Cập nhật:  GMT+7
e086x13a1bx1828fx1885ex19d62x12c34x1798ax19ea4x1051dxX7x19a7cx1682fx11328x13a33x10412x17a93xX5x1949exXax13e21x1221fx15a84xe604xX3x17a91xX6xX3xX1xXdx12876x14c5fxX3xXex12579x19b04xX1dx15f6bxX3x14757xX1x10ba4xX3xX1x186aexX1dx109dbxX3xX1dxX1x11549xXbxX3x16b7dxfc3axX1dxX3xfc62xX3xX33x10464xXexX3xX7xe53dxX3x116ccx18fe1xX6xX3xXbxX1xX20x15398xX1dxX23xX0xedc2xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx19d8axX10xX6x1767fxXaxX12xf1bfx1352bxXcx123f2xX3x109dcxX3xXcx158caxX3xX23xXdx140b6xX6xX3xXexX1x168eexX1dxX23xX3x10ae5x103d7x123fbx109dfxX2xfbd9xX3xX40x11056xX1dxX3xX1dxX6xX15xX2cxX3xX5dx11327xX3xX14xX1dxX1xX3xX1xX20xX37xX1dxX23xX3xX4x18cfaxX6xX3xX1dx1063cxX1dxX23xX3xX1dx17209xX1dxX23xX2cxX3xX23xXdxX9cxX3xXcx152d9xX15xX3xede1xX6xX33xX3xXexX1x15cb8xXdxX3xX33xX2axX1dxX1xX3x1233ex16ccexXdxX3xX4xX20xfa5exX1dxX23xX3xX40xX3axX3xX5xXb8xX1dxX3xX1dxef7exX1dxX3xX40x13ac2xX3x11f3cxX14xX15xX3xX17xX6xX3xX1xXdxX1cxX1dxX3xXexX20xX21xX1dxX23xX3xX25xX1xX27xX3xX1xX2axX1dxX2cxX3xX1dxX1xX30xXbxX3xX33xX34xX1dxX3xX37xX3xX33xX3axXexX3xX7xX3exX3xXb7x18724xX1dxX23xX3xX7xX14xX1dxX3xXcfx17a94x13e6axXexX3xX1dxX27xX1dxX23xX3xX1dxX23xX1xXdxX1cxXbxX3xXexX17xXc9xX1dxX3xX40xX41xX6xX3x1656cx16ef3xX1dxX3xXex14292xX1dxX1xX3xX61xX106xX14xX1dxX23xX3xXcxX17xX41xX2cxX3xXexX30xXbxX3xXexX17xX106xX1dxX23xX3xX1dxX1xXdx13078xX106xX3xX37xX3xX4xX71xX4xX3xX1xX106xX15xX1cxX1dxX3x1624exXdxX86xX3x17c6dxXdxX1dxX1xX3xXb7xX120xX3x1361exX6xX33xX3xX153xX3axX76xX0xX4bxXbxX12xX0xXexX6xX11fxX5xX10xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX33xX6xX17xX23xXdxX1dx18665xX77xXbxXcfxX3xX6xX106xXexX86xXaxX12xX0xXexX17xX12xX0xXexX5dxX12xX0xXdxX33xX23xX3xX7xX17xX4xX9xXaxX4bxX4bxX4xX76xX11fxX6xX86x193a9xX106xX6xX1dxX23xXexX17xXdxX76xXb7xX1dxX4bxX5dxX10xX7xX25xXexX86xXbxX4bxX1dxX10xe400xX7xX4bxX2xX7axX77x19a76xX4bx1714axX7axX5dxX2xX2xX75xX2xX77xX2x11cf8xXexX2x18e66xX2xX2xX1c8xX77xX5xX2xX76x14857xXbxX23xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXexX5dxX12xX0xX4bxXexX17xX12xX0xXexX17xX12xX0xXexX5dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe5cdxX86xX5dxX15xXaxX12x106f9xX3axXexX3xX7xX3exX3xX40xX41xX6xX3xXbxX1xX20xX47xX1dxX23xX3xXexX17xX86xX1dxX23xX3xXexX124xX1dxX1xX3xX11fxX97xXexX3xX40x12f5dxX106xX3xX40xX3exXdxX3xX33xX34xXexX3xXb7xXb8xXdxX3xXex10a9bxX1dxX1xX3xXexX17xX2axX1dxX23xX3xXexX1xXdxX7dxX106xX3xX1dxX20xXb8xX4xX3xXbxX1x10c78xX4xX3xXb7xX243xX3xX7xX14xX1dxX3xXcfxX106xX107xXexX3xX1dxX27xX1dxX23xX3xX1dxX23xX1xXdxX1cxXbxX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxXexX5dxX12xX0xX4bxXexX17xX12xX0xX4bxXexX6xX11fxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f4xX86xX5dxX15xXaxX12xX15bxX243xX3xXexX1x12872xX3xX37xX3xX1xX106xX15xX1cxX1dxX3xX15bxX6xX33xX3xX153xX3axX2cxX3x10800xX37xX3xXa9xX27xX1dxX23xX3xX1dxX23xX1xXdxX1cxXbxX3xXb7xX120xX3x16e63xX1xX71xXexX3xXexX17xXdxX289xX1dxX3xX1dxX27xX1dxX23xX3xXexX1xX27xX1dxX3xX40xXcdxX3xXbxX1xX14xXdxX3xX1xX20xXb8xX1dxX23xX3xX5dx12b5dxX1dxX3xX40xXdxX140xX106xX3xXexXdxX7dxXexX3xX1dxX20xXb8xX4xX3xXexX68xX3xXcxX17xX2axX33xX3xX11fxX47xX33xX3xX15bxX6xX33xX3xX153xX3axX3xX40xX289xX3xX4xX107xXbxX3xX1dxX20xXb8xX4xX3xXexX20xXb8xXdxX3xX4xX1xX86xX3xX2xX77xX78xX3xX1xX6xX3xX5x1811fxX6xX3xXexX1xX106xX3axX4xX3xX25xX1xX106xX3xXb7x10b83xX4xX3xXexX20xXb8xXdxX3xX5dxX86xX3xXcxX17xX2axX33xX3xX11fxX47xX33xX3xX5axXdxX7dxX106xX3xX1f4xX97xX4xX3xX40xX14xX33xX3xX1dxX1xX30xX1dxX3xXb7xX22cxX3xX1dxX20xXb8xX4xX3xX37xX3xXexX17xX2axX33xX3xX11fxX47xX33xX3xX1dxX120xX15xX3xX40xXcdxX3xX11fxX41xX3xX1dxX1xXdx1226exX33xX3xX33xX34xX1dx18060xX3xX37xX3xX1xX106xX15xX1cxX1dxX3xX14fxXdxX86xX3xX153xXdxX1dxX1xX3xX40xXdxX140xX106xX3xXexXdxX7dxXexX3xX1dxX20xXb8xX4xX3xXexX68xX3xX1x158b2xX3xX5axX120xX3xXcxX1xX20xX21xX1dxX23xX3xXb7xX120xX3xX1xX393xX3x106f7xXdxX1dxX1xX3xX1faxX27xX1dxX3xX40xX289xX3xX4xX107xXbxX3xX1dxX20xXb8xX4xX3xXexX20xXb8xXdxX3xX4xX1xX86xX3xX1baxX78xX3xX1xX6xX3xX5xX313xX6xX3xX5dxX86xX3xX33xX3axXexX3xXexX17xX2axX33xX3xX11fxX47xX33xX3xX40xXcdxX3xX1xX7dxXexX3xX1dxX23xX106xX393xX1dxX3xX1dxX20xXb8xX4xX2cxX3xX40xX393xX1dxX23xX3xXexX1xXbdxXdxX3xX40xXdxX140xX106xX3xXexXdxX7dxXexX3xX1dxX20xXb8xX4xX3xXexX68xX3xX1xX393xX3xX5axX120xX3xXcxX1xX20xX21xX1dxX23xX3xX40xX289xX3xX11fxX14xX86xX3xX1dxX20xXb8xX4xX3xXbxX1xX243xX4xX3xXb7xX243xX3xX4xX6xX1dxX1xX3xXexX71xX4xX3xX37xX3xX33xX3axXexX3xX7xX3exX3xX25xX1xX106xX3xXb7xX321xX4xX3xXexX17xXc9xX1dxX3xX40xX41xX6xX3xX11fxX120xX1dxX3xXcfxXcdxX3xX14fxXdxX86xX3xX1fax18403x130dcxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f4xX86xX5dxX15xXaxX12xX2adxX1xX9cxX3xX14fxXdxX71xX33xX3xX40xX3exX4xX3xX29bxX37xX3xXa9xX27xX1dxX23xX3xX1dxX23xX1xXdxX1cxXbxX3xXb7xX120xX3xX2adxX1xX71xXexX3xXexX17xXdxX289xX1dxX3xX1dxX27xX1dxX23xX3xXexX1xX27xX1dxX3xX5axX393xX3xX13xX106xXa6xX1dxX3xX5ax18f25xX10xX3xX4xX1xX86xX3xX11fxXdxX7dxXexX17axX3xX40xX289xX3xX40xX14xX33xX3xX11fxX14xX86xX3xX40xX93xX3xX1dxX23xX106xX393xX1dxX3xX1dxX20xXb8xX4xX3xXexX20xXb8xXdxX3xX4xX1xX86xX3xX7xX14xX1dxX3xXcfxX106xX107xXexX3xXb7xX243xX3xX1x124b1xX3xXexX1xX106xX2cxX3xX40xX47xX1dxX3xXb7xX41xX3xX40xX6xX1dxX23xX3xXex10496xX4xX1xX3xX4xX321xX4xX3xXbxX1xX3exXdxX3xX1xX21xXbxX3xXb7xXb8xXdxX3xX4xX71xX4xX3xX1xX106xX15xX1cxX1dxX2cxX3xXexX1xX41xX3xXcfxXcdxX2cxX3xXexX1xX120xX1dxX1xX3xXbxX1xX3exX3xX4xX1xX124xX3xX40xX2axX86xX2cxX3xX1xX20xXb8xX1dxX23xX3xX5dxX2d1xX1dxX3xX4xX71xX4xX3xX40xX41xX6xX3xXbxX1xX20xX47xX1dxX23xX2cxX3xX1xX21xXbxX3xXexX71xX4xX3xXcfxXcdxX3xXb7xX120xX3xX1dxX27xX1dxX23xX3xX5dxXa6xX1dxX3xXexX30xX1dxX3xX5dxX243xX1dxX23xX3xX33x13b8fxXdxX3xX1dxX23xX106xX393xX1dxX3xX1dxX20xXb8xX4xX3xX40xX289xX3xXexXafxX3xX4xX1x134a4xX4xX3xX7xX14xX1dxX3xXcfxX106xX107xXexX2cxX3xX71xXbxX3xX5dxX243xX1dxX23xX3xXexX3exXdxX3xX40xX6xX3xX4xX71xX4xX3xX11fxXdxX1cxX1dxX3xXbxX1xX71xXbxX3xXexX20xXb8xXdxX3xXexXdxX7dxXexX3xX25xXdxX1cxX33xX3xX1dxX20xXb8xX4xX2cxX3xX4xX1xX3exX1dxX23xX3xXexX1xX107xXexX3xXexX1xX86xX71xXexX3xXb7xX120xX3xX7x19c0fxX3xX5dxX243xX1dxX23xX3xX1dxX20xXb8xX4xX3xX5xXcdxX1dxX23xX3xXbxX1xX500xX76xX3xX15bxX1xX124xX3xX40xX2axX86xX3xX4xX71xX4xX3xX40xX47xX1dxX3xXb7xX41xX3xXexX17xX321xX4xX3xXexX1xX106xX3axX4xX3xX11fxX71xX33xX3xX7xX71xXexX3xXexX22cxX1dxX1xX3xX1xX22cxX1dxX1xX2cxX3xXexX1xX6xX33xX3xX33xX20xX106xX3xXb7xX120xX3xXexX17xXdxX289xX1dxX3xX25xX1xX6xXdxX3xX25xX41xXbxX3xXexX1xXbdxXdxX3xX4xX71xX4xX3xXbxX1xX20xX47xX1dxX23xX3xX71xX1dxX3xX4xX1xX3exX1dxX23xX3xX1xX2axX1dxX36dxX3xX4xX1xX93xX3xX40xX3axX1dxX23xX3xXexX500xX4xX1xX3xX1dxX20xXb8xX4xX2cxX3xX40xXdxX140xX106xX3xXexXdxX7dxXexX3xX1dxX20xXb8xX4xX3xXbxX1xX243xX4xX3xXb7xX243xX3xX7xX14xX1dxX3xXcfxX106xX107xXexX3xX25xX41xXbxX3xXexX1xXbdxXdxX2cxX3xX1xX21xXbxX3xX5x13ee0xX3xXb7xX120xX3xXexXdxX7dxXexX3xX25xXdxX1cxX33xX76xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f4xX86xX5dxX15xXaxX12xX5axX76xXa9xX0xX4bxXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Gần 12 ha rừng trồng bị cháy do nắng nóng kéo dài

Gần 12 ha rừng trồng bị cháy do nắng nóng kéo dài
2018-07-02 15:11:35

(QT) - Thời tiết nắng nóng kéo dài, gió Tây Nam thổi mạnh nên từ đầu năm đến nay toàn tỉnh đã xảy ra 4 vụ cháy rừng trồng sản xuất trên địa bàn các huyện Hải Lăng, Vĩnh Linh và...

Vinh danh nghệ thuật Bài chòi Trung bộ Việt Nam

Vinh danh nghệ thuật Bài chòi Trung bộ Việt Nam
2018-06-29 23:42:40

(QT) - Tối nay 29.6.2018, tại quảng trường Trung tâm Văn hóa tỉnh, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ vinh danh nghệ thuật Bài chòi Trung bộ Việt Nam được UNESCO ghi danh là di sản...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết