Cập nhật:  GMT+7
5d59xce55x13214xbe82x9e4cx9b39x868ax6814xa467xX7xa88ex7c37xa146x112e7x114a3x7c3axX5xcf63xXax9059x117d6xbe12xf87axa2ccxX3xXexc4e4xbdfaxX1xX3x6edex8750x1117exX1axd892xX3xXcxd376x7bf8xX3xb857xXdxb8dex110f0xX3xXexX24xX6xX3xXexXdxbce9xX1axX3xd5d7x6444xX3xXexX1xXdxX3xX4xfe97xX1axX21xX3x76baxd3f9xX3x9b8axX1axX3xX4x76ffxXbxX3xX35xXdx12e9exX1axX3xXexcb59xXdxX3xX1xX1ex1365fxX4dxX1axX3xe460xaa37xX1axX1xX3x7ad4xXdxX1axX1xX0xaff4xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx83f5xX10xX6xX41xXaxX12xe917xX1dxXcx8c1cxX3x12663xX3xX15xX21x128c6xX56xX3xcfe8xX85xX64xe8fbxX64xX85x123d3xX2x6854x12e83xX3x9e45x1153dxXdxX3xX7xX42xX3xX4xX1x12b21xX3xXexX24x138e1xX3xX4xX99xX6xX3xX35x878cxX1axX21xX3xX4xX1x5ff0xX3xX15xX21xX1exX56x133b1xX1axX3xX1dxX1ex8311xX1axX3x127d4xX1xXaaxX1axX1xX8exX3xXcxX13xX5axX8exX3xc2f3xX1x82e1xX3xXb8xX1xX99xX3xXexX25xX4xX1xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axX1xX8exX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axX1xX3xX1dxX1exX1fxX1axX21xX3xXcxX24xX25xX3xXex6992xX3xX4xX1xb1a9xX4xX3xX27xXdxX29xX2axX3xXexX24xX6xX3xXexXdxX32xX1axX3xX35xX36xX3xXexX1xXdxX3xX4xX3dxX1axX21xX3xX41xX42xX3xX44xX1axX3xX4xX48xXbxX3xX35xXdxX4dxX1axX3xX4xX1xe73axX3xX4xX44xX4xX3xXexX1xX3dxX1axX8exX3x9359xX1fxX1axX3xX90x87bexX1axX21xX3xX7xXb5xX1exX8exX3xX90xX134xX1axX21xX3x11830xX6xX3xXexX1xX1exX36xX4xX3xX85xX3xX142x8cfdxX3xX5axX5bxX1axX1xX3xX73xX82xX3xX90xX82xX3xX5axX5bxX1axX1xX3xe338xX3xX79xX1xX1exX56xX4dxX1axX3xX5axX5bxX1axX1xX3xX5fxXdxX1axX1xX7cx77a7xX3xXcxX1xX6xX2axX3xX41xX42xX3xX4xXc6xX3xX5xX14exX1axX1xX3xX35xX51xX123xX3xX4xX44xX4xX3xX7x825bxX8exX3xX1axX21xX82xX1axX1xX8exX3xX35xX25xX6xX3xXbxX1x9711x104e0xX1axX21xX3xX5xXdx121acxX1axX3x1392axX1exX6xX1axX3xX90xX82xX3xX14xX6xX1axX3xX1dxX1exX1fxX1axX3xX5x11d18xX3xX41xX42xX3xX44xX1axX3x870fxXdxX4dxX1axX3xX1axX3dxX1axX21xX3xXexX1xX3dxX1axX3xX2axXdx10aa3xX1axX3xXcxX24xX1exX1axX21xX173xX0xXexX6xX12fxX5xX10xX3xX7xXexX56xX5xX10xX9xXaxX2axX6xX24xX21xXdxX1ax12b0dxX85xXbxX142xX3xX6xX1exXexX123xXaxX12xX0xXexX24xX12xX0xXexX41xX12xX0xXdxX2axX21xX3xX7xX24xX4xX9xXaxX64xX64xX4xX173xX12fxX6xX123xX1a8xX1exX6xX1axX21xXexX24xXdxX173xX90xX1axX64xX41xX10xX7xX27xXexX123xXbxX64xX1axX10x9093xX7xX64xX2xX8dxX85x1028dxX64x8e91xba38xX41xX8dxX2xX232xX85xX8dxX85xX230xXexX2xX2xX8bx12150xX233xX2xX5xX2xX173x7033xXbxX21xXaxX3xX64xX12xX0xX64xXexX41xX12xX0xX64xXexX24xX12xX0xXexX24xX12xX0xXexX41xX12xX0xXbxX12xX1c2xXa4xX1axX21xX3xX4xX1xXaaxX3xX15xX21xX1exX56xXb0xX1axX3xX1dxX1exXb5xX1axX3xXb8xX1xXaaxX1axX1xX8exX3xXc4xX1xXc6xX3xXb8xX1xX99xX3xXexX25xX4xX1xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axX1xX3xX27xXdxX29xX2axX3xXexX24xX6xX3xXexXdxX32xX1axX3xX35xX36xX3xXexX1xXdxX3xX4xX3dxX1axX21xX3xX41xX42xX3xX44xX1axX3xX4xX48xXbxX3xX35xXdxX4dxX1axX3xX4xX1xX123xX3xX4xX44xX4xX3xXexX1xX3dxX1axX8exX3xX12fxX1fxX1axX3xX90xX134xX1axX21xX3xX7xXb5xX1exX8exX3xX90xX134xX1axX21xX3xX142xX6xX3xX1xX1exX56xX4dxX1axX3xX5axX5bxX1axX1xX3xX5fxXdxX1axX1xX0xX64xXbxX12xX0xX64xXexX41xX12xX0xX64xXexX24xX12xX0xX64xXexX6xX12fxX5xX10xX12xX16xX42xX3xX44xX1axX3xX4xX48xXbxX3xX35xXdxX4dxX1axX3xX4xX1xX123xX3xX4xX44xX4xX3xXexX1xX3dxX1axX8exX3xX12fxX1fxX1axX3xX90xX134xX1axX21xX3xX7xXb5xX1exX8exX3xX90xX134xX1axX21xX3xX142xX6xX3xX1xX1exX56xX4dxX1axX3xX5axX5bxX1axX1xX3xX5fxXdxX1axX1xX3xXexX1xX1exX36xX4xX3xXcxXdxX29xX1exX3xX41xX42xX3xX44xX1axX3xX15xXb5xX1axX21xX3xX4xX48xXbxX3xX90xX82xX3xcc1fxX18exX3xX24xX36xX1axX21xX3xX5xX19exX91xXdxX3xX35xXdxX4dxX1axX3xXbxX1xXb5xX1axX3xXbxX1x94a4xXdxX3xX1axX3dxX1axX21xX3xXexX1xX3dxX1axX3xX7exX3xXbxX1x83ecxX1axX3xX2axX18exX3xX24xX36xX1axX21xX3xXexX19xX1axX1xX3xX1dxX1exX1fxX1axX21xX3xXcxX24xX25xX3xX41xX123xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axX1xX3xXbxX1xX380xXdxX3xX1x66d1xXbxX3xX90xX91xXdxX3xXcxXf1xX1axX21xX3xXb8xX3dxX1axX21xX3xXexX56xX3xX1c2xXdxX4dxX1axX3xX5xX42xX4xX3xX2axXdxX1d3xX1axX3xXcxX24xX1exX1axX21xX3xXexX1xX42xX4xX3xX1xXdxX4dxX1axX3xX4xXc6xX3xX1a8xX1exX56xX3xX2axX3dxX3xX88xX8exX230xX233xX3xX27xX2axX3xX35xX19exa865xX1axX21xX3xX41xXb5xX56xX3xXexX24xX1exX1axX21xX3xX44xXbxX8exX3xX232xX3xXexX24xX51xX2axX3xX12fxXdxX32xX1axX3xX44xXbxX3xX90xX91xXdxX3xX41xX1exX1axX21xX3xX5xX19exX3bexX1axX21xX3xX88xX8bxX3xa7d5xX5axa8b4xX8exX3xX2xX8exX240xX233xX3xX27xX2axX3xX35xX19exX404xX1axX21xX3xX41xXb5xX56xX3xX1xX51xX3xX44xXbxec0fxX1c2xX32xX1axX3xX1axX6xX56xX8exX3xX4xX44xX4xX3xX1axX1xX82xX3xXexX1xX391xX1exX3xXexX1xXdxX3xX4xX3dxX1axX21xX3xX35xX14exX3xX1xX123xX82xX1axX3xXexX1xX82xX1axX1xX3xX233xX85xX64xX230xX2xX3xX2axXc6xX1axX21xX3xXexX24x103cexX3xX35xX19exX404xX1axX21xX3xX41xXb5xX56xX3xXexX24xX1exX1axX21xX3xX44xXbx96fbxX3xX2xX2xX64xX85xX2xX3xX2axXc6xX1axX21xX3xXexX24xX48exX3xX35xX19exX404xX1axX21xX3xX41xXb5xX56xX3xX1xX51xX3xX44xXbxX3xX90xX82xX3xX35xX6xX1axX21xX3xXexXaaxX4xX1xX3xX4xX42xX4xX3xXexX24xXdxX29xX1axX3xX27xX1xX6xXdxX3xX4xX44xX4xX3xX4xX3dxX1axX21xX3xX90xXdxX4dxX4xX3xX5xXdxX1a5xX1axX3xX1a8xX1exX6xX1axX3xX27xX1xX44xX4xX173xX3xX1c2xX29xX3xX4xX3dxX1axX21xX3xXexX24xX9dxX1axX1xX3xX7xX91xX2axX3xX35xX19exX6xX3xX90xX82xX123xX3xX7xe90fxX3xX41xX48exX1axX21xX8exX3xX14xX6xX1axX3xX1dxX1exX1fxX1axX3xX5xX1baxX3xX41xX42xX3xX44xX1axX3xX1c2xXdxX4dxX1axX3xX1axX3dxX1axX21xX3xXexX1xX3dxX1axX3xX2axXdxX1d3xX1axX3xXcxX24xX1exX1axX21xX3xX27xXdxX32xX1axX3xX1axX21xX1xX25xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axX1xX3xX4xX1xX19xX3xX35xX51xX123xX3xX142xX518xX3xX5xX1baxX3xX90xXdxX4dxX4xX3xX8dxX3xX1xX36xX3xX21xXdxX6xX3xX35xX9dxX1axX1xX3xXexX24xXa4xX1axX21xX3xX4xXb5xX56xX3xXexX24xX44xXdxX3xXbxX1x137b9xXbxX3xXexX24xX1a5xX1axX3xX35xX48xXexX3xX4xX99xX6xX3xX1axX1xX82xX3xX1axX19exX91xX4xX8exX3xX27xX1xX3dxX1axX21xX3xX4xX1xX25xX1exX3xX1axX1xc21exX1axX3xXexXdxX1d3xX1axX3xX1xf561xX3xXexX24xX3bexX3xX5xX82xX2axX3xX1fxX1axX1xX3xX1xX19exX18exX1axX21xX3xXexXdxX32xX1axX3xX35xX36xX3xXexX1xXdxX3xX4xX3dxX1axX21xX3xX4xX3dxX1axX21xX3xXexX24xX9dxX1axX1xX173xX3xX437xXdxX29xX2axX3xXexX24xX6xX3xXexXdxX32xX1axX3xX35xX36xX3xXexX1xXdxX3xX4xX3dxX1axX21xX3xX1xX51xX1axX21xX3xX2axX48exX4xX3xX4xX48xXbxX3xX35xXdxX4dxX1axX8exX3xX35xXa4xX1axX21xX3xX4xX1xXaaxX3xX15xX21xX1exX56xXb0xX1axX3xX1dxX1exXb5xX1axX3xXb8xX1xXaaxX1axX1xX8exX3xXc4xX1xXc6xX3xXb8xX1xX99xX3xXexX25xX4xX1xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axX1xX3xX12fxXdxX29xX1exX3xX41xX19exX19fxX1axX21xX3xX1axX5c2xX3xX5xX42xX4xX3xX4xX99xX6xX3xX4xX44xX4xX3xX35xX19fxX1axX3xX90xX25xX3xXexX24xX123xX1axX21xX3xX27xX1xb671xX4xX3xXbxX1xX48exX4xX3xX27xX1xXc6xX3xX27xX1x72f4xX1axX3xX35xX29xX3xXexX24xXdxX29xX1axX3xX27xX1xX6xXdxX3xX35xX1fxX2axX3xX12fxX1fxX123xX3xX4xX44xX4xX3xX2axX48exX4xX3xXexXdxX1a5xX1exX8exX3xX56xX1a5xX1exX3xX4xX391xX1exX3xX4xX99xX6xX3xX4xX3dxX1axX21xX3xXexX24xX9dxX1axX1xX173xX3xX1c2xXa4xX1axX21xX3xX4xX1xXaaxX3xX5xX19exX1exX3xX1baxX8exX3xX35xX29xX3xX1xX123xX82xX1axX3xXexX1xX82xX1axX1xX3xXexX1xX10xX123xX3xXexXdxX32xX1axX3xX35xX36xX3xX35xX1d3xX3xX24xX6xX8exX3xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX1exX56xX4dxX1axX3xX5axX5bxX1axX1xX3xX5fxXdxX1axX1xX3xX4xX391xX1axX3xX27xX1xd5e0xX1axX3xXexX24xX19exX19fxX1axX21xX3xX4xX1xX19xX3xX35xX51xX123xX3xX4xX19fxX3xX7xX18exX3xXexXdxX32xXbxX3xXexX48exX4xX3xX5xX82xX2axX3xXexX380xXexX3xX4xX3dxX1axX21xX3xXexX44xX4xX3xXexX1exX56xX1a5xX1axX3xXexX24xX1exX56xX1d3xX1axX8exX3xX90xX5b9xX1axX3xX35xX36xX1axX21xX3xX4xX44xX4xX3xX1xX36xX3xX21xXdxX6xX3xX35xX9dxX1axX1xX3xX4xX1xX48xXbxX3xX1xX82xX1axX1xX3xX35x9ee5xX1axX21xX3xX1a8xX1exX56xX3xX35xX25xX1axX1xX3xX4xX99xX6xX3xXbxX1xX44xXbxX3xX5xX1exX5b9xXexX3xX90xX1d3xX3xX1a8xX1exX1fxX1axX3xX5xX1baxX3xX35xX48xXexX3xX35xX6xXdxX4a2xX3xXexXf1xX3xX4xX1xXf5xX4xX3xX4xX19ex11242xX1axX21xX3xX4xX1xX32xX8exX3xX12fxX1fxX123xX3xX90xX4dxX3xXexX1xXdxX3xX4xX3dxX1axX21xX3xX1axX32xX1exX3xX4xX44xX4xX3xX1xX36xX3xX21xXdxX6xX3xX35xX9dxX1axX1xX3xX27xX1xX3dxX1axX21xX3xX1xX3bexXbxX3xXexX44xX4xX8exX3xX27xX1xX3dxX1axX21xX3xX1axX1xX5b9xX1axX3xXexXdxX1d3xX1axX3xX1xX5c2xX3xXexX24xX3bexX173xX3xXb8xX44xX4xX3xX12fxX1a5xX1axX3xX5xXdxX1a5xX1axX3xX1a8xX1exX6xX1axX3xXexX5b9xXbxX3xXexX24xX1exX1axX21xX3xXexX380xXdxX3xX35xX6xX3xX1axX1xXb5xX1axX3xX5xX42xX4xX8exX3xXbxX1xX19exX19fxX1axX21xX3xXexXdxX4dxX1axX3xX90xX82xX3xX90xX5b9xXexX3xXexX19exX3xXexX1xXdxX32xXexX3xX12fxX25xX3xX4x9ebfxX1axX21xX3xX1axX1xX19exX3xX21xXdxX1fxXdxX3xX1a8xX1exX56xX32xXexX3xX4xX44xX4xX3xX90xX48xX1axX3xX35xX1d3xX3xXbxX1xX44xXexX3xX7xXdxX1axX1xX3xX27xX1xX44xX4xX3xX35xX29xX3xX1xX123xX82xX1axX3xXexX1xX82xX1axX1xX3xX4xX44xX4xX3xX4xX3dxX1axX21xX3xX90xXdxX4dxX4xX3xX4x12d67xX1axX3xX5xX51xXdxX8exX3xXbxX1xX48xX1axX3xX35xX48xX1exX3xX35xXc6xX1axX21xX3xX35xXdxX4dxX1axX3xXbxX1xX48exX4xX3xX90xX48exX3xX1axX1xXb5xX1axX3xX41xXb5xX1axX3xX90xX82xX123xX3xX4xX1exX380xXdxX3xXexX1xX44xX1axX21xX3xX233xX64xX85xX8bxX2xX8dxX173xX3xXcxXdxX1axX8exX3xX1fxX1axX1xX1f0xX3xX73xX173xX15xX0xX64xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hội thảo đa phương về phòng, chống mua bán người

Hội thảo đa phương về phòng, chống mua bán người
2016-07-23 14:14:17

(QT) - Ngày 22/7/2016, Hội LHPN tỉnh Quảng Trị phối hợp với tổ chức Di cư Quốc tế tại Việt Nam tổ chức “Hội thảo đa phương về phòng, chống mua bán người” (MBN) giữa phụ nữ các...

Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng

Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng
2016-07-22 08:09:10

(QT) - Hôm qua 21/7/2016, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng. Tham dự hội nghị về phía Bộ Quốc phòng và Quân khu 4 có Thiếu tướng...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết