Cập nhật:  GMT+7
95daxb991x9b2cxe125xad9bxf184x12634x12265xfbb2xX7xe2fexe901x97bax10af6x12186x10743xX5xf65dxXax1025dxb3b0x11c7ex12a0cxX6xXdx128c7xX10xX3xXexX15xX10xf123xX3xXexX1xf08axf050xX18xcd30xX3xX1xfadexfc26xX3xX1x120e1xX18xX1xX0xe747xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe7a3xX10xX6x11d89xXaxX12xXcxXcxf0f3xX3xa164xX3x11badxXdxa0c7xX18xX3x113c4xX1exb99bxX18xX3xd50fxc0b7xX18xX25xX3xX50x127eexX3xX13xX14xX15xX6xXdxX18xX10xX3xXexX15xX10xX1exX3xXexX1xX22xX23xX18xX25xX3xXexa383xX18xX25xX3xX4xb4eaxX18xX25xX3xX2x115dexX3xXexX15xXdx1217axX29xX3xX10xX29xX15xX1exX3xX18xfed6xX29xX3xX50xX77xXdxX3xX50x100c4xX18xX25xX3xX4xX1xb6d9xX3xX18xX1xX52xX3xX13xX14xX15xX6xXdxX18xX10xX3xa654xe12axX3xX50xc41bxX4xX1xX3x9d25xX29xX15xX1exX3xc547xf6aaxX2xXb3xefd8xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX55xX1exX42x11aaexXaxX12xX0xXexX6xff08xX5xX10xX3xX7xXexXcaxX5xX10xX9xXax1244fxX6xX15xX25xXdxX18x101ddxXb3xXbxe6faxX3xX6xX29xXexX1exXaxX12xX0xXexX15xX12xX0xXexX42xX12xX0xXdxXdbxX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xd6a9xXdbxX6xX25xX10xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX1xX7xXbxX6xX4xX10xX9xXaxXb4xXaxX3xXd0xX1exX15xX42xX10xX15xX9xXaxX2xXaxX3xX1xXcaxXbxX10xX15xX5xXdxX18xX14xX9xXaxXaxX3xX1exX18xX4xX5xXdxX4xX14xX9xXaxX15xX10xXexX29xX15xX18xX3xX7xX1xX1exd5b9xX101xXdbxX6xX25xX10x112dbxXexX1xXdxX7xXb7xX7xX15xX4xf742xXaxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe1xX30xX30xXbxX1xXdxX10xX18xXd0xX6xX18xX4xX29xXb7xXexX29xX1exXdxXexX15xX10xXb7xXa6xX18xX30xXexXdxX6xX18xXcaxX1exX18xX30xX101xXdbxX6xX25xX10xac28xXdxX10xX145xXb7xX6xX7xXbxXe4xaa2axXcxX1xX29xXdbxXd0xX18xX6xXdxX5xX101xe695xX9xf627x9e4cx118bexXb3xaedexXb4xXaxX30xX12xX0xX30xXbxX12xX0xX30xXexX42xX12xX0xX30xXexX15xX12xX0xXexX15xX12xX0xXexX42xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX55xX1exX42xXcaxXaxX12x9fd2xX18xX1xX3xXdbxXdxX18xX1xX3xX1xd4fcxX6xX0xX30xXbxX12xX0xX30xXexX42xX12xX0xX30xXexX15xX12xX0xX30xXexX6xXd0xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX55xX1exX42xXcaxXaxX12x113dexX1xX98xX3xXexXaaxX4xX1xX3x10e33xa31axX3xX4xX98xX6xX3xX13xX14xX15xX6xXdxX18xX10xX3xX3fxX15xXcaxX1xX1exX15xXcaxX3xc37exX29xX15xX14xXdxX7xX3xX4xX1xX1exX3xXd0xXdxX8axXexXe1xX3xe0fexc9e5xX77xX18xX25xX3xX5xac9axX4xX3xXexX52xXdxX3xX4xX1xa925xX18xX1xX3xX7x11f76xX3xX14xX1xX240xX4xX1xX3xX5xX81xX3xX4xX5bxX4xX3xX4xa4cdxX29xX3xXexX1xX98xX3xX15xf2f4xXexX3xX18xX1xXdx97ecxX29xXaxXb7xX3xef27xX18xX25xX3xX21fxX29xX15xX14xXdxX7xX3xX18xX56xXdxX3xXexX1xX4dxXdbxX3xX4x9f36xX3xXdbx107edxXdxX3xXexX15xX28xX18xX3xXexX1xb9d8xX18xX25xX3xX23xX3xXa6xc979xX18xX25xX3xXd0xae58xX18xX25xc0f3xX3xX1xX1d6xX3xX7xX245xX3xX5xX28xXbxX3xXexX27dxX4xX3xX50xX22xd552xX4xX3xX230xX50xa1d6xXexX3xXexX2b0xXdxf6bcxX3xX19cxXb4xXb4xXb7xXb4xXb4xXb4xX3xXd0xX296xX18xX25xX3xXexXdxX263xX18xX3xXexX1xX22xX23xX18xX25xX299xX3xXexX29xXcaxX3xX18xX1xXdxX4dxX18xX3xX7xX245xX3xX25xXdxX296xXdbxX3xX50xXdxX3xXdbxX77xXexX3xX18x109baxX6xX3xX18xX8axX29xX3xX18xX1xX22xX3xX1xX1d6xX3xX4xX1xb4c7xX3xX1xX291xX6xX3xXa6xX52xX3xXexX15xX28axX18xX25xX3xXexX6xXcaxX3xX14xX1xXdxX3xXexX1xX29xX6xXb7xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX55xX1exX42xXcaxXaxX12x1113fxX1xXdxX3xXexXdxX8axX18xX3xXe4xX6xX3xX1xa765xX18xX3xXexa12fxXdxX3xXa6xX291xX18xX25xX3xXexX27dxX3xX14xX8axXexX3xXa6xX52xX3xXd0xX5bxX18xX3xX14xX8axXexX299xX3xX4xX255xX29xX3xXexX1xX98xX3xX13xX14xX15xX6xXdxX18xX10xX3xX7xX245xX3xX18xX1xX28xX18xX3xXdbxX27dxX4xX3xXexX1xX22xX23xX18xX25xX3xXb3xX3xXexX15xXdxX81xX29xX3xXd0xX296xX18xX25xXb7xX3xXcxXdxX8axX18xX3xXa6xX52xX1exX3xX4xX1xX29xX18xX25xX3xX14xX8axXexX3xXexX1xca90xX3xX1xX1d6xX3xX7xX245xX3xX4xX56xX3xX7cxX3xXexX15xXdxX81xX29xX3xXd0xX296xX18xX25xX3xXa6xX52xX3xX7xX245xX3xX5xX52xX3xea4dxX299xX19cxX3xXexX15xXdxX81xX29xX3xXd0xX296xX18xX25xX3xX18xX8axX29xX3xX25xXdxX52xX18xX1xX3xX4xX1xXdxX8axX18xX3xXexX1xX28axX18xX25xX3xX23xX3xXexX15xX28xX18xX3xX50xX25dxX29xX3xX4xX29xc436xXdxX3xX4xd116xX18xX25xXb7xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX55xX1exX42xXcaxXaxX12xXcxX29xXcaxX3xXa6xX28xXcaxX299xX3xX14xX1xX296xX3xX18x99baxX18xX25xX3xXexXdxX8axX18xX3xXe4xX6xX3xX4xX98xX6xX3xX13xX14xX15xX6xXdxX18xX10xX3xXexc747xXdxX3xXaexX13x116edxX47xX3xXb3xXb4xX2xXb3xX3xX50xX6xX18xX25xX3xXd0xXaaxX3xX18xX25xX1xXdxX3xX18xX25xf2cbxX3xXd0xX23xXdxX3xX1xX6xXdxX3xXexX15xX28xX18xX3xXexX1xX29xX6xX3xXexX15xX1exX18xX25xX3xX5xX22xX2abxXexX3xXexX1xXdxX3xX50xX25dxX29xX3xX25xXdxX6xX1exX3xX1xef20xX29xX3xX14xX1xX23xXdxX3xX50xX77xX18xX25xXb7xX3xde87xX25xX1exX52xXdxX3xX15xX6xX3xX1xX1d6xX3xX50xX6xX18xX25xX3xX23xX3xXexX1xX8axX3xX14xX1xX5bxX3xXd0xX25dxXexX3xX5xX2abxXdxX3xXa6xX39fxX3xX14xX1xX296xX3xX18xX41dxX18xX25xX3xXdbxX25dxXexX3x120fcxX29x1170bxX18xX3xX7xX6xX29xX3xXa6xX25dxX18xX3xX50xX263xX3xX6xX18xX3xXexX1exX52xX18xX3xXexX1xX237xX4xX3xXbxX1x12a05xXdbxX3xX14xX1xXdxX8axX18xX3xX2xXb4xX3xX4xX255xX29xX3xXexX1xX98xX3xXd0xXaaxX3xX50xX6xX29xX3xXd0x11ea8xX18xX25xXb7xX3xXcxX29xXcaxX3xX18xX1xXdxX4dxX18xX299xX3xXdbxX77xXexX3xX18xX25xX29xX92xX18xX3xXexXdxX18xX3xX4xX1xX1exX3xXd0xXdxX8axXexX3xX4xX5bxX4xX3xX4xX255xX29xX3xXexX1xX98xX3xX50xX6xX18xX25xX3xX1xX92xXdxX3xXbxX1xX4fbxX4xX3xXexX3f2xXexXb7xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX55xX1exX42xXcaxXaxX12xXcxX15xX1exX18xX25xX3xX14xX1xXdxX3xX50xX56xX299xX3xX231xX6xX18xX3xfe41xX436xX4xX1xX3xX7xX245xX3xX18xX1xX28xX18xX3xX50xX22xX2abxX4xX3xX3c0xXb4xX3c0xXb7xXb4xXb4xXb4xX3xX10xX29xX15xX1exX3xX4xX1xX1exX3xXdbxX280xXdxX3xXexX15xX28xX18xX3xXexX1xX28axX18xX25xXb7xX3xX231xX27dxX4xX3xX1xX27dxX6xX3xX1x127a6xX18xX3xXexXdxX263xX18xX3xXexX1xX22xX23xX18xX25xX3xX7cxXb4xXb4xXb7xXb4xXb4xXb4xX3xX10xX29xX15xX1exX299xX3x106c1xX1xX5bxXbxX3xX50xX22xX6xX3xX15xX6xX3xXdbxX27dxX4xX3xX7cxXb3xXb4xXb7xXb4xXb4xXb4xX3xX10xX29xX15xX1exX3xXexX15xX1exX18xX25xX3xXdbxX280xXdxX3xX5xX255xX18xX3xXexX1xX28axX18xX25xX3xX25xXdxX296xXdxX3xX50xX25dxX29xXb7xX3xX21fxX3f2xX3xXexXdxX263xX18xX3xXexX1xX22xX23xX18xX25xX3xX7xX245xX3xX4xX291xX18xX3xXexX41dxX18xX25xX3xX4xX6xX1exX3xX14xX1xXdxX3xX4xX5bxX4xX3xX50xX77xXdxX3xX5xX1d6xXexX3xX7xX4c2xX29xX3xXa6xX52xX1exX3xXa6xX291xX18xX25xX3xX7xX6xX29xXb7xX3xXcxX43bxf813xX48dxc5b5xX3xX19ax10d26xeb4fxX48dxX640xX3xX14bxXcxX1xX10xX1exX3xX640xX29xX6xX15xX42xXdxX6xX18xX3xX154xX0xX30xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Thật gần với Mạc Hoàng Thượng

Thật gần với Mạc Hoàng Thượng
2012-06-07 07:00:03

TT - Triển lãm cá nhân mới nhất của họa sĩ Mạc Hoàng Thượng có tên gọi chỉ gọn một chữ: Gần. Đặc biệt trong triển lãm này, Mạc Hoàng Thượng trình bày toàn bộ tác phẩm được vẽ...

Người mẫu ứng xử trước “cám dỗ”

Người mẫu ứng xử trước “cám dỗ”
2012-06-07 06:59:48

TT - Chiều 5-6, 30 thí sinh của vòng chung kết cuộc thi Siêu mẫu VN 2012 đã tham gia phần thi Khả năng xử lý tình huống. Đây được xem là một điểm nhấn mới của cuộc thi năm nay.

Trị liệu tâm lý bằng sân khấu

Trị liệu tâm lý bằng sân khấu
2012-06-07 06:59:33

(TNO) - Với tâm kịch, người xem không hẳn là người xem mà cũng tham gia vào quá trình trị liệu tâm lý với chính nhân vật trên sân khấu.

Djokovic và Federer lội ngược dòng vào bán kết

Djokovic và Federer lội ngược dòng vào bán kết
2012-06-07 06:59:20

TTO - Djokovic và Federer đã nhọc nhằn kết thúc trận tứ kết của mình vào rạng sáng 6-6. Federer bị Del Potro dẫn trước hai séc trong khi Novak Djokovic thoát khỏi bốn điểm kết...

Quân đội Ukraine sẵn sàng

Quân đội Ukraine sẵn sàng
2012-06-07 06:59:07

TTO - Bộ Quốc phòng Ukraine vừa cho biết trung tướng Volodymyr Zamara đã đến kiểm tra bất ngờ một vị trí chiến lược về phòng không tại thủ đô Kiev và hài lòng với công tác chuẩn bị.

Gia Lai bảo vệ thành công chức vô địch

Gia Lai bảo vệ thành công chức vô địch
2012-06-07 06:58:47

TTO - Sau một tuần thi đấu, Giải bóng đá trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt - Cúp Viet Capital Bank 2012 đã khép lại sáng 6-6 tại nhà thi đấu Quân khu 7 (TP.HCM) với chức vô địch...

Phát hiện nhiều hiện vật liên quan nhà lao Hội An

Phát hiện nhiều hiện vật liên quan nhà lao Hội An
2012-06-06 07:16:12

TT - Trong quá trình tu bổ, phục dựng nhà lao Hội An - di tích lịch sử cách mạng trên đường Lý Thường Kiệt, phường Sơn Phong; Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An đã...

Phim truyền hình mới: Lúa trổ bông

Phim truyền hình mới: Lúa trổ bông
2012-06-06 07:15:58

TT - Đề tài về nông thôn lại tiếp tục lên màn ảnh nhỏ HTV9 thông qua bộ phim truyền hình dài 25 tập Lúa trổ bông, phát sóng lúc 22g từ thứ hai đến thứ tư hằng tuần, bắt đầu từ ngày 6-6.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết