Cập nhật:  GMT+7
w6JwxJFjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6ojpx4bqw4bunw7Vi4bqlOsSC4buH4bupY3Dhu63DsmPDs+G7s8aw4buhYyLGr8OV4buMY8OycOG7qWNw4butw7Jj4bquccawcGPhu6Vw4bq24bq44buX4bqwY+G6sG3hurDDoi9wxJHhuqXDouG6omPDsuG7p+G7h+G6ruG6rjli4bqiUMO14buH4buNYuG6peG6syo64bq1Yy1jxq/hu6Hhu4XhurhjZeG6uS/hur0vZWTEkeG6u+G6r2NQw71xY8OTZ+G7qWPhurDEgsOBY8aw4buh4bqsQXFj4bulcOG6tuG6uOG7l+G6sGPhurBt4bqwY8SQ4buFY+G6sMSC4buTY8WpeWPDsndxY+G6s8av4bukOmPhuqE6xajDkuG6tWPhurB1xrBwYyrhurZnxrDhu6FjOsSCdGPhuqJweHFjcMOB4bqiY8SQ4bu5cWMiacawY+G6onDhu7HGsOG7oWM64bqsY8SQa8awY+G7jXFj4bqwxILhurbhurjGocawY8SQ4buFY3Dhu7Vj4bqwxILDgWPhurDEguG7k2PDtcWpY+G7pXDhurbhurjhu5fhurBj4bqwbeG6sGPhurPhu6jhu6DDkuG7jMOS4bq1Y+G6sHDhurbDvcOyYzrEguG6rEHGsOG7oWPhu45mcWNw4butw7JjMWPhu4zhuqzDgcOyY1Dhurbhu5fhuq9j4bqw4buzY8OycOG6qMOyY+G6sMSC4buH4bupY3Dhu63DsmPDs+G7s8aw4buhY8OycOG7qWNw4butw7Jj4bquccawcGPhu6Vw4bq24bq44buX4bqwY+G6sG3hurBjw7Lhu6tjcOG7qeG7hcawY8OyZ8awcGPhu6Vw4burY+G7pXBpxrBj4bqwxILhu5XGsGPhu4904buHY8Oz4buFxrBj4bqwdcawcOG6scOi4bqw4buHw7Phu6fDtWPhuq7hurDhurjhu6fDtTlixanhu4fEguG7oXHGsMOjZeG6osOJY+G7h+G6tuG6sOG7qWLhuqXDouG6sMSC4bqlw6LhurDhu43huqXDonHFqeG7oWPhuq7EgsOyOWIvL8Oy4bqxw7Phu4fhu6nDg+G6tuG7h8aw4buh4bqwxIJx4bqxxJDGsC/hu43DteG6ruG7peG6sOG7qeG6oi/GsMO1ReG6ri/EkeG6u2Xhursv4bq54bq/4buN4bq5ZOG6vcSR4buBxJFk4bqw4buB4bq9w6nDqeG6u+G7p8SR4bqxw7nhuqLhu6FiYy/huqXDoi/hurDhu43huqXDoi/hurDEguG6pcOi4bqwxILhuqXDouG6sOG7jeG6pcOi4bqi4bql4buOZnFj4buNceG7m8awY1DDvXFjw5Nn4bupY+G6sMSCw4Fjxq/hu6Q64bqhOsWow5Jj4bqwdcawcOG6r2MiacawY+G6onDhu7HGsOG7oWPhu6jhu6DDkuG7jMOSY+G6sMSC4buH4bupY3Dhu63DsmPDs+G7s8aw4buhY8OycOG7qWNw4butw7Jj4bquccawcGPhu6Vw4bq24bq44buX4bqwY+G6sG3hurDDoi/huqLhuqXDoi/hurDhu43huqXDoi/hurDEguG6pcOiL+G6sOG7h8Oz4bunw7XhuqU6cHfGsOG7oWPDg+G6tuG7h2NQw71xY8OTZ+G7qWPhurDEgsOBY8av4bukOuG6oTrFqMOSY+G6sHXGsHBjxJDhu4VjImnGsGPhuqJw4buxxrDhu6Fj4buo4bugw5Lhu4zDkuG6r2NQw71xY8OTZ+G7qWPhurDEgsOBY+G6sMSC4buTY8O1xaljInHhu5vhurBjxq/hu4fFqWPGsHBx4bujxalj4buNceG7qcOJccawY+G6sGZxYyVw4buD4bqiY+G6syLGr8OV4buM4bq1Y+G7j2hj4bqwxILhu4fhu6ljcOG7rcOyY8Oz4buzxrDhu6Fjw7Jw4bupY8Op4bq5Y3Dhu63DsmPhuq5xxrBwY+G7pXDhurbhurjhu5fhurBj4bqwbeG6sGPhurPhu43hu6ljxrBwceG7o8WpY8OycGvhurBj4buPw73DsmPhu41x4bupw4lxxrDhurVjw7Lhu6tjcOG7qeG7hcawY8OyZ8awcGPhu6Vw4burY+G7pXBpxrBj4bqwxILhu5XGsGPhu4904buHY8Oz4buFxrBjKuG6tmfGsOG7oWM6xIJ04bqxYzrhu7PGsOG7oWPhurDEgnRj4buhceG7g2PDqeG6uWPhuq7hurZr4bqwY3Dhu63DsmPDs+G7s8aw4buhY+G7p+G7hWPhur/hur/huq/DqmPhurDEgnHhu5vhurZj4buPecaw4buh4bqxY+G7jmrhurhj4bun4buFY8awcETGsOG7oWPhuqJwbMawY8OD4bq24buFY8awcMOsxalj4buPw73GsOG7oWPEkHHhu5XGsOG6r2Phu6VwcsOycGPhu6fhu5tj4bqwccawcGPhurBwbMawY8SQ4bqs4bu3xrBj4bun4buVxrBj4bqwxILhu6nGsOG7oWNw4butw7Jj4bqwbeG6omPDsuG6psaw4buhY8awcOG6rGPDsuG6tsO9w7Jj4bqueMaw4buhY8Oy4bqk4buHY+G6sMSC4buTY8O1xalj4bulcOG6tuG6uOG7l+G6sGPhurBt4bqwY+G6sMSC4buVxrBj4buPdOG7h2PDs+G7hcawY+G6sHXGsHDEg2Nw4bu1Y+G6sMSCw4Fj4buldOG6omPhurBwQXFjw7Jw4bupY8Oy4buDw7JjcOG7rcOyY+G6rnHGsHBj4bulcOG6tuG6uOG7l+G6sGPhurBt4bqwY8Oy4burY+G6sHDhu5XFqWPhu49xxqHhurZj4bulceG7m8awY+G7j+G7l8awY+G6sMSC4bqsQcaw4buhY3Dhu63DsmPhurBt4bqiY8SQ4buFY+G6sHDDteG7qWNw4butw7JjxrDhu6FwxqFj4buP4budY+G6sEJj4bqwccawY3Dhu7Hhu4djxrBwbeG6omPDssO9xrDhu6Fj4buPecaw4buhY+G6ruG7h+G6tmPGsOG7heG6uOG6sWM6ccaw4bqvY2fGsHDDo2M64bqxxq/hurHDk8OiL+G6ouG6pQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Giải chiến sĩ Công an khỏe năm 2015

Giải chiến sĩ Công an khỏe năm 2015
2015-06-24 04:07:46

(QT) - Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng CAND 19/8 (1945 - 2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ 19/8 (2005- 2015), Công an Quảng Trị vừa tổ chức...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết