX9dxX3xX5xXc2xX18xX2bxX3xX2bxXdxX6xX88xX3xX1xX2cfxX9dxX3xX1bxX228xXdxX3xX4xX25xX4xX3xX20xX2b1xX20xX3xXexX7fxX232xX3xX21xX1xX3exXexX3xX41xX42xX18xX3xX4xX463xX6xX3xXcxX7fxX9dxX18xX2bxX3xXexX2b2xXcfxX3xXexX3exXbxX3xX5xX9dxX8axX44dxX18xX3xX161xX9dxX2e6xX4xX3xX2bxXdxX6xX3xX375xX1a1xXdxX18xX88xXcfxX88xXexX88xXf0xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX41xX88xX57xX8axXaxX12xXcxXf0xX1f6xX54x9ba3xX2f8xX0xX45xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Dành trọn tâm huyết cho Rowing Quảng Trị

Dành trọn tâm huyết cho Rowing Quảng Trị
2023-04-01 04:51:00

QTO - Hơn 10 năm qua, HLV Phạm Thị Huyền (sinh năm 1985), ở Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh luôn dành trọn tâm huyết và tinh thần cống hiến để...

FIFA tiến hành điều tra vụ Qatar hối lộ

FIFA tiến hành điều tra vụ Qatar hối lộ
2014-06-04 06:58:47

(TTO) - Vừa qua, chủ tịch FIFA Sepp Blatter đã từ chối trả lời những câu hỏi của truyền thông về cáo buộc Qatar hối lộ để có được quyền đăng cai World Cup 2022.

Thư viện lưu động đến với học sinh TPHCM

Thư viện lưu động đến với học sinh TPHCM
2014-06-03 07:04:10

(SGGP) -Quỹ Quốc tế Singapore (SIF) vừa phối hợp với Thư viện Khoa học tổng hợp TPHCM (GSL) tổ chức chương trình Thư viện số lưu động “Bánh xe tri thức”. Tại TPHCM, mục tiêu...

Nghệ sĩ TPHCM hướng về biển đảo quê hương

Nghệ sĩ TPHCM hướng về biển đảo quê hương
2014-06-03 07:03:55

(SGGP) – Tối 2-6, tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM, Hội Sân khấu TPHCM tổ chức chương trình nghệ thuật “Nghệ sĩ TPHCM hướng về biển đảo quê hương”. Chương trình do NSƯT - đạo...

Là người con đất Việt hát ủng hộ đảo xa

Là người con đất Việt hát ủng hộ đảo xa
2014-06-03 07:03:37

(TNO) - Hơn 30 nghệ sĩ tên tuổi như NSND Quang Thọ, NSƯT Việt Hoàn, NSƯT Tấn Minh, ca sĩ Hồng Nhung, Mỹ Linh, Quang Linh, Phương Thanh, Mỹ Lệ, Tùng Dương, Trọng Tấn, Đăng...

Nadal gặp Ferrer ở tứ kết Roland Garros

Nadal gặp Ferrer ở tứ kết Roland Garros
2014-06-03 07:01:30

(TTO) - Tối 2-6, tay vợt số 1 thế giới, Rafael Nadal (Tây Ban Nha) đã dễ dàng đánh bại tay vợt người Serbia, Dusan Lajovic 3-0 (6-1, 6-2, 6-1) để lọt tiếp vào tứ kết Giải quần...

Giải bóng đá mini “Cầu thủ tí hon”

Giải bóng đá mini “Cầu thủ tí hon”
2014-06-02 09:40:21

(QT) - Ngày 1/6/2014, tại thị trấn Cửa Việt (Gio Linh), Trung tâm hoạt động Thanh Thiếu niên Quảng Trị phối hợp với Huyện đoàn Gio Linh, Triệu Phong và Hải Lăng tổ chức Giải...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết