Cập nhật:  GMT+7
53e6xb5f2xba77x7593x582axd40fx8ed4xcccbx7958xX7x6bc2xdc43xaf2ax8f27x5701xe1e0xX5x8852xXax96c5x8b92xd9b7x7060xX1xX3xa1edxXdxX15xX1x93b2xX3x5c10xX6xX3x85b8x8b62xXexX3xX21x8c94xX3xX1xa097xX15xX1xX3xXbxX1xc9cfxX3xX15xdbcdxX3xc0b3xe494xXdxX3xdcdfxXcxd91exXcxX3xX34x9d8exX3xX1xc4b3xX15xX3xX4xX1x92c9xX3xX7x832fxX3xbac4xX2fxX15x9f82xX3xXex612axXdxX3xX15xXdxX5xb0f7xX15xX4ex6f03xX3x5461xdbd8xX4xX3xXexX1x98f2xXdxX3xX15xX1x981cxX6x7d24xX0x625axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx810bxX10xX6xX4bxXaxX12x7625x97d5xXcxb6f1xX3xcee7xX3xX7axX26xX21xX3xX15xX6xb928xX3xX2xX2xX69xX2xX69x9f3fx8d67xX94xX95xX5axX3xXexX41xXdxX3xbd31xX1x72a9xX3xXbxX1x8864xX3xb481xX5axX3xXexX1xa99axX3xXexX5cxc9f9xX15xX3xX7ax7107xX3xa82axX5dxX5axX3xX7axcf84xXdxX3xX18xX7axe0b6x5c74xX3xX1xXa0xX8dx67a6xX15xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX15xX1xX3xXbxX1xXa4xXdxX3xX1xa9ecxXbxX3xX4xd340xX15xX4exX3x7477xX26xX15xX4exX3xX6xX15xX3xX1xXa0xX8dxXc5xX15xX5axX3xXe0xX26xX15xX4exX3xXexX8dxX3xX21xX26xXdxX3xXexX5cxc3c4x9b36xX15xX4exX3xb8c9xX26xX3xXexX1xXabxX3xXexd4d2xX3xX4xX1x9679xX4xX3xX5xca15xX3xX5cxX6xX3xX21xX22xXexX3xX21xX26xX3xX1xX29xX15xX1xX3x7fc3xXbfxX1xX2fxX3xX15xX32xX3xX34xX35xXdxX3xX38xXcxX3axXcx6bfbxX3xX34xX3exX3xX123xX7axX41xX15xX3xX4xX1xX46xX3xX7xX49xX3xX4bxX2fxX15xX4exX3xXexX51xXdxX3xX15xXdxX5xX57xX15xX4exX3xX34xX3exX3xX5cxX5dxX4xX3xXexX1xX62xXdxX3xX15xX1xX67xX6xX133xX69xX0xX6bxXbxX12xX0xXexX6x7cd4xX5xX10xX3xX7xXexX8dxX5xX10xX9xXaxX21xX6xX5cxX4exXdxX15xX1cxX94xXbxc8b8xX3xX6xXa0xXexX57xXaxX12xX0xXexX5cxX12xX0xXexX4bxX12xX0xXdxX21xX4exX3xX7xX5cxX4xX9xXaxX6bxX6bxX4xX69xX16dxX6xX57x6d87xXa0xX6xX15xX4exXexX5cxXdxX69xX34xX15xX6bxX4bxX10xX7xe41bxXexX57xXbxX6bxX15xX10xb6bdxX7xX6bxX94xX95xX95xX2xX6bxb699xXa6xX4bxd483xX2x97a5xc980xX1c0xX94xX95xXexX2xX1c0xX1c6x8f8fxX1c0x8bdfxX5xX2xX69x8fd4xXbxX4exXaxX3xX6bxX12xX0xX6bxXexX4bxX12xX0xX6bxXexX5cxX12xX0xXexX5cxX12xX0xXexX4bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxaa5axX57xX4bxX8dxXaxX12xX7axXbaxXdxX3xX34xXdxe4e0xX15xX3xXbxX1xX2fxX3xX15xX32xX3xX9exX1xXa0xX3xXbxX1xXa4xX3xXa6xX5axX3xXexX1xXabxX3xXexX5cxXafxX15xX3xX7axXb3xX3xXb5xX5dxX3xX1b1x905fxX3xX4xX6xX21xX3xX1b1xX46xXexX3xX102xX62xX21xX3xX16dxX62xX57xX3xX38xXcxX3axXcxX3xX34xX3exX3xXbxX1x586exX15xX4exX3xX4xX1xXa4xX15xX4exX3xX5cxX5dxX4xX3xXexX1xX62xXdxX3xX15xX1xX67xX6x7039xX3x77fexX15xX1xX1cxX3xXc0xX69xXcxX0xX6bxXbxX12xX0xX6bxXexX4bxX12xX0xX6bxXexX5cxX12xX0xX6bxXexX6xX16dxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f8xX57xX4bxX8dxXaxX12x6550xX26xX3xX1xX29xX15xX1xX3xX123xXbfxX1xX2fxX3xX15xX32xX3xX34xX35xXdxX3xX38xXcxX3axXcxX133xX3xX34xX3exX3xX123xX7axX41xX15xX3xX4xX1xX46xX3xX7xX49xX3xX4bxX2fxX15xX4exX3xXexX51xXdxX3xX15xXdxX5xX57xX15xX4exX3xX34xX3exX3xX5cxX5dxX4xX3xXexX1xX62xXdxX3xX15xX1xX67xX6xX133xX3xX102xXfdxXd8xX4xX3xXexX1xX3exX15xX1xX3xX5xb400xXbxX3xX34xX35xXdxX3xX7xX67xX3xXexX1xX6xX21xX3xX4exXdxX6xX3xX4x5f7exX6xX3xX94xX95xX3xX1xXbaxXdxX3xX34xXdxX204xX15xX3xXbxX1xX2fxX3xX15xX32xX3xXexX5cxX204xX15xX3xX102xXabxX6xX3xX16dxX3exX15xX69xX3xXcxX41xXdxX3xX5xX112xX3xX5cxX6xX3xX21xX22xXexX5axX3xX1f8xX6xX15xX3xX1a2xXa0xX62xX15xX3xX5xX229xX3xX34xX3exX3xX4xX5dxX4xX3xXexX1xX3exX15xX1xX3xX34xXdxX204xX15xX3xX102x6a55xX3xXexXdxX46xX15xX3xX1xX3exX15xX1xX3xX1b1xX229xX3xX4xX6xX21xX3xX1b1xX46xXexX3xX1a2xXa0xX8dxX46xXexX3xXexd160xX21xX3xXexX1xX67xX4xX3xX1xXdxXc5xX15xX3xX15xX4exX1xXdxX204xX21xX3xXexX51xX4xX3xX15xX1xX32xX15xX4exX3xX15xXbaxXdxX3xX4bxXa0xX15xX4exX5axX3xX15xX1xXdxXc5xX21xX3xX34xX2fxX5axX3xXexX5cxXdx61eexX15xX3xX1b1xX1xX6xXdxX3xX1xX57xX41xXexX3xX102xXbaxX15xX4exX3xX1xXdxXc5xXa0xX3xX1a2xXa0xX62xX3xX4xX2f8xX6xX3xX94xX3xX21xX26xX3xX1xX29xX15xX1xX69xX0xX6bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f8xX57xX4bxX8dxXaxX12xXcxX41xXdxX3xX5xX112xX3xX5cxX6xX3xX21xX22xXexX5axX3xXe0xX26xX15xX4exX3xX6xX15xX3xX1xXa0xX8dxXc5xX15xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX15xX1xX5axX3xXe0xX26xX15xX4exX3xXexX8dxX3xX21xX26xXdxX3xXexX5cxXfdxXfexX15xX4exX3xX102xX26xX3xXexX1xXabxX3xX1xXa0xX8dxXc5xX15xX3xX34xX3exX3xX7axXbaxXdxX3xX18xX7axXbfxXc0xX3xX4xX5dxX4xX3xX4xXafxXbxX3xX102xX34axX3xXexX1xX26xX15xX4exX3xXexXdxX15xX3xX102xX46xX15xX3xX1xXbaxXdxX3xX34xXdxX204xX15xX3xXbxX1xX2fxX3xX15xX32xX3xX15xX1xX32xX15xX4exX3xX1a2xXa0xX8dxX3xX102xXabxX15xX1xX3xX21xX35xXdxX3xX4xX2f8xX6xX3xX18xXa0xX2e4xXexX3xX4exXdxX6xX57xX3xXexX1xX26xX15xX4exX3xX102xXfdxXfexX15xX4exX3xX16dxXbaxX5axX3xXexX29xX15xX1xX3xX1xX29xX15xX1xX3xX1xXdxX39dxX21xX3xX1x7cc4xX6xX3xX5cxX5dxX4xX3xXexX1xX62xXdxX3xX15xX1xX67xX6xX3xXexX5cxX204xX15xX3xXexX57xX3exX15xX3xX4x8b47xXa0x6fa8xX3xXexX5cxX6xX57xX3xX102xX10axXdxX5axX3xX102xXfdxX6xX3xX5cxX6xX3xX15xX1xX32xX15xX4exX3xX4exXdxX62xXdxX3xXbxX1xX5dxXbxX3xXexX1xXdxX46xXexX3xXexX1xX67xX4xX5axX3xX1b1xXabxXbxX3xXexX1xXfexXdxX3xX15xX1x6419xX21xX3xX15xX4exb520xX15xX3xX4xX1x94dcxX15xX3xX1xXdxX39dxX21xX3xX1xX499xX6xX3xX26xX3xX15xX1xXdxX112xX21xX3xX5cxX5dxX4xX3xXexX1xX62xXdxX3xX15xX1xX67xX6xX5axX3xX102xX62xX21xX3xX16dxX62xX57xX3xX6xX15xX3xXexX57xX3exX15xX3xX1b1xX1xXdxX3xXexX1xX6xX21xX3xX4exXdxX6xX3xX4exXdxX6xX57xX3xXexX1xX26xX15xX4exX69xX0xX6bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f8xX57xX4bxX8dxXaxX12x7f7axb605xX8dxX3xX21xX41xX15xX1xX3xX4xX26xX15xX4exX3xXexX5dxX4xX3xXexX1xX26xX15xX4exX3xXexXdxX15xX5axX3xXexXa0xX8dxX204xX15xX3xXexX5cxXa0xX8dxaa5dxX15xX5axX3xX15xX1xX368xX15xX3xX5cxXbaxX15xX4exX3xX15xX1xXdxX582xXa0xX3xX21xX26xX3xX1xX29xX15xX1xX3xX123xXbfxX1xX2fxX3xX15xX32xX3xX34xX35xXdxX3xX38xXcxX3axXcxX133xX3xX34xX3exX3xX123xX7axX41xX15xX3xX4xX1xX46xX3xX7xX49xX3xX4bxX2fxX15xX4exX3xXexX51xXdxX3xX15xXdxX5xX57xX15xX4exX3xX34xX3exX3xX5cxX5dxX4xX3xXexX1xX62xXdxX3xX15xX1xX67xX6xX133xX3xXexX41xXdxX3xX1xXa0xX8dxXc5xX15xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX15xX1xX3xX15xX1xX4f1xX21xX3xX4ex91b4xXbxX3xXbxX1xX4b5xX15xX3xX15xX368xX15xX4exX3xX4xX6xX57xX3xX1xXdxX39dxXa0xX3xX16dxXdxX46xXexX5axX3xXexX41xX57xX3xX7xX67xX3xX4xX1xXa0xX8dxX39dxX15xX3xX16dxXdxX46xX15xX3xXexX5cxX57xX15xX4exX3xX15xX1xX2e4xX15xX3xXexX1xX10exX4xX3xX34xX3exX3xX1xX3exX15xX1xX3xX102xXbaxX15xX4exX5axX3xXbxX1xX5dxXexX3xX1xXa0xX8dxX3xX34xX6xXdxX3xXexX5cxX245xX5axX3xXexX5cxX5dxX4xX1xX3xX15xX1xXdxXc5xX21xX3xX4xX2f8xX6xX3xX4xX5dxX4xX3xXexX10axX3xX4xX1xX10exX4xX5axX3xX102xX57xX3exX15xX3xXexX1xX39dxX5axX3xX102xX4fbxX4xX3xX16dxXdxXc5xXexX3xX5xX3exX3xX5xX67xX4xX3xX5xXfdxXd8xX15xX4exX3xX1xXbaxXdxX3xX34xXdxX204xX15xX3xXbxX1xX2fxX3xX15xX32xX3xXexX5cxX57xX15xX4exX3xX34xX2e4xX15xX3xX102xXbaxX15xX4exX3xX4xXbaxX15xX4exX3xX102xXb3xX15xX4exX3xX4xXdcxX15xX4exX3xX4xX1xX2f8xX3xX102xXbaxX15xX4exX5axX3xX15xce0exX3xX5xX67xX4xX3xXbxX1xX245xX15xX4exX3xXexX5cxX5dxX15xX1xX5axX3xX4exXdxX62xX21xX3xXexX1xXdxX39dxXa0xX3xX4xX5dxX4xX3xX1xX3exX15xX1xX3xX34xXdxX3xX34xXdxX3xXbxX1xX41xX21xX3xXbxX1xX5dxXbxX3xX5xXa0xX2e4xXexX3xX34xX582xX3xX38xXcxX3axXcxX3xX4x687cxX15xX4exX3xX15xX1xXfdxX3xXex6fb5xX15xX4exX3xX16dxXfdxX35xX4xX3xX1xX41xX15xX3xX4xX1xX46xX5axX3xX102xX55cxX8dxX3xX5xXdcxXdxX3xX1xXdxX39dxX21xX3xX1xX499xX6xX3xX123xX26xX3xX15xX1xXdxX112xX21xX3xXexX5cxX22xX15xX4exX133xX5axX3xX16dxX62xX57xX3xX34xXc5xX3xX21xX26xXdxX3xXexX5cxXfdxXfexX15xX4exX3xX7xXa4xX15xX4exX69xX0xX6bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f8xX57xX4bxX8dxXaxX12xXcxX71exX3xX102xX5fbxX3xX1xXfdx9f2fxX15xX4exX3xX10exX15xX4exX3xX1xXdxXc5xXa0xX3xX1a2xXa0xX62xX3xX4xXa0xXbaxX4xX3xX34xX2e4xX15xX3xX102xXbaxX15xX4exX3xX123xXb5xX368xX8dxX3xX4bxX67xX15xX4exX3xX4exXdxX6xX3xX102xX29xX15xX1xX3xX1c6xX3xX1b1xX1xX26xX15xX4exX3xX1cexX3xX7xX41xX4xX1xX133xX5axX3xX181xX368xX8dxX3xX4bxX67xX15xX4exX3xX15xX26xX15xX4exX3xXexX1xX26xX15xX3xX21xX35xXdxX25cxX3xX102xX26xX3xXexX1xXabxX3xX34xX4f6xX15xX3xX21xXdxX15xX1xX3xX4xX2f8xX6xX3xX102xXabxX6xX3xXbxX1xXfdx58fbxX15xX4exX4b7xX3xX4xX1xX2f8xX3xX102xX582xX3xX15xX4f6xX21xX3xX94xX95xX94xX95xX3xX123xX38xX15xX3xXexX57xX3exX15xX3xX4xX1xX57xX3xXbxX1xX2fxX3xX15xX32xX3xX34xX3exX3xXexX5cxbd43xX3xX10xX21xX133xX4b7xX3xX18xXa0xX2e4xXexX3xXbfxX1xX245xX15xX4exX3xX4xX1xXa4xX15xX4exX3xXexX5dxX4xX3xX1xX41xXdxX3xX4xX2f8xX6xX3xX5cxXfdxXd8xXa0xX5axX3xX16dxXdxX6xX3xX34xX3exX3xX4xX1xX2f8xX3xX102xX582xX3xXc0xX4f6xX21xX3xX38xX15xX3xXexX57xX3exX15xX3xX4exXdxX6xX57xX3xXexX1xX26xX15xX4exX3xX94xX95xX94xX95xX3xX123xX55bxX34axX3xXa0xXa4xX15xX4exX3xX5cxXfdxXd8xXa0xX5axX3xX16dxXdxX6xX3xX1b1xX1xX26xX15xX4exX3xX5xX5dxXdxX3xX181xX10xX133xX5axX3xX181xX368xX8dxX3xX4bxX67xX15xX4exX3xX21xX26xXdxX3xXexX5cxXfdxXfexX15xX4exX3xX7xXa4xX15xX4exX3xX6xX15xX3xXexX57xX3exX15xX5axX3xX34xX4f6xX15xX3xX21xXdxX15xX1xX69xX0xX6bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f8xX57xX4bxX8dxXaxX12xXc0xX4exXa0xX8dxX112xX15xX3xXcxX5cxX6xX15xX4exX0xX6bxXbxX12


Các tin đã đưa

Tọa đàm “Nhìn lại để bước tiếp”

Tọa đàm “Nhìn lại để bước tiếp”
2020-01-10 17:39:41

(QT) - Hôm nay 10.1.2020, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức buổi tọa đàm “Nhìn lại để bước tiếp”. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam; Chủ tịch Hội Nhà báo Việt...

Phát hiện và quy tập 6 hài cốt liệt sĩ

Phát hiện và quy tập 6 hài cốt liệt sĩ
2020-01-10 17:39:21

(QT) – Đến 16h30 hôm nay 10.1.2020 cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập 584 đã phát hiện và quy tập được 6 hài cốt liệt sĩ tại thôn An Nha, xã Gio An, huyện Gio Linh.

Thăm, tặng quà cho cán bộ lão thành cách mạng

Thăm, tặng quà cho cán bộ lão thành cách mạng
2020-01-10 15:42:43

(QT) - Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Canh Tý, hôm nay 10.1.2020, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị Ly Kiều Vân đến thăm, tặng quà, chúc Tết ông...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết