Cập nhật: 25/07/2016 08:14 GMT+7
98e4xdd59xd16ax9ed5x1121fx1173fxd931xb05exdeb2xX7xd988xdbddxf82ax116efxed1dxd75axX5xd60cxXax11259xXcxe0e5xd1aaxXdxX3xXexc760xde6cxX3xf906xX1xb214xXdxX3xf943xe376xX6xf43fxX1xX3xX24xec39xX1xXdxe4d8xXbxX3xa607xb337xdf2bxX24xX1xX3xXexX19xd75bxX24xX1xX3x11961xX36xX3x9addxXdxe41axX24xX3xd6d6x9989xX22xX3xbb0axX14xd701xX3xX1x10438x1056bxX24xX28xX3xX24x9bc7x10128xX3xaa4cxba06xX2xdcedxe0ebxX0xe4a4xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX10xX6xa87cxXaxX12xf4c5xf5aexXcx11242xX3xbd7exX3xXcxX19xX22xX24xX28xX3xX54xX3xX24xX28xX30xf0a9xX3xX54xX54xX3xb285xX3xX54x11821xX5axd5bbxX5axX54xX55xX2xX57xf7efxX3xaf27xX22xX30xX24xX3xX1cxX1xX1exXdxX3xX21xX22xX6xX24xX1xX3xX24xX28xX1xXdxX2bxXbxX3xX1cxX1xX14xX3xX3ax1167fxX4xX3xX52xXdx1025axX24xX3xXcxX19xX14xX24xX28xX3xX86xX3xXcxaacdxX81xX3xef95xX28xX14xX81xX48xX24xX91xX3xX93x11b54xX24xX28xX3xXc3xX6xX52xX3xX3dxa3f3xX3xX42xfa0fxX3xXbxX1xX1exXdxX3xX1xf522xXbxX3xX3ax11ba6xXdxX3xX2fxX14xX81xX2bxX24xX3xX42xX22xX30xX24xX3x10c8axacb5xX24xX3xXf2xe0c8xX3xXexX15xX3xX4xX1x10655xX4xX3xX4xX1xX4bxX4cxX24xX28xX3xXexX19xX36xX24xX1xX3xX2exX2fxX30xX24xX1xX3xXexX19xX36xX24xX1xX3xX3axX36xX3xX3dxXdxX3fxX24xX3xX42xX43xX22xX3xX46xX14xX48xX3xX1xX4bxX4cxX24xX28xX3xX24xX51xX52xX3xX54xX55xX2xX57xX58xX3xX3dx11b59xX24xX28xX3xX24xX1xd1cdxX24xX28xX3xX1xX22xe79fxXexX3xX42xXd5xX24xX28xX3x11583xX3xX24xX28xX1xbaa5xX6xX91xX3xXexX1xXdx110efxXexX3xXexX1xXafxX4xadbexX0xXexX6xX3dxX5xX10xX3xX7xXexX81xX5xX10xX9xXaxX52xX6xX19xX28xXdxX24xbfe5xX54xXbxa156xX3xX6xX14xXexX22xXaxX12xX0xXexX19xX12xX0xXexX6cxX12xX0xXdxX52xX28xX3xX7xX19xX4xX9xXaxX5axX5axX4xX162xX3dxX6xX22xX46xX14xX6xX24xX28xXexX19xXdxX162xX3axX24xX5axX6cxX10xX7xX1cxXexX22xXbxX5axX24xX10xd92fxX7xX5axX2xX57xX89xX55xX5ax103cax109a6xX6cxX2xX55xX1baxX2xX1b9xX54xX1b9xXexX2xX2xX55xX1b9xX89xX8bxX5xX2xX162x10494xXbxX28xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXexX6cxX12xX0xX5axXexX19xX12xX0xXexX19xX12xX0xXexX6cxX12xX0xXbxX12xa934xX2bxX3xX7xXdxX24xX1xX3xX52xXccxXdxX3xXexX19xX4bxbaeaxX24xX28xX3xX3dxXdxX3fxX24xX3xX17axX14xX24xX28xX3xX46xX14xX6xX24xX1xX3xX42xX43xX22xX0xX5axXbxX12xX0xX5axXexX6cxX12xX0xX5axXexX19xX12xX0xX5axXexX6xX3dxX5xX10xX12xXcxX19xX22xX24xX28xX3xX1cxX1xX14xXccxX24xX3xX1cxX1xX15xX3xX4xX1xX4bxX4cxX24xX28xX3xXexX19xX36xX24xX1xX91xX3xX1xX4cxX24xX3xX2xX55xX55xX3xX42xX22xX30xX24xX3xX3axXdxX48xX24xX91xX3xXexX1xX6xX24xX1xX3xX24xXdxX48xX24xX3xX4xe4c2xX6xX3xX93xX22xX30xX24xX3xX1cxX1xX1exXdxX3xX21xX22xX6xX24xX1xX3xX24xX28xX1xXdxX2bxXbxX3xX1cxX1xX14xX3xX3axXafxX4xX3xX52xXdxXb4xX24xX3xXcxX19xX14xX24xX28xX3xX86xX3xXcxXc0xX81xX3xXc3xX28xX14xX81xX48xX24xX91xX3xX93xXccxX24xX28xX3xXc3xX6xX52xX3xX3dxXd5xX3xX42xXd8xX3xX42xX15bxX24xX3xX6cxXc0xX24xX28xX3xX1xX4bxX4cxX24xX28xX3xXexX147xXdxX3xX42xX30xXdxX3xXexX4bxdaa2xX24xX28xX3xX24xXdxX2bxX52xX3xX4xf04axX4xX3xX6xX24xX1xX3xX1x10c03xX24xX28xX3xX5xXdxX2bxXexX3xX7xX154xe255xX3xXbxX1xX1exXdxX3xX1xXe0xXbxX3xX3axXe4xXdxX3xX2fxX14xX81xX2bxX24xX3xX42xX22xX30xX24xX3xXf2xXf3xX24xX3xXf2xXf7xX3xX4xX2d7xX24xX28xX3xX4xX2cfxX4xX3xX4xX1xXdxX15bxX24xX3xX7xX154xX3xX3dxXdxX48xX24xX3xXbxX1xa66fxX24xX28xX3xXexX19xX48xX24xX3xX42xX43xX22xX3xXexXdxX15bxX24xX3xX1xX30xX24xX1xX3xXexX1xX14xX3xX28xX22xX52xX3xX19xX2cfxX4xX3xXexX1xX43xXdxX91xX3xX5xX30xX52xX3xX7xX147xX4xX1xX3xX3dxX1f8xX3xX3dxXdxX3fxX24xX3xX17axX14xX24xX28xX3xX46xX14xX6xX24xX1xX3xX42xX43xX22xX162xX3xXc3xX28xX22xX30xXdxX3xX19xX6xX91xX3xX93xX22xX30xX24xX3xX1cxX1xX1exXdxX3xX21xX22xX6xX24xX1xX3xX24xX28xX1xXdxX2bxXbxX3xX1cxX1xX14xX3xX3axXafxX4xX3xX52xXdxXb4xX24xX3xXcxX19xX14xX24xX28xX3xX86xX3xXcxXc0xX81xX3xXc3xX28xX14xX81xX48xX24xX91xX3xX93xXccxX24xX28xX3xXc3xX6xX52xX3xX3dxXd5xX3xX4xX31cxX24xX3xXexX15xX3xX4xX1xXfexX4xX3xX28xXdxX6xX22xX3xX5xX4bxX14xX3xX3axX51xX24xX3xX1x11cb4xX6xX3xX74xX3xX3axX51xX24xX3xX24xX28xX1xX2bxX3xX3axX30xX3xXexX1xX3fxX3xX6cxf928xX4xX3xX74xX3xXexX1xX3fxX3xXexX1xX6xX22xX3xX3axXe4xXdxX3xX46xX14xXc0xX24xX91xX3xX6cxXc0xX24xX3xX1xX14xX81xX2bxX24xX3xX42xX43xX22xX162xX3xXf2xad3fxX24xX28xX3xXexX19xX22xX24xX28xX3xX4xX1xX4bxX4cxX24xX28xX3xXexX19xX36xX24xX1xX91xX3xX93xX22xX30xX24xX3xX1cxX1xX1exXdxX3xX21xX22xX6xX24xX1xX3xX24xX28xX1xXdxX2bxXbxX3xX1cxX1xX14xX3xX3axXafxX4xX3xX52xXdxXb4xX24xX3xXcxX19xX14xX24xX28xX3xX86xX3xXcxXc0xX81xX3xXc3xX28xX14xX81xX48xX24xX91xX3xX93xXccxX24xX28xX3xXc3xX6xX52xX3xX3dxXd5xX3xX42xXd8xX3xXexX19xX6xX22xX3xXex10233xX24xX28xX3xX4xX1xX22xX3xX46xX14xXc0xX24xX91xX3xX6cxXc0xX24xX3xX1xX14xX81xX2bxX24xX3xX42xX43xX22xX3xXf2xXf3xX24xX3xXf2xXf7xX3xX4xXccxX24xX28xX3xXexX19xX36xX24xX1xX3xXexX1xX6xX24xX1xX3xX24xXdxX48xX24xX3xXexX19xabe5xX3xX28xXdxX2cfxX3xd878xX55xX3xXexX19xXdxX2bxX14xX3xX42xXf3xX24xX28xX162xX3xXcxX1xXccxX24xX28xX3xX46xX14xX6xX3xX4xX1xX4bxX4cxX24xX28xX3xXexX19xX36xX24xX1xX91xX3xX42xX22xX30xX24xX3xX3axXdxX48xX24xX91xX3xXexX1xX6xX24xX1xX3xX24xXdxX48xX24xX3xX93xX22xX30xX24xX3xX1cxX1xX1exXdxX3xX21xX22xX6xX24xX1xX3xX24xX28xX1xXdxX2bxXbxX3xX1cxX1xX14xX3xX3axXafxX4xX3xX52xXdxXb4xX24xX3xXcxX19xX14xX24xX28xX3xX86xX3xXcxXc0xX81xX3xXc3xX28xX14xX81xX48xX24xX91xX3xX93xXccxX24xX28xX3xXc3xX6xX52xX3xX3dxXd5xX3xX4xX3cexX3xX4xX4cxX3xX1xXd5xXdxX3xXexX36xX52xX3xX1xXdxX3fxX14xX3xX3axXb4xX3xX5xX4acxX4xX1xX3xX7xfdcaxX3xX1xX30xX22xX3xX1xX2d7xX24xX28xX3xX4xX40cxX24xX28xX3xX24xX1xX4bxX3xX24xX1xX141xX24xX28xX3xX4xX43xX24xX1xX3xX42x10c8cxXbxX3xX1xX22xX6xX24xX28xX3xX7xX4cxX3xX4xX262xX6xX3xX1xX31cxX24xX3xX42xX43xX22xX3xXexXdxXb4xX24xX3xXexXdxX48xX14xX3xX24xX4cxXdxX3xX52xXdxXb4xX24xX3xXcxX19xX14xX24xX28xX3xX19xX14xXd5xXexX3xXexX1xX4acxXexX162xX3xX93xXc0xX81xX3xX4xX31cxX24xX3xX5xX30xX3xX6cxX4acxXbxX3xX42xX3fxX3xX28xe825xX24xX3xX1cxX15bxXexX3xX24xX1xX141xX24xX28xX3xX24xX28xX4bxX1f8xXdxX3xX4xX22xX24xX3xXexX19xX48xX24xX3xX52xcecaxXdxX3xX52xXdxXb4xX24xX3xXcxX15xX3xX46xX14xX1exX4xX3xX3axXe4xXdxX3xX46xX14xXc0xX24xX91xX3xX6cxXc0xX24xX3xX1xX14xX81xX2bxX24xX3xX42xX43xX22xX3xXf2xXf3xX24xX3xXf2xXf7xX162xX3xXcxXdxX24xX91xX3xX43xX24xX1xX177xX3xXcxa4b5x10849xXc3xX3xXcxdfbcx10c5bxcb32xXc3xX0xX5axXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt 89,64%

Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt 89,64%
2016-07-23 14:27:00

(QT) - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2016 toàn tỉnh Quảng Trị có 8.185 thí sinh tham gia dự thi tốt nghiệp tại các điểm thi, trong đó có 7.337 thí sinh đỗ tốt nghiệp (đạt...

Hội thảo đa phương về phòng, chống mua bán người

Hội thảo đa phương về phòng, chống mua bán người
2016-07-23 14:14:17

(QT) - Ngày 22/7/2016, Hội LHPN tỉnh Quảng Trị phối hợp với tổ chức Di cư Quốc tế tại Việt Nam tổ chức “Hội thảo đa phương về phòng, chống mua bán người” (MBN) giữa phụ nữ các...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết