Cập nhật:  GMT+7
b60ex10ee4x1231ex13c53x13af5x16734x13f67x10eb4xb853xX7x118b9x10089xc421x126dcxe7c7xc910xX5xf97dxXax14c5dxd30bxd7afx13b88xd7a5xX3xXexd5b3x15fd4xX1xX3x141e9x119a5xd2c9xX1ax155c7xX3xXcx113aaxe219xX3xX4x14763xX1axX21xX3xe3a9x133a3xX3xX2cxdda7xX3xXexX1xb866xX3xXex14e2fxX4xX3xX1xc664xX1axX1xX3xX4xX1xd426xX1axX1xX3xbe22xXbxX3xea4axX37xX1axX21xX3xX4xX1xX1exX1axX21xX3xXexee89xXdxX3xX4xd6c4xXbxX3xdc25xcc65xX3x16d2axX3bxX3xX1xX1ex10030x16de8xX1axX0xe41exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc53bxX10xX6xX48xXaxX12x11a18xX1dxXcx159b9xX3x14a15xX3xX15xX21xX3bxX63xX3x16671x15e16xX67xc1ecxX67xX88x15845xX8exX8bx15ef8xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axX1xX3xX1dxX1exX1fxX1axX21xX3xXcxX24xX25xX3x13276xX5cxX3xXexd8b8xX3xX4xX1xbe12xX4xX3xX5xd06bxX3xX4xX28xX1axX21xX3xX2cxX2dxX3xX2cxX30xX3xXexX1xX34xX3xXexX37xX4xX3xX1xX3bxX1axX1xX3xX4xX1xX41xX1axX1xX3xX7cxXcxXcxX76xe954xX7fxX3xX45xXbxX3xX48xX37xX1axX21xX3xX4xX1xX1exX1axX21xX3xXexX54xXdxX3xX4xX58xXbxX3xX5bxX5cxX91xX3xX1xX1exX63xX64xX1axX3xX5exX3bxX3xXex15c39xXbxX3xX1xX1exX58xX1axX3xXexX24xXdx14c51xX1axX3xea23xX1xX6xXdxX3xX24xX3bxX3xX7x1334bxX45xXexX3xXcxXcxX76xXd7xX3xXexX24xdc27xX1axX3xXa7xX25xX6xX3xX2cxX3bxX1axX3xXexX19xX1axX1xeb47xX3xX16x130e0xX3xX5xXb3xX3xX4xX28xX1axX21xX3xX2cxX2dxX3xX4xe456xX3xXa7x1455bxX1axX21xX3xX4xX1xX41xX3xX15xX21xX1exX63xXb3xX1axX3xf98axXafxX4xX3xXd7x12dbdx1355exX1axX21xX91xX3x1367dxX1xX140xX3xX14xX41xX3xXexX1xX157xX3xXcxX19xX1axX1xX3xX34xX63xX91xX3xXd7xX1xX34xX3xXexX25xX4xX1xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axX1xX3xX4xfaefxX1axX21xX3xXa7xX54xXdxX3xX48xXdxX64xX1axX3xX5xX5cxX1axX1xX3xXa7xX54xX115xX3xX4xX45xX4xX3xX7xef03xX91xX3xX2cxX6xX1axX3xX1axX21xX3bxX1axX1xX91xX3xX1xX1exX63xX64xX1axX91xX3xXexX1xX25xX3xX5bxX5cxX91xX3xXexX1xX3bxX1axX1xX3xXbxX1xX2dxX3xXexX24xX115xX1axX21xX3xXexX19xX1axX1xX12fxX3xXcxX1xX132xX4xX3xX1xXdxX64xX1axX3xX152x164c1xX3xX45xX1axX3xXa7x16115xX1axX3xX21xXdxX1fxX1axX3xX1xX140xX6xX3xXcxXcxX76xXd7xX3xXexX24xX120xX1axX3xX4xX45xX4xX3xX5x15b0dxX1axX1xX3xX5exX132xX4xX3x15092xX1exX1fxX1axX3xX5xf394xX3xX1axX1xX3bxX3xX1axX157xc67cxX4xX3xX21xXdxX6xXdxX3xXa7xX115xX54xX1axX3xX88xX8exX8exX89xX81xX88xX8exX2xX8exX3xX4xX34xX6xX3xXcxX1xX34xX3xXexX157xX215xX1axX21xX3xXd7xX1xX41xX1axX1xX3xXbxX1xX34xX91xX3xXexX24xX115xX1axX21xX3xX21xXdxX6xXdxX3xXa7xX115xX54xX1axX3xXexX1xX2dxX1axX21xX3xX10cxX120xX91xX3xXexX19xX1axX1xX3xX1dxX1exX1fxX1axX21xX3xXcxX24xX25xX3xXa7xX5cxX3xX4xX1xe74fxX1axX3xb854xX3xXa7xX1e4xX1axX3xX5exX25xX3xX4xX58xXbxX3xX1xX1exX63xX64xX1axX3xX5xX3bxX3x14059xX1ffxX1axX1xX3xc670xXdxX1axX1xX91xX3xX76xX157xX215xX1axX21xX3xX76xX140xX6xX3xX5exX3bxX3xXexX1xX3bxX1axX1xX3xXbxX1xX2dxX3xX152xX28xX1axX21xX3xX76xX3bxX3xX7cxX4xX45xX4xX3xX1xX1exX63xX64xX1axX91xX3xXexX1xX3bxX1axX1xX3xXbxX1xX2dxX3xXa7xX5cxX3xX4xX1xX273xX1axX3xX276xX3xXa7xX1e4xX1axX3xX5exX25xX3xX4xX58xXbxX3xX5bxX5cxX7fxX3xXa7xX109xX3xXexXabxX3xX4xX1xXafxX4xX3xXexX1xX2dxX1axX21xX3xX10cxX120xX3xXcxXcxX76xXd7xX3xXa7xXdxX109xc8e6xX12fxX3x12ad6xf648xXexX3xX207xX1exX1fxX3xXa7xX5cxX3xXexX1xX2dxX1axX21xX3xX10cxX120xX3xXa7xX157x13f4exX4xX3xX88xX88xX276xX3xXcxXcxX76xXd7xX3xX1a0xX3xX1xX1exX63xX64xX1axX3xX5exX3bxX3xX2x16817xX8exX3xXcxXcxX76xXd7xX3xX1a0xX3xX4xX45xX4xX3xX5bxX5cxX3xXa7xXdxX109xX301xX12fxX3xX152xX305xX1axX3xX1axX6xX63xX91xX3xXexX115xX3bxX1axX3xXexX19xX1axX1xX3xXa7xX5cxX3xXexX1xX2dxX1axX21xX3xX10cxX120xX3xXa7xX157xX31axX4xX3xX2xX12fxX2xX332xcc48xX3xXcxXcxX76xXd7xX3xXexX24xX115xX1axX21xX3xXa7xX140xX3xX4xX140xX3xX332xX276x12fb1xX3xXcxXcxX76xXd7xX3xX4xX58xXbxX3xdd88xX1a0xX91xX3xX2xX8bxc083xX3xX2cxX30xX3xXcxXcxX76xXd7xX3xX4xX1xX1exX1axX21xX3xX45xXbxX3xX48xX37xX1axX21xX3xXexX54xXdxX3xX4xX58xXbxX3xX1xX1exX63xX64xX1axX3xX5exX3bxX3xX2xX371xX371xX3xX2cxX30xX3xX45xXbxX3xX48xX37xX1axX21xX3xX4xX1xX1exX1axX21xX3xXexX54xXdxX3xX4xX58xXbxX3xX5bxX5cxX91xX3xXa7xX305xX1axX3xX1axX21xX3bxX63xX3xX332xX67xX89xX67xX88xX8exX8exX8bxX91xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axX1xX3xXa7xX5cxX3xX4xX140xX3xX1dxX1exX63xX305xXexX3xXa7xX25xX1axX1xX3xX2cxX6xX1axX3xX1xX3bxX1axX1xX3xX2cxX30xX3xXcxXcxX76xXd7xX3xX4xX58xXbxX3xX5bxX5cxX91xX3xX1xX1exX63xX64xX1axX12fxX3xX1dxX1exX1fxX1axX21xX3xXcxX24xX25xX3xX5xX3bxX3xX301xX30xXexX3xXexX24xX115xX1axX21xX3xX88xX332xX3xXexX19xX1axX1xX91xX3xXexX1xX3bxX1axX1xX3xXexX24xX115xX1axX21xX3xX4xX1fxX3xX1axX157xX215xX4xX3xX4xX28xX1axX21xX3xX2cxX2dxX3xX14xX30xX3xXcxXcxX76xXd7xX3xX4xX58xXbxX3xX5bxX5cxX91xX3xX1xX1exX63xX64xX1axX3xXexX1xX10xX115xX3xXa7xb9f9xX1axX21xX3xXexXdxX1axX1xX3xXexX1xec46xX1axX3xX4xX1xX19xX3xXa7xX54xX115xX3xX4xX34xX6xX3xXcxX1xX34xX3xXexX157xX215xX1axX21xX3xXd7xX1xX41xX1axX1xX3xXbxX1xX34xX12fxX3xX15dxX1xX45xXexX3xX2cxXdxX109xX1exX3xXexX54xXdxX3xX2cxX1exXabxXdxX3xX5xXb3xX91xX3xXa7xX143xX1axX21xX3xX4xX1xX41xX3xXd7xX1xX34xX3xXexX25xX4xX1xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axX1xX3xX15xX21xX1exX63xXb3xX1axX3xX152xXafxX4xX3xXd7xX157xX158xX1axX21xX3xX10cxX1xfdc3xX1axX21xX3xXa7xX25xX1axX1x13bd8xX3xX291xXb3xX3xX4xX28xX1axX21xX3xX2cxX2dxX3xX2cxX30xX3xXcxXcxX76xXd7xX3xX4xX58xXbxX3xX5bxX5cxX91xX3xX1xX1exX63xX64xX1axX3xX5xX3bxX3xX7xX132xX3xX10cxXdxX64xX1axX3xX4xX140xX3xX20dxX3xX1axX21xX1xX1ffxX6xX3xX24xX58xXexX3xX207xX1exX6xX1axX3xXexX24xX273xX1axX21xX12fxX3xX291xX492xX1axX3xXa7xX492xX1exX3xXexXdxX120xX1axX91xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axX1xX3xXa7xX5cxX3xXexXabxX1axX21xX3xX1xX31axXbxX91xX3xXexX1xX2dxX1axX21xX3xX10cxX120xX3xXa7xX157xX31axX4xX3xX301xX30xXexX3xX2cxX30xX3xX4xX1e4xX3xX7xX1a0xX3xX48x108d0xX3xX5xXdxX64xX1exX3xXexX157xX1e4xX1axX21xX3xXa7xX2dxXdxX3xXa7xX492xX63xX3xXa7xX34xX91xX3xX1xX115xX3bxX1axX3xX4xX1xX19xX1axX1xX3xX5exX1dexX3xXcxXcxX76xXd7xX3xX5xXdxX120xX1axX3xX207xX1exX6xX1axX3xXa7xX305xX1axX3xX4xX45xX4xX3xX5xX1ffxX1axX1xX3xX5exX132xX4xX3xX1xX115xX54xXexX3xXa7xX30xX1axX21xX3xX4xX34xX6xX3xX4xX1xX41xX1axX1xX3xX207xX1exX63xX1dexX1axX3xX4xX1e4xX3xX7xX1a0xX3xXa7xX109xX3xX4xX28xX1axX21xX3xX2cxX2dxX3xX4xX28xX1axX21xX3xX10cxX1xX6xXdxX3xXbxX1xX37xX4xX3xX5exX37xX3xX1axX1x12861xX1axX3xX48xX614xX1axX12fxX3xX391xX6xX1exX3xX10cxX1xXdxX3xX2cxX30xX3xXcxXcxX76xXd7xX3xXa7xX157xX31axX4xX3xX2cxX6xX1axX3xX1xX3bxX1axX1xX91xX3xXa7xX143xX1axX21xX3xX4xX1xX41xX3xXd7xX1xX34xX3xXexX25xX4xX1xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axX1xX3xXa7xX1dexX3xX1axX21xX1xX25xX3xXcxXabxX3xX4xX28xX1axX21xX3xXexX45xX4xX3xXexX1xX132xX4xX3xX1xXdxX64xX1axX3xX152xX1dexX3xX45xX1axX3xX276xX8exX3xX4xX34xX6xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axX1xX3xX4xX1xX34xX3xXexX24xd8adxX91xX3xXbxX1xX2dxXdxX3xX1xX31axXbxX3xX5exX215xXdxX3xX4xX45xX4xX3xX4xX1e4xX3xX207xX1exX6xX1axX3xX5xXdxX120xX1axX3xX207xX1exX6xX1axX3xXexX1xX157xX158xX1axX21xX3xX5bxX1exX63xX120xX1axX3xX4xXfexXbxX3xX1axX1xXfexXexX3xXexX1xX28xX1axX21xX3xXexXdxX1axX3xXa7xX109xX3xXexX24xX692xX1axX1xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axX1xX3xX4xX28xX1axX21xX3xX2cxX2dxX3xX7xc183xX6xX3xXa7xXabxXdxX91xX3xX2cxXabxX3xX7xX1exX1axX21xX3xX4xX1xX115xX3xXbxX1xX185xX3xX1xX31axXbxX3xX5exX215xXdxX3xX207xX1exX63xX3xXa7xX25xX1axX1xX3xXbxX1xX45xXbxX3xX5xX1exXfexXexX12fxX3xXd7xX45xX4xX3xX7xX1a0xX91xX3xX2cxX6xX1axX3xX1axX21xX3bxX1axX1xX3xX5exX3bxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX4xX45xX4xX3xX1xX1exX63xX64xX1axX91xX3xXexX1xX25xX3xX5bxX5cxX91xX3xXexX1xX3bxX1axX1xX3xXbxX1xX2dxX3xX4xX492xX1axX3xX7xX215xX301xX3xX4xX28xX1axX21xX3xX10cxX1xX6xXdxX3xX2cxX30xX3xXcxXcxX76xXd7xX3xX2cxda0cxX1axX21xX3xX4xX45xX4xX3xX1xX692xX1axX1xX3xXexX1xXafxX4xX3xX10cxX1xX45xX4xX3xX1axX1xX6xX1exX12fxX3xX14xX157xX215xX4xX3xX7xX6xX1axX21xX3xX21xXdxX6xXdxX3xXa7xX115xX54xX1axX3xX88xX3xXexX1xX132xX4xX3xX1xXdxX64xX1axX3xX24xX3bxX3xX7xX115xX45xXexX3xXcxXcxX76xXd7xX91xX3xX4xX1xX41xX1axX1xX3xX207xX1exX63xX1dexX1axX3xXa7xX25xX6xX3xXbxX1xX157xX1e4xX1axX21xX3xX5exX3bxX3xX4xX45xX4xX3xX7xX1a0xX91xX3xX2cxX6xX1axX3xX1axX21xX3bxX1axX1xX3xX4xX492xX1axX3xX5bxX10xX301xX3xXa7xX614xX63xX3xX5xX3bxX3xX1axX1xXdxX64xX301xX3xX5exX37xX3xXexX24xX273xX1axX21xX3xXexX614xX301xX3xXa7xX109xX3xXexX24xX132xX4xX3xXexXdxX305xXbxX3xX4xX1xX19xX3xXa7xX54xX115xX3xXexX24xXdxX109xX1axX3xX10cxX1xX6xXdxX3xX4xX140xX3xX1xXdxX64xX1exX3xX207xX1exX1fxX3xX152xX1dexX3xX45xX1axX3xXexX1xX10xX115xX3xXa7xX487xX1axX21xX3xXexXdxX1axX1xX3xXexX1xX492xX1axX3xX4xX1xX19xX3xXa7xX54xX115xX3xX4xX34xX6xX3xXcxX1xX34xX3xXexX157xX215xX1axX21xX3xXd7xX1xX41xX1axX1xX3xXbxX1xX34xX12fxX3x14c93xXdxX120xX1axX21xX3xXa7xX2dxXdxX3xX5exX215xXdxX3xX4xX45xX4xX3xX7xX1a0xX91xX3xX2cxX6xX1axX3xX1axX21xX3bxX1axX1xX3xX4xX58xXbxX3xXexX19xX1axX1xX3xX4xX1xX157xX6xX3xX4xX28xX1axX21xX3xX2cxX2dxX3xX2cxX30xX3xXcxXcxX76xXd7xX3xX4xX58xXbxX3xX391xX1a0xX3xX4xX492xX1axX3xX7xX215xX301xX3xXexX24xX692xX1axX1xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axX1xX3xXa7xX109xX3xXexXdxX305xX1axX3xX1xX3bxX1axX1xX3xX4xX28xX1axX21xX3xX2cxX2dxX3xXexX24xX157xX215xX4xX3xXexX1xX45xX1axX21xX3xX8bxX67xX88xX8exX8exX8bxX12fxX3xX15xX1xX614xX1axX3xX48xX25xXbxX3xX1axX3bxX63xX91xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX1axX1xX3xXa7xX5cxX3xXexXfexXbxX3xX1xX1exX58xX1axX3xXexX24xXdxX109xX1axX3xX10cxX1xX6xXdxX3xX10cxX305xX3xX1xX115xX54xX4xX1xX3xXexXabxX3xX4xX1xXafxX4xX3xXexX1xX132xX4xX3xX1xXdxX64xX1axX3xX21xXdxX6xXdxX3xXa7xX115xX54xX1axX3xX24xX3bxX3xX7xX115xX45xXexX3xXcxXcxX76xXd7xX12fxX3xX15dxX12fxX76xX12fxX76xX0xX67xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Trao 32 triệu đồng cho em Minh Hiếu

Trao 32 triệu đồng cho em Minh Hiếu
2023-12-04 18:28:00

QTO - Chiều nay 4/12, Báo VietNamNet phối hợp với UBND xã Hải Hưng (huyện Hải Lăng) trao số tiền hơn 32 triệu đồng cho em Nguyễn Đức Minh Hiếu (sinh năm...

Triển khai nhiệm vụ năm học 2009-2010

Triển khai nhiệm vụ năm học 2009-2010
2009-08-20 18:11:57

(QT) - Ngày 19/8/2009, Sở Giáo dục-Đào tạo tỉnh Quảng Trị đã tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2008-2009, triển khai nhiệm vụ năm học 2009-2010. Tham dự có đồng chí Nguyễn Đức...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết