Cập nhật:  GMT+7
1b5fx4830x90a4x28c6x6e49x9a88x3e81x7c3ax8796xX7xa1dax88ebx6d57x3660xa8ddx2b65xX5x462fxXax7fb1xXcx7aa7xX3xX5xbcd7xX3xa17ax1badxX3xXex2d84xXexX3x93e7xa0fbxX1xXdxX17xXbxX3xXcx5750xa87dxXcxX3xX19x73efxXexX3x240bx3ce0x7ee6x43acx5656x250dxX0x5a98xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28xX10xX6x3c35xXaxX12x9ebfxb7a4xXcxc680xX3x3f7cxX3xb871xc765xX3xXexX1xXdxX3xXexX1dxXexX3xX20xX21xX1xXdxX17xXbxX3xXcxX28xX29xXcxX3xX20x8e49xaf4axX3xb1a5x7eeaxX2xX33xX3xXex3265x74d3xX20xX3xXex1d2cxX20xX1xX3xX4dx1bbbx2e67xX20xX21xX3xXcxc397x66c0xX3xX4x3c39xX3xX30x8d07xX2xX30x9356xX3xXexX1x4d9cxX3xX7xXdxX20xX1xX3xXexX1xX6xX6cxX3xX21xXdxX6xX3xX49xaed0xX3xXexX1xXdxX3xXexX1dxXexX3xX20xX21xX1xXdxX17xXbxX3xXexX2dxXdxX3xX4x1cbcxX4xX3xX19xXdxabaaxX6cxX3xXexX1xXdxX32xX3xXexX84xX74xX20xX21xX3xX19xX88xX3xX4xX88xX3xaf42xX8bx6782xXd4xXd2xX3xXexX1xX92xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX19xX1axX3xXexX1dxXexX3xX20xX21xX1xXdxX17xXbxX3xX4cxX19xX2dxXexX3xX30xX31xX32xX33xX34xX35xX4fxX8bxX0xXexX6x1db4xX5xX10xX3xX7xXex4aa5xX5xX10xX9xXaxX6cxX6xX84xX21xXdxX20x32bdxX6exXbx71f5xX3xX6xX7exXexX74xXaxX12xX0xXexX84xX12xX0xXexX49xX12xX0xXdxX6cxX21xX3xX7xX84xX4xX9xXaxX37xX37xX4xX8bxXffxX6xX74xb99exX7exX6xX20xX21xXexX84xXdxX8bx291exX20xX37xX49xX10xX7x71c6xXexX74xXbxX37xX20xX10x9dafxX7xX37xX2xX33xX6exX31xX37xX34xX30xX49xX33xX2xX34xX6exXd2xX6fxX6fxXexX2xX2xX6fxXd4xX30xX6fxX5xX2xX8bxc715xXbxX21xXaxX3xX37xX12xX0xX37xXexX49xX12xX0xX37xXexX84xX12xX0xXexX84xX12xX0xXexX49xX12xX0xXbxX12xXcxX1xX92xX3xX7xXdxX20xX1xX3xXexX1xX6xX6cxX3xX21xXdxX6xX3xX143xX54xX3xXexX1xXdxX3xXexX1dxXexX3xX20xX21xX1xXdxX17xXbxX3xXcxX28xX29xXcxX0xX37xXbxX12xX0xX37xXexX49xX12xX0xX37xXexX84xX12xX0xX37xXexX6xXffxX5xX10xX12xXcxX1xX10xX74xX3xX19xXb9xX20xX1xX3xX21xXdxXb9xX3xX4x5d22xX6xX3x587cxa7e4xX3xc275x8851x6282x6f45xXcxX32xX3xXexX14xX3xX5xX17xX3xX19xX1axX3xXexX1dxXexX3xX20xX21xX1xXdxX17xXbxX3xX20xX6bxX6cxX3xX20xX6xX105xX3xXex5462x4494xX20xX21xX3xX19xX1f9xX1faxX20xX21xX3xX7xX74xX3xX13dx683cxXdxX3xX20xX6bxX6cxX3xX6exX6fxX2xX8exX8bxX3x8818xX88xX3xX6exX6exX3xXexX84xX1f9x323bxX20xX21xX3xX19xX2dxXexX3xXexX14xX3xX5xX17xX3xXexX1dxXexX3xX20xX21xX1xXdxX17xXbxX3xX4xX6xX74xX3xX1xX1faxX20xX3xXexX14xX3xX5xX17xX3xX4xX1xX7exX20xX21xX3xX4xX1cfxX6xX3xXexX79xX20xX1xX3xX13dxX75xX3xX2xX31xX3xXexX84xX1f9xX21exX20xX21xX3xX19xX2dxXexX3xXexX14xX3xX5xX17xX3xXexX1dxXexX3xX20xX21xX1xXdxX17xXbxX3xXexX1x8d68xXbxX3xX1xX1faxX20xX3xX7xX74xX3xX13dxX208xXdxX3xXexX14xX3xX5xX17xX3xX4xX1xX7exX20xX21xX3xX4xX1cfxX6xX3xXexX79xX20xX1xX8bxX3xXcxX84xX1f9xX21exX20xX21xX3xXcxX28xX29xXcxX3xX4xX1xX7exX105x304fxX20xX3x3c2bxX2acxX3xX4dxX7exabb6xX3xX1d8x1fb1xX20xX3xX13dxX75xX3xXcxX84xX7exX20xX21xX3xXex28f9xX6cxX3xX1d5xX1d6xXcx95acxX3xX28xX7fxXdxX3xX2afxX6bxX20xX21xX3xX4xX88xX3xX1x6cb5xX4xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX19xX1axX3xXexX1dxXexX3xX20xX21xX1xXdxX17xXbxX3xX4xX6xX74xX3xX20xX1xX278xXexX3xX13dxX208xXdxX3xXexX14xX3xX5xX17xX3xX2xX6fxX6fxX35xX8bxX3x7192x3c41xXexX3xX7xX1dxX3xXexX84xX1f9xX21exX20xX21xX3xX4xX88xX3xXexX14xX3xX5xX17xX3xX1xX2d9xX4xX3xX7xXdxX20xX1xX3xXexX1dxXexX3xX20xX21xX1xXdxX17xXbxX3xX4xX6xX74xX3xX20xX1xX1f9xX3xXcxX84xX1f9xX21exX20xX21xX3xXcxX28xX29xXcxX3xXexX1xX85xX3xX113xaf0exX3xX4dxX7exX7fxX20xX21xX3xXcxX84xX85xX3xX31xX31xX32xX2xX34xX35x715cxX3xXcxX84xX1f9xX21exX20xX21xX3xXcxX28xX29xXcxX3xX1d8xX2b7xX20xX21xX3xX28xX75xX3xX31xX31xX32xX2xXd4xX35xX35exX3xXcxX84xX1f9xX21exX20xX21xX3xX29xX1x7006xX3xXexX1xX2b7xX20xX21xX3xX49xX2c4xX20xX3xXexX309xX4xX3xX20xX309xXdxX3xXexX84x8b79xX3xXexX79xX20xX1xX3xX31xX30xX32xX31xX6exX35xX35exX3xXcxX84xX1f9xX21exX20xX21xX3xXcxX28xX29xXcxX3xXcxX84xXdxX17xX7exX3xX29xX1xX74xX20xX21xX3xX31xX30xX32xXd4xX30xX35xX8bxX8bxX8bxX3xXcxX84xX1f9xX21exX20xX21xX3xXcxX28xX29xXcxX3x206exX3xXcxX39bxX4xX3xX13dxX75xX3xXcxX84xX7exX20xX21xX3xXexX2c4xX6cxX3xX1d5xX1d6xXcxX2caxX3xXexX1xX75xX20xX1xX3xXbxX1xX1dxX3xX1d8xX2b7xX20xX21xX3xX28xX75xX3xX19xX2dxXexX3xXexX14xX3xX5xX17xX3xXexX1dxXexX3xX20xX21xX1xXdxX17xXbxX3xXexX1xX278xXbxX3xX20xX1xX278xXexX3xX13dxX208xXdxX3xX33xX6fxX35xX8bxX3xX53xX1xX2b7xX20xX21xX3xX4xX88xX3xXexX84xX1f9xX21exX20xX21xX3xX4xX88xX3xXexX14xX3xX5xX17xX3xX1xX2d9xX4xX3xX7xXdxX20xX1xX3xXexX1dxXexX3xX20xX21xX1xXdxX17xXbxX3xX19xX2dxXexX3xX49xX1f9xX208xXdxX3xX8exX6fxX35xX8bxX3xa84fxX1x84dfxX20xX3xX4xX1xX7exX20xX21xX3xXexX14xX3xX5xX17xX3xX19xX1axX3xXexX1dxXexX3xX20xX21xX1xXdxX17xXbxX3xXexX2dxXdxX3xX4xXb9xX4xX3xXexX84xX1f9xX21exX20xX21xX3xXexX1f9xX1faxX20xX21xX3xX19xX1dxXdxX3xX19x328dxX20xX21xX3xX19x37d6xX7exX32xX3xXbxX1xX7fxX20xX3xXb9xX20xX1xX3xX19xX39bxX20xX21xX3xXexX1xXa3xX4xX3xX4xX1xX278xXexX3xX19xX75xX74xX3xXexX2dxX74xX3xX4xX1cfxX6xX3xX4xXb9xX4xX3xXexX84xX1f9xX21exX20xX21xX3xX1xX2d9xX4xX3xXexX84xX2acxX20xX3xX19xX85xX6xX3xXffxX75xX20xX3xXexX79xX20xX1xX8bxX3xX215xX2b7xX20xX21xX3xXexXb9xX4xX3xX4xX1xX7ex3a21xX20xX3xXffxX85xX3xX4xX1xX74xX3xX143xX54xX3xXexX1xXdxX3xXexX1dxXexX3xX20xX21xX1xXdxX17xXbxX3xXcxX28xX29xXcxX3xX20xX6bxX6cxX3xX6exX6fxX2xX33xX3xX4xX1xX7exX3xX19xXb9xX74xX32xX3xX19x62c0xX105xX3xX19xX1cfxX32xX3xX19xX39bxX20xX21xX3xX134xX7exX105xX3xXexX84xX467xX20xX1xX3xX13dxX75xX3xX134xX7exX105xX3xX19xX85xX20xX1xX3xX4xX1cfxX6xX3x7d2axX309xX3xX1d5xX1d6xX1d7xX1d8xXcxX32xX3xX4xXb9xX4xX3xXexX84xX1f9xX21exX20xX21xX3xX19xX4a3xX7exX3xXexX1xXa3xX4xX3xX1xXdxX17xX20xX3xX20xX21xX1xXdxX2acxX6cxX3xXexX39bxX4xX32xX3xX19xX39bxX20xX21xX3xX13dxX208xXdxX3xX134xX7exX105xX3xX4xX1x1e6bxX3xX6cxX208xXdxX3xX19xX1f9xb14exX4xX3xX134xX7exX105xX3xX19xX85xX20xX1xX8bxX3xX53xX1xX2b7xX20xX21xX3xX4xX88xX3xXexX84xX1f9xX21exX20xX21xX3xX1xX599xXbxX3xXexX1xX92xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX13dxXdxX3xXbxX1xX2dxX6cxX3xX134xX7exX105xX3xX4xX1xX591xX3xXexX1xXdxX8bxX3xX215xX2b7xX20xX21xX3xXexXb9xX4xX3xXexX1xXdxX32xX3xX4xX1xX278xX6cxX3xXexX1xXdxX3xX21xX49exX6cxX3xXdxX20xX3xX7xX6xX74xX3xX19xX4a3xX32xX3xX13dx5857xX20xX3xX4xX1xX7exX105xXbexX20xX32xX3xXffxX7fxX74xX3xX6cxX5ffxXexX8bxX8bxX8bxX3xX19xX7fxX6cxX3xXffxX7fxX74xX3xX6xX20xX3xXexX74xX75xX20xX3xXexX7exX105xX17xXexX3xX19xX1dxXdxX8bxX3xX215xX2b7xX20xX21xX3xXexXb9xX4xX3xX19xXdxX4a3xX7exX3xX1xX75xX20xX1xX3xXexX385xX3xX4xX1x2dd5xX4xX3xXexX84xXdxXbexX20xX3xX143xX1xX6xXdxX3xXexX1xXdxX3xX19xX1f9xX599xX4xX3xXexX1xXa3xX4xX3xX1xXdxX17xX20xX3xX19xX39bxX20xX21xX3xX134xX7exX105xX3xX4xX1xX591xX8bxX3xXcxXdxX20xX32xX3xX7fxX20xX1xX110xX3xX2afx875cxX3xX465xX28x4c96xX0xX37xXbxX12


Các tin đã đưa

Hội thảo đa phương về phòng, chống mua bán người

Hội thảo đa phương về phòng, chống mua bán người
2016-07-23 14:14:17

(QT) - Ngày 22/7/2016, Hội LHPN tỉnh Quảng Trị phối hợp với tổ chức Di cư Quốc tế tại Việt Nam tổ chức “Hội thảo đa phương về phòng, chống mua bán người” (MBN) giữa phụ nữ các...

Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng

Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng
2016-07-22 08:09:10

(QT) - Hôm qua 21/7/2016, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng. Tham dự hội nghị về phía Bộ Quốc phòng và Quân khu 4 có Thiếu tướng...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết