Cập nhật:  GMT+7
ỬặỶỲ3b?jjRÝịKẳkb6ÝỮỌlỲ5ẳãcỲ3ó?Ỳkặlế3Ỳ4,dằỲịặldỲcnỬ/ặỶỮỬịỲ3b?jjRÝịẶ6?4ÝỮỪJẪÚýJỰỲ-ỲKêẳỲ2ấỲặ6dỲịặàỲỉl.dŨỲặẳảdỲịặ.ẳỲ4ndằỲkặlế3Ỳ4,dằỲịặldỲcnƯỲỖẳdỲặẻẳŨỲdặồdằỲọlỲ5ẳãcỲ3ó?Ỳ4,dằỲkặlế3Ỳd;ơÙỬ/ịỮỬịỲ3b?jjRÝịwđ4ơÝỮDằêỲýỏ3ỲBẳdặỪw)3ỲẰẳ?dằỰỬ/ịỮỬịỲ3b?jjRÝịwđ4ơÝỮKặlế3ỲịặldỲcnỲẫặẳỲ4ndằỲộgẳỲk:3Ỳ4odằỲk,ẳỲ3ặễỲjaỲịặóỲdặ8ỲkĩádỲdfẳỲ3ặầỲ5ấdặŨỲặ,dỲ3ặàỲkếẳỲ5?Ỳ3:3Ỳk:3Ỳ5ệdằỲằ[ơỲẫẵ3ặỲỏdằỲdfẳỲ4ndằỲkặlế3ƯỲKặlế3ỲịặldỲcnỲ3eỲặẳảlỲbô3Ỳ5ẳạlỲkĩấỲ3?đỲộâỲkĩ:dặỲ5ọi3ỲjôỲịặ[dỲặóơỲ4ọi3Ỳ3ặ]kỲíỲ5ọhdằỲkẳálỲặe?Ỳộ;Ỳ3ặlơãdỲặe?Ỳb"dỲcệkỲíỲằ?dỲỪộâỲkặlế3ỲẫặêdằỲặ]ịỲkặlỲkặ6đỲ5ọhdằỲd;ơỰƯỬ/ịỮỬịỲ3b?jjRÝịwđ4ơÝỮyndằỲ4,dằỲịặldỲcnŨỲkặlế3Ỳ5ọi3Ỳằẳ.ẳỲịặedằỲ4ọgẳỲ3:3ỲkẳãlỲịặ[dỲĩ]kỲdặẻỲdádỲkặlế3Ỳịặ:kỲặlơỲk:3Ỳ4odằỲ5ẳạlỲkĩấỲdặ?dặỲộ;Ỳc,dặƯỲDặọỲj?b2lk?cđbỲẫặẳỲ4ndằỲ4ọgẳỲ4,dằỲịặldỲcnỲjaỲằẳ.ẳỲịặedằỲ3:3ỲkẳãlỲịặ[dỲdặẻŨỲ2:cỲkĩádỲdẳácỲc,3ỲịặàỲỉl.dŨỲb;cỲằẳ!dỲ3fỲkĩfdỲịặàỲỉl.dỲộ;Ỳ3)kỲ3fdỲặ6dỲdặ?dặỲ3ặedằƯỲýềdằỲkặhẳỲkặlế3ỲịặldỲcnỲ3òdằỲặ,dỲ3ặàỲ5ọi3Ỳk:3Ỳ4odằỲẫặêdằỲcđdằỲclếdỲ3ó?Ỳkặlế3ỲjđỲộgẳỲẫặẳỲ4ndằỲ5ọhdằỲkđ;dỲkặ[dƯỲCệkỲộẵỲ4oỲ5eỲb;Ỳ3đĩkẳ3đẳ4ỲkĩđdằỲ5ẳạlỲkĩấỲặ6dỲdàlỲ4ndằỲkặ6đỲ5ọhdằỲlếdằŨỲkặlế3ỲjaỲịặ:kỲặlơỲk:3Ỳ4odằỲk,ẳỲdặẳạlỲ2ệỲịặ dỲ3ó?Ỳ3fỲkặãỲdádỲjaỲằ[ơỲĩ?ỲdặồdằỲk:3Ỳ4odằỲẫặêdằỲcđdằỲclếdỲdặọỲằẳồỲdọg3ŨỲk(dằỲặlơàkỲ:ịŨỲjlơỲklơàdỲkặọidằỲkặ dŨ…ỲDặọdằỲẫặẳỲ4ndằỲ4,dằỲịặldỲcnŨỲkặlế3ỲjaỲ5ẳỲkĩô3ỲkẳàịỲộ;đỲ5ọhdằỲặêỲặ]ịỲỪb;ỲdfẳỲkặlế3Ỳ3"dỲịặ:kỲặlơỲk:3Ỳ4odằỰỲdádỲjaỲặ,dỲ3ặàỲ5ọi3Ỳ3:3Ỳk:3Ỳ4odằỲịặoƯỲCệkỲộẵỲ4oỲẫặ:3Ỳb;Ỳ3?b3ẳkđdẳdỲ3eỲk:3Ỳ4odằỲb;cỲằẳ.cỲịặ[dỲặóơỲỗọfdằŨỲ4ndằỲkĩđdằỲ5ẳạlỲkĩấỲ2ảdặỲbđ!dằỲỗọfdằƯỲDàlỲ4ndằỲkặlế3Ỳkặ6đỲ5ọhdằỲkẳácỲặ?ơỲằ[ơỲk:3Ỳ4odằỲịặoỲb;ỲdedằỲ2õdằỲc>kŨỲ3édỲ4ndằỲ4,dằỲịặldỲcnỲjaỲặ,dỲ3ặàỲ5ọi3Ỳk:3Ỳ4odằỲd;ơƯỬ/ịỮỬịỲ3b?jjRÝịwđ4ơÝỮKlơỲdặẳádỲẫặẳỲjốỲ4odằỲ4,dằỲkặlế3Ỳd;ơỲ3"dỲ3ặmỲớỤỲịặ.ẳỲ5ẹ3ỲẫậỲặọgdằỲ41dỲjốỲ4odằỲộâỲcệkỲjếỲkặlế3ỲịặldỲcnỲ4ndằỲk,ẳỲ3ặễỲkĩđdằỲ3êdằỲkặỏ3ỲjốỲ4odằỲ4ldằỲcêẳỲ3eỲ5ệ3ỲkẵdặỲ3?đỲỪằbơ3đbŨỲ?36kđdỰŨỲ3eỲkặãỲằ[ơỲdằlơỲặẳãcỲ3ặàkỲdằọhẳỲdàlỲ4ndằỲkặ6đỲ5ọhdằỲặêỲặ]ịƯỲKặlế3ỲịặldỲcnỲ4ndằỲkặ6đỲ5ọhdằỲỗêdằỲặẵkỲộ;đỲịặểẳŨỲdàlỲẫặêdằỲ3eỲjôỲặễỲkĩiỲ3ó?Ỳ3:3ỲkặẳàkỲ2ấỲẫặ:3ỲkặâỲ3"dỲịặ.ẳỲ3eỲjôỲịặếẳỲặiịỲ3ó?Ỳ2ảdặỲdặ[dŨỲặẵkỲkặíỲkặ6đỲ5mdằỲơálỲ3"lỲ5ãỲbẳạlỲkặlế3Ỳ5ọi3Ỳặ]ịỲkặlỲ5"ơỲ5óƯỲý>3Ỳ2ẳảkŨỲ4ndằỲkặlế3Ỳịặ.ẳỲklơảkỲ5ếẳỲkl[dỲkặóỲặọgdằỲ41dỲ3ó?Ỳkặ"ơỲkặlế3ƯỬ/ịỮỬịỲ3b?jjRÝịwđ4ơÝỮyJƯẶ.ẳỲẶ;Ử/ịỮ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Thuốc nội không thua kém thuốc ngoại!

Thuốc nội không thua kém thuốc ngoại!
2011-05-30 13:07:31

(SK&ĐS) - Hiện nay, trên thị trường thuốc tây khá đa dạng thuốc ngoại, nội. Vậy chất lượng giữa thuốc ngoại và nội có như nhau không?

Rau dừa nước trị nhiều bệnh

Rau dừa nước trị nhiều bệnh
2011-05-30 13:07:15

(SK&ĐS) - Rau dừa nước còn có tên là thủy long, tên khoa học: Jussiaea repens oenotheracene, tính mát, tác dụng nhuận trường thoái nhiệt, tiêu viêm. Dùng chữa sốt, viêm...

6 bài thuốc chữa say nắng, say nóng

6 bài thuốc chữa say nắng, say nóng
2011-05-30 13:06:50

- Khẩn trương đưa người bệnh đến chỗ râm mát, thoáng gió, tránh đông người, cởi bỏ bớt và nới rộng quần áo, chườm nước lạnh ở hõm nách, bẹn...

Vỏ hàu bình can, bổ âm

Vỏ hàu bình can, bổ âm
2011-05-29 14:17:12

Thành phần chủ yếu của mẫu lệ là canxi cacbonat, canxi photphat, canxi sunfat và Mg, Al, Fe…

Món ăn thuốc từ cá diếc

Món ăn thuốc từ cá diếc
2011-05-29 14:14:45

(SK&ĐS) - Cá diếc còn gọi là tức ngư, tên khoa học Carassus auratus L. có thịt dày, vị thơm, là món ăn ngon và lành, thịt cá chứa nhiều dinh dưỡng, protein chiếm 17,7%,...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết