Cập nhật: 06/03/2016 08:39 GMT+7
3686x812bxc04exc472x56f9x4434x6ebdx37ecx9879xX7xc0bex8b98xb5cdx45b6x469cxad99xX5x7dfbxXaxb54dx581dxa928x9f42xX1xX3x4b31xXdxX15xX1x6b65xX3x6fdbxX1x9525xXexX3x3b2bx75f9xX15x77eaxX3xXcxX1xX20xX15xX26xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdx9957xX15xX3xX13xXdx3e57xXexX3x8b81xX6xc945xX3xX15x7b54xX40xX3x448axb3f2xX2x4306xX0x4091xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx753bxX10xX6x9a05xXaxX12x65ebxa668xXcxa1f8xX3x3d97xX3xX3exX26x5df5x6dd2xX3x383dxX4bxa082xX4bxX46xX47xX2xX49x8e22xX3xXex7993xXdxX3xXexX1x5a04xX3xXex541fx7469xX15xX3x6c54x4054xX6xX3xXcx9d57xX15xX26xX74xX3x8d96xX6xX15xX3xXcxX1xa016xb111xX15xX26xX3xa07ex5bfcxX3xX5ax41f3xX6axX3bxX15xX3xX23x637exX69xX15xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX15xX1xX3xXex611fxX3xX4xX1x8dc8xX4xX3xX5x3696xX3xX7fxX6xX3x6fd3xX9cxa2b3xX15xX3xXbxX1xX20xXexX3xX23xX24xX15xX26xX3xXcxX1xX20xX15xX26xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX36xX15xX3xX13xXdxX3bxXexX3xX3exX6xX40xX3xX15xX43xX40xX3xX46xX47xX2xX49xX3xX98xX69xX3x468exX1xad5bxXdxX3xX23xX24xX15xX26xX3xX4x50dbxX15xX26xX3xXexX7fx7887xX15xX1xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX36xX15xX3x4272xX2xa593xX47xX47xX47xX3xX4xXc0xX6axX3xX5dx47c9xX6xX3xX4xbbe3xXdxX3xXexX77xXa2xX3xX4xX123xX15xX1xX3xXbexX9cxX6xX15xX74xX3xX40xXfexXdxX3xXexX7fxX93xX94xX15xX26xX3x3c47xab92xXdxX3xX140xXdx4d55xX15xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX15xX1x5927xX115xX0xXexX6xX140xX5xX10xX3xX7xXexX6axX5xX10xX9xXaxX40xX6xX7fxX26xXdxX15xX1cxX46xXbx70faxX3xX6xX9cxXexXa2xXaxX12xX0xXexX7fxX12xX0xXexX5dxX12xX0xXdxX40xX26xX3xX7xX7fxX4xX9xXaxX4bxX4bxX4xX115xX140xX6xXa2xXbexX9cxX6xX15xX26xXexX7fxXdxX115xX98xX15xX4bxX5dxX10xX7xXf3xXexXa2xXbxX4bxX15xX10x6d26xX7xX4bxX2xX49xX47xb411xX4bx49ffxc2d2xX5dxX47xX47xX1abxX6exX1a8xX47xb6f7xXexX2xX47xX6cxX47xX1aaxX1aaxX5xX2xX115xbcfcxXbxX26xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXexX5dxX12xX0xX4bxXexX7fxX12xX0xXexX7fxX12xX0xXexX5dxX12xX0xXbxX12xX61xX9cxX6xX15xX26xX3xX4xX123xX15xX1xX3xX140xX9cxXb1xXdxX3xX5xXb9xX3xXbxX1xX20xXexX3xX23xX24xX15xX26xX3xXcxX1xX20xX15xX26xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX36xX15xX3xX13xXdxX3bxXexX3xX3exX6xX40xX3xX15xX43xX40xX3xX46xX47xX2xX49xX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxXexX5dxX12xX0xX4bxXexX7fxX12xX0xX4bxXexX6xX140xX5xX10xX12xXcxX1xc42axX4xX3xX1xXdxX3bxX15xX3xX3exX26xX1xX7cxX3xXbexX9cxX6ax6ac2xXexX3x4e70xX77xXdxX3xX1xX24xXdxX3xX244xX123xX15xX26xX3xX140xX24xX3xX1xX9cxX6axX3bxX15xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX15xX1xX3xX5xa162xX15xX3xXexX1xXb5xX3x8724xX13xc6ecxX26exX26exX74xX3xX15xX1xXdxX3bxX40xX3xXf3x44c1xX3xX46xX47xX2xX6cxX65xX46xX47xX46xX47xX3xX98xX69xX3xXbxX1xX20xXexX3xX1xX9cxX6axX3xX40xX77xX15xX1xX3xX40xb6d3xX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1xX265xX15xX3xX16bxX9cxX15xX26xX3xXf3x7319xX4xX1xX74xX3xXexX104xX15xX1xX3xX15xX26xX9cxX6axX3bxX15xX3xX4x83b9xX6xX3xX23xXa2xX69xX15xX3xX98xXdxX36xX15xX74xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX36xX15xX74xX3xX5axX9cxX6axX3bxX15xX3xX23xXa2xX69xX15xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX15xX1xX3xX23x5293xX6axX3xX40xX77xX15xX1xX3xXexX7fxXdxX146xX15xX3xXf3xX1xX6xXdxX3xXexX1xX231xX4xX3xX1xXdxX3bxX15xX3xX4xXfexX15xX26xX3xXexX7fxX104xX15xX1xX3xX4xX1xX9cxX15xX26xX3xXexX6xX6axX3xX16bxXc0xX6axX3xX5dxX231xX15xX26xX3xX4xX123xX15xX1xX3xXbexX9cxX6xX15xX3xX40xXfexXdxX3xXexX7fxX93xX94xX15xX26xX3xX140xX141xXdxX3xXex3cc3xX40xX3xX83xX84xX6xX3xXcxX88xX15xX26xX74xX3xX13xX14xX15xX1xX3xXcxX1xX20xXdxX3xX98xX69xX3xX1xX69xX15xX26xX3xX4xXc0xX6axX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX36xX15xX3xXexX77xXdxX3xX4xX20xX4xX3xX16bxX141xX3xX13xX14xX15xX1xX3x8291xXdxX6xX15xX26xX74xX3xX13xX14xX15xX1xX3x918bxXdxX40xX74xX3xX13xX14xX15xX1xX3xXcxX1xX77xX4xX1xX115xX3xX83xXfexX15xX26xX3xXexX7fxX104xX15xX1xX3xX26x3753xX40xX3xX140xX6xX3xX15xX24xXdxX3xX5dxX9cxX15xX26xX3xX4xX1xX2aaxX15xX1xX3xX15xX1xX93xX3xXexXb1xX3xX4xX1xXb5xX4xX3xXexX7fxX3a8xX15xX26xX3xX2xX115xX47xX47xX47xX3xX4xXc0xX6axX3xX5dxX11fxX6x889bxX3xX23xX265xX9cxX3xXexX93xX3xX1xX3bxX3xXexX1x4015xX15xX26xX3xXbxX6xX15xXa2xX3xXexX9cxX6axX36xX15xX3xXexX7fxX9cxX6ax36c6xX15xX3xX98xX69xX3xXexX1xX69xX15xX1xX3xX5x93e5xXbxX3xX23xX24xXdxX3xX1xX104xX15xX1xX3xXexX1xX9cxX3xX26xXa2xX40xX3xX7fxX20xX4xX3xXexX1xX123xXdxX115xX3xX244xXc0xX6axX3xX5xX69xX3xX40xX24xXexX3xXexX7fxXa2xX15xX26xX3xX15xX1xb307xX15xX26xX3xX4xX1xX93xb397xX15xX26xX3xXexX7fxX104xX15xX1xX3xXexX1xXdxX241xXexX3xXexX1xX231xX4xX3xX40xXf5xX3xX23xX265xX9cxX3xXcxX1xX20xX15xX26xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX36xX15xX3xX13xXdxX3bxXexX3xX3exX6xX40xX3xX46xX47xX2xX49xX3xX5dxXa2xX3xX5axX9cxX6axX3bxX15xX3xX23xXa2xX69xX15xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX15xX1xX3xXexXb1xX3xX4xX1xXb5xX4xX3xX98xX69xX3xX23xX141xX3xX15xX1xX40axX15xX3xX23xX93x9f95xX4xX3xX7xX231xX3xX2bcxX15xX26xX3xX1xX24xX3xX4xX2bcxX6xX3xX4xX20xX4xX3xX4xX80xXbxX74xX3xX15xX26xX69xX15xX1xX74xX3xX4xX88xX15xX26xX3xX98x5d54xXdxX3xX7xX231xX3xXbexX9cxX6axX241xXexX3xXexXc0xX40xX3xXexX1xX231xX4xX3xX1xXdxX3bxX15xX3xX4xX2bcxX6xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xXexX1xXdxX241xX9cxX3xX15xXdxX36xX15xX3xXexX7fxXa2xX15xX26xX3xXexXa2xX69xX15xX3xX1xX9cxX6axX3bxX15xX115xX3xXcxX77xXdxX3xX140xX9cxXb1xXdxX3xX5xXb9xX3xXbxX1xX20xXexX3xX23xX24xX15xX26xX3xXcxX1xX20xX15xX26xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX36xX15xX3xX13xXdxX3bxXexX3xX3exX6xX40xX3xX46xX47xX2xX49xX74xX3xX5axX9cxX6axX3bxX15xX3xX23xXa2xX69xX15xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX15xX1xX3xX4xX88xX15xX26xX3xX4xX20xX4xX3xX140xX2aaxX3xXexX1xX93xX3xX4xX1xXdxX3xX23xXa2xX69xX15xX3xX4xX442xX3xX7xXf5xX3xXexX7fxX36xX15xX3xX23xX7cxX6xX3xX140xX69xX15xX3xX1xX9cxX6axX3bxX15xX3xXexXdxX241xX15xX3xX1xX69xX15xX1xX3xXf3xc07dxX3xX4xX6xX40xX3xXf3xX241xXexX3xX4xX88xX15xX26xX3xXexX1xX231xX4xX3xX1xXdxX3bxX15xX3xXexX1xX69xX15xX1xX3xX4xXfexX15xX26xX3xXcxX1xX20xX15xX26xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX36xX15xX3xX13xXdxX3bxXexX3xX3exX6xX40xX3xX46xX47xX2xX49xX3xX98xX69xX3xXexX1xX231xX4xX3xX1xXdxX3bxX15xX3xX1xXdxX3bxX9cxX3xXbexX9cxX123xX3xX4xXfexX15xX26xX3xXexX7fxX104xX15xX1xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX36xX15xX3xX113xX2xX115xX47xX47xX47xX3xX4xXc0xX6axX3xX5dxX11fxX6xX3xX4xX123xXdxX3xXexX77xXa2xX3xX4xX123xX15xX1xX3xXbexX9cxX6xX15xX74xX3xX40xXfexXdxX3xXexX7fxX93xX94xX15xX26xX3xX140xX141xXdxX3xX140xXdxX146xX15xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX15xX1xX152xX115xX3xXcxXb1xX3xX4xX1xXb5xX4xX3xX15xX1xXdxX3fdxX9cxX3xX1xXa2xX77xXexX3xX23xX24xX15xX26xX3xX59axX3xX15xX26xX1xX14xX6xX3xX15xX1xX93xX3xXexX7fxX6xXa2xX3xXex628fxX15xX26xX3xXbexX9cxX69xX3xX4xX1xXa2xX3xX4xX20xX4xX3xX4xX20xX15xX3xX140xX24xX74xX3xX4xX1xXdxX241xX15xX3xX7xX14xX3xX244xX3a8xX15xX3xX8dxXdxX36xX15xX3xXbxX1x7d52xX15xX26xX3xX83xX84xX6xX3xXcxX88xX15xX26xX3dcxX3xXexX7fxX3a8xX15xX26xX3xX4xXc0xX6axX3xXexX77xXdxX3xX140xX141xXdxX3xXexX341xX40xX3xX83xX84xX6xX3xXcxX88xX15xX26xX3dcxX3xXf3xX1xX20xX40xX3xX140xX3bxX15xX1xX74xX3xX4xX80xXbxX3xXbxX1xX20xXexX3xXexX1xX9cxX3eaxX4xX3xX40xXdxXb9xX15xX3xXbxX1xX2aaxX3xX4xX1xXa2xX3xX140xX3bxX15xX1xX3xX15xX1xXc0xX15xX3xX15xX26xX1xa380xXa2xX3xXexX77xXdxX3xX8dxX3bxX15xX1xX3xX98xXdxX3bxX15xX3xX1exX1xX99xX4xX3xX1xX3a8xXdxX3xX4xX1xXb5xX4xX3xX15xX43xX15xX26xX3xXex944bxX15xX1xX3xX61xX9cxX123xX15xX26xX3xXcxX7fxX7cxX115xX115xX115xX3xXcxXdxX15xX74xX3xX123xX15xX1xX1cxX3xX5axc6f7x84acxX26exX3xX3exX5ax6666xX3exX37fxX0xX4bxXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Giao ban công tác báo chí tháng 1 - 2/2016

Giao ban công tác báo chí tháng 1 - 2/2016
2016-03-05 07:27:07

(QT) - Ngày 4/3/2016, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 1- 2/2016;...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết