Cập nhật: 06/06/2012 07:13 GMT+7
ed62x13783x15490x18743x14d07x14163x10fc8x155b8x110fdxX7x14158x18166x16268x11f70x128e9x14601xX5x16ca0xXax110fax139e8x117d2xf94dxX1xX3x13e7axXdxX15xX1x13b49xX3x16382xf3b1xX15xX3x16800x16089xX23xX3xX15x168d4x13ae8x1290bxXdxX3xXexX1xX6x145d7xX3xX27xXdxX6xX3xX1xXdx121d8xX15xX3xX2fx144e1x16786xX3xXex110fcxX15xX1xX3xX15xX27xX3cx120f7xfb9dxX15xX0xee58xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1exX10xX6x14003xXaxX12xf542x1182cxXcx17e6cxX3x175a5xX3xX1exX28x17e95xX15xX27xX3x14e9fxX15xX27xX3x1217bxX27x165a6xX46xX3xXexX1xX37xX3xX27xXdx13a9axXdxX3xXex15b6bxX15xX3xf016xXdxX15xX1xX3xX15xX27xX28xX29xXdxX3xX1xXdxX37xX15xX3xX2fxX3bxX3cxX3xXexX3fxX15xX1xX3xX15xX27xX3cxX46xX47xX15xX3xX5fxX2xX22xX4ax161bbxX62x1091cxX3xX15xX27xX72xX46xX3x14452xX4axXa6xX4ax17883xX23xX2xXb3xXa8xX3xX1xX3cxX46xX47xX15xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX15xX1xX3xX5fxX60xX3cx1392dxX15xX27xX3xXcx1742cx14f5axX62xX3x1438dx12800xX3xXex1616dxX3xX4xX1xX6cxX4xX3xX1xXdxX37xX15xX3xX2fxX3bxX3cxX3xXexX3fxX15xX1xX3xX15xX27xX3cxX46xX47xX15xX3xXd5x13fbaxXexX3xX2xX3xX15x15909xX2fxX3xXb3xX23xX2xXb3xX3xX82xX7bxXdxX3xX7xf096xX3xXexX1xX6xX2fxX3xX27xXdxX6xX3xX4x149eexX6xX3xX1xX72xX15xX27xX3xXexXd1xXfcxX2fxX3xX4xX3bxX15xX3x12d9ex114fbxXa8xX3xX15xX27xX28xX29xXdxX3xX5cx16b79xX15xXa8xX3xX5xX109xX4xX3xX5xX28xXf6xX15xX27xX3xXd5xfdcaxX72xX15xX3xX82xXdx1748cxX15xXa8xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX146xX15xX3xX82xX72xX3xX1xX127xXdxX3xX82xXdxX146xX15xX3xX1exX127xXdxX3x17013xXcx12229xX3xXexXd1xX146xX15xX3xXd5xXd2xX6xX3xX126xX72xX15xf09axX3xX167xX131xX46xX3xX5xX72xX3xX15xXfcxX2fxX3xXexX1xX6cxX3xXa6xX3xX1xX3cxX46xX47xX15xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX15xX1xX3xXexXd9xX3xX4xX1xX6cxX4xX3xXbxX1xX3bxXexX3xXd5xX127xX15xX27xX3xXbxX1xX140xX15xX27xX3xXexXd1xX72xX140xX3xXexX140xX72xX15xX3xX5cxX131xX15xX3xX1xXdxX37xX15xX3xX2fxX3bxX3cxX3xXexX3fxX15xX1xX3xX15xX27xX3cxX46xX47xX15xX175xX3xX60xX3cxX6xX3xX4xX3bxX4xX3xX15xXfcxX2fxX3xXexXd9xX3xX4xX1xX6cxX4xXa8xX3xX4xX3bxX15xX3xX126xX127xX3xX82xX72xX3xX15xX1xX131xX15xX3xX5cxX131xX15xX3xXexXd1xX140xX15xX27xX3xX1xX3cxX46xX47xX15xX3xXd5xXd6xX3xX4x15f51xX3xX15xX1x11ee0xX15xX3xXexX1xX6cxX4xX3xXd5x16ae1xX15xX27xX3xXd5x14736xX15xX3xX1xX1fxX15xX3xX82x13a09xX3xX82xXdxX47xX4xX3xX1xXdxX37xX15xX3xX2fxX3bxX3cxX3xX15xX1xX131xX15xX3xXd5x10b64xX140xXa8xX3xX15xX146xX15xX3xX15xX27xX72xX46xX3xX4xX72xX15xX27xX3xXexX1xX3cxX3xX1xX219xXexX3xX7xX109xX3x16886xX3cxX6xX15xX3xXexX131xX2fxX3xX4xX115xX6xX3xX15xX1xXdxX226xX3cxX3xXd5xX1fxX15xX3xX82xXd2xXa8xX3xX4xX3bxX3xX15xX1xX131xX15xX3xXexXd1xX146xX15xX3xXd5xXd2xX6xX3xX126xX72xX15xX3xXexX1xX6xX2fxX3xX27xXdxX6xX175xX3xX167xX37xX15xX3xX15xX6xX46xXa8xX3xX2x138fbxX4axXb3xXb3xX3x1261axXd6xXa8xX3xXexX1xXd2xX3xXexXd1x114f5xX15xX3xXexXd1xX140xX15xX27xX3xX1xX3cxX46xX47xX15xX3xXd5xXd6xX3xXexX1xX72xX15xX1xX3xX5xX210xXbxX3xXd5xX28xXf6xX4xX3x141ffxX6xX15xX3xX82xX210xX15xX3xXd5xX127xX15xX27xX3xX1xXdxX37xX15xX3xX2fxX3bxX3cxX3xX15xX1xX131xX15xX3xXd5xX23cxX140xX175xX3xX1exX3cxX46xX47xX15xX3xXd5xXd6xX3xXbxX1x15a4cxXdxX3xX1xXf6xXbxX3xX4xX1x13e4axXexX3xX4xX1xf79cxX3xX82xX7bxXdxX3xXcxXd1xX3cxX15xX27xX3xXexX131xX2fxX3xX1xX3cxX46xX37xXexX3xX1x1587cxX4xX3xX2fxXdxX226xX15xX3xXcxXd1xX3cxX15xX27xX3xXexX23cxXdxX3xX1exX3cxX37xX3xXexXd1xX140xX15xX27xX3xX82xXdxX47xX4xX3xX126xXccxX140xX3xXd5xXccxX2fxX3xX6xX15xX3xXexX140xX72xX15xX3xX4xX1xX140xX3xX4xX3bxX4xX3xXexX3fxX15xX1xX3xX15xX27xX3cxX46xX47xX15xX3xX82xXdxX146xX15xX3xXexXd1xX140xX15xX27xX3xX259xX3cxX3bxX3xXexXd1xX3fxX15xX1xX3xXexX1xX6xX2fxX3xX27xXdxX6xX3xX1xXdxX37xX15xX3xX2fxX3bxX3cxX175xX3xXcxXd1xX140xX15xX27xX3xXafxX3xX15xXfcxX2fxX3xX259xX3cxX6xXa8xX3xX1xX3cxX46xX47xX15xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX15xX1xX3xXd5xXd6xX3xX4xX20cxX3xX27x176f1xX15xX3xX2xX175xXafxX23xX23xX3xX15xX27xX28xX29xXdxX3xXexX1xX6xX2fxX3xX27xXdxX6xX3xX1xXdxX37xX15xX3xX2fxX3bxX3cxXa8xX3xX82xX7bxXdxX3x114b8xX1xX140xXccxX15xX27xX3x1043fx1599bxX23xX3xX15xX27xX1xX3fxX15xX3xX2fxX5xX3xX2fxX3bxX3cxX175xX3xX70xXfcxX2fxX3xXb3xX23xX2xXb3xXa8xX3xX1xX3cxX46xX47xX15xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX15xX1xX3xXexXd9xX3xX4xX1xX6cxX4xX3xXb3xX3xXd5xXf6xXexX3xX1xXdxX37xX15xX3xX2fxX3bxX3cxX3xXexX3fxX15xX1xX3xX15xX27xX3cxX46xX47xX15xX175xX3x1471dxXdxX146xX15xX27xX3xXexXd1xX140xX15xX27xX3xXd5xXf6xXexX3xX2xX3xX15xX72xX46xXa8xX3xX1xX3cxX46xX47xX15xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX15xX1xX3xXexXd9xX3xX4xX1xX6cxX4xX3xXexX3cxX46xX146xX15xX3xXexXd1xX3cxX46xX226xX15xX3xXd1xX127xX15xX27xX3xXd1xXd6xXdxX3xXexXd1xX140xX15xX27xX3xX4xX3bxX15xX3xX126xX127xX3xX82xX72xX3xX4xX3bxX4xX3xXexX3b2xX15xX27xX3xX5xX7bxXbxX3xX15xX1xX131xX15xX3xX5cxX131xX15xX3xXexXd1xX146xX15xX3xXd5xXd2xX6xX3xX126xX72xX15xXa8xX3xX15xX146xX15xX3xXd5xXd6xX3xXexX1xX3cxX3xX1xX219xXexX3xXexXd1xX146xX15xX3xX22xX23xX23xX3xX15xX27xX28xX29xXdxX3xX1xXdxX37xX15xX3xX2fxX3bxX3cxX3xXexX3fxX15xX1xX3xX15xX27xX3cxX46xX47xX15xXa8xX3xXd5xX23cxXexX3xX2xXa6xX23x152e4xX3xX7xX140xX3xX82xX7bxXdxX3xX4xX1x1549axX3xXexXdxX146xX3cxX3xXd5xX226xX3xXd1xX6xXa8xX3xXexXd1xX140xX15xX27xX3xXd5xX20cxX3xX7xX72xX15xX27xX3xX5xX31dxX4xX3xXd5xX28xXf6xX4xX3xX3dfxX23xXafxX3xX15xX27xX28xX29xXdxX3xX5xX2acxX46xX3xX2fxX3bxX3cxX3xX82xX72xX3xXd5xX131xX46xX3xX5xX72xX3xXd5xXf6xXexX3xX1xXdxX37xX15xX3xX2fxX3bxX3cxX3xX4xX20cxX3xX7xX2f8xX3xX5xX28xXf6xX15xX27xX3xX15xX27xX28xX29xXdxX3xXexX1xX6xX2fxX3xX27xXdxX6xX3xXd5xX7fxX15xX27xX3xX15xX1xX2acxXexX3xXex157b1xX3xXexXd1xX28xX7bxX4xX3xXd5xX37xX15xX3xX15xX6xX46xX3xX68xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX15xX1xX175xX3xXcxXd1xX3cxX15xX27xX3xXexX131xX2fxX3xX1xX3cxX46xX37xXexX3xX1xX31dxX4xX3xX2fxXdxX226xX15xX3xXcxXd1xX3cxX15xX27xX3xXexX23cxXdxX3xX1exX3cxX37xX3xXd5xXd6xX3xXexX1xX3cxX3xX27xX3b2xX15xX3xf3d6xX23xX3xX15xX27xX72xX15xX3xX2fxX5xX3xX2fxX3bxX3cxX3xXd5x150a9xX3xXbxX1x18292xX4xX3xX82xX5c5xX3xX4xX2acxXbxX3xX4xX6cxX3cxXa8xX3xXd5xXdxX226xX3cxX3xXexXd1xXd2xX3xX4xX1xX140xX3xX15xX27xX28xX29xXdxX3xX126xX47xX15xX1xX175xX3xXcxX42fx14729xX70x17782xX3xXcxX1exf34bxX70xX1exX0xX4axXbxX12


Các tin đã đưa

Hải Lăng: Phát động Tháng hành động vì trẻ em

Hải Lăng: Phát động Tháng hành động vì trẻ em
2012-06-05 05:38:52

(QT) - Nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6/2012, huyện Hải Lăng (Quảng Trị) đã tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em với chủ đề: “Vì một xã hội không bạo lực,...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết