Cập nhật:  GMT+7
bd21x11993x10127xf8f2x149b3xd965x135adxc8cbx12d43xX7x14b8ex1386cxc81bx13aabx10730xeeaexX5x10ca0xXax15d5cxedebxcb82xf4a4xX3xfef3xX1x1508axX3xXex12c5dxX17xX1xX3xXexX1x13befxc5f2xX17x15ea1xX3xX4xX1x157d0xX3xXbxX1xec16xX3xX17xee35xX3xX17xX25xX1x14cf7xX29xX0xc7d9xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx128d3xX10xX6x15669xXaxX12x12654x11b34xXcxc77bxX3x11f79xX3x1150axX1xX14xX17xX3x13332x14abdxX3xX17xXdx10707x126f7xX3xX2x13941x157b3x13cf1xX3xX17xd945xX5fxX3xX59xX1x11938xXdxX3xX17xX25xX1xe4a7xX6xX3xX47xX6xXdxX3xed4exX19xX3xXcxd99exX22xX17xX25xf351xX3xX2x10fd7xX64xX3xX17xX67xX5fxX3xX54xX25xX19xX15xX3xX4ex12b3fx124f8xX4xX3xXexc044xX3x14546xX1xX2dxX3xX17xX30xX3xd21dxX38xX64xX3xX4dxX2xX62xX2xX84xX52x11d04xX84xX2xX64xX50xX81xX3xfd84x1158fxX3xX17xX67xX5fxX3xX17xX25xX19xX15xX3xXexX7dxX91xX15x12555xX17xX3xXexX1xX92xX17xX25xX3xX79x11e9bxX3xdeccxXcaxXdxX3xX79xXdx138a2xX17xX3xXbxX1x12ee4xX17xX25xX3xX64xX38xX64xX3xX4dxX2xX62xXb0xX62xX52xXa9xX84xX2xX64xX50xX81xX3xXa9xXb1xX3xX17xX67xX5fxX3xX17xX25xX19xX15xX3xX79xXdxXd2xX17xX3xXbxX1xXd7xX17xX25xX3xXexX29xX19xX17xX3xX4axX14xX17xX3xc15exX19xX3xXb1xX84xX3xX17xX67xX5fxX3xXexX1xX19xX17xX1xX3xX5xe08cxXbxX3xf5c7x12b7bxX17xX3xX79xXdxXd2xX17xX3xXbxX1xXd7xX17xX25xX3xcdd3xe6d0xX6xX3x11a25xXdxX5exXexX81xX3xX17xX25xX19xX15xX3xf041xX38xX64xX38xXa9xX84xX2xX64xX81xX3xX47xXcaxXdxX3xfd27xX47xX98xX54xX3xX1xX91xX15xX5exX17xX3xXcxX7dxXdxX5exX91xX3xX98xX1xX29xX17xX25xX3xX4dxX4exX91xf33dxX17xX25xX3xXcxX7dxd08cxX50xX3xXbxX1xX92xXdxX3xX1xc3ccxXbxX3xX10cxc75fxXdxX3xX120xX121xX17xX3xX79xXdxXd2xX17xX3xXbxX1xXd7xX17xX25xX3xXa9xX84xX9fxX3xX12fxX130xX6xX3xX133xXdxX5exXexX3xXex12983xX3xX4xX1x10bd7xX4xX3xX5x137fbxX3xX59xX1xX6cxXdxX3xX4xd8dexX17xX25xX3x12f26xX14xX15xX3xX4ax12e27xX17xX25xX3xX17xX1xX19xX3xXexX1cxX17xX1xX3xXexX1xX22xX23xX17xX25xX3xX4xX1xX29xX3xX1xXcaxXdxX3xX10cxXdxXd2xX17xX3xXbxX1xX2dxX3xX17xX30xX3xX17xX25xX1xX35xX29xX3xX5xX19xX3xX4xX1xX16cxX3xX14cxXd2xX3xXcxX1xX16cxX3xX12fxX6xX5fxX81xX3xXexX1xX1a9xX17xX3xd078xX17xX3xX14cxX175xXdxX81xX3xX1adx1032dxX3xXcxX7dxXdxX5exX91xX3xX1f8xX17x15c01xX0xXexX6x11012xX5xX10xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX5fxX6xX7dxX25xXdxX17x14a6axXa9xXbxX1adxX3xX6xX91xXexX29xXaxX12xX0xXexX7dxX12xX0xXexX4axX12xX0xXdxX5fxX25xX3xX7xX7dxX4xX9xXaxX38xX38xX4xX20bxX20fxX6xX29xc8c1xX91xX6xX17xX25xXexX7dxXdxX20bxX10cxX17xX38xX4axX10xX7xX59xXexX29xXbxX38xX17xX10xc0bexX7xX38xX2xX64xX84xX62xX38xXb1xX9fxX4axXb1xX84xX9fxXa9xXb0xX2xXb1xXexX13exX13exXa9xX62xX84xX5xX2xX20bx13f14xXbxX25xXaxX3xX38xX12xX0xX38xXexX4axX12xX0xX38xXexX7dxX12xX0xXexX7dxX12xX0xXexX4axX12xX0xXbxX12x15609xX1xX6cxXdxX3xX4xX1a9xX17xX25xX3xX1adxX14xX15xX3xX17xX1xX19xX3xXexX1cxX17xX1xX3xXexX1xX22xX23xX17xX25xX3xX4xX1xX29xX3xX4xX1xX16cxX3xX14cxXd2xX3xXcxX1xX16cxX3xX12fxX6xX5fxX0xX38xXbxX12xX0xX38xXexX4axX12xX0xX38xXexX7dxX12xX0xX38xXexX6xX20fxX5xX10xX12xX12fxX1xX16cxX3xX12fxX6xX5fxX3xX4x1397cxX3xX1xX29xX19xX17xX3xX4xX166xX17xX1xX3xX25xXdxX6xX3xXccxX1cxX17xX1xX3xXccx10a3axX4xX3xX20fxXdxX5exXexX3xX59xX1xX2e0xX3xX59xX1xX67xX17xX81xX3xX4xX1xX121xX17xX25xX3xX20fxX16cxX3xX20fxX5exX17xX1xX3xXexX14xX5fxX3xXexX1x10aeaxX17xX3xX17xX2f6xX17xX25xX81xX3xXa9xX3xX4xX29xX17xX3xX4x115dexX17xX25xX3xX20fxX16cxX3xX20fxX5exX17xX1xX3xXexX11dxXexX3xXexX1xX22x14120xX17xX25xX3xX1adxX91xX15xXd2xX17xX81xX3xX4xX166xX3xX25xXdxX6xX3xXccxX1cxX17xX1xX3xXccxX6xX17xX25xX3xX7xX92xX17xX25xX3xXexX7dxX29xX17xX25xX3xX4xX67xX17xX3xX17xX1xX19xX3xXex11d20xX5fxX3xX20fxX175xX81xX3xX4axXcaxXexX3xX17x11843xXexX20bxX3xX120x14665xX3xX25xXdx12f39xXbxX3xX25xXdxX6xX3xXccxX1cxX17xX1xX3xX4xX1xX16cxX3xX12fxX6xX5fxX3xX4xX2e0xX3xX17xX23xXdxX3xX6cxX3xX199xX17xX3xXccxX16cxX17xX1xX81xX3xX47xXcaxXdxX3xX14cxX47xX98xX54xX3xX1xX91xX15xX5exX17xX3xXcxX7dxXdxX5exX91xX3xX98xX1xX29xX17xX25xX3xXccxX201xX3xX1x10301xX3xXexX7dxX175xX3xXa9xX84xX3xXexX7dxXdxX5exX91xX3xXccxX121xX17xX25xX3xX1adxX14xX15xX3xX4axX1b2xX17xX25xX3xX17xX1xX19xX3xX6cx13550xX3xX12fxX79xX12fx15de2xX3xX120xX121xX17xX3xX79xXdxXd2xX17xX3xXbxX1xXd7xX17xX25xX3xX12fxX130xX6xX3xX133xXdxX5exXexX3xXccxX2e0xX17xX25xX3xX25xX2e0xXbxX3xX17xX25xX19xX15xX3xX4xX1a9xX17xX25xX3xXccxX19xX29xX3xX5fxX2e0xX17xX25xX81xX3xX7xX6xX17xX3xX5xc05fxXbxX3xX5fxX2f6xXexX3xX20fxe1dexX17xX25xX81xX3xXccx153d7xXbxX3xX17xXc0xX17xX3xXccxX380xX3xX17xX25xX1a9xXdxX3xX17xX1xX19xX3xX7xX179xX5fxX3xX1xX29xX19xX17xX3xXexX1xX19xX17xX1xX20bxX3xX120xX22xX175xX4xX3xX20fxXdxX96xXexX81xX3xXccxX14xX15xX3xX5xX19xX3xX4xX67xX17xX3xX17xX1xX19xX3xXexX1cxX17xX1xX3xXexX1xX22xX23xX17xX25xX3xXexX1xX19dxX3xXb1xX3xXccxX22xX175xX4xX3xXexX1xX1b2xX4xX3xX1xXdxX5exX17xX3xX20fxX434xX17xX25xX3xX7xX1b2xX3xXbxX1xX92xXdxX3xX1xX175xXbxX3xX25xXdxX30xX6xX3xX47xXcaxXdxX3xX14cxX47xX98xX54xX3xX1xX91xX15xX5exX17xX3xXcxX7dxXdxX5exX91xX3xX98xX1xX29xX17xX25xX3xX10cxX19xX3xX120xX121xX17xX3xX79xXdxXd2xX17xX3xXbxX1xXd7xX17xX25xX3xX12fxX130xX6xX3xX133xXdxX5exXexX3xXexX36fxXdxX3xX64xX3xX1adxX201xX3xX10cx14215xX17xX25xX3xX20fxXdxX380xX17xX3xX25xX121xX5fxX220xX3xXcxX7dxXdxX5exX91xX3xX1f8xX17xX81xX3xXcxX7dxXdxX5exX91xX3xX133xX14xX17xX3xX10cxX19xX3xXcxX7dxXdxX5exX91xX3xX14cxX67xX17xX25xX81xX3xX20fxX1cxX17xX1xX3xX244xX91xX14xX17xX3xX5fxX3c9xXdxX3xX17xX1xX19xX3xXexX7dxX16cxX3xX25xXdxX37bxX3xXa9xX84xX3xXexX7dxXdxX5exX91xX3xXccxX121xX17xX25xX20bxX3xXcxX7dxX29xX17xX25xX3xXccxX2e0xX81xX3xXbxX1x14539xX6xX3xX47xXcaxXdxX3xX98xX1xX2dxX3xX17xX30xX3xX7x14782xX3xXexX1xX1b2xX4xX3xX1xXdxX5exX17xX3xX10cxX11dxX17xX3xXccxXcaxX17xX25xX81xX3xXexX1cxX5fxX3xX59xXdxX96xX5fxX3xX17xX25xX91xX121xX17xX3xX1xX3c9xX3xXexX7dxX175xX81xX3xX12fxX79xX12fxX3f0xX3xXccxX121xX17xX3xX20fxXdxXd2xX17xX3xXbxX1xXd7xX17xX25xX3xXccxX2e0xX17xX25xX3xX25xX2e0xXbxX3xX17xX25xX19xX15xX3xX4xX1a9xX17xX25xX3xX4dxX20fxX1cxX17xX1xX3xX244xX91xX14xX17xX3xX59xX1xX29xX166xX17xX25xX3xXb0xX84xX3xX4xX1a9xX17xX25xX38xX17xX1xX19xX50xX20bxX3xX12fxX32cxX17xX25xX3xXexX7dxX29xX17xX25xX3xX4axX16cxXbxX3xX17xX19xX15xX81xX3xX120xX121xX17xX3xX79xXdxXd2xX17xX3xXbxX1xXd7xX17xX25xX3xX12fxX130xX6xX3xX133xXdxX5exXexX3xXbxX1xX92xXdxX3xX1xX175xXbxX3xX10cxX179xXdxX3xX47xXcaxXdxX3xX98xX1xX2dxX3xX17xX30xX3xX1adxX201xX3xXcxX7dxXdxX5exX91xX3xX1f8xX17xX3xXexXdxX96xX17xX3xX1xX19xX17xX1xX3xXbxX1xX37bxXexX3xX244xX91xX6xX17xX25xX81xX3xX4ax14da0xX17xX3xX4ax12837xXbxX3xX10cxX5exX3xX7xXdxX17xX1xX3xXexX36fxXdxX3xX5fxXcaxXexX3xX7xX92xX3xXexX91xX15xX96xX17xX3xXccxX22xX33fxX17xX25xX3xXexX7dxXd2xX17xX3xXccxX16cxX6xX3xX20fxX19xX17xX3xX1adxX201xX20bxX3xXcxXdxX17xX81xX3xX166xX17xX1xX220xX3xX14cx158ecxX3xX54xX47xffe6xX0xX38xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Đại sứ Hoa Kỳ thăm và làm việc tại Quảng Trị

Đại sứ Hoa Kỳ thăm và làm việc tại Quảng Trị
2013-03-07 08:24:44

(QT) - Hôm qua 6/3/2013, ngài David Shear, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam đến thăm và làm việc tại Quảng Trị. Đồng chí Nguyễn Đức Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã...

Thăm và chăm sóc mẹ liệt sĩ CAND

Thăm và chăm sóc mẹ liệt sĩ CAND
2013-03-06 08:57:58

(QT) - Chi đoàn Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Quảng Trị vừa đến thăm và chăm sóc mẹ liệt sĩ CAND Nguyễn Thị Thết ở xã Hải...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết