Cập nhật: 07/02/2023 10:03 GMT+7
ea7fx16851x16451x19ca3x163a3x121c1xf50ex13754xfe6dxX7x170fax19a7cx1014exf9abx13cd4x12ac2xX5x10149xXax14ed1xf40fx1ab39x112efxX1xX3xf745xXdxX15xX1x16340xX3xX2xff00xX2xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdx188dexX15xX3xX5xX2axX15xX3x19330x18889x1a0a2xX15x18166xX3xX15xX1x12118xXbxX3xX15xX35xedb8xX0x1a3aexX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1315cxX10xX6x126a3xXaxX12x1a57ex14851xX15xX35xX3x11ad4x11c0exXdxX3xX4xecc5xX4xX3xX31x10ebdxX6xX3xXbxX1xX32x1536axX15xX35xX3x104d4xX1xX5fxX4xX3xXex14bb9x1abb8xX15xX35xX3xXex1af12xX15xX1x12a87xX3xX7xX5fxX15xX35xX3xX15xX6x17fb5xX3x1b15axX40x1327fxX7cxX3xX1x17278xX85x1b231xX15xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX15xX1xX3xXexX73xX6xX15xX35xX3xXexX73x19e21xX15xX35xX3xXex176abxX3xX4xX1x12418xX4xX3xX5x1a1bbxX3xX35xXdxX6xX74xX7cxX3xX15xX1xX39xX15xX3xX15x18e8fx14d44xX3xX89x1563bxX89x16c55x19a0bxX3xX55xX1x1ae69xX3xXexX63xX4xX1xX3x10a4exX85xX3xf992xX6xX15xX3xf183xXcxXcx120d4xX3xX13xXdxX8fxXexX3xf9d5xX6xXc0xX3xXexX79xX15xX1xX3xf108x14a52xX74xX3xXd8x150b6xX15xX1xX3xX4fxX56xX15xX35xf236xX3xXcxX73xX32xfd0exX15xX35xX3x13a16xX6xX15xX3xXcxXa9xX3xX4xX1xXadxX4xX3xXcxX79xX15xX1xX3xXcaxX85xX3x10234xX1xX6xX15xX3xX13xXbfxX15xX3xX115xX1x109b9xX15xX35xX3xXexX1xX6xXc0xX3xX52x1b0e8xXc6xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX74xX52xX85xXaxX12xX0xXdxXc0xX35xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX55xX10xX15xXexX10xX73xXaxX3xX7xXexX85xX5xX10xX9xXax1a0b0xXdxX52xXexX1xX1cxX3xX1fxXc3xXc3xXbxf75cxXf8xX3xX1xX10xXdxX35xX1xXexX1cxX3xf867x11259xX1fxXbxX168xXf8xXaxX3xX7xX73xX4xX9xXaxX40xX40xX4xXc6xXd4xX6xX74xf8f0xX8dxX6xX15xX35xXexX73xXdxXc6xX5axX15xX40xX52xX10xX7xX6dxXexX74xXbxX40xX15xX10xX15dxX7xX40xX89xXc5xXc3xX173xX40xX2xXc3xX173xX52xX89xX2xXc3xX2xXc5xX2x1939cxXexX1afxXc3xX1fxXc5xX5xX87x15ce2xX1xX8dxX15xX35xXc6x140a7xXbxX35xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX15xX1xX1cxX3xX2xX1fxX2xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX2axX15xX3xX5xX2axX15xX3xX31xX32xX33xX15xX35xX3xX15xX1xX39xXbxX3xX15xX35xX3exXaxX3xX15dxXdxX52xXexX1xX9xXaxX1fxXc3xXc3xXaxX3xX1xX10xXdxX35xX1xXexX9xXaxX173xX174xX1fxXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX55xX6xXbxXexXdxX74xX15xXaxX12xX55xX1xXcaxX3xXexX63xX4xX1xX3xXd1xX85xX3xXd4xX6xX15xX3xXd8xXcxXcxXdbxX3xX13xXdxX8fxXexX3xXe2xX6xXc0xX3xXexX79xX15xX1xX3xXebxXecxX74xX3xXd8xXf0xX15xX1xX3xX4fxX56xX15xX35xX3xXex100d1xX15xX35xX3xX1xX74xX6xX3xX31x17d26xX15xX35xX3xX5axXdxX2axX15xX3xX4xX5fxX4xX3xXex1aff3xX15xX3xXd4xXdxX15xX1xX3xX1b7xX3x1901axX15xX1xX1cxX3xXe2xXc6xXebxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX74xX52xX85xXaxX12xX0xXdxXc0xX35xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX55xX10xX15xXexX10xX73xXaxX3xX7xXexX85xX5xX10xX9xXaxX15dxXdxX52xXexX1xX1cxX3xX1fxXc3xXc3xXbxX168xXf8xX3xX1xX10xXdxX35xX1xXexX1cxX3xX174xX1afxXc3xXbxX168xXf8xXaxX3xX7xX73xX4xX9xXaxX40xX40xX4xXc6xXd4xX6xX74xX187xX8dxX6xX15xX35xXexX73xXdxXc6xX5axX15xX40xX52xX10xX7xX6dxXexX74xXbxX40xX15xX10xX15dxX7xX40xX89xXc5xXc3xX173xX40xX2xXc3xX173xX52xX89xX2xXc3xXc3xX2xX89xX174xXex19486xXc3xX89xX2xX5xX173xX1b7xX15xX35xX8dxX85xX10xX15xX52xX74xX15xX35xXc3xX87xXexXc3xX89xXc6xX1bdxXbxX35xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX15xX1xX1cxX3xX2xX1fxX2xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX2axX15xX3xX5xX2axX15xX3xX31xX32xX33xX15xX35xX3xX15xX1xX39xXbxX3xX15xX35xX3exXaxX3xX15dxXdxX52xXexX1xX9xXaxX1fxXc3xXc3xXaxX3xX1xX10xXdxX35xX1xXexX9xXaxX174xX1afxXc3xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX55xX6xXbxXexXdxX74xX15xXaxX12xXcxX73xX32xXfdxX15xX35xX3xX101xX6xX15xX3xXcxXa9xX3xX4xX1xXadxX4xX3xXcxX79xX15xX1xX3xXcaxX85xX3xX115xX1xX6xX15xX3xX13xXbfxX15xX3xX115xX1xX120xX15xX35xX3xXexX25axX15xX35xX3xX1xX74xX6xX3xX31xX263xX15xX35xX3xX5axXdxX2axX15xX3xX4xX5fxX4xX3xXexX271xX15xX3xXd4xXdxX15xX1xX3xX1b7xX3xX27bxX15xX1xX1cxX3xXe2xXc6xXebxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX74xX52xX85xXaxX12xXe2xXbfxXc0xX3xX89xXc3xX89xXc5xX7cxX3xX1xX8dxX85xX8fxX15xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX15xX1xX3xX4x1b016xX3xX2xX1fxX2xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX2axX15xX3xX5xX2axX15xX3xX31xX32xX33xX15xX35xX3xX15xX1xX39xXbxX3xX15xX35xX3exX3xXexX1xX12axX4xX3xX1xXdxX8fxX15xX3xX15xX35xX1xX14xX6xX3xX5axX120xX3xX187xX8dxX271xX15xX3xX7xX12axX3xXexXf0xXdxX3xX4xX5fxX4xX3xX31xX69xX15xX3xX5axX63xX1cxX3xXcxX73xX8dxX15xX35xX3xXexX271xXc0xX3xX4fxX8dx197b1xX15xX3xX5xX8dxX85xX8fxX15xX3xXc5xXc5xX174xX3xX1b7xX3xXcxXa9xX15xX35xX3xX4xX120xX4xX3x1394bx1ab80xX3xXexX1xX8dxX39xXexXf8xX3x13e5dxX32xX3xX31xX74xXecxX15xX3xXc5xX89xX174xX3xX1b7xX3xXdbxX8dxX271xX15xX3xX6dxX1xX8dxX3xX174xXf8xX3xX101xX263xX3xX55xX1xX79xX3xX1xX8dxX85xX3xXdbxX8dxX271xX15xX3xX7xX12axX7cxX3xX101xX263xX3xX55xX1xX79xX3xX1xX8dxX85xX3xX101xX263xX3xX31xX263xXdxX3xX101xXdxX2axX15xX3xXbxX1x18b56xX15xX35xX7cxX3xX55x17e9fxX15xX35xX3xX6xX15xX3xXexX79xX15xX1xX3xXdbxX8dx141caxX15xX35xX3xXcxX73xX63xXc6xX3xX55xX4d8xX15xX35xX3xXexX5fxX4xX3xXexX8dxX85x179e1xX15xX3xX187xX8dxX271xX15xX3xX15xXbfxXc0xX3xX15xX6xX85xX3xX31xX32xfe47xX4xX3xX1xX8dxX85xX8fxX15xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX15xX1xX3xX4xX1xX8dx135daxX15xX3xXd4xX63xX3xX4xX1xX8dxX3xX31xX5fxX74xX7cxX3xX31xX4e6xXc0xX3xXd4xX4e6xX74xX3xX4xX5fxX4xX3xX187xX8dxX85xX3xX31xX63xX15xX1xX3xXex1087bxX3xX6dxXdxX4fbxXc0xX3xXexX73xX6xX7cxX3xX168x1a170xXexX3xX52xX8dxX85xX8fxXexX7cxX3xX6dxX1xX5fxXc0xX3xXexX8dxX85xX4fbxX15xXc6xXc6xXc6xX3xXcxX73xX32xX5bxX4xX3xX15xX35xXecxX85xX3xX35xXdxX6xX74xX3xX187xX8dxX271xX15xX7cxX3xX4xX5fxX4xX3xX31xX63xX6xX3xXbxX1xX32xX69xX15xX35xX3xXexX73xX74xX15xX35xX3xX1xX8dxX85xX8fxX15xX3xX31x18cc1xX8dxX3xXexXa9xX3xX4xX1xXadxX4xX3xX35xX25axXbxX3xXc0xX25axXexX3xX31xX263xX15xX35xX3xX5axXdxX2axX15xX3xX31xX4fbxX3xXexX271xX15xX3xXd4xXdxX15xX1xX3xX85xX2axX15xX3xXexX271xXc0xX3xX5xX2axX15xX3xX31xX32xX33xX15xX35xX3xX15xX1xX39xXbxX3xX15xX35xX3exX7cxX3xXbxX1xX469xX15xX3xX31xX469xX8dxX3xX1xX74xXecxX15xX3xXexX1xXecxX15xX1xX3xXex14574xXexX3xX15xX1xXdxX8fxXc0xX3xX5axX120xX3xX31xX32xX50dxX4xX3xX35xXdxX6xX74xXc6xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX74xX52xX85xXaxX12xXcxXf0xXdxX3xX5xXb1xX3xX35xXdxX6xX74xX7cxX3xX15xX1xX39xX15xX3xX187xX8dxX271xX15xX7cxX3xX5x1865fxX15xX1xX3xX31xXf0xX74xX3xXexX79xX15xX1xX3xX5axXecxX3xX1xX8dxX85xX8fxX15xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX15xX1xX3xX31xX63dxX3xX31xX263xX15xX35xX3xX5axXdxX2axX15xX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1x19a8bxX15xX3xX4xX5fxX4xX3xXexX271xX15xX3xXd4xXdxX15xX1xX7cxX3xX31x182ebxX15xX35xX3xXexX1xX33xXdxX3xXc0xX74xX15xX35xX3xXc0xX8dxX5f9xX15xX3xXexX73xX74xX15xX35xX3xXc0xX4d8xXdxX3xXexX73xX32xX33xX15xX35xX3xX187xX8dxX271xX15xX3xX31xX263xXdxX7cxX3xX2xX1fxX2xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX2axX15xX3xX4xXcaxX6xX3xX1xX8dxX85xX8fxX15xX3xX7x13ac4xX3xX6dxX1x17accxX4xX3xXbxX1xX120xX4xX3xXc0xXa4xXdxX3xX6dxX1xX40exX3xX6dxX1xXbfxX15xX7cxX3xX6dxX1xX4d8xX15xX35xX3xX15xX35xX548xX15xX35xX3xXbxX1xX469xX15xX3xX31xX469xX8dxX7cxX3xX73x139adxX15xX3xX5xX8dxX85xX8fxX15xX7cxX3xX1xX74xXecxX15xX3xXexX1xXdxX8fxX15xX3xXd4xX4e6xX15xX3xXexX1xX271xX15xX3xX31xX4fbxX3xXbxX1xX5fxXexX3xX1xX8dxX85xX3xX1xX69xX15xX3xX15x10985xX6xX3xXexX73xX8dxX85xX59fxX15xX3xXexX1xX5f9xX15xX35xX3xX4xXcaxX6xX3xX187xX8dxX2axX3xX1xX32xX69xX15xX35xX7cxX3xXexXdx127cbxXbxX3xXexX120xX4xX3xX4xX40exX3xX15xX1xX72bxX15xX35xX3xX31xX40exX15xX35xX3xX35xX40exXbxX3xX168xXadxX15xX35xX3xX31xX5fxX15xX35xX3xX4xX1xX74xX3xX7xX12axX3xX15xX35xX1xXdxX8fxXbxX3xX168xX271xX85xX3xX52xX12axX15xX35xX3xX5axXecxX3xXd4xX4e6xX74xX3xX5axX8fxX3xXcxXa9xX3xX187xX8dxX5f9xX4xXc6xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12541xX8dxXexX1xX74xX73xXaxX12xXe2xX35xX8dxX85xX2axX15xX3xXebxX683xX15xX35xX0xX40xXbxX12

Nguyên Đồng

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Sư đoàn 968 tiếp nhận chiến sĩ mới

Sư đoàn 968 tiếp nhận chiến sĩ mới
2023-02-06 13:43:00

QTO - Sáng nay 6/2, Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 (Quân khu 4) tổ chức tiếp nhận chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2023 về học tập, huấn luyện tại đơn vị.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết