Cập nhật:  GMT+7
9888xf15ex10598x11ecdx11d6fx149aex121e1xf12ex9acdxX7xfb33xe303xa69bx10956xca41xab8axX5xdbf7xXax12ed7xfdf1xfc1fxb93exXexX3xa2fdx14090xX3xXexee1dxX3x114f0x127d5x1424ex13841xX3xab60xX14xX6xX3xX1xa8dexX20xX21xX3xccc4x1135axX3xXexf624xeb4axX3xX1ex12ecbxX3xc623xbb27xX20xX1xX3xbb32xX20xX3xX21xXdxa09cxX3xXexX30x115c5xX20xX21xX3xX2cxc493xXbxX3xXexd8c2xXexX0xc698xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa7b5xX10xX6xX2cxXaxX12xfc92x12463xXcx13c33xX3x12c8fxX3x11e02xX1xbc86xX23xX3xX1exb543xX23xX3xX36xX72xX44xX3xX4x10adbxX20xX3xX1ex1161dxXdxX3xX4xX14xX20xX21xX3xX4xcec0xX14x14172xX3xX36xX37xX20xX1xX3xX3bxX20xX3xXexX1xX49xX3xXexX30x11037x117d8xX20xX21xX3xXexX30xX44xX20xX21xX3xX2cxX49xXbxX3xXexX4dxXexX3xX6cxX21xX14xe2aaxbea1xX20xX3xX1exX40xX20xX3x148ebx13abfxX2x14a91xX89xX3xc002xd17dxX3xcbcex129ddxX20xX21xX3xXexX1xX99x1438fxX20xX21xX3xX1exaedfxX3xbe9fxX7axXafxX3xX2cxX2dxX20xX21xX3xcc9dxX4dxX3xX1xX44xd103xX4xX1xX3xX2cxX2dxX3xXexX30xX31xX3xX4xX40xX4xX3xX23xc624xXexX3xX1xX28xX20xX21xX3xXexX1xXdxX4dxXexX3xXafxX4dxX14xcdc1xX3xXcxX1xX10xX44xX3xX1exc6d0xX3xX7xXbexX3xX1exXcdxX3xX1ex1473bxX3xXcfxX14xX15xXexX3xXb7xX3xX2cxX44xX6xX20xX1xX3xX20xX21xX1xXdx15062xXbxX3xXexX1xX2dxX4xX3xX1xXdxX122xX20xX3xX21xX1fxX23xX3xXc0xXc1xX20xX21xX3xXexXafxX3xX4xX3bxX3xXbxX1xX87xX20xX3xXcxX3bxX20xX21xX3xXc0xXc1xX20xX21xX3xXexXafxX3xXcxX1xX99xXc8xX20xX21xX3xX23xXddxXdxX3xX66xX14xX72xX20xX21xX3xXcxX30xX49xX3x14fa4xX28xX3xXc0xXc1xX20xX21xX3xXexXafxX3xXcxX6cxX5fxX5fxX3xff25xXcx122d3xX3xXcxX1xX99xXc8xX20xX21xX3xX23xXddxXdxX6axX3xba1fxX49xX4xX1xX3xX165x130a9xX3xXbdxX28xXdxX3xb4d8x135fexX20xX6axX3xdc04xXc1xX20xX21xX3xX5fxX28xXfexX0xX50xXbxX12xX0xXexX6xX36xX5xX10xX3xX7xXexXafxX5xX10xX9xXaxX23xX6xX30xX21xXdxX20x11e52xXb7xXbxXcfxX3xX6xX14xXexX44xXaxX12xX0xXexX30xX12xX0xXexX2cxX12xX0xXdxX23xX21xX3xX7xX30xX4xX9xXaxX50xX50xX4xXfexX36xX6xX44x1330cxX14xX6xX20xX21xXexX30xXdxXfexX165xX20xX50xX2cxX10xX7xXd8xXexX44xXbxX50xX20xX10x13732xX7xX50xX2xXbaxXb8xX18xX50x1122bxXbaxX2cxX18xXb7xXb8xX1f8xX1f8x9acexXb8xXexX2xXb7xX19xX1f8xaec2xXbaxX5xX2xXfexb8b9xXbxX21xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXexX2cxX12xX0xX50xXexX30xX12xX0xXexX30xX12xX0xXexX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxba29xX44xX2cxXafxXaxX12xXc0xXc1xX20xX21xX3xXexXafxX3xX4xX3bxX3xXbxX1xX87xX20xX3xXcxX3bxX20xX21xX3xX4xXc1xX20xX21xX3xXexXafxX3xXcxX1xX99xXc8xX20xX21xX3xX23xXddxXdxX3xX66xX14xX72xX20xX21xX3xXcxX30xX49xX3xXexX30xXdxX34xX20xX3xXd8xX1xX6xXdxX3xX36xX40xX20xX3xX1xX28xX20xX21xX3xX36xX37xX20xX1xX3xX3bxX20xX3xX21xXdxX40xX3xXbexX3xX1exX49xX6xX3xX36xX28xX20xX3xX23xXdxX10fxX20xX3xX20x9c73xXdxX0xX50xXbxX12xX0xX50xXexX2cxX12xX0xX50xXexX30xX12xX0xX50xXexX6xX36xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX230xX44xX2cxXafxXaxX12xX196xX4dxX20xX3xX20xX6xXafxX3xXc0xXc1xX20xX21xX3xXexXafxX3xX4xX3bxX3xXbxX1xX87xX20xX3xXcxX3bxX20xX21xX3xXc0xXc1xX20xX21xX3xXexXafxX3xXcxX1xX99xXc8xX20xX21xX3xX23xXddxXdxX3xX66xX14xX72xX20xX21xX3xXcxX30xX49xX3xX1exXcdxX3xXcfxX14xX15xXexX3xX200xXb8xX3xXexX1cxX3xX1exX1fxX20xX21xX3xX65xb585xX230xX6cxX185xX3xXexb82dxX20xX1xX3xX1xf915xX3xXexX30x121c8xX3xa08cxX20xX21xX3xXbaxX3xXexX1cxX3xX1exX1fxX20xX21xX68xX3xX165xX28xX3xXc0xXc1xX20xX21xX3xXexXafxX3xXcxX6cxX5fxX5fxX3xX175xXcxX177xX3xXcxX1xX99xXc8xX20xX21xX3xX23xXddxXdxX6axX3xX185xX49xX4xX1xX3xX165xX18bxX3xXbdxX28xXdxX3xX191xX192xX20xX6axX3xX196xXc1xX20xX21xX3xX5fxX28xX3xXcfxX14xX15xXexX3xX200xX19xX3xXexX1cxX3xX1exX1fxX20xX21xX3xX65xX30fxX230xX6cxX185xX3xXexX315xX20xX1xX3xX1xX31axX3xXexX30xX31exX3xX320xX20xX21xX3xX2xXb7xX3xXexX1cxX3xX1exX1fxX20xX21xX68xX3xX1exX34xX3xX2cxX2dxX3xXexX30xX31xX3xX1xX28xX20xX21xX3xX1xX106xX6xX3xX36xX40xX20xX3xXbxX1xX18bxX4xX3xX165xX18bxX3xX4xX1xX44xX3xX20xX21xX99xX9axXdxX3xX2cxX7axX20xX3xXexX30xX44xX20xX21xX3xX2cxX49xXbxX3xXexX4dxXexX3xX6cxX21xX14xXafxXb0xX20xX3xX1exX40xX20xXfexX3xXcxX1xX10xX44xX3xXd8xX4dxX3xX1xX44xXddxX4xX1xX3xXc0xXc1xX20xX21xX3xXexXafxX3xX4xX3bxX3xXbxX1xX87xX20xX3xXcxX3bxX20xX21xX3xXc0xXc1xX20xX21xX3xXexXafxX3xXcxX1xX99xXc8xX20xX21xX3xX23xXddxXdxX3xX66xX14xX72xX20xX21xX3xXcxX30xX49xX3xX7x11b5bxX3xXexX3bxX3xX4xX1xX320xX4xX3xX36xX40xX20xX3xX1xX28xX20xX21xX3xX4xX7exX3xX1exX49xX20xX1xX3xXexXddxXdxX3xX200xX3xX1exX49xX6xX3xX1exXdxX34xX23xX3xX21xX1fxX23xX1b6xX3xXbdxXdxXb0xX14xX3xXexX1xX49xX3xXbdxXb0xX3x118f7xXc1xX20xX89xX3x10d50xX1xX40xX4xX1xX3xX7xXddxX20xX3xXbdxXb0xX3xX45dxXc1xX20xX3xa8eaxX6xX44xX3xX230xX72xX44xX3xX165xX28xX3xX6cxX1xX28xX3xX23xX40xXafxX3xX7xd9d9xX20xX3xXcfxXcdxX3xXcxX1xX14x13eb3xX20xXfexX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX230xX44xX2cxXafxXaxX12xX6cxX21xX44xX28xXdxX3xX30xX6xX3xXexX30xX44xX20xX21xX3xX4xX40xX4xX3xX20xX21xX28xXafxX3xXex133ddxX3xXbaxX6axX3xX2xX2xX50xXb7xX50xXb7xXb8xX2xXbaxX89xX3xX4xXc1xX20xX21xX3xXexXafxX3xX7xX422xX3xXexXdxX4dxX20xX3xX1xX28xX20xX1xX3xX36xX40xX20xX3xX5xX99xX14xX3xX1exc021xX20xX21xX3xXexXddxXdxX3xXcfxXcdxX3x138c7xX3xXcxX298xX4xX89xX3xXcxX1xX6xX20xX1xX89xX3xX5fxX99xa8f6xX20xX21xX3xX473xX4efxX4xX3xX65xX5fxX99xX50axX20xX21xX3xX5fxX106xX6xX68xX89xX3xXcfxXcdxX3xX196xX6xXd8xX30xXc1xX20xX21xX89xX3xX5fxX99xX50axX20xX21xX3xX5fxXdxX122xXbxX3xX65xX196xX6xXd8xX30xXc1xX20xX21xX68xX89xX3xXcfxXcdxX3xXc0xX6xX23xX3xXcxX14xXafxX10fxX20xX3xX65xXc0xX6xX23xX3xX473xX4efxX68xX89xX3xXcfxXcdxX3xX473xXdxX20xX1xX3xXcxX1xX99xX31exX20xX21xX3xX65xX191xXdxX44xX3xX473xXdxX20xX1xX68xXfexX3xXc0xXc1xX20xX21xX3xXexXafxX3xXcxX6cxX5fxX5fxX3xX175xXcxX177xX3xXcxX1xX99xXc8xX20xX21xX3xX23xXddxXdxX6axX3xX185xX49xX4xX1xX3xX165xX18bxX3xXbdxX28xXdxX3xX191xX192xX20xX6axX196xXc1xX20xX21xX3xX5fxX28xX3xXexX3bxX3xX4xX1xX320xX4xX3xX36xX40xX20xX3xX1xX28xX20xX21xX3xX4xX7exX3xX1exX49xX20xX1xX3xXexXddxXdxX3xXbdxXdxXb0xX14xX3xXexX1xX49xX3xXc0xX44xX44xXbxX175xX6xX30xXexX3xX196xXc1xX20xX21xX3xX5fxX28xX3xX165xX28xX3xXexXdxX4dxX20xX3xX1xX28xX20xX1xX3xX36xX40xX20xX3xX1xX28xX20xX21xX3xX5xX99xX14xX3xX1exX4efxX20xX21xX3xXexXddxXdxX3xX1exX49xX6xX3xX36xX28xX20xX3xXcfxXcdxX3xX177x13d87xX20xX1xX3xX5fxX28xX3xX65xX177xX60exX20xX1xX3xX473xXdxX20xX1xX68xX89xX3xXcfxXcdxX3xX5fxX72xXdxX3xXcxX1xX99xX31exX20xX21xX3xX65xX5fxX72xXdxX3xX473x144e5xX20xX21xX68xX89xX3xXcfxXcdxX3xXcxX30xXdxX122xX14xX3xX473xX636xX20xX21xX3xX65xXcxX30xXdxX122xX14xX3xX45dxX1xX44xX20xX21xX68xX3xX165xX28xX3xXexXddxXdxX3xXexX1xX49xX3xXcfxXcdxX3xX66xX14xX72xX20xX21xX3xXcxX30xX49xXfexX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX230xX44xX2cxXafxXaxX12xX5fxXfexX6cxXfexX462xX0xX50xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Khai mạc Hội Báo Xuân Mậu Tuất 2018

Khai mạc Hội Báo Xuân Mậu Tuất 2018
2018-02-09 13:56:05

(QT) - Sáng nay 9.2.2018, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị phối hợp với UBND huyện Hướng Hóa tổ chức khai mạc Hội báo Xuân Mậu Tuất 2018. Đến dự có đồng chí Hồ Đại Nam, UVTVTU,...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết