Cập nhật:  GMT+7
1cc6x2f7axb2dfx8237x7667x4cd9xa4a1x2a11x297dxX7x8d9ex839bx5560x2f92x375ex73adxX5x4855xXaxb493xXcx97a9xX3xX5x69efxX3xXexX1x4927xX3x72a2x5263x3dcbxX3xX4xX1x9882xXexX3xXexX1x5bd3xXdxX3x40efx8069xa5b8xX3xXexa21axXdxX3xX4xa9a8xX4xX3x6b27x704bxX3xX2dx53d4xX2dxX1dxX3xXexX1xX3bxX2dxX3xX1fx33ebxXdxX3xX4xb148xX2dxX3xXexX1xX23xXbxX0x6f65xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx90acxX10xX6x5c33xXaxX12x9aedx4d9bxXcx7e0axX3x6ce8xX3xXcxa574xX3xX2dx7c4axX1fxX3x61b9x9ee8xX2x86bbxX3x489axa6ddxX2dxX3xX2dxX6x37e7x6ce7xX3x4f71x98e1xX3x7f2fxX3bxX2dxX1dxX3xX2dxX1dxX1xXdxX17xXbxX3x4f14x91d5xX3xa9e4xXcxX85xXcxX3xX79xX38xX3xX4xX1xb0cfxX3xX79xX30xX1exX3x30b6xX1xXdxX3xX4x4bb4xX4xX3xX94xX1xX34xXexX3xXexX2bxXdx32b5xX2dxX3xX2dxX3bxX2dxX1dxX3xXexX1xX3bxX2dxX3xXexX9exX2dxX1xX3xXexa1ecxX3xX4xX1x3475xX4xX3x48d4xX3xX5xX45xXbxX3xXex4dcexXbxX3xX1xX1bxX23xX2dxX3xX4xX1xX1exX3x9977xX6xX2dxX3xX4xX1xX9exX3xX79xX30xX1exX80xX3xXe1xX6xX2dxX3x7661xX1bxX28xX2dxX3xX5xa725xX3xX37x2edaxX7fxX3xX63x4a00xX2dxX1dxX3xX2dxX3bxX2dxX1dxX3xXexX1xX3bxX2dxX3xX1fxX45xXdxX3xX66xX85xXcx658bxX69xX3xXexX2bx5704xX2dxX3xX79x4c8cxX6xX3xXe1xX92xX2dxX3xX4xX34xX4xX3xX1xX1bxX7fxX17xX2dx2a71xX3xX60xX28xXdxX3xba2bxX71xX2dxX1dxX80xX3xa119x9f73xX2dxX1xX3xX133xXdxX2dxX1xX3xX91xX92xX3x9061xXdxX1exX3xX133xXdxX2dxX1xX3xX91x5d0dxX3xX1fx3c2axXexX3xX7x7987xX3xX1fxX3bxX3xX1x2cbexX2dxX1xX3xXexX1xX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xX91xX92xX3xX37x3ddexX3xX5xXf8xX3xX4xX1xX23xXexX3xXexX1xX28xXdxX3xX2bxX2cxX2dxX3xX63xXffxX6xX3xX91xX92xX1exX3xX4xX153xX2dxX1dxX3xX79x4e11xX2dxX1dx2d60xX3xX1dxXdxX45xXdxX3xXexX1xXdxX17xX1bxX3xX1fxX153xXexX3xX7xX157xX3xX1fxX3bxX3xX1xX15dxX2dxX1xX3xXe1xX28xX1exX3xX91xX17xX3xX1fxX3bxXdxX3xXexX2bx44a0x2871xX2dxX1dxX3xX91xX92xX3xXbxX1xX1bax216cxX2dxX1dxX3xXbxX1xX34xXbxX3xX37xX16dxX3xX5xXf8xX3xX4xX1xX23xXexX3xXexX1xX28xXdxX3xXexX1xX1bxX153xX4xX3xXa4xX1xX1baxX1c5xX2dxX1dxX3xXexX2bxX15dxX2dxX1xX3xX1fxXa9xX4xX3xXexXdxX119xX1bxX3xXf2xX1bxX157xX4xX3xX1dxXdxX6xX3xX37xXfbxX7fxX3xX63xXffxX2dxX1dxX3xX85xXcxX114xX3xXexX2bxX1exX2dxX1dxX3xX2dxX71xX1fxX3xX74xX75xX2xX77x6269xX0xX51xXbxX12xX0xXexX6xXe1xX5xX10xX3xX7xXexX7fxX5xX10xX9xXaxX1fxX6xX2bxX1dxXdxX2dxX12dxX74xXbxX37xX3xX6xX1bxXexX1exXaxX12xX0xXexX2bxX12xX0xXexX63xX12xX0xXdxX1fxX1dxX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX51xX51xX4xX21exXe1xX6xX1exXf2xX1bxX6xX2dxX1dxXexX2bxXdxX21exX91xX2dxX51xX63xX10xX7x8a4exXexX1exXbxX51xX2dxX10x59b3xX7xX51xX2x49b3xXcexX75xX51x7c4cxa507xX63xX279xX74xX2xX75xX2x2414xX77xXexX2xX74xX74xX275xX74xX74xX5xX2xX21ex9df5xXbxX1dxXaxX3xX51xX12xX0xX51xXexX63xX12xX0xX51xXexX2bxX12xX0xXexX2bxX12xX0xXexX63xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx83caxX1exX63xX7fxXaxX12xXcxX1xX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xX2bxX34xX4xX3xXexX1xX28xXdxX3xX83xX3xX37xX38xX3xX146xXdxX1exX3xX67xX1bxX6xX2dxX1dxX0xX51xXbxX12xX0xX51xXexX63xX12xX0xX51xXexX2bxX12xX0xX51xXexX6xXe1xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b1xX1exX63xX7fxXaxX12xX67xX1bxX6xX3xX79x1f09xX80xX3xX2dxXfbxX2dxX1dxX3xX4xX6xX1exX3xX2dxX1xXd5xX2dxX3xXexX1xXcbxX4xX3xX4x9af8xX6xX3xX4xX34xX4xX3xX4xX23xXbxX3xX4xX1x306cxX2dxX1xX3xXf2xX1bxX7fxX150xX2dxX3xX91xX92xX3xX2dxX1dxX1baxX1bbxXdxX3xX63xXfbxX2dxX3xXexX2bxX1exX2dxX1dxX3xX4xX3bxX2dxX1dxX3xXexX34xX4xX3xXe1xX28xX1exX3xX91xX17xX3xX1fxX3bxXdxX3xXexX2bxX1baxX1bbxX2dxX1dxX3xX2dxX302xXdxX3xX4xX1xX1bxX2dxX1dxX3xX91xX92xX3xX4xX1xX23xXexX3xXexX1xX28xXdxX3xX2bxX2cxX2dxX3xX2dxX302xXdxX3xX2bxXdxX119xX2dxX1dxX21exX3xXcxX30xXdxX3xX4xX34xX4xX3xX37xX38xX3xXexX2bxXdxXb4xX2dxX3xX26axX1xX6xXdxX3xXexX1xXffxX4xX3xX1xXdxX17xX2dxX3xXa4xX1xX1baxX1c5xX2dxX1dxX3xXexX2bxX15dxX2dxX1xX3xX1fxXa9xX4xX3xXexXdxX119xX1bxX3xXf2xX1bxX157xX4xX3xX1dxXdxX6xX3xX37xXfbxX7fxX3xX63xXffxX2dxX1dxX3xX85xXcxX114xX80xX3xX4xX3bxX2dxX1dxX3xXexX34xX4xX3xXf2xX1bxX28xX2dxX3xX5xXf8xX3xX4xX1xX23xXexX3xXexX1xX28xXdxX3xX2bxX2cxX2dxX3xX79xX1baxaa80xX4xX3xXf2xX1bxX6xX2dxX3xXexXfbxX1fxX3xXexX1xXffxX4xX3xX1xXdxX17xX2dxX3xX2dxX1x77faxX1fxX3xX1dxX302xXbxX3xXbxX1x4116xX2dxX3xX1xX1exX92xX2dxX3xXexX1xXdxX17xX2dxX3xXexXdxX119xX1bxX3xX4xX1xX326xX3xX7xX157xX3xX2xX27axX3xX4xX319xX6xX3xX2b1xX153xX3xXexXdxX119xX1bxX3xX4xX1xX326xX3xX37xXfbxX7fxX3xX63xXffxX2dxX1dxX3xX85xXcxX114xX21exX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b1xX1exX63xX7fxXaxX12xXa4xX1xX23xXexX3xXexX1xX28xXdxX3xX2bxX2cxX2dxX3xXexX30xXdxX3xX4xX34xX4xX3xX37xX38xX3xX4xX1xX319xX3xX7fxX7axX1bxX3xX5xX92xX3xX4xX1xX23xXexX3xXexX1xX28xXdxX3xX2bxX2cxX2dxX3xX7xXdxX2dxX1xX3xX1xX1exX30xXexX80xX3xX79xX1baxX3f2xX4xX3xXexX1xX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xXexX30xXdxX3xX4xX34xX4xX3xXexX1xX3bxX2dxX3xXexX1xX3bxX2dxX1dxX3xXf2xX1bxX6xX3xX4xX34xX4xX3xX1xX3f2xXbxX3xXexX34xX4xX3xX37xX38xX51xXexXc7xX3xX1xX3f2xXbxX3xXexX34xX4xX3xX63xX11dxX4xX1xX3xX91xXa9xX3xX1fxX3bxXdxX3xXexX2bxX1baxX1bbxX2dxX1dxX3xX1xX1ex71edxX4xX3xX4xX34xX4xX3xXexXc7xX3xX4xX1xXcbxX4xX3xX4xX1xX326xX2dxX1xX3xXexX2bxX11dxX3xX37xX38xX3xX1xX153xXdxX3xX4xX23xXbxX3xXexX1xX3bxX2dxX3xX79xXcbxX2dxX1dxX3xX2bxX6xX3xX79xX28xX1fxX3xX2dxX1xXd5xX2dxX21exX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b1xX1exX63xX7fxXaxX12xXa4xX1xX23xXexX3xXexX1xX28xXdxX3xX2bxX2cxX2dxX3xX79xX1baxX3f2xX4xX3xXexXd5xXbxX3xXexX2bxX1bxX2dxX1dxX3xXexX30xXdxX3xX79xXdxXb4xX1fxX3xXexX2bxX1bxX2dxX1dxX3xX4xX1xX1bxX7fxXb4xX2dxX3xX2bxX34xX4xX3xXexX1xX28xXdxX3xX4xX319xX6xX3xX37xX38xX3xX91xX92xX3xX79xX1baxX3f2xX4xX3xX1xX3f2xXbxX3xX79xX18exX2dxX1dxX3xX91xX45xXdxX3xX4xX3bxX2dxX1dxX3xXexX7fxX51xXexX2bxX1bxX2dxX1dxX3xXexXfbxX1fxX3xX1fxX3bxXdxX3xXexX2bxX1baxX1bbxX2dxX1dxX3xX91xX92xX3xX4xX3bxX2dxX1dxX3xXexX2bxX15dxX2dxX1xX3xX79xX3bxX3xXexX1xX11dxX3xXexX1xX1bxX3xX1dxX1exX1fxX80xX3xX91xXd5xX2dxX3xX4xX1xX1bxX7fxXb4xX2dxX3xX79xX7axX2dxX3xX26axX1xX1bxX3xX37xX16dxX3xX5xXf8xX3xXexXd5xXbxX3xXexX2bxX1bxX2dxX1dxX21exX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b1xX1exX63xX7fxXaxX12xXcxX1bxX7fxX3xX2dxX1xXdxX119xX2dxX80xX3xX1xXdxX17xX2dxX3xX2dxX6xX7fxX3xXexX14xX3xX5xX17xX3xXexX1xX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xX4xX1xX23xXexX3xXexX1xX28xXdxX3xX2bxX2cxX2dxX3xXexX30xXdxX3xX4xX34xX4xX3xX37xX38xX3xX4xX49xX2dxX3xXexX1xX23xXbxX80xX3xX79xX4f2xX4xX3xXe1xXdxX17xXexX3xX5xX92xX3xX4xX34xX4xX3xX37xX38xX3xX1fxXdxX150xX2dxX3xX2dx6fc7xXdxX21exX3xX85xX1dxX1bxX7fxX119xX2dxX3xX2dxX1xXfbxX2dxX3xX4xX1xX319xX3xX7fxX7axX1bxX3xX5xX92xX3xXbxX1xX1baxX1c5xX2dxX1dxX3xXexX1xXcbxX4xX80xX3xXexX1xXdxX7axXexX3xXe1xX11dxX3xXexX1xX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xX4xX1xX1baxX6xX3xX79xX18exX2dxX1dxX3xXe1xX153xX80xX3xX1xX1exX30xXexX3xX79xX153xX2dxX1dxX3xXf2xX1bxX28xX2dxX3xX5xXf8xX3xX2dxX1xXdxX150xX1bxX3xX2dxX1c5xXdxX3xX4xX49xX2dxX3xX1fxX6xX2dxX1dxX3xXexX326xX2dxX1xX3xXexXffxX3xXf2xX1bxX28xX2dx8082xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b1xX1exX63xX7fxXaxX12x291axX21exX6f8xX21exX82xX0xX51xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Hỗ trợ xây dựng 229 nhà tình nghĩa

Hỗ trợ xây dựng 229 nhà tình nghĩa
2017-07-27 20:55:07

(QT) - Từ đầu năm 2017 đến nay, nhiều đơn vị, địa phương trong tỉnh cùng với các bộ, ngành Trung ương đã đóng góp, hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách, số...

Lễ thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ

Lễ thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ
2017-07-27 20:45:43

(QT) - Tối 26/7/2017, tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp Tỉnh đoàn Quảng Trị, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết