Cập nhật: 29/01/2019 16:19 GMT+7
b237xc861x137cax11e03xc271x155a3x12ed1xf54bx13ebbxX7xddfax11ffex143acx11c28x1298dxc14dxX5xbcc8xXaxc32exXcxc46dx136edxXdxX3xXexc745x14650xX3x13af8x14595xXdxX3x13069xdb32xccd7x13b63xX3xX19xX6xX3x119bfxX14xf093xX22xX3xX1xe34ex14f2exX22xX23xX3x139b1xX22xX23xX3x11851xX21x1562bxX3xXexX1xX6xX22xX1xX3xX22xXdx1347axX22xX3xXexeb63xX22xX1xX3xX22xX23xX14x12f55xba90xX22xX3xd956x1575fxX2xcfbbxX0x1182axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX10xX6x103ddxXaxX12xcdb3x142f9xXcx10386xX3xb89cxX3xX1cxfdefxX39xX3xX22xX6xX4exX3xX52xX55x14e63xX2xX7dxX52xX53xX2xX55xd4cexX3xXexcd48xXdxX3xXexX1xX74xX22xX3xd337xb700xX3xXcxX19xX2exe317xX22xX23xX84xX3x152ddx13468xX3xX1cxX1dxXdxX3xXcxX19xX2exX95xX22xX23xX84xX3xX1cxX14xX4exX4fxX22xX3x1161cx11014xcd56xX22xX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xX22xX23xX3xXbxX1x11553xXdxX3xX1x1182bxXbxX3xcd6exbbc8xXdxX3xce7bxXb0xXb1xX22xX3xf5f9xX1xXbfxXdxX3xX69xXb0xX6xX22xX1xX3xX22xX23xX1xXdxX4fxXbxX3xXex138cfxX22xX1xX3xXc6xXb1xX3xX4xX1x10f0fxX22xX1xX3xX28xX14xX4exdb92xX22xX3xXafx122e4xX6xX3xXbxX1xX2ex13606xX22xX23xX3xXexX15xX3xX4xX1xX33xX4xX3xX5xeee5xX3xX19xX6xX3xX28xX14xX2axX22xX3xX1xX2exX2fxX22xX23xX3xX33xX22xX23xX3xX37xX21xX39xX3xXexX1xX6xX22xX1xX3xX22xXdxX43xX22xX3xXexX47xX22xX1xX3xX22xX23xX14xX4exX4fxX22xX3xX52xX53xX2xX55xX3xXc6xXc7xXdxX3xX22xX1xXdxXf2xX14xX3xX1xXb0xX87xXexX3xXafxd6dfxX22xX23xX3xXexX1xXdx12c4axXexX3xXexX1xbf39xX4xX84xX3x1411exX3xX22xX23xX1xceedxX6xX7dxX0xX57xXbxX12xX0xXexX6x116baxX5xX10xX3xX7xXexX4exX5xX10xX9xXaxX39xX6xX19xX23xXdxX22xbe6dxX52xXbxX9axX3xX6xX14xXexXb0xXaxX12xX0xXexX19xX12xX0xXexX69xX12xX0xXdxX39xX23xX3xX7xX19xX4xX9xXaxX57xX57xX4xX7dxX16cxX6xXb0xX28xX14xX6xX22xX23xXexX19xXdxX7dxXc6xX22xX57xX69xX10xX7x1155cxXexXb0xXbxX57xX22xX10xebe4xX7xX57xX2xX55xX53x13899xX57xX1bdxf47axX69xX52xX2x14ec3xX2xX55x13ad0xX1c4xXexX2xX1c7xX1c4xX1c4xX52xX52xX5xX2xX7dx11514xXbxX23xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXexX69xX12xX0xX57xXexX19xX12xX0xXexX19xX12xX0xXexX69xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf142xXb0xX69xX4exXaxX12xXcx14badxX22xX23xX3xX28xX14xXb1xX3xX4xX1xXb0xX3xX4xbc41xX4xX3xX23xXdxX6xX3xXafxX47xX22xX1xX3xX4xX1xXebxX22xX1xX3xX7xX20bxX4xX1xX3xXexX87xXdxX3xX9axX9bxX3xX1cxX1dxXdxX3xXcxX19xX2exX95xX22xX23xb52axX0xX57xXbxX12xX0xX57xXexX69xX12xX0xX57xXexX19xX12xX0xX57xXexX6xX16cxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f7xXb0xX69xX4exXaxX12xXcxX1xX6xX39xX3xX23xXdxX6xX3xX5xX109xX3xX19xX6xX3xX28xX14xX2axX22xX3xX4xcbe8xX3xXafxX74xX22xX23xX3xXafx13cd8xX3xX4xX20bxX22xX3xX16cxX14dxX84xX3xXafxXb0xXb1xX22xX3xXc6xXdxX43xX22xX3xX52xX53xX3xX9axX9bxX84xX3xXexX1xXf6xX3xXexX19xcb15xX22xX3xX4x140a1xX22xX23xX3xX4xX20bxX4xX3xX10xX39xX3xX1x10ca6xX4xX3xX7xXdxX22xX1xX3xXc6xXb1xX3xX22xX23xX2exX95xXdxX3xX69xX2axX22xX3xXafxXf6xX6xX3xXbxX1xX2exXfcxX22xX23xX7dxX3xXcxX87xXdxX3xX16cxX14xX15xXdxX3xX5xX109xX84xX3xX22xX1x14bddxX39xX3xXexX1x1252exX3xX1xXdxX4fxX22xX3xXexXdxX22xX1xX3xXexX1x13acbxX22xX3xX9axX14xX22xX23xX3xX1b0xXebxX4xX1xX84xX3xXexX47xX22xX1xX3xX22xX23xX14xX4exX4fxX22xX3xX4xX278xX6xX3xXexX14xX15xXdxX3xXexX19xX1axX3xXexX19xXb0xX22xX23xX3xX9axX2axX4exX3xX69xX159xX22xX23xX3xX22xX74xX22xX23xX3xXexX1xX74xX22xX3xX39xXc7xXdxX84xX3xXbxX1xb746xX4xX3xXc6xX333xX3xX22xX23xX2exX95xXdxX3xX69xX2axX22xX3xXafxXf6xX6xX3xXbxX1xX2exXfcxX22xX23xX3xXafxXdxX3xX5xX87xXdxX3xXexX1xX14xfe2exX22xX3xXexXdxX4fxX22xX84xX3xX6xX22xX3xXexXb0xXb1xX22xX84xX3xXcaxXb0xXb1xX22xX3xXcfxX1xXbfxXdxX3xX69xXb0xX6xX22xX1xX3xX22xX23xX1xXdxX4fxXbxX3xXexXe2xX22xX1xX3xXafxX9bxX3xXexX19xX6xXb0xX3xXexX1fexX22xX23xX3xX4xX74xX22xX23xX3xXexX19xX47xX22xX1xX3xd511xX22xX1xX3xX7xX20bxX22xX23xX3xXafxX2exX95xX22xX23xX3xX28xX14xX43xX3xXc6xXc7xXdxX3xXexX15xX22xX23xX3xX1b0xXdxX22xX1xX3xXbxX1xXebxX3xX1c7xX53xX3xXexX19xXdxX4fxX14xX3xXafx100cexX22xX23xX3xX69xXb0xX3xX4xX20bxX4xX3xXafxXb0xXb1xX22xX3xX4xXfcxX3xX7xX2fxX3xXexXb1xXdxX3xXexX19xXc3x14a29xX3x142a2xX1xX2exXfcxX22xX23xX3xXexX19xX47xX22xX1xX3xXc6xX29dxX22xX23xX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xX22xX23xX3xXexX1xX14xX14dxX4xX3xXexX15xX3xX4xX1xX33xX4xX3xXcxX2ecxX39xX3xX22xX1xX47xX22xX3xXexX1xX154xX3xX23xXdxXc7xXdxX3xXexX19xX6xXb0xX3xXexX1fexX22xX23xX3xX4xX74xX22xX23xX3xXexX19xX47xX22xX1xX3xX7xX2axX22xX3xX4xX1xXfcxXdxX3xX4xX1xXb0xX3xXexX19xX1axX3xX10xX39xX3xXc6xXc7xXdxX3xX1b0xXdxX22xX1xX3xXbxX1xXebxX3xX2xX53xX3xXexX19xXdxX4fxX14xX3xXafxX3cdxX22xX23xX3eaxX3xX4xX20bxX4xX3xXafxXb0xXb1xX22xX3xX4xXfcxX3xX7xX2fxX3xXexX19xX159xX4xX3xXexX1xX14xX14dxX4xX3xXcaxXb0xXb1xX22xX3xXcfxX1xXbfxXdxX3xX69xXb0xX6xX22xX1xX3xX22xX23xX1xXdxX4fxXbxX3xXexXe2xX22xX1xX3xX4x1146axX22xX23xX3xXexX19xX6xXb0xX3xX2xX53xX3xX7xX14xX299xXexX3xX28xX14xXb1xX3xX4xX1xXb0xX3xX4xX20bxX4xX3xX23xXdxX6xX3xXafxX47xX22xX1xX3xX4xX1xXebxX22xX1xX3xX7xX20bxX4xX1xX3xXexX87xXdxX3xX9axX9bxX3xX1cxX1dxXdxX3xXcxX19xX2exX95xX22xX23xX7dxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f7xXb0xX69xX4exXaxX12xX37xX23xX6xX4exX3xX7xX6xX14xX3xX5xX109xX3xXbxX1xX20bxXexX3xXafxX14dxX22xX23xX84xX3xXafxX74xX22xX23xX3xXafxX1dxXb0xX3xXafxXb0xXb1xX22xX3xXc6xXdxX43xX22xX3xXexX1xX6xX22xX1xX3xX22xXdxX43xX22xX3xX4xX29dxX22xX23xX3xX22xX1xX6xX14xX3xXexX1xX6xX39xX3xX23xXdxX6xX3xX1b0xdeaexXb0xX3xXafxX2exX95xX22xX23xX3xXafxXdxX4fxX22xX3xX39exX22xX1xX3xX7xX20bxX22xX23xX3xXafxX2exX95xX22xX23xX3xX28xX14xX43xX3xXc6xXb1xX3xXexX19xX3cdxX22xX23xX3xX4xX2axX4exX3xX9axX6xX22xX1xX3xXexX19xX43xX22xX3xXexX14xX4exX154xX22xX3xXafxX2exX95xX22xX23xX3xX1b0xXdxX2dexX14xX3xX39xdc4fxX14xX3xX4xX278xX6xX3xX9axX9bxX3xX1cxX1dxXdxX3xXcxX19xX2exX95xX22xX23xX7dxX3xX37xX23xXb0xXb1xXdxX3xX4xX20bxX4xX3xX1xXb0xX87xXexX3xXafxX14dxX22xX23xX3xX22xXb1xX4exX84xX3xXexX19xXb0xX22xX23xX3xX22xX21xX39xX3xX52xX53xX2xX55xX3xXexX14xX15xXdxX3xXexX19xX1axX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xX22xX23xX3xXexXdxX154xXbxX3xXexX333xX4xX3xX4xX270xX3xX22xX1xd9d5xX22xX23xX3xX1xXb0xX87xXexX3xXafxX14dxX22xX23xX3xXexX47xX22xX1xX3xX22xX23xX14xX4exX4fxX22xX3xX1xX2exXc7xX22xX23xX3xXc6xXf2xX3xX4xX20bxX4xX3xXafxXf6xX6xX3xXbxX1xX2exXfcxX22xX23xX3xXc6xX29dxX22xX23xX3xX7xX2axX14xX84xX3xXc6xX29dxX22xX23xX3xX9axX6xX3xXafxX2dexX3xX23xXdxdd5axXbxX3xX22xX23xX2exX95xXdxX3xX69xX2axX22xX3xX9axX270xX6xX3xXafxX270xXdxX3xX23xXdxX1dxX39xX3xX22xX23xX1xe6d2xXb0xX84xX3xXbxX1xX20bxXexX3xXexX19xXdxX2dexX22xX3xX1b0xXdxX22xX1xX3xXexX154xX84xX3xX9axX2axX4exX3xX69xX159xX22xX23xX3xX22xX74xX22xX23xX3xXexX1xX74xX22xX3xX39xXc7xXdxX7dxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f7xXb0xX69xX4exXaxX12xX6dxX14xX6xX22xX23xX3x10765xXdxX6xX22xX23xX0xX57xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Ngư dân trúng đậm cá thu vào những ngày giáp tết

Ngư dân trúng đậm cá thu vào những ngày giáp tết
2019-01-29 16:18:52

(QT) - Những ngày giáp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, ngư dân ở xã Gio Việt, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh đánh bắt được rất nhiều cá thu, mỗi chuyến đi biển 1 tuần đánh cá có...

Liên hoan văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân 2019

Liên hoan văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân 2019
2019-01-29 16:18:02

(QT) - Nhằm chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Kỷ Hợi 2019, Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Huyện đoàn Gio Linh tổ chức chương...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết