Cập nhật:  GMT+7
4buBdsOsaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkDJ34bq6QXRo4buHMsOJb+G6oGl2xIJxaXDhuqTDgOG7r2lQ4buP4bqgacOjd+G7qeG6ui1pT8OAaeG6uHfDgHZp4buvd8Oz4bqgaXLhu4BxacOAw7TDgWnhu4vDrcOs4buL4buBL3bDrOG7h+G7gcSQaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkFZ0b3Jo4buHw6ogMuG6v2ktaVbhu4RDw4Dhu69pRsOA4buvaTJ2w7PDgOG7r2l2w7LDgHZpc8OCw4Dhu69pw4x5aeG6usOJw7lpdMOBacOAw7TDgWnhu4vDrcOs4buL4bq5acOA4buvw7LEqGnhu4tuL2sv4buLw63DrOG7i+G6uWnhurrhu413aTLDieG7hOG6qsOA4buvaTJ34bur4bq8aXbEgnFpMsOJd+G7qeG6vGlT4bq2w4Dhu69pw6oyw4l34bup4bq8aSJ24bqgw4Dhu6/hur/hurlpUeG6tsOA4buvaeG6usSoaVDhu4/huqBpw6N34bup4bq6aT12xqHDgGnhurp2xIJpIOG6vOG7j8OA4buvaTLDicO9acSQduG6sndpdkLEkGnDjOG6qHdpIOG6vE5pUOG7j+G6oGnhurrDiUJp4bq6w4nDuWl0w4FpIOG6vOG7j8OA4buvaTLDicO9aeG6uuG6pGlxdkZxaUHhu7Fp4bq6w4lv4bqgaXbEgnFpcOG6pMOA4buvaVDhu4/huqBpw6N34bup4bq6LWlPw4Bp4bq4d8OAdmnhu693w7PhuqBpcuG7gHFpw4DDtMOBaeG7i8Otw6zhu4vhurtpMsOJb+G6oGl2xIJxaXDhuqTDgOG7r2lQ4buP4bqgacOjd+G7qeG6ui1pT8OAaeG6uHfDgHZp4buvd8Oz4bqgaXLhu4BxaUHDsml24bqg4buN4bq6aXPDgsOA4buvaeG6unbhu4ThuqrDgOG7r2nDgHfhu6fDgGlx4buGb2lR4bq2w4Dhu69p4bq6xKhpUOG7j+G6oGnDo3fhu6nhurppPXbGocOAaeG6unbEgmkg4bq84buPw4Dhu69pMsOJw73hurlpw4Fvw4Dhu69pw4B2d8aw4bq8aeG6uuG7ncOA4buvaUppw4Dhu6924bu1b2lz4buZcWlwd+G7qeG6uuG6uWlzw4LDgOG7r2nDjHfhu6fDgOG6uWnhu7l24bq8xKjFqcOAaeG7uXZ4cXbhurlpcXbhu5HEkGlxw7PDgHZpcXbhuqBpccOzcWl0w4FpdsSCcWnhurh3w4B2aeG7r+G7mcSQaXbhuqDDssOAaXHhu4/DgHZp4bu5duG6omnhu7l2w7TDgGnDjOG7hOG6rMOAaUHhu6fDgGnhurrDieG6oMOA4buvaXHhurzDgnFp4bq44bqyw4Dhu6/hurvhu4HhurpvcEF0aeG6uOG6usSoQXThuqlow4Fvw4nhu693w4Bl4buLxJDhu4hpb+G6vOG6uuG6oGjhu4fhu4HhurrDieG7h+G7geG6unLhu4fhu4F3w4Hhu69p4bq4w4lx4bqpaC8vceG6u3Bv4bqgReG6vG/DgOG7r+G6usOJd+G6u8OMw4AvcnThurjhu7nhurrhuqDEkC/DgHThu4rhurgvw6zhu4vhu4tsL8SpbXLDrMOtbOG7i2vDrGvhurpqbGvEqeG7iUHDrOG6u+G7t8SQ4buvaGkv4buH4buBL+G6unLhu4fhu4Ev4bq6w4nhu4fhu4HhurrDieG7h+G7geG6unLhu4fhu4HEkOG7hzLDiW/huqBpdsSCcWlw4bqkw4Dhu69pUOG7j+G6oGnDo3fhu6nhurotaU/DgGnhurh3w4B2aeG7r3fDs+G6oGly4buAcWlxduG6oGl2xIJxaeG6uHfDgHbhu4EvxJDhu4fhu4Ev4bq6cuG7h+G7gS/hurrDieG7h+G7gS/hurpvcEF04buHMsOJ4bqgw4Dhu69pw4B2d8aw4bq8acOAw7TDgWlF4bq8b+G6uWnDgHZ3xrDhurxpdMOBacOAduG7o8OAaXbEgnFpcOG6pMOA4buvaXPDtWnDgOG6pmlBSHFpdsWp4bq6acOBecOAdmnDjOG7hELhurppQeG7p8OAaeG7uXbhuqJp4bu5dsO0w4Bp4bq6w4nhuqDDgOG7r2lx4bq8w4JxaeG6uOG6ssOA4buv4bq5aXPhu43hurppw4B2d8aw4bq8aeG6unbDssOAdmnhurp4cXZpcW/huqBp4bq6w4nhuqDDgOG7r2l2xIJpcWnhurrhu6PEkGlz4buraeG6usOJd2nGocOAacOAdsONw4Dhu69pw4Dhu6/hu4Thuqp3aXPDtWnhurp3xanEkGnhurhGcWlxduG6oGnhu4ThuqhxacOB4bqsaXHhu4ZvacOBecOAduG6u2ky4buNd2lw4bq84bqkd2lB4bux4bq5aVBvw4Bp4bq64bqkaXF2RnFpc8O1aeG6usOJb+G6oGnhu4vDrWnhurjhurzhu5vhurppdsSCcWlw4bqkw4Dhu69pcXbhuqBp4buLw61pdMOBaXbEgnFp4bq4d8OAdmlx4bqiaXbhuqDDssOAaXHhu4/DgHZp4bu5duG6omnhu7l2w7TDgGlDaXDhurLDgGnhu4jDtWVpMsOJd+G7qeG6vGlT4bq2w4Dhu6/hurlpMsOJd+G7qeG6vGlWw4Nv4bq5aTLDiXfhu6nhurxpQOG6oMOA4buv4bq5aTLDiXfhu6nhurxpMsOyd+G6uWnhurrDicO9aeG7r3fDs2lsw63DreG6u8Otw63DrWlz4bq0w4Dhu68vw6xp4bq44bq84bub4bq64bq7aT3hu6/huqDDsndpw4lv4bq5aVHhurbDgOG7r2nhurrEqGlQ4buP4bqgacOjd+G7qeG6umk9dsahw4Bp4bq6dsSCaSDhurzhu4/DgOG7r2kyw4nDvWlxw4PDgGnhurrhu5nDgOG7r2nhurp24bunw4Fp4buLw61pdMOBaeG7i8OtaeG6uuG7o8SQacOMQ+G6u2kyd8OA4bq5aeG7j8OAdmVpI1c9VmlTYVHhu4EvxJDhu4c=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Cây chuối trổ 6 bông

Cây chuối trổ 6 bông
2012-06-29 08:04:11

(QT) - Đó là cây chuối của gia đình bà Nguyễn Thị Nhung ở khu phố Lai Phước, phường Đông Lương, TP Đông Hà (Quảng Trị) (ảnh). Bà Nhung cho biết, cây chuối sứ này được gia đình...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết