Cập nhật:  GMT+7
b7b4xbe0bxe44dxe792xbe16xd9c4xec50xdb40xb8e1xX7x11597x14054x125e1xd045xf909x145d4xX5x10a00xXaxbccbxdde1xc52axX3xXcx10ef7xe9daxf186xf9c8xX3x11ad3xXdxX6xX19xX1axX3x12b01x1039cxX3xX19xXdxb9dcxfc2axX3xda35x12ca6xX3xX19x12395xX28xX3xX19xX1ax107acx122c8xX3xX1axXdxe572xXdxX3xXbxX1xed11xX19xX1axX0x140b9xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxff18xX10xX6x10032xXaxX12x13016x136d6xXcxc0c7xX3x1474dxX3xe55dxX1axX33xX34xX3xX2xX2axX41xX2xX41x11a53xX2bxX2x146b6x1432dxX3xde85xX14xX3xXcxX17xX18xX19xX1axX3xX1cxXdxX6xX19xX1axX6bxX3xX1xX18xX34xX27xX19xX3xX1cxXdx144afxX3xd139xXdxX19xX1xX3xX56xX57xX18xX38xX19xX1axX3xXcxX17x10bbexX59xX3xXex1227axX3xX4xX1x14a32xX4xX3xX22xX23xX3xX19xXdxX27xX28xX3xX2axX2bxX3xX19xX2exX28xX3xX19xX1axX33xX34xX3xX1axXdxX38xXdxX3xXbxX1xX3dxX19xX1axX3xX67xX2xX41xX2xX3xX56xX2xc5daxd35cxX6axX5bxX67xX2bxX2xX6axX59xf2a0xX3xXcxX1xX6xX28xX3xX53x1085fxX3xX4xX3dxX3xce1axe40dxX19xX1axX3xX4xX1xf3bdxX3x14259xX1xX6xX19xX3x13a61xX2exX19xX3xXe5xX1xe429xX19xX1axX6bxX3x10817xXeaxXcxXeaxXcxXf5xX6bxX3xXcxX17xd8f6xb900xX19xX1axX3x1052bxX6xX19xX3xX5dx1458axXdxX3xX4xX1xXe3xX19xX1xX3xXcx1162axX19xX1xX3x13021xX34xXcfxX0xX41xXbxX12xX0xXexX6x1136dxX5xX10xX3xX7xXexX34xX5xX10xX9xXaxX28xX6xX17xX1axXdxX19x13577xX67xXbxX6dxX3xX6xX18xXexX85xXaxX12xX0xXexX17xX12xX0xXexX53xX12xX0xXdxX28xX1axX3xX7xX17xX4xX9xXaxX41xX41xX4xXcfxX121xX6xX85xe819xX18xX6xX19xX1axXexX17xXdxXcfxdb2cxX19xX41xX53xX10xX7xX22xXexX85xXbxX41xX19xX10x12b07xX7xX41xX2xX6axX2bxX67xX41x10a0axc107xX53xX2bxX2xXc6xX2xX174xX67xXc6xXexX2xX2xX175xX67xX67xXc7xX5xX2xXcfxf96cxXbxX1axXaxX3xX41xX12xX0xX41xXexX53xX12xX0xX41xXexX17xX12xX0xXexX17xX12xX0xXexX53xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX85xX53xX34xXaxX12xX57xX18xX6xX19xX1axX3xX4xX38xX19xX1xX3xX121xX18xX99xXdxX3xX5xfa22xX3xX22xX23xX3xX19xXdxX27xX28xX3xX2axX2bxX3xX19xX2exX28xX3xX19xX1axX33xX34xX3xX1axXdxX38xXdxX3xXbxX1xX3dxX19xX1axX3xXcxX17xX18xX19xX1axX3xX1cxXdxX6xX19xX1axXcfxX3xX5bxX3xf874xX19xX1xX132xX3xXcx13713x13a83xX5dxX3xXcxXf5xfaf3x10fbbxX5dxX0xX41xXbxX12xX0xX41xXexX53xX12xX0xX41xXexX17xX12xX0xX41xXexX6xX121xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX85xX53xX34xXaxX12xX5dxX1axX33xX34xX3xX67xX2xX41xX2xX41xX2xXc6xXc7xX6axX3xXdcxX14xX3xX1axX1xXdxX3xX15fxX33xX85xX3xX5xX95xX4xX1xX3xX7xee3axX3xc677xX38xX19xX1axX3xX121xX109xX3xX15fxX33xX3xX19xX1xc5a9xX19xX3xX53xX258xX19xX3xX6dxX14xX3xXcxX17xX18xX19xX1axX3xX1cxXdxX6xX19xX1axX3xX28xX109xXexX3xX28xc209xX4xX3xX7xX85xX19xX3xX4xX1xX3dxXdxX3xX5xc046xXdxXcfxX3xf1caxX6xX18xX3xX22xX1xXdxX3xX1xXdxX27xXbxX3xXdcxX95xX19xX1xX3xX1cxXdx100c3xX5bxX3xX19xX10xX5bxX15fxX298xX3xXdcxXffxc753xX4xX3xX22xXe3xX3xX22x10327xXexX6bxX3xXdcxX2aaxX3xX156xX18xX273xX4xX3x137b2xc53bxX3xX15fxX33xX3xXexX6xX34xX3xX7xX6xXdxX3xXexX17x147d9xX19xX1axX3xXexX17xX2a3xX19xX3xX6dxX3dxX6xX3xX121xd241xX3xX1xXdxX27xXbxX3xXdcxX95xX19xX1xX3xX15fxX33xX3xX258xX28xX3xX28xXffxX18xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX4xX2c6xXexX3xX5xX258xX18xX3xX53xX33xXdxX3xXdcxf180xXexX3xX19xXffx10d7dxX4xX3xXexX6xXcfxX3xX284xec49xX19xX1axX3xX104xX2aaxX19xX3xX50xX38xXdxX3xXexX17xX100xX3xXexX1xX33xX19xX1xX3xX1axXdxX301xXdxX3xXexX18xX34xX2aaxX19xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX4xX2c6xXexX3xX1xX6xXdxX3xX28xXdxc9d3xX19xX3xX5dxX6xX28xX3xX5bxX3xX104xX2c6xX4xXcfxX3xXcx12a21xX3xXdcxX258xX34xX6bxX3xXcxX17xX18xX19xX1axX3xX1cxXdxX6xX19xX1axX3xX15fxX33xX3xX4x135c0xX4xX3xX6dxX14xX3xXexX17xX85xX19xX1axX3xX1axXdxX301xXdxX3xXexX18xX34xX2aaxX19xX3xXexX17xX100xX3xXexX1xX33xX19xX1xX3xXexX258xX28xX3xXdcxXdx11a4axX28xX6bxX3xX19xX298xXdxX3xXdcxXf0xX19xX1axX3xXdcx13ba0xX18xX3xX156xX18xX34xX2aaxXexX3xX5xXdxX27xXexX3xX1axXdx12a00xX6xX3xXexX6xX3xX15fxX33xX3xXdcxX95xX4xX1xXcfxX3xX5dxX1xXffxX19xX1axX3xX121x10d23xX19xX1axX3xX7xXd7xX3xXbxX1xX273xXdxX3xX1xX2a3xXbxX3xX4xX1x1419bxXexX3xX4xX1x13bb9xX3xX4xX117xX6xX3xX4xX35fxX4xX3xX5xXd7xX4xX3xX5xXffxX2a3xX19xX1axX3xX15fxef00xX3xXexX17xX6xX19xX1axX6bxX3xX5xXd7xX4xX3xX5xXffxX2a3xX19xX1axX3xX53xX18xX3xX22xXe3xX4xX1xX6bxX3xX121xX3baxX19xX1axX3xXexXdxX19xX1xX3xXexX1xX394xX19xX3xX53xX3e6xX19xX1axX3xX4xX38xX28xX6bxX3xX28xXffxX18xX3xXexX17xXe3xX3xX15fxX33xX3xX5x11fb4xX19xX1axX3xX4xX2exX28xX3xXexX1xf818xX3xX1axXdxX3ccxX4xX6bxX3xX156xX18xX258xX19xX3xX15fxX33xX3xX53xX258xX19xX3xXcxX17xX18xX19xX1axX3xX1cxXdxX6xX19xX1axX3xXdcxX14xX3xXdcxXddxX19xX1axX3xX5xX85xf3adxXexX3xXexXdxX2aaxX19xX3xX4xX309xX19xX1axX3xX19xX99xXdxX3xX53x117b7xX34xX6bxX3xX1axXdxX38xXdxX3xXbxX1xX3dxX19xX1axX3xX156xX18x12ef0xX3xX1xXffxX298xX19xX1axXcfxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX85xX53xX34xXaxX12xX284xX6xX18xX3xX22xX1xXdxX3xX156xX18xX47exX3xX1xXffxX298xX19xX1axX3xX1xX85xX33xX19xX3xXexX85xX33xX19xX3xX1axXdxX38xXdxX3xXbxX1xX3dxX19xX1axX6bxX3xX24bxX38xX19xX1axX3xX121xX109xX3xX15fxX33xX3xX19xX1xX258xX19xX3xX53xX258xX19xX3xX6dxX14xX3xXcxX17xX18xX19xX1axX3xX1cxXdxX6xX19xX1axX3xXdcxX14xX3xX15fxXffxX2a3xXexX3xX156xX18xX6xX3xX28xX18xX309xX19xX3xX15fxX33xX19xX3xX22xX1xX3dxX3xX22xX1xX2exX19xX6bxX3xXexX1xX249xX3xXexX1xX35fxX4xX1xX6bxX3xX121xX3baxX19xX1axX3x12048xX3xX4xX1xXe3xX6bxX3xX19xX1axX1xX95xX3xX5xXd7xX4xX3xX15fxX33xX3xX156xX18xX34xX2aaxXexX3xXexX258xX28xX3xX4xX117xX6xX3xX28xd755xX19xX1xX3xXdcxX386xX3xX6dxX258xX34xX3xX53xXd7xX19xX1axX3xX156xX18xX47exX3xX1xXffxX298xX19xX1axX3xXexX348xX19xX1axX3xX121xXffxX301xX4xX3xXdcxX99xXdxX3xXexX1xX6xX34xXcfxX3xX5dxX339xX19xX3xX22xXdxX19xX1xX3xXexX2aaxX3xXbxX1xX35fxXexX3xXexX17xXdxX386xX19xX3xX22xX1xX35fxX3xXexX85xX33xX19xX3xX53xXdxX27xX19xX6bxX3xX1axXdxX35fxX3xXexX17xX95xX3xX7xX38xX19xX3xX6dxX18xX2fcxXexX3xX121xX537xX19xX1xX3xX156xX18xX258xX19xX3xX1xX33xX19xX1axX3xX19xX2exX28xX3xXexX2exX19xX1axX6bxX3xX4xX298xX3xX4xX2fcxX18xX3xX22xXdxX19xX1xX3xXexX2aaxX3xX53xX394xX19xX3xX4xX1xX18xX34xX386xX19xX3xX121xXdxX2aaxX19xX3xXexXe3xX4xX1xX3xX4xXd7xX4xX6bxX3xXdcxbe6dxXdxX3xX7xX273xX19xX1axX3xX19xX1axXffxX5dfxXdxX3xX53xX258xX19xX3xX19xX1axX33xX34xX3xX4xX33xX19xX1axX3xX4xX38xXdxX3xXexX1xXdxX27xX19xX6bxX3xXexX1xX18xX3xX19xX1xX46dxXbxX3xX121xX537xX19xX1xX3xX156xX18xX258xX19xX3xXdcxX394xX18xX3xX19xX1axXffxX5dfxXdxX3xXdcxX45bxXexX3xX67xX2bxX3xXexX17xXdxX27xX18xX3xXdcxXddxX19xX1axX41xX19xX2exX28xX6bxX3xX4xX298xX3xX7xX100xX3xX1xX45bxX3xXexX394xX19xX1axX3xXdcxXffxX2a3xX4xX3xX6dxX258xX34xX3xX53xXd7xX19xX1axX6bxX3xXdcxX394xX18xX3xXexXffxX6bxX3xX4xX298xX3xX121xX38xX19xX3xXdcxX35fxXbxX3xX9dxX19xX1axX3xX34xX47exX18xX3xX4xX394xX18xX3xXbxX1xX35fxXexX3xXexX17xXdxX386xX19xX3xX22xXdxX19xX1xX3xXexX2aaxX6bxX3xXdcxX5dfxXdxX3xX7xX273xX19xX1axX3xX19xX1xX258xX19xX3xX53xX258xX19xXcfxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX85xX53xX34xXaxX12x102acxX23xX3xX19xXdxX27xX28xX3xX2axX2bxX3xX19xX2exX28xX3xX19xX1axX33xX34xX3xX156xX18xX47exX3xX1xXffxX298xX19xX1axX3xX1axXdxX38xXdxX3xXbxX1xX3dxX19xX1axX3xX5xX33xX3xX53xX95xXbxX3xXdcxX386xX3xX4xX1xXe3xX19xX1xX3xX156xX18xX34xX339xX19xX6bxX3xX19xX1axXffxX5dfxXdxX3xX53xX258xX19xX3xXcxX17xX18xX19xX1axX3xX1cxXdxX6xX19xX1axX3xX309xX19xX3xX5xX45bxXdxX3xX5xX95xX4xX1xX3xX7xX249xX3xX15fx146ddxX3xX15fxX6xX19xX1axX6bxX3xX1axXdxX35fxX85xX3xX53xXf0xX4xX6bxX3xX4xX99xX3xX15fxX3e6xX3xX15fxX33xX3xXdcxX109xX19xX1axX3xX15fxXdxX47exX19xX3xXexXdxX19xX1xX3xXexX1xX394xX19xX3xXexX1xX2aaxX3xX1xX27xX3xX4xX85xX19xX3xX4xX1xX35fxX18xX6bxX3xXexX2exX19xX1axX3xX4xXffxX5dfxX19xX1axX3xXexX537xX19xX1xX3xXdcxX85xX33xX19xX3xX22xX2aaxXexX6bxX3xXbxX1xX35fxXexX3xX1xX18xX34xX3xXexX17xX18xX34xX339xX19xX3xXexX1xX273xX19xX1axX3xX6xX19xX1xX3xX1xX431xX19xX1axX3xX4xX117xX6xX3xX156xX18xX47exX3xX1xXffxX298xX19xX1axXcfxX0xX41xXbxX12xXcxX1f9xX1faxX5dxX3xXcxXf5xX1ffxX200xX5d


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Báo Quảng Trị triển khai nhiệm vụ năm 2017

Báo Quảng Trị triển khai nhiệm vụ năm 2017
2017-01-15 14:36:56

(QT) - Ngày 14/1/2017, Báo Quảng Trị đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đến dự hội nghị có các đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết