Cập nhật:  GMT+7
e210x190aax1a50ex1aadax1369ex1a74fx1983ax13959x16e34xX7x1aff9x149c0x10ea6x18a8cx12596x16d3dxX5xe234xXax19f3cx1a0c2x17d11xX3x1a5d5xXdxfdc7xX3x17916xf0f4xX6x12f16x14058x174f3xX3x16cf7x14c32xX3xX1dxXdxfd48x1a586xX3x17193x15840xX3xX1dx166c4xX27xX3xX1dxX1ex1659ax106e7xX3xXexX1xX32xX1dxX1xX3xX5x139c3xXbxX3x17079xX32xX3x110cdx15f5axX1dxX3xX1dxX1xX3cxX1dxX3x15718xX1bx133a9xX1dxX3xX4xX1x15f00x1572dxX1dxX1exX3x1654exX6xX18xX3xX42x18a7exX1dxX1exX3xX1x136dbxX1dxX1exX3xf908xX6xX0xe372xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4bxX10xX6x18959xXaxX12x124fcxX1axXcx17fecxX3x122ccxX3xX4bx1a995xX27xX3x124c5xX1bxX6xX3x1567dx130eexX68xX8cxX68xX8cxX2axX2xf1b6x14332xX3x195f2x15a75xX1dxX1exX3x16a38xX5cxX95xX3xX4xX1x13a8bxX1dxX1xX3xX88xX1bxX33x152abxX1dxX3xX3fxX32xX3xX1dxX1xX4dxX1dxX3xX7axX4dxX1dxX3x1867fxX14xX3xX16xXdxX18xX3xX1axX1bxX6xX1dxX1exX95xX3xX1xX1bxX33xX26xX1dxX3xX16xXdxX18xX3xX57xXdxX1dxX1xX3xX7dxX1axX1bxX98xX1dxX1exX3xXcx19987x147a3xX80xX3xX5xX18xX1dxX1exX3xXexXddx135e0xX1dxX1exX3xXex13ad7xX3xX4xX1xec9fxX4xX3xX5xebf3xX3x1130bxX22xX3xX1dxXdxX26xX27xX3xX29xX2axX3xX1dxX2dxX27xX3xX1dxX1exX32xX33xX3xXexX1xX32xX1dxX1xX3xX5xX3cxXbxX3xXb8xX14xX3xX8cxX8dxX68xX8cxX3xX7dxX2x1262cx1467cxX94xX3xX82xX3xX8cxX2axX2xX94xX80xX3xX3fxX32xX3xX42xX43xX1dxX3xX1dxX1xX3cxX1dxX3xX4bxX1bxX4dxX1dxX3xX4xX1xX52xX53xX1dxX1exX3xX57xX6xX18xX3xX42xX5cxX1dxX1exX3xX1xX61xX1dxX1exX3xX65xX6x175bcxX0xXexX6xX9cxX5xX10xX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX27xX6xXddxX1exXdxX1dxX1fxX8cxXbxXb8xX3xX6xX1bxXexX18xXaxX12xX0xXexXddxX12xX0xXexX7axX12xX0xXdxX27xX1exX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xf2bfxXdxX7axXexX1xX9xXaxX94xX2axX2axXaxX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX9xXaxfdfbxX29xX11fxXaxX3xX7xXddxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1fxX68xX68xX9cxX6xX18xX88xX1bxX6xX1dxX1exXexXddxXdxX153xX3fxX1dxX68xXbxX18xXddxXexX6xX5xX7xX68xX2axX68xXexXdxX10xX1dxX7xX33xX68x13f64xX7xXb8xX187xX7axX10x196ffxXddxXexX1exX33xX1xX187xX10xX19bxX29xXddxX1ccxXexX94xX120xXddxX1exXexX1ccxX1xX33xX94xX1bxX120xX10xXddxX1d2xXexX1exX1xX33xX94xX1bx1877dxX120xX153xX1f3xXbxX1exXaxX68xX12xX0xX68xXexX7axX12xX0xX68xXexXddxX12xX0xXexXddxX12xX0xXexX7axX12xX0xXbxX12xX97x16e4axX1dxX1exX3xX4xX1xXa2xX3xX57x1abfdxX3xX1axX1bxX6xX1dxX1exX3xf94bxX1xXdx17e4fxX1dxX95xX3xX65xXa2xX3xXexX1xX52xX3xX4bxX1bxX33xX26xX1dxX3x1367axX33xX3xX16xXdxX18xX3xX57xXdxX1dxX1xX3xXexXddxX6xX18xX3xX4bxX1bxX4dxX1dxX3xX4xX1xX52xX53xX1dxX1exX3xX57xX6xX18xX3xX42xX5cxX1dxX1exX3xX1xX61xX1dxX1exX3xX65xX6xX3xX4xX1xX18xX3xX97xX98xX1dxX1exX3xX9cxX5cxX95xX3xX4xX1xXa2xX1dxX1xX3xX88xX1bxX33xXa9xX1dxX3xX3fxX32xX3xX1dxX1xX4dxX1dxX3xX7axX4dxX1dxX3xXb8xX14xX3xX16xXdxX18xX3xX1axX1bxX6xX1dxX1exX0xX68xXbxX12xX0xX68xXexX7axX12xX0xX68xXexXddxX12xX0xX68xXexX6xX9cxX5xX10xX12xX29xX2axX3xX1dxX2dxX27xX3xX88xX1bxX6xX3xXf7x1acaexX3xXexf756xX3xX1dxX1exX32xX33xX3xXexX1xX32xX1dxX1xX3xX5xX3cxXbxX3xXb8xX14xX95xX3xX42xX52x18593xX4xX3xX7x19470xX3xX88xX1bxX6xX1dxX3xXexX4dxX27xX95xX3xX1exXdx11a46xXbxX3xX42x19ba4xX3xX4xX237xX6xX3xX4x1230exX4xX3xX4x141bbxXbxX95xX3xX97xX98xX1dxX1exX3xX9cxX5cxX95xX3xX4xX1xXa2xX1dxX1xX3xX88xX1bxX33xXa9xX1dxX3xX3fxX32xX3xX1dxX1xX4dxX1dxX3xX7axX4dxX1dxX3xX16xXdxX18xX3xX1axX1bxX6xX1dxX1exX3xX1dx1b03exX3xX5xX2d6xX4xX3xX3fxX52xX2d2xXexX3xX88xX1bxX6xX3xX1dxX1xXdxXa9xX1bxX3xXf7xX1xX43xX3xXf7xX1xX2dxX1dxX95xX3xXexX1x1922fxX3xXexX1xX2efxX4xX1xX3xX3fxX52xX53xX1dxX3xX5xX21bxX1dxX3xX42xX61xXexX3xX42xX52xX2d2xX4xX3xX1dxX1xXdxXa9xX1bxX3xXexX1xX32xX1dxX1xX3xXexX2d6xX1bxX3xX88xX1bxX6xX1dxX3xXexXddxXe8xX1dxX1exX3xXexXddxX21bxX1dxX3xX1dxX1xXdxXa9xX1bxX3xXbxX1xX52xX53xX1dxX1exX3xX7axXdxX26xX1dxX95xX3xX1exX43xXbxX3xXbxX1x16154xX1dxX3xXexX1xX2e4xX4xX3xX42x15c75xX33xX3xXbxX1xX2efxXexX3xXexXddxXdxX2b8xX1dxX3xXf7xXdxX1dxX1xX3xXexX226xX3xX82xX3xXb8xX14xX3xX1xX5cxXdxX95xX3xX42xX98xX27xX3xX9cxX98xX18xX3xX88xX1bx13fa2xX4xX3xXbxX1x10656xX1dxX1exX3xX82xX3xX6xX1dxX3xX1dxXdxX1dxX1xX3xX4xX237xX6xX3xX42xXdexX6xX3xXbxX1xX52xX53xX1dxX1exX153xX3xXcxX2bbxX3xX27xX5cxXexX3xXb8xX14xX3xX4xX43xX3xX1dxXa9xX1dxX3xXf7xXdxX1dxX1xX3xXexX226xX3xXf7x1588bxX27xX3xXbxX1xX2efxXexX3xXexXddxXdxX2b8xX1dxX95xX3xX42xX226xX1dxX3xX1dxX6xX33xX3xX16xXdxX18xX3xX1axX1bxX6xX1dxX1exX3xX5xX32xX3xX27xX5cxXexX3xXexXddxX18xX1dxX1exX3xX1dxX1xefaaxX1dxX1exX3xX42xXdexX6xX3xXbxX1xX52xX53xX1dxX1exX3xX42xXdxX3xX42xX397xX1bxX3xXexX1xX2d6xX4xX3xX1xXdxX26xX1dxX3xX4xX53xX3xX1exXdx1a439xXdxX3xX1xX43xX6xX3xX1dxX85xX1dxX1exX3xX1dxX1exX1xXdxX26xXbxX3x16cd5xX3xX1xX1bxX33xX26xX1dxX153xX3xe7d1xX85xX1dxX1exX3xX1dxX1exX1xXdxX26xXbxX3xX42xXdexX6xX3xXbxX1xX52xX53xX1dxX1exX3xXbxX1xX2efxXexX3xXexXddxXdxX2b8xX1dxX3xXf7xX1xX2efxX3xXexX18xX32xX1dxX3xX7axXdxX26xX1dxX95xX3xX1exXdxX2efxX3xXexXddxXdexX3xX7xX98xX1dxX3xXb8xX1bxX2f3xXexX3xX9cx1a196xX1dxX1xX3xX88xX1bxX4dxX1dxX3xX1xX32xX1dxX1exX3xX1dxX2dxX27xX3xXexX2dxX1dxX1exX3xX2xX2axX95xX11fxX120x15a5fxX153xX3xX97xX226xX1dxX3xX4xX1bxX3caxXdxX3xX1dxX2dxX27xX3xX8cxX2axX2xX1ccxX95xX3xX7axXdxX26xX1dxX3xXexXa2xX4xX1xX3xX4xX2efxX4xX3xX5xX18xX61xXdxX3xX4xX4dxX33xX3xXexXddxX212xX1dxX1exX3xX11fxX1ccxX94xX3xX1xX6xX153xX3xX65xX4bbxX1dxX1xX3xX88xX1bxX4dxX1dxX3xX5xX52xX53xX1dxX1exX3xXexX1xX2d6xX4xX3xX42xX397xX1bxX3xX1dxX1exX52x14651xXdxX3xX42xX61xXexX3xX2xX153xX1ccxX2axX2axXf7xX1exX68xX1dxX2dxX27xX153xX3xX223xX53xX3xX4xX2f3xX1bxX3xXf7xXdxX1dxX1xX3xXexX226xX3xX4xX43xX3xX7xX2d6xX3xX4xX1xX1bxX33xX2b8xX1dxX3xX7axXdexX4xX1xX3xX42xX2e4xX1dxX1exX3xX1xX52xX45cxX1dxX1exX95xX3xXexX22xX3xXexXddxXe8xX1dxX1exX3xX4xX2efxX4xX3xX1dxX1exX32xX1dxX1xX3xXexXdxX2b8xX1bxX3xXexX1xX237xX3xX4xX85xX1dxX1exX3xX1dxX1exX1xXdxX26xXbxX3xX3fxX32xX3xX7axXdexX4xX1xX3xX3fx1374cxX3xXf7xX1xX85xX1dxX1exX3xX1dxX1exX2bbxX1dxX1exX3xX42xX52xX2d2xX4xX3xXexX2dxX1dxX1exX3xX5xX21bxX1dxX153xX3xXcxX3caxX4xX3xX42xX5cxX3xXexX2dxX1dxX1exX3xXexXddxX52xX46fxX1dxX1exX3xXf7xXdxX1dxX1xX3xXexX226xX3xX9cxX4bbxX1dxX1xX3xX88xX1bxX4dxX1dxX3xX1xX32xX1dxX1exX3xX1dxX2dxX27xX3xXexX2bbxX3xX2xX8cxX3xX82xX3xX2xX1ccxX4d7xX95xX3xXexX1xX1bxX3xX1dxX1xX3cxXbxX3xX9cxX4bbxX1dxX1xX3xX88xX1bxX4dxX1dxX3xX42xX397xX1bxX3xX1dxX1exX52xX52exXdxX3xX1dxX2dxX27xX3xX8cxX2axX2xX1ccxX3xX42xX61xXexX3xX8cxX8cxX3xXexXddxXdxX26xX1bxX3xX42xX212xX1dxX1exX68xX1dxX1exX52xX52exXdxX68xX1dxX2dxX27xX153xX153xX153xX3x10d99xXdxX26xX4xX3xXexXddxXdxX2b8xX1dxX3xXf7xX1xX6xXdxX3xX4xX1xX52xX53xX1dxX1exX3xXexXddxX4bbxX1dxX1xX3xXb8xX4dxX33xX3xX7axX2d6xX1dxX1exX3xX1dxX85xX1dxX1exX3xXexX1xX85xX1dxX3xX27xX45cxXdxX3xX42xX61xXexX3xX42xX52xX2d2xX4xX3xX1dxX1xXdxXa9xX1bxX3xXf7xX226xXexX3xX88xX1bxX98xX3xX88xX1bxX6xX1dxX3xXexXddxXe8xX1dxX1exX95xX3xX1dxX1xX2f3xXexX3xX5xX32xX3xX1xX1bxX33xX3xX42xX5cxX1dxX1exX3xX1dxX5cxXdxX3xX5xX2d6xX4xX3xXexXddxX18xX1dxX1exX3xX1dxX1xX4dxX1dxX3xX7axX4dxX1dxX153xX3xX97xX226xX1dxX3xX1dxX2dxX27xX3xX8cxX2axX2xX1ccxX3xXexX18xX32xX1dxX3xXb8xX14xX3xX42xX14xX3xX42xX61xXexX3xX2xX94xX68xX2xX11fxX3xXexXdxX21bxX1bxX3xX4xX1xXa2xX3xXb8xX4dxX33xX3xX7axX2d6xX1dxX1exX3xX1dxX85xX1dxX1exX3xXexX1xX85xX1dxX3xX27xX45cxXdxX95xX3xXbxX1xX2f3xX1dxX3xX42xX2f3xX1bxX3xX42xX226xX1dxX3xX1dxX2dxX27xX3xX8cxX2axX2xX120xX3xX42xX61xXexX3xX2xX11fxX68xX2xX11fxX3xXexXdxX21bxX1bxX3xX4xX1xXa2xX3xXb8xX4dxX33xX3xX7axX2d6xX1dxX1exX3xX1dxX85xX1dxX1exX3xXexX1xX85xX1dxX3xX27xX45cxXdxX153xX3x15c34xX1xX18xX1dxX1exX3xXexXddxX32xX18xX3xXexX18xX32xX1dxX3xX7axX4dxX1dxX3xX9cxX98xX18xX3xX3fxX26xX3xX6xX1dxX3xX1dxXdxX1dxX1xX3xXcxXedxX3xX88xX1bxX3caxX4xX3xX42xX52xX2d2xX4xX3xX42xX3a0xX33xX3xX27xX61xX1dxX1xX95xX3xX2xX2axX3xX1dxX2dxX27xX3xX5xXdxXa9xX1dxX3xXb8xX14xX3xX7ax17859xX1dxX3xX42xX397xX1bxX3xXexXddxX18xX1dxX1exX3xXbxX1xX18xX1dxX1exX3xXexXddxX32xX18xX3xXexX1xXdxX3xX42xX1bxX6xX3xX88xX1bxX33xX226xXexX3xXexX1x1741bxX1dxX1exX3xX4xX237xX6xX3xX5xX2d6xX4xX3xX5xX52xX2d2xX1dxX1exX3xX3fxea83xX3xXexXddxX6xX1dxX1exX3xX1xX1bxX33xX26xX1dxX153xX3xX223xX85xX1dxX1exX3xXexX2efxX4xX3xXb8xX4dxX33xX3xX7axX2d6xX1dxX1exX3xX97xX98xX1dxX1exX3xX42xX52xX2d2xX4xX3xX4xX1xX2e4xX3xXexXddxXe8xX1dxX1exX153xX3xXcxX2bbxX3xX1dxX2dxX27xX3xX8cxX2axX2xX2axX3xX82xX3xX8cxX2axX2xX1ccxX95xX3xX97xX98xX1dxX1exX3xX9cxX5cxX3xXb8xX14xX3xX4xX43xX3xX94xX68xX11fxX3xX4xX1xXdxX3xX9cxX5cxX3xX42xX61xXexX3xXexXddxX18xX1dxX1exX3xX7xX61xX4xX1xX3xX3fxX437xX1dxX1exX3xX27xX61xX1dxX1xX3xX1ccxX3xX1dxX2dxX27xX3xX5xXdxXa9xX1dxX95xX3xXf7xX1xX85xX1dxX1exX3xX4xX43xX3xX4xX1xXdxX3xX9cxX5cxX3xXexXddxX1bxX1dxX1exX3xX9cxX4bbxX1dxX1xX95xX3xX33xX226xX1bxX3xXf7xX407xX27xe3aexX3xX97xX98xX1dxX1exX3xX9cxX5cxX3xX1ccxX3xX1dxX2dxX27xX3xX5xXdxXa9xX1dxX3xX42xX61xXexX3xXexXddxX18xX1dxX1exX3xX7xX61xX4xX1xX3xX3fxX437xX1dxX1exX3xX27xX61xX1dxX1xX95xX3xXexXddxX18xX1dxX1exX3xX42xX43xX3xX29xX3xX1dxX2dxX27xX3xX42xX61xXexX3xXexXddxX18xX1dxX1exX3xX7xX61xX4xX1xX3xX3fxX437xX1dxX1exX3xX27xX61xX1dxX1xX3xXexXdxX21bxX1bxX3xX9cxXdxX2b8xX1bx13e5cxX3xX478xX1xX4dxX1dxX3xX7axXdexXbxX3xX1dxX32xX33xX95xX3xXexX1xX2bbxX6xX3xX237xX33xX3xX1dxX1xXdxX26xX27xX3xX4xX237xX6xX3xX223xX1xX237xX3xXexXdexX4xX1xX3xX1dxX52xX45cxX4xX95xX3xX42xX212xX1dxX1exX3xX4xX1xXa2xX3xX57xX21bxX3xX1axX1bxX6xX1dxX1exX3xX223xX1xXdxX226xX1dxX95xX3xXcx19f5axX63dxX95xX3xX65xXa2xX3xXexX1xX52xX3xX4bxX1bxX33xX26xX1dxX3xX237xX33xX3xX16xXdxX18xX3xX57xXdxX1dxX1xX3xX42xX14xX3xXexXddxX6xX18xX3xX4bxX1bxX4dxX1dxX3xX4xX1xX52xX53xX1dxX1exX3xX57xX6xX18xX3xX42xX5cxX1dxX1exX3xX1xX61xX1dxX1exX3xX65xX6xX3xX4xX1xX18xX3xX97xX98xX1dxX1exX3xX9cxX5cxX95xX3xX4xX1xXa2xX1dxX1xX3xX88xX1bxX33xXa9xX1dxX3xX3fxX32xX3xX1dxX1xX4dxX1dxX3xX7axX4dxX1dxX3xXb8xX14xX3xX16xXdxX18xX3xX1axX1bxX6xX1dxX1exX3xX3fxX4bbxX3xX42xX14xX3xX4xX43xX3xXexX1xX32xX1dxX1xX3xXexXa2xX4xX1xX3xXb8xX1bxX2f3xXexX3xX7xX7b3xX4xX3xXexXddxX18xX1dxX1exX3xXbxX1xX18xX1dxX1exX3xXexXddxX32xX18xX3xXexX1xXdxX3xX42xX1bxX6xX3xX33xX21bxX1bxX3xX1dxX52xX45cxX4xX3xX3fxX32xX3xX9cxX98xX18xX3xX3fxX26xX3xXcxXedxX3xX88xX1bxX3caxX4xX3xX1exXdxX6xXdxX3xX42xX18xX61xX1dxX3xX8cxX2axX2xX2axX82xX8cxX2axX2xX29xX153xX3xXcxXdxX1dxX95xX3xX98xX1dxX1xX1fxX3xX21x160edxX478xX3xf03ex1a1efx10405xX478xX16xX0xX68xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Triển khai công tác thú y năm 2016

Triển khai công tác thú y năm 2016
2016-02-27 14:00:04

(QT) - Ngày 26/2/2016, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng kết công tác thú y năm 2015 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.Đồng chí Võ Văn...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết