Cập nhật: 19/12/2016 06:15 GMT+7
eaecx10116x1707fx156b8xfb26x18e58x16786x12e00x17770xX7x116afx158b3x17c61x154ddx16242xfa02xX5xf57dxXaxfbe3x1120bxX3xXexfd22x1680ax15de3x1058cxX3xXexX1x1758dxX3x17537xXdxf345xXexX3x15106xX6x18ee0xX3xX4x1049dxX3xXex16d2fxX19xX3xXexfffax148c9xX19x17418xX3x14ed1x10f94xXdxX3xX1x12418xX19xX1xX3xXexXdxX2cxX16xX3x14f6fxXdxX18xX16xX0x150dfxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx173adxX10xX6x13c92xXaxX12x10668x158fex1401axX5fx1771fx13c3bxX3x12f88xX3xX5exX6xX16xX3x14e11xX1xXdxX3x1815dxfc81xX6fxX3x17b57xX16xXbxX3xX13x19014xX2x18778xX3xX6axX1x11763xXbxX3xX5x105fdxXdxX3xXexX30xX6xX19xX33xX3xX6fxX31x18b92xX3xX5exXbxX31xX30xXexX7xX3xX6exX7xXdxX6xX3xX5dxX6fxX5exX6exX62xX3xXexXdx164ffxX19xX3xX1x1060bxX19xX1xX3xX4xX1x1455bxX19xX3xX2xX2xX3xX4x17380xX16xX3xXexX1xX1dxX3xX4xX1xX31xX3xX35xX36xXdxX3xX1xX3axX19xX1xX3xXexXdxX2cxX16xX3xX43xXdxX18xX16x18718xX3x12eaexX1x136a4xX19xX33xX3xX4xX29xX3xX33xX3axX3xX19xX33xX81xX4xX3xX19xX1xXdxX2cxX19xX3xX6axX1xXdxX3xX19xX1xXa6xX3x10623xXd4xX3xX35x15b99xX4xX1xX3xf4f6xXbxX3xX35x17e4axX31xX3xX35xX36xXdxX3xX1xX3axX19xX1xX3xXf1xf47dxXdxX3xX79xX3xX4xXb3xX16xX3xXexX1xX1dx10d83xX3x18c8exX19xX5axX31xX19xX10xX7xXdxX6xX3xX33xX29xXbxX3xX26x18462xXexX3x17385xX3xX4xXb3xX16xX3xXexX1xX1dxX3xXf1xXa6xX3xX1fxXdxX21xXexX3xX24xX6xX26xX3xX4xX29xX3xX13xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX1xX1dxXd0xX0xXexX6xX43xX5xX10xX3xX7xXexX17xX5xX10xX9xXaxX26xX6xX30xX33xXdxX19xf722xX13xXbxX8cxX3xX6xX16xXexX31xXaxX12xX0xXexX30xX12xX0xXexX5axX12xX0xXdxX26xX33xX3xX43xX31xX30xX5axX10xX30xX9xXaxX77xXaxX3xX19xX6xX26xX10xX9xXaxXdxX26xX6xX33xX10xX61xX1xX31xXexX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3x12499xXdxX5axXexX1xX9xXax12b4fx1714exX77xXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX163xX48xX48xX19fxX19fxX19fxXd0xX7xX33xX33xXbxXd0xX31xX30xX33xXd0xXf1xX19xX48xX5axX6xXexX6xXdxX26xX6xX33xX10xX7xX48xX31xX30xXdxX33xXdxX19xX6xX5xX48xX13xX77xX2xX79xX48xX2xX13xX48xXdxX26xX6xX33xX10xX7xX79x12d2fxX1eaxX1a7xX1a7xX77x18852xXexX13xX6xXd0x14dc9xXbxX33xXaxX48xX12xX0xX48xXexX5axX12xX0xX48xXexX30xX12xX0xXexX30xX12xX0xXexX5axX12xX0xXbxX12xX1fx113e7xX19xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX5xXacxXexX3xXf1xXa6xX31xX3xX5axX6xX19xX1xX3xX7xXf9xX4xX1xX3xX35xX36xXdxX3xX1xX3axX19xX1xX3xXexXdxX2cxX16xX3xX43xXdxX18xX16xX3xX4xX1dxX6xX3xX6exX6fxX6fxX3xX72xX16xXbxX3xX13xX77xX2xX79xXd0xX3x12c41xX19xX1xX163xX3x11265xXd0xX61xXd0xX0xX48xXbxX12xX0xX48xXexX5axX12xX0xX48xXexX30xX12xX0xX48xXexX6xX43xX5xX10xX12x10730xX29xX3xX5xXa6xX3xX1x136e3xX16xX3xXf1xX21xX3xXexX30xXf9xXdxX3xX1fx14d1fxX3xX1fxX210xX19xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xXf1xXa6xX3xXexXdx11447xX19xX3xX35xX81xX31xX3x1691exX2cxX3xX72xXd4xX19xX33xX3xX1fxXdxX19xX1xXd0xX3xX6fxX5exX6exX3xX35xXf9xX19xX1xX3xX33xXdxXf9xX3xX1fxX210xX19xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX5xXa6xX3xX2xX3xXexX30xX31xX19xX33xX3xX7x14e08xX3xXf1xXa6xXdxX3xX4xXb3xX16xX3xXexX1xX1dxX3xXexX30x17f05xX3xX1fxXdxX21xXexX3xX24xX6xX26xX3xX33x12948xX17xX3x103caxX19xX3xXex11c03x150e0xX19xX33xX3x187e3xX3xX33xXdxXfdxXdxX3xX5xXb3xX19xX3xX19xXa6xX17xX3xXf1xXa6xX3xX1xX276xX16xX3xXf1xX21xX3xX19xXa6xX17xX3xX7x15637xX3xX5xXa6xX3xXexX2eex16ebbxX19xX33xX3xX5xX6xXdxX3xX4xX1dxX6xX3xX43xX29xX19xX33xX3xX35xXf9xX3xX1fxXdxX21xXexX3xX24xX6xX26xXd0xX3xX255x17956xX3xX35xX36xXdxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX1fxXdxX21xXexX3xX24xX6xX26xX3xX5ax12530xX19xX33xX3xX43xX2eexX10axX4xX3xX2f3xX3xX43xXf9xX19xX3xX6axXa2xXexX3xX19xX1xX2eexX19xX33xX3xX29axX2cxX3xX72xXd4xX19xX33xX3xX1fxXdxX19xX1xX3xXf1x11504xX19xX3xX4xX1xX31xX3xXexX1xX2eaxX17xX3xX7xf7eexX3x15274xX16xX6xX19xX3xXexX30xXacxX19xX33xX3xX2f3xX3xX33xXdxXfdxXdxX3xX19xX210xX26xX3xX19xX6xX17xX3xXf1xX10axXdxX3xX13xX3xX5xXb3xX19xX3xXbxX1xXf9xX3xX5xX2eexX10axXdxX3xX35xX2cbxXdxX3xXbxX1xX2eexX318xX19xX33xX3xXf1xXa6xX3xX4x177b7xX19xX3xX5axX374xX19xX3xX5ax174cbxXexX3xX1xXa6xX19xX33xX3xX4xXd4xX19xX33xX3xX43x18492xX19xX33xX3xX7xX381xX3xXexX1xXd4xX19xX33xX3xXexX1xXf9xXdxX3xX4xX1dxX6xX3xX26xX3axX19xX1xXd0xX3xX24xX1xXdxX293xX16xX3xX19xX33xX2eex11bccxXdxX3xX7xX311xX3xX4xX3bfxX19xX3xX19xX1xX10axX3xXexX10axXdxX3x13e33xX72xX1fx10870x12f42xX3xX7xX6xX16xX3xX6axX1xXdxX3xX6xX19xX1xX3xXexX16xX17xX2cxX19xX3xX43xX2cbxX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX6xX17xX3xX7xX381xX3xX19xX33xX1xXdxX21xXbxX3xX7xX6xX16xX3xX6exX6fxX6fxX3xX19xX210xX26xX3xX19xX6xX17xXd0xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx129f7xX31xX5axX17xXaxX12xX26fxX36xXdxX3xX1xX3axX19xX1xX3xXexXdxX18xX16xX3xX43xXdxX18xX16xX3xX1a7xX64xX12axX64xX12axX3xX4xX1dxX6xX3xX6fxX5exX6exX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX459xX31xX5axX17xXaxX12xXcxX1xX1dxX3xX26xXd4xX19xX163xX3xXd2xX6xX19fxXdxX19xX3xXcxX1xX6xX26xX7xX6xXexX4xX1xX6xX19xX6xX19xX3xX5dxXcxX1xXf9xXdxX3xX29axX6xX19xX62xXd0xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX459xX31xX5axX17xXaxX12xX57xX276xX16xX3xXf1xX21xX163xX3xXcxX30xXdxX7xXexX6xX19xX3xX255xX31xX116xX3xXcxX6xX19xX6xX43xX31xX31xX19xX3xXd2xX10xX7xX10xX30xX6xXexX3xX5dxX35xX293xX16xX3xX4xX1dxX6xX3xXcxX1xXf9xXdxX3xX29axX6xX19xX62xX116xX3xX6fxX6xX4xX1xX30xX16xX5axXdxX19xX3xX6exX30xX17xX6xX19xXexX31xX3xX5dxX118xX19xX5axX31xX19xX10xX7xXdxX6xX62xX116xX3xX1fxX282xX3xX1fxX210xX19xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX5dxX1fxXdxX21xXexX3xX24xX6xX26xX62xXd0xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX459xX31xX5axX17xXaxX12xXcxXdxX293xX19xX3xXf1xX21xX163xX3xX5exXexX10x13948xX6xX19xX31xX3xX29axXdxX5xXdxXbxX6xX5xX17xX3xX5dxX118xX19xX5axX31xX19xX10xX7xXdxX6xX62xX116xX3xX72xX1xX6xX19xX6xXexX1xXdxXbxX3xX5exX31xX19xX33xX6axX30xX6xX7xXdxX19xX116xX3xX5exX6xX30xX6xX4xX1xX3x14c64xX31xX31xX17xX10xX19xX3xX5dxX35xX293xX16xX3xX4xX1dxX6xX3xXcxX1xXf9xXdxX3xX29axX6xX19xX62xXd0xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX459xX31xX5axX17xXaxX12xXcxXdxX293xX19xX3xX35xX81xX31xX163xX3xX29axX2cxX3xX72xXd4xX19xX33xX3xX1fxXdxX19xX1xX3xX5dxX1fxXdxX21xXexX3xX24xX6xX26xX62xX116xX3xXcxX10xX10xX30xX6xX7xXdxX5xX3xX255xX6xX19xX33xX5axX6xX3xX5dxXcxX1xXf9xXdxX3xX29axX6xX19xX62xX116xX3xX459xX31xX6x14a1exX3xX5exX31xX5xX31xX7xX7xX6xX3xX5dxX118xX19xX5axX31xX19xX10xX7xXdxX6xX62xXd0xX3xXcx15b34x1817dxX24xX5fxX3xXcx13c06xX24xX0xX48xXbxX12


Các tin đã đưa

Trên bãi non mùa xuân

Trên bãi non mùa xuân
2023-02-04 04:50:00

QTO - Khi nắng ấm vừa lên, gió xuân từ bờ sông hây hẩy tràn đến, tôi thường để chân trần đi bộ ra bãi non sau nhà. Cha tôi bảo đó là bãi non vì những con...

Siêu nhân Ibra

Siêu nhân Ibra
2016-12-19 06:13:54

(SGGP) - Zlatan Ibrahimovic vừa ghi cú đúp giúp Man.United giành chiến thắng 2-0 tại West Brom, kết quả giúp đội nối dài mạch thắng ở Premier League lên con số 3 và tiếp tục...

U21 Thái Lan hay không kém lứa vô địch AFF Cup

U21 Thái Lan hay không kém lứa vô địch AFF Cup
2016-12-19 06:13:28

(NLĐO) – Chứng kiến U21 Thái Lan đè bẹp U21 Gangwon của Hàn Quốc 6-2, HLV Graechen khẳng định người Thái không hề nói suông khi từng tuyên bố đây là đội hình sẽ tranh HCV SEA...

Bùi Anh Tuấn cảm ơn những vấp ngã

Bùi Anh Tuấn cảm ơn những vấp ngã
2016-12-19 05:17:40

(NLĐ) - Ca sĩ Bùi Anh Tuấn nói rằng không vấp ngã sẽ không biết đau. Những gì đã qua là trải nghiệm để mình khôn lớn, trưởng thành và tự tin hơn. Đêm nhạc “Christmas live...

Cuộc đua của “fan” nam ứng viên ca sĩ nhạc nhẹ

Cuộc đua của “fan” nam ứng viên ca sĩ nhạc nhẹ
2016-12-19 05:17:28

(NLĐ) - Có lượng người hâm mộ (fan) lớn như nhau, cuộc đua của các ứng viên càng trở nên hấp dẫn và thú vị hơn khi fan của mỗi người đều quyết tâm giành chiến thắng cho “thần...

Năm 2016 - đoạn buồn của nhạc rock

Năm 2016 - đoạn buồn của nhạc rock
2016-12-19 05:17:17

(SGGP) - Đối với người yêu nhạc, 2016 là một năm biến động với nhiều nốt trầm lắng, được xem là sư báo hiệu về hồi kết của một kỷ nguyên nhạc rock từng khuấy đảo hàng triệu con...

Nghĩ ở sân bay

Nghĩ ở sân bay
2016-12-18 16:34:15

(NLĐ) - Mọi sân bay đều giống nhau và khác nhau. Sân bay, người ta còn gọi là phi trường, cảng hàng không, nói đơn giản là một không gian thiệt rộng lớn, nơi có nhiều máy bay....

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết