Cập nhật: 13/07/2018 19:52 GMT+7
760cx124a6x1390ax13ed6xca9ax13b4bx12c36xcd55x10230xX7x143f5xddbcxa2a2x11e88xb992x10139xX5x7630xXax13338x134bexae42xX4xX3xXexXdx1124bxc312xX3xX1x1198fxXbxX3xXexb70axX4xX3xa4c9xf996x91c3xX3xXexcad7xX26xX3xd454xXdx83a6xX6xX3x10d12x84f0xee71xX1axX2cxX3xXcx12d83xdb9fxX3x10475x13835xXdxX3xX4xX21xX4xX3xXex10200xX1axX1xX3xX1axf2fcxX3cxX4xX3xfe34xX29xX1axX3xf94axX25xX26xX0x776exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxeb14xX10xX6x11d55xXaxX12xb8f8xX31xXcx113e8xX3x958fxX3xX64x13d91x13982xX3xX1axX6x9ae3xX3xX2x91f7x109b8xda78xX7bxea79xec3cxX2xc4eaxX7bxX3xXexX29xXdxX3xXexX1xX25xX1axX1xX3xXbxX1xd39exX3x129eexX72xX1axX2cxX3xX64xX25xd72exX3xa707xX1xX90xXdxX3xX4xX21xX4xX3xXexX38xX49xda4dxX1axX2cxX3xX24xX29xXdxX3xX1xc9dcxX4xX99xX3xX4xX6xX26xX3xX24xb3ddxX1axX2cxX99xX3xXexX38xX32xX1axX2cxX3xX1xXb0xX4xX3xX4xX1xX32xX77x13ff9xX1axX3xX1axX2cxX1xXdx9144xXbxX3xX3bxX25xX3xX67xX29xX77xX3xX1axX2cxX1xe6a7xX3xXexX44xX1axX1xX3xX31xX32xX33xX1axX2cxX3xXcxX38xX39xX3xXbxX1xX90xXdxX3xX1xX1dxXbxX3xXexced3xX3xX4xX1x809bxX4xX3xX1x11e7axXdxX3xX1axX2cxX1xX39xX3x11a7bxX14xX4xX3xXexXdxX19xX1axX3xX1xX1dxXbxX3xXexX21xX4xX3xX24xX25xX26xX3xXexX29xX26xX3xX1axfac0xX73xX3xX1xXb0xX4xX3xX7exX7fxX2xX81xb6c8xX7exX7fxX2xba28xX3xX3bxX3cxXdxX3x843ax100d1xX3x139d1xXdxX21xX26xX3xX67xcb48xX4xX3xX3bxX25xX3xXcxX1x140aaxX3xXexX1xX6xX26xX99xX3xX13axX13bxX3x7bcdxX2cxX26xX29xXdxX3xX2cxXdxX6xX26xX3xX4xX21xX4xX3xXexX44xX1axX1xX3xX13axX6xX3bxX6xX1axX1axX6xX9bxX1xX10xXexX99xX3xX13axX6xX5xX6xX3bxX6xX1axX99xX3x100f3xX1xX6xX73xX73xX32xX26xX6xX1axX10xX3xX6axX51xX25xX26xX6dxX7bxX0xX55xXbxX12xX0xXexX6xX4dxX5xX10xX3xX7xXexX77xX5xX10xX9xXaxX73xX6xX38xX2cxXdxX1ax108efxX7exXbxX10bxX3xX6xX32xXexX26xXaxX12xX0xXexX38xX12xX0xXexX67xX12xX0xXdxX73xX2cxX3xX7xX38xX4xX9xXaxX55xX55xX4xX7bxX4dxX6xX26xb8c1xX32xX6xX1axX2cxXexX38xXdxX7bxX3bxX1axX55xX67xX10xX7xX9bxXexX26xXbxX55xX1axX10x86bbxX7xX55xX2xX81xX7exX81xX55x1058fxX81xX67xd360xX2xX134xX1eexX7exX1ebxX2xXexX2xX7axX2xX1ebxX81xX7cxX5xX2xX7bx11b79xXbxX2cxXaxX3xX55xX12xX0xX55xXexX67xX12xX0xX55xXexX38xX12xX0xXexX38xX12xX0xXexX67xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8d04xX26xX67xX77xXaxX12xX92xX29xXdxX3xX67xXdxXd3xX1axX3xX4xX21xX4xX3xXexX38xX49xXa7xX1axX2cxX3xX4xca76xX6xX3xXexX44xX1axX1xX3xX31xX32xX33xX1axX2cxX3xXcxX38xX39xX3xX3bxX25xX3xX5x1110dxX1axX1xX3xX24xX29xX26xX3xX13axX13bxX3xX13dxXdxX21xX26xX3xX67xX143xX4xX3xX3bxX25xX3xXcxX1xX14bxX3xXexX1xX6xX26xX3xXexX44xX1axX1xX3xX13axX6xX3bxX6xX1axX1axX6xX9bxX1xX10xXexX99xX3xX13axX6xX5xX6xX3bxX6xX1axX99xX3xX180xX1xX6xX73xX73xX32xX26xX6xX1axX10xX3xX24xX254xX3xX9bxd95exX3xX4dxXdxXccxX1axX3xX4dxX33xX1axX3xX2cxX1xXdxX3xX1axX1xX3cxX3xX3bxXe0xX3xX1xX1dxXbxX3xXexX21xX4xX3xX24xX25xX26xX3xXexX29xX26xX3xX1axX125xX73xX3xX1xXb0xX4xX3xX7exX7fxX2xX81xX130xX7exX7fxX2xX134xX0xX55xXbxX12xX0xX55xXexX67xX12xX0xX55xXexX38xX12xX0xX55xXexX6xX4dxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX223xX26xX67xX77xXaxX12xa195xXdxXd3xXexX3xX156xX6xX73xX3xX3bxX25xX3xX51xX25xX26xX3xX4xf356xX3xX73xX90xXdxX3xX1cdxX32xX6xX1axX3xX1xXd3xX3xX24x7697xX4xX3xX4dxXdxXd3xXexX99xX3xX1xa241xX1axX2cxX3xX1axX125xX73xX3xX1axX1xXdxXe0xX32xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX3bxXdxXccxX1axX99xX3xX1xXb0xX4xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX51xX25xX26xX3xX7xX6xX1axX2cxX3xX1xXb0xX4xX3xXexcdbfxXbxX3xXexX29xXdxX3xX2fcxXdxXd3xXexX3xX156xX6xX73xX3xX3bxX25xX3xX1axX2cxX49xX1dxX4xX3xX5xX29xXdxX7bxX3xX64xXdxXd3xX1axX3xX4xX30dxX3xX1xeb29xX1axX3xX2xX1ebxX7bxX7fxX7fxX7fxX3xX1xXb0xX4xX3xX7xXdxX1axX1xX99xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX3bxXdxXccxX1axX3xX51xX25xX26xX3xX24xX6xX1axX2cxX3xX1xXb0xX4xX3xXexX356xXbxX3xXexX29xXdxX3xX2fcxXdxXd3xXexX3xX156xX6xX73xX99xX3xXexX38xX26xX1axX2cxX3xX24xX30dxX3xX4xX30dxX3xX9bxX1xX26xX33xX1axX2cxX3xX1ebxX7bxX7fxX7fxX7fxX3xX1xXb0xX4xX3xX7xXdxX1axX1xX99xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX3bxXdxXccxX1axX3xX24xX6xX1axX2cxX3xX1xXb0xX4xX3xXexX29xXdxX3xX4xX21xX4xX3xXexX44xX1axX1xX3xX73xXdxXe0xX1axX3xXcxX38xX32xX1axX2cxX7bxX3xXcxX44xX1axX1xX3xX31xX32xX33xX1axX2cxX3xXcxX38xX39xX3xX1axX326xX73xX3xXexX38xXccxX1axX3xXexX32xX77xX19xX1axX3xX64xX25xX1axX1xX3xX5xX6xX1axX2cxX3xX9bxXdxX1axX1xX3xXexX19xX3xX92xX72xX1axX2cxX130xX3xXcxc7a5xX77xX99xX3xX4xX30dxX3xX1xXd3xX3xXexX1xX90xX1axX2cxX3xX4xX21xX4xX3xXexX38xX49xXa7xX1axX2cxX3xX24xX29xXdxX3xX1xXb0xX4xX99xX3xX4xX6xX26xX3xX24xXb9xX1axX2cxX99xX3xXexX38xX32xX1axX2cxX3xX1xXb0xX4xX3xX4xX1xX32xX77xXccxX1axX3xX1axX2cxX1xXdxXd3xXbxX3xX3bxX25xX3xX67xX29xX77xX3xX1axX2cxX1xXe0xX3xX24xX6xX3xX67xX29xX1axX2cxX99xX3xX3bxX3cxXdxX3xX4xX37dxX3xX7xX13bxX3xX3bxX356xXexX3xX4xX1xd5b7xXexX99xX3xX9bxXdxX1axX1xX3xX1axX2cxX1xXdxXd3xX73xX3xX24xX25xX26xX3xXexX29xX26xX3xX3bxX25xX3xX1axX1xXdxXe0xX32xX3xX24xXdxXe0xX32xX3xX9bxXdxXd3xX1axX3xXexX1xX32xX356xX1axX3xX5xX1dxXdxX3xX9bxX1xX21xX4xX3xX4xX1xX26xX3xX1xXb0xX4xX3xX7xXdxX1axX1xX99xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX3bxXdxXccxX1axX3xX51xX25xX26xX3xX7xX6xX1axX2cxX3xX1xXb0xX4xX3xXexX356xXbxX7bxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX223xX26xX67xX77xXaxX12xXcx8b52xX3xX1axX125xX73xX3xX7exX7fxX7fx85b2xX3xX24xX254xX3xX4xX30dxX3xX1axX1xXdxXe0xX32xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX3bxXdxXccxX1axX3xX51xX25xX26xX3xX7xX6xX1axX2cxX3xX1xXb0xX4xX3xXexX356xXbxX3xXexX29xXdxX3xXcxX38xX49xXa7xX1axX2cxX3x8d47xX92xX13axf030xX3xX31xX32xX33xX1axX2cxX3xXcxX38xX39xX3xX3bxX25xX3xX2cxf550xX1axX3xX24xX440xX77xX3xXcxX38xX49xXa7xX1axX2cxX3xX561xX92xf01dxXcxX3xX31xX32xX33xX1axX2cxX3xXcxX38xX39xX3xX4x7e7fxX1axX2cxX3xX24xX254xX3xXexX32xX77xX14bxX1axX3xX7xXdxX1axX1xX3xX73xX103xXexX3xX7xX90xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX3bxXdxXccxX1axX3xX51xX25xX26xX3xX7xX6xX1axX2cxX3xX1xXb0xX4xX7bxX3xX561xX21xX4xX3xXexX38xX49xXa7xX1axX2cxX3xX24xX29xXdxX3xX1xXb0xX4xX99xX3xX4xX6xX26xX3xX24xXb9xX1axX2cxX99xX3xXexX38xX32xX1axX2cxX3xX1xXb0xX4xX3xX4xX1xX32xX77xXccxX1axX3xX1axX2cxX1xXdxXd3xXbxX3xX3bxX25xX3xX67xX29xX77xX3xX1axX2cxX1xXe0xX3xX13bxX3xX31xX32xX33xX1axX2cxX3xXcxX38xX39xX3xX4xX30dxX3xX24xX23exX3xX24xXdxXe0xX32xX3xX9bxXdxXd3xX1axX3xX24xX21xXbxX3xXffxX1axX2cxX3xX1axX1xX32xX3xX4xX574xX32xX3xX1xXb0xX4xX3xXexX356xXbxX3xX4xX23exX6xX3xX1xXb0xX4xX3xX7xXdxX1axX1xX99xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX3bxXdxXccxX1axX3xX51xX25xX26xX7bxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX223xX26xX67xX77xXaxX12xX64xX103xXdxX3xX1axX2cxX1xX39xX3xX24xX254xX3xX1axX2cxX1xX10xX3xX5xX254xX1axX1xX3xX24xX29xX26xX3xX13axX13bxX3xX13dx137aaxd52exX92xXcxX99xX3xX4xX21xX4xX3xXexX38xX49xXa7xX1axX2cxX3xX24xX29xXdxX3xX1xXb0xX4xX99xX3xX4xX6xX26xX3xX24xXb9xX1axX2cxX99xX3xXexX38xX32xX1axX2cxX3xX1xXb0xX4xX3xX4xX1xX32xX77xXccxX1axX3xX1axX2cxX1xXdxXd3xXbxX3xX3bxX25xX3xX67xX29xX77xX3xX1axX2cxX1xXe0xX3xX4xX23exX6xX3xXexX44xX1axX1xX3xX31xX32xX33xX1axX2cxX3xXcxX38xX39xX3xX2cxXdxX3cxXdxX3xXexX1xXdxXd3xX32xX99xX3xX1cdxX32xX33xX1axX2cxX3xX4dxX21xX3xX3bxXe0xX3xX1cdxX32xX77xX3xX73xX72xX3xX24xX25xX26xX3xXexX29xX26xX99xX3xXexX32xX77xX14bxX1axX3xX7xXdxX1axX1xX3xX4xX23exX6xX3xX4xX21xX4xX3xXexX38xX49xXa7xX1axX2cxX3xX3bxX25xX3xX1axX1xX2exX1axX2cxX3xX4xX6xX73xX3xX9bxX19xXexX3xX3bxXe0xX3xX3bxXdxXd3xX4xX3xXexX29xX26xX3xX24xXdxXe0xX32xX3xX9bxXdxXd3xX1axX3xXexX1xX32xX356xX1axX3xX5xX1dxXdxX3xXexX38xX26xX1axX2cxX3xX3bxXdxXd3xX4xX3xXexXdxX19xXbxX3xX1axX1xX356xX1axX3xX7xXdxX1axX1xX3xX3bxXdxXccxX1axX3xX51xX25xX26xX3xX7xX6xX1axX2cxX3xX1xXb0xX4xX3xXexX356xXbxX3xX13bxX3xX31xX32xX33xX1axX2cxX3xXcxX38xX39xX7bxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX223xX26xX67xX77xXaxX12xX564xX1xce87xX6xX3xX5xX254xX1axX1xX3xX24xX29xX26xX3xX13axX13bxX3xX13dxXdxX21xX26xX3xX67xX143xX4xX3xX3bxX25xX3xXcxX1xX14bxX3xXexX1xX6xX26xX3xX4xX21xX4xX3xXexX44xX1axX1xX3xX13axX6xX3bxX6xX1axX1axX6xX9bxX1xX10xXexX99xX3xX13axX6xX5xX6xX3bxX6xX1axX99xX3xX180xX1xX6xX73xX73xX32xX26xX6xX1axX10xX3xX24xX21xX1axX1xX3xX2cxXdxX21xX3xX4xX6xX26xX3xX4xX72xX1axX2cxX3xXexX21xX4xX3xXexX32xX77xX14bxX1axX3xX7xXdxX1axX1xX3xX24xX25xX26xX3xXexX29xX26xX3xX3bxX25xX3xX4xX37dxX3xX7xX13bxX3xX3bxX356xXexX3xX4xX1xX4abxXexX3xXbxX1xX143xX4xX3xX3bxX143xX3xX4xX1xX26xX3xX4xX72xX1axX2cxX3xXexX21xX4xX3xX24xX25xX26xX3xXexX29xX26xX3xX13bxX3xX4xX21xX4xX3xXexX38xX49xXa7xX1axX2cxX3xXexX1xX32xX103xX4xX3xXexX44xX1axX1xX3xX31xX32xX33xX1axX2cxX3xXcxX38xX39xX99xX3xXexX32xX77xX3xX3bxX356xX77xX3xX4xX30dxX3xX24xX29xXdxX3xX4dxXdxX14bxX32xX3xX4dxX125xX1axX3xX9bxX1xX26xX125xX1axX3xX3bxXe0xX3xX1xXb0xX4xX3xXbxX1xX7a9xX99xX3xX73xX72xXdxX3xXexX38xX49xXa7xX1axX2cxX3xX2cxXdxX21xX26xX3xX67xX143xX4xX99xX3xX24xXdxXe0xX32xX3xX9bxXdxXd3xX1axX3xX1xXb0xX4xX3xXexX356xXbxd258xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX223xX26xX67xX77xXaxX12xX180xX19xXexX3xXexX1xX14xX4xX3xX1xX103xXdxX3xX1axX2cxX1xX39xX99xX3xX24xX29xXdxX3xX67xXdxXd3xX1axX3xX4xX21xX4xX3xXexX38xX49xXa7xX1axX2cxX3xX4xX23exX6xX3xXexX44xX1axX1xX3xX31xX32xX33xX1axX2cxX3xXcxX38xX39xX3xX3bxX25xX3xX5xX254xX1axX1xX3xX24xX29xX26xX3xX13axX13bxX3xX13dxXdxX21xX26xX3xX67xX143xX4xX3xX3bxX25xX3xXcxX1xX14bxX3xXexX1xX6xX26xX3xXexX44xX1axX1xX3xX13axX6xX3bxX6xX1axX1axX6xX9bxX1xX10xXexX99xX3xX13axX6xX5xX6xX3bxX6xX1axX99xX3xX180xX1xX6xX73xX73xX32xX26xX6xX1axX10xX3xX24xX254xX3xX9bxX29exX3xX4dxXdxXccxX1axX3xX4dxX33xX1axX3xX2cxX1xXdxX3xX1axX1xX3cxX3xX3bxXe0xX3xX1xX1dxXbxX3xXexX21xX4xX3xX24xX25xX26xX3xXexX29xX26xX3xX1axX125xX73xX3xX1xXb0xX4xX3xX7exX7fxX2xX81xX130xX7exX7fxX2xX134xX7bxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX223xX26xX67xX77xXaxX12xX564xf4c0xX0xX55xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Cam Lộ lần thứ 14

Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Cam Lộ lần thứ 14
2018-07-12 15:19:40

(QT) – Hôm nay 12.7.2018, Huyện ủy Cam Lộ tổ chức hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 14 (khóa XV) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, QP-AN, công tác xây...

Triệu Phong phát triển mạnh ngành thủy sản

Triệu Phong phát triển mạnh ngành thủy sản
2018-07-12 15:18:42

(QT) - Sau sự cố ô nhiễm môi trường biển năm 2016 đến nay, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản ở huyện Triệu Phong sớm phục hồi và tăng trưởng qua từng năm.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết